Navigácia

Partneri

                           

Priateľské a bezpečné prostredie pre vaše dieťa

Štvrtok 9. 12. 2021

Moja rodina + Moja škola = Moja budúcnosť

Týždeň s myšlienkou

Týždeň s myšlienkou

Láska je cesta, po ktorej sa dostaneme najbližšie k Bohu…

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžoete pozrieť TU:
 

Jedalny_listok_ZS_ASB_.xlsx

 

VŠETKO, ČO ČAKÁTE OD DOBREJ ŠKOLY

Novinky

 • Prinášame vám vydarené výtvarné práce našich žiakov, ktoré vznikli na hodinách výtvarnej výchovy pod vedením našich skúsených pani učiteliek - výtvarníčiek.

 • NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE - ADVENTNÉ ČÍTANIE BIBLIE

  Súčasťou adventnej prípravy na Vianoce je veľký katolícky cirkevný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý sa slávi 8. decembra. A práve v tento deň, sme našich žiakov pozvali poznávať Sväté Písmo a spoločne, v každej triede čítali Bibliu, presnejšie Lukášovo Evanjelium. I keď sme sa ako spoločenstvo nemohli zúčastniť na slávení Eucharistie, aj touto formou sme chceli prispieť k tomu, aby sme hlbšie poznávali, chápali a tak šírili Božie slovo. Ono je tak veľmi potrebné k trvalému dialógu Boha s človekom.

 • Deťúrence tretieho ročníka si dnes vyskúšali prácu s obrázkami a automatickými tvarmi vo Worde. WordArt je objekt, pomocou ktorého sa učili vytvoriť text s rôznymi efektami. Kreatívna, no aj veľmi zábavná úloha všetkých veľmi bavila, s nadšením vytvorili svoj písmenkový oblak. Naučili sa zmeniť farbu a typ písma. Následne menili tvar obláčika, z prednastavených tvarov vyberali ten, ktorý sa im páčil, no zároveň - korešpondoval s napísaným textom.

  A to nie je všetko. Budúcu vyučovaciu hodinu sa budú učiť obrázok stiahnuť, uložiť. Ale budú chcieť samozrejme vidieť, akú "krásu" vytvorili a svoj obrázok zverejnia na padlete. Dopriali by sme vám vidieť radosť v ich očiach, keď sa im pomocou stlačenia tlačidla visualize menili ich vytvorené obrázky.

 • Milí priatelia!

  Poprosíme vás o podporu nášho veľmi talentovaného žiaka 8. ročníka - MATEJA HAMAJA. Tento skromný a veľmi vnímavý chlapec sa zapojil do súťaže amatérskych filmárov Televízie LUX - SAFI 2021.

  Téma tohto ročníka znela: „Moji starkí“. Spolu so súrodencami natočili krátky film o ich babičke Elenke z Myjavy. Ich filmárske dielko dostalo názov: „Babka s veľkým srdcom“.

  Od dnešného dňa (6. decembra) až do 12. decembra 2021 prebieha hlasovanie na stránke:

  https://safi.tvlux.sk/

  Do finále postupujú dve videá z diváckeho hlasovania s najväčším počtom hlasov.

 • MIKULÁŠ NEZABUDOL ANI NA NÁS...

  Na svätého Mikuláša do okna sa obuv znáša. Topánky si každý čistí, kto aký bol, ráno zistí.

  Vianoce sú už čo nevidieť za dverami a tak sme sa aj u nás, v pondelok 6. decembra naladili na vianočnú strunu. V priestoroch celej školy sme už od skorého rána stretávali nádherný sprievod anjelov, ktorí svojím ľúbezným spevom sprevádzali Mikuláša, s ktorým vstupovali do vyzdobených tried so spevom a hlaholom zvončekov. Pre každého dobrého žiaka mal v noši prichystanú