Navigácia

 • 2 % z daní

  Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Ďakujeme za Vašu podporu.

 • Ples ZŠ, MŠ a PaSA

  Zo spomienok na náš ples.

 • VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

  Aj tohto roku sa žiaci ZŠ a MŠ zapojili do výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti. V kategórii materských škôl získala cenu za svoju prácu Anna Viktória Santerová. Blahoželáme                                                                                viac

 • ONDREJSKÝ JARMOK 2017

 • V stredu 18.10.2017 sme sa s deťmi a študentmi zo ZŠ a PaSA sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne zapojili do celosvetovej aktivity „Milión detí sa modlí ruženec“. Spoločne sme sa modlili za pokoj a jednotu vo svete. Modlitbu viedok p. dekan Mons. M. Kupčík.

 •    Dňa 17. októbra 2017 sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Každoročne si ho pripomínajú ľudia vo viac ako  150 krajinách sveta vrátane Slovenska. Bol vyhlásený v novembri 1979 na konferencii  Organizácie spojených národov v Ríme. Cieľom  je dosiahnuť zníženie energetického príjmu, príjmu tukov, najmä živočíšnych, ďalej cholesterolu, sacharidov a soli v strave. Na Slovensku  stále  pretrváva  zvýšený príjem energie, vysoké percento obyvateľov stále požíva veľké množstvo bravčového mäsa, ale spotreba rýb je nedostatočná.

     Pre žiakov a učiteľov našej školy bola ku  dňu  svetovej výživy cez veľkú prestávku pripravená ochutnávka zdravej výživy, v podobe rôznych pomazánok, zeleninových šalátov, ovocia a sladkých dobrôt bez použitia cukru a tuku. Deti  si priniesli do školy aj zdravú desiatu. Pre prítomných pripravili zdravé pestré a chutné jedlo žiaci z krúžku varenia. Akcia sa vydarila s veľmi dobrým ohlasom všetkých zúčastnených.

 • Práce v našej zahrádke. Sadili sme slnečnice, mrkvu, mätu, medovku a pažítku. Tešíme sa, ako nám rastlinky budú rásť. 

 •    Zo spomienok na ples.

   

 • 11. 4. 2017

  V  stredu  sa spoločne v kostole Notre Dame modlili modlitbu krížovej cesty za svoje deti, za svoje rodiny rodičia a učitelia z MŠ.

 • Z našej brigády na úprave okolia. 

 •  Radostná fašiangová atmosféra vládla aj na karnevale MŠ.

 • V utorok 6. decembra navštívil našu školu sv. Mikuláš v sprievode anjelov. Z jeho návštevy sa tešili najmä naši najmenší žiaci.

 • Takto sme prežili náš ONDREJSKÝ JARMOK. O šikovnosti a tvorivosti našich žiakov, študentov a ich rodičov hovoria zábery z akcie

 • V stredu 15. apríla 2015 sa zúčastnili žiaci II. stupňa ZŠ kurzu poskytovania prvej pomoci, ktorý viedla Mgr. Klára Ševčíková, pracovníčka RZP NsP Trenčín. Po teoretickej časti a  ukážkach, si žiaci mohli vyskúšať prakticky poskytovať prvú pomoc.

 •    Vo štvrtok 25.12.2014 sa konala v telocvični našej školy Jasličková slávnosť s názvom  „Ježiš sa chce narodiť v každom ľudskom srdci“. V divadelnom predstavení si sv. Terezka z Lisieux a sv. František z Assisi spomínajú, ako Ježiš vstúpil do ich života. Nechýbal ani prvý živý betlehem sv. Františka.

 • Ocenenie

     Dňa 22. 10. 2014 si riaditeľka školy Ing. Hana Hulínová prevzala morálne ocenenie - medailu Sv. Cyrila a Metoda, za obnovu a rozvoj cirkevného školstva na Slovensku z rúk Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa, predsedu Komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre katechizáciu a školstvo. Slávnostný akt ocenenia bol súčasťou programu Celoslovenského stretnutia riaditeľov katolíckych škôl Slovenska v Poprade.

  V mene všetkých zamestnancov školy jej úprimne ďakujeme.

 •    Vedenie školy ďakuje všetkým žiakom, učiteľom, rodičom i všetkým tým, ktorí sa zapojili do organizácie a úspešnej realizácie nášho Ondrejského jarmoku. Ďakujeme aj všetkým, ktorí prišli podporiť tvorivosť našich žiakov i učiteľov.

 • Tretiu nedeľu v mesiaci október si cirkev už niekoľko desaťročí pripomína misie a misijne dielo vo svete. Slávenie misijného víkendu sme začali v sobotu popoludní zaujímavými hrami, tvorivými aktivitami a radostným spoločenstvom. S deťmi sme vyrábali krížiky z gumičiek a malé darčeky, ktoré sme v nedeľu darovali ľuďom.Tento rok sme v kostole Notre Dame v Trenčíne slávili nedeľné misijné popoludnie s pátrom misionárom, Jánom Kušnírom, SVD. Príhovor p. Kušníra bol veľmi pútavý a obohatený úsmevnými príhodami z pôsobenia v Mexiku. Atmosféru stretnutia umocňovalo i originálne mexické oblečenie p. Kušníra. Po tejto zaujímavej prednáške vystúpili deti zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta s programom, v ktorom sa snažili pripomenúť a znovu oživiť svoje misionárske poslanie a uvedomiť si, že každý jeden kresťan má byť šíriteľom Evanjelia a nádeje vo svete. V krátkej scénke deti zdramatizovali rozhovor svätých v nebi. Patrónku misií, sv. Terezku z Lisieux všetci poznáme ako sväticu s veľkou túžbou stať sa misionárkou a slúžiť na všetkých častiach sveta súčasne. V scénke, sv. Terezka oslovila svätých, ktorí žili na jednotlivých kontinentoch, aby jej o nich porozprávali. O živote v krajinách Ázie  hovorila sv. Matka Tereza, o Amerike sv. Kateri Tekakwitha, o Európe sv. František z Assisi, o Afrike sv. Jozefína Bakhita. Oceániu predstavil sv. Peter Chanel, ktorý tam pôsobil ako kňaz a misionár a dnes je jej patrónom. „Malí svätí“ svoj rozhovor ukončili modlitbou za pokoj na celom svete, prosbami za všetkých, ktorí potrebujú pomoc i za všetkých misionárov.

      

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria