Navigácia

Partneri

                           

Priateľské a bezpečné prostredie pre vaše dieťa

Nedeľa 28. 5. 2023

Moja rodina + Moja škola = Moja budúcnosť

Týždeň s myšlienkou

Týždeň s myšlienkou

Láska je cesta, po ktorej sa dostaneme najbližšie k Bohu…

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžoete pozrieť TU:
 
 

Jedálny lístok 

VŠETKO, ČO ČAKÁTE OD DOBREJ ŠKOLY

Novinky

 • PREŽÍVAM RADOSŤ..., ŽE JEŽIŠA UŽ V SRDCI SVOJOM MÁM...

  Prvé sväté prijímanie je významná udalosť v živote každého kresťana katolíka, farnosti i školy. Aj našej školy. 😉V nedeľu 21. mája 2023 tretiaci prežívali veľký deň, na ktorý sa s pánom kaplánom Mgr. Martinom Sedláčkom, pripravovali počas celého školského roka. A rovnako, vo svojich rodinách. Získavali vedomosti o Božom slove, učili sa modlitby, zúčastňovali sa na bohoslužbách...♥️🙏Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri tejto milej slávnosti. Zvlášť prvoprijímajúcim deťom a ich rodinám, vyprosujeme požehnanie Všemohúceho. 🙏

 • Modré z neba by si dala, aby naša rodina všetko mala. Varíš, perieš, upratuješ, čo je treba, vybavuješ. Dnes je sviatok všetkých mám, ja ti s láskou pošepkám, že srdiečko moje malé spojené je s tebou stále.

  A to, že sme našim mamám za ich obetavú starostlivosť nesmierne vďační, sme s radosťou vyjadrili na besiedke ku Dňu matiek, ktorá sa v našich triedach uskutočnila v dňoch 15. - 17.5. 2023. Deti sa na tento deň usilovne chystali a spolu s pani učiteľkami nachystali malé predstavenie, v ktorom nechýbala pieseň, báseň, divadielko i trošku humoru. Rodičia boli milo prekvapení, ako krásne sa ich ratolesti na tento deň pripravili. V závere venovali deti mamám vyrobené darčeky, ktoré mnohým z nich vyčarili na tvárach nielen úsmev, ale aj slzičku dojatia. Ďakujeme pani učiteľkám za pomoc pri príprave dôstojnej besiedky, mamičkám za ich pomoc s občerstvením, ktoré si naši drobci za ich výkon plne zaslúžili.

 • VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA/RIADITEĽKU ZŠ S MŠ SV. ANDREJA-SVORADA A BENEDIKTA V TRENČÍNE

  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom a ním povereným zástupcom riaditeľa Diecézneho školského úradu Mgr. Dariuszom Žuk-Olszewskim, PhD. v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa § 9 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Nitrianskej diecézy Prot. č. 1012/2014 zo dňa 01. 10. 2014,

 • V Školskom klube detí, žiaci nadobudnú nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti a vyskúšajú si prácu s rôznymi materiálmi (papier, textil, plast, kov), zoznámia sa s rôznymi technikami. Tento daždivý a chladnejší týždeň, deťúrence pokračovali v šití a na nácvik rovných stehov využili murársku sieťku. Páčia sa vám ich výtvory? Nám veľmi!

 • Práve sa pozeráte na zážitkové video s básňou MARÍNA, ktoré recitujú žiaci a študenti, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci Základnej školy a Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Andreja -Svorada a Benedikta. Myšlienka sa zrodila u vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry a vďaka priaznivým okolnostiam, sa ju podarilo zrealizovať. 🙏Tohto projektu sa zúčastnilo celkom 80 osôb (asi 45 žiakov strednej školy, 20 žiakov základnej školy, 15 vyučujúcich, pán školník, rehoľná sestra, pán kaplán a iní...), pričom každý zarecitoval 1 verš; a spolu tak vzniklo krásnych 8 strof po 10 veršov. Videá, tak, ako už v ostatnom čase, natáčal žiak Matej Hamaj v interiéri, exteriéri, v kníhkupectve Panta Rhei, v Centre pre rodinu Trenčín a v rôznych lokalitách mesta. Veríme, že aj týmto krásnym projektom sa podarilo prehĺbiť lásku a úctu k jednému z najkrajších diel slovenskej literatúry.♥️

 • Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána, slávime 40 dní po Veľkej noci a 10 dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení, posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici. Vo štvrtok 18. mája, sme spoločne slávili svätú omšu, kedy sme si uvedomovali, kde je cieľ nášho života. Tým cieľom je nebo. A ak nás spája láska k Ježišovi, tak nás rovnako spája aj spoločná túžba po dosiahnutí tohto večného domova. 🙏♥️

 • FOTOGRAFOVANIE TRIEDNYCH KOLEKTÍVOV

  Vážení rodičia, milí žiaci, fotografovanie triednych kolektívov a skupiniek priateľov ZŠ bude v piatok 19.05. 2023, od 9.00 hod. Cena za každý kus fotografie rozmeru 10x15 cm je 1€.

 • Piataci si na anglickom jazyku, v rámci lekcie o nakupovaní, precvičili svoje komunikačné i marketingové zručnosti na triednom markete. Žiaci ponúkali množstvo zaujímavého tovaru, od koláčikov, cez hand-made výrobky, kresby, záložky či oblečenie. Ako môžeme z fotografií vidieť, zákazníci boli s nákupom a ponukou tovaru nadmieru spokojní. Na záver si zhodnotili jednotlivé predajné stratégie, finančnú gramotnosť, ale aj udržateľnosť prostredníctvom nákupu z druhej ruky.

 • A kde najstarší prvostupniari vo štvrtkový, májový deň boli?

  Na Krásine, ktorý je 516,2 m vysoký vrch v Bielych Karpatoch, na vrchole ktorého, sa nachádzajú pozostatky zrúcaniny stredovekého hradu a ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti obce Dolná Súča. Je súčasťou bradlového pásma, od roku 1970 zákonom chránené územie. Výlet sa vydaril, počasie prialo..., deťúrence mnoho uvideli, zažili, zaznamenali a domov sa popoludní vrátili príjemné unavení, s úsmevom na tvári a neopakovateľnými zážitkami. 🚌 🌳🌲⛰️

 • V rámci projektu z anglického jazyka, o meste Trenčín, si piataci pripravili zaujímavé otázky. Na tie následne získavali odpovede priamo od Trenčanov a iných okoloidúcich, ktorých v rámci zberu dát, oslovovali na námestí. Získané odpovede, po spracovaní a vyhodnotení, spolu s ďalšími zaujímavými faktami o tomto historickom meste, odprezentovali svojim spolužiakom. Žiaci si tak, okrem konverzácie v angličtine, precvičili prácu v tíme, komunikačné zručnosti či vypracovanie prieskumu. 😉👏

 • PREDSTAVUJEME TALENTY ŠKOLY

  Počas víkendu, v sobotu 06.05. 2023 sa v Trenčíne na Ostrove, konali Majstrovstvá Slovenska žiackych družstiev v bedmintone, v kategórii do 15 rokov.

  Žiak 6. A triedy: Martin Mathias Kozinka, hráva spolu so starším bratom Davidom Antoniom a ďalšími spoluhráčmi, za klub CEVA Trenčín.

  Postupne sa počas roka prebojovali cez oblastné kolá, krajské kolo až do finále, kde sa stretli s ďalšími 3mi najlepšími klubmi zo Slovenska (Družstevník Klenovec, Barbar Skalica a SP Dolný Kubín) o titul Majstra Slovenska. V dramatickom finále, sa im veľmi darilo a klub Ceva Trenčín, sa stal Majstrom Slovenska žiackych družstiev do 15 rokov. Srdečne blahoželáme nielen Martinovi Mathiasovi, ale aj celému tímu.

 • CHLAPCI A DIEVČATÁ V OKRESNOM KOLE

  V piatok, 05.05. 2023 sa na atletickom štadióne ŠG v Trenčíne, konalo okresné kolo žiakov a žiačok v atletike. Súťažili tak družstvá, ako i jednotlivci. Družstvá žiakov ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, si so súpermi zmerali sily v skoku do diaľky, v behu na 60m a 800m, aj v hode kriketovou loptičkou.

  V súťaži jednotlivcov, 1. miesto🥇v hode🥎kriketovou loptičkou, obsadila žiačka 8. ročníka: Mária Mistríková. Blahoželáme. 👌🙏😉

  Na ostatné výsledky si musíme počkať do budúceho týždňa, kedy budú po ich vyhodnotení zverejnené.

 • Riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, oznamuje rodičom, že:

  Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2023/2024, bude prebiehať

  od 02.05. 2023 do 12.05. 2023

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete prevziať osobne v priestoroch MŠ, v čase 6:30 - 16:30 hod., alebo si ju môžete stiahnuť tu: Žiadosť o prijatie

  Vypísané, lekárom, potvrdené a oboma zákonnými zástupcami podpísané žiadosti o prijatie, môžete podať osobne v MŠ, poštou alebo elektronicky na adresu: cmsbraneckeho@gmail.com.

 • PLATBA ZA OBEDY (S DOTÁCIOU) OD MESIACA MÁJ 2023

  Vážení rodičia.

  Čo sa týka platby za stravu - úhrada rodičmi od mesiaca máj 2023, je:

  suma za 1 odobratý obed = 0,40 €.

  Mesačná platba (preddavok, ktorý uhradíte) bude činiť 8€.

  A to tak pre stravníkov 1. ako aj 2. stupňa ZŠ.

  Prosíme, aby ste si nastavili platbu na 8 / dieťa už na mesiac máj 2023.

 • Milí priatelia,

  v uplynulých dňoch sme vás informovali o veľkom úspechu nášho žiaka: Adama Dovičica, ktorý v speváckych súťažiach získal už viacero ocenení. Tento talentovaný žiak 8. ročníka, je nielen výborným spevákom, účastníkom Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina - IUVENTUS CANTI, ale veľmi dobre mu ide aj hra na akordeóne. 🪗... A čo by sme vám o Adamovi mohli ešte prezradiť? Je to chlapec dobrého srdca, vnímavý, ochotný vždy pomôcť, úprimný priateľ, ktorý obľubuje predmety geografia a dejepis. V okresnom kole dejepisnej olympiády úspešne reprezentoval aj Základnú školu. Ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme veľa (nielen) speváckych úspechov.👌🙏

 • Ani tento rok sme nezabudli na Svetový deň Zeme. Tejto téme sme sa venovali počas celého týždňa. Množstvo zaujímavých aktivít, vďaka ktorým si žiaci uvedomili, aké je dôležité chrániť našu krásnu planétu. Teší nás, že tak menší, ako aj starší žiaci, počas celého týždňa jednotlivé výzvy zvládali, tešili sa na ne a "brali ich vážne." Veľká vďaka patrí študentkám a pani učiteľkám SOŠP, ktoré pre žiakov ZŠ i MŠ pripravili podnetné aktivity. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné akcie. 😉🙏

 • Srdečne blahoželáme nášmu žiakovi Adamovi Dovičicovi, k obsadeniu 1. miesta, v kategórii II; v XXIV. Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina - IUVENTUS CANTI.

  Adam už niekoľko rokov navštevuje Základnú umeleckú školu Karola Pádivého v Trenčíne, kde pod vedením skúsených pedagógov dosahuje vynikajúce výsledky.😉O tomto šikovnom a talentovanom ôsmakovi, budeme v budúcnosti s istotou ešte počuť. Adam, nech ti láska k spevu a k hudbe, vydrží čo najdlhšie.

 • TRIEDNE AKTÍVY

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pozýva všetkých rodičov na triedne rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v pondelok 24. apríla 2023 od 16.00 - 17.30 hod., formou konzultácií k výchovno-vzdelávacím výsledkom žiakov v III. štvrťroku školského roku 2022/2023.

 • Dopraj si čas na premýšľanie - je to prameň múdrosti.

  Dopraj si čas na snívanie - je to zdroj budúcnosti.

  Dopraj si čas na hranie - je to spôsob ako zostať mladý.

  Dopraj si čas na úsmev - je to cesta k šťastiu.

  Dopraj si čas na smiech - je to hudba duše.

  Dopraj si čas na lásku - je to najväčší Boží dar.

  Dopraj si čas na modlitbu - je to najväčšia sila na zemi.

 • Srdečne vás pozdravujeme. ... Tak a máme za sebou takmer polovicu nášho pobytu. 🤔 Na týchto, pár záberoch, aj vy sami istotne spozorujete, že sa aj učíme, spoločne hráme, súťažíme a pracujeme v tímoch, stolujeme. A čo je hlavné, veľa času trávime vonku, v prírode.🪵🌳⛰️🌲Asi sa niektorí pýtate, či už bola diskotéka? 🎤💃🕺Samozrejme. Videá zo súťaží a večernej tancovačky vám prinesieme zajtra.😉PS. Dnes by sme mali mať vzácnu návštevu. Tešíme sa. 🙆Zajtra vám prezradíme, kto nás navštívil a čo si pre nás pripravil. 😉🙏Ďakujeme za modlitbovú podporu, počasie nám praje, i keď dnes dopoludnia trošku "mrholilo". Ale máme sa fajn👌a nič nám nechýba.♥️

 • V uplynulých dňoch sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Táto udalosť je veľmi dôležitá pre každú základnú školu a rovnako je významným aktom aj pre samotných prváčikov a ich rodičov. Zapísali sme 20 detí. Ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru.♥️🙏Pokúsime sa urobiť všetko preto, aby (teraz už i naše deti 😉) získali kvalitnú výchovu a vzdelanie; mali svoju školu radi, budovali a utužovali priateľstvá a ich škola sa pre ne stala druhým domovom.👌

 • ŠKOLA V PRÍRODE 2023

  V pondelok 17. apríla 2023 sa naši tretiaci a štvrtáci, spolu s pani učiteľkami, vybrali do Školy v prírode, na čarovné miesto ležiace na západe Slovenska, v srdci Bielych Karpát, ktoré tvoria hranicu s Českou republikou. Áno, škola v prírode 2023 sa do piatku 21. apríla 2023 uskutoční na Vršatci, v hoteli Vršatec, ktorý je situovaný vo výške 500 m nad morom, na úpätí Chmeľovej (926 m.n.m.) s nádherným výhľadom na zrúcaniny hradu Vršatec.

  Milí rodičia, príbuzní.

  Počas celého týždňa vám budeme zverejňovať fotografie a prinášať aktuálne zábery. Prosíme o modlitby, aby deťúrence päť dní strávených v kolektíve, s kamarátmi, prežili v zdraví, bez akéhokoľvek úrazu a „v plnosti.“🙏

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, oznamuje rodičom, že:

  ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ na školský rok 2023/2024

  sa uskutoční za prítomnosti dieťaťa a pokiaľ možno oboch zákonných zástupcov

  12.04. 2023 - 14.04. 2023

  (streda - piatok)

  od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • 0911133221

Fotogaléria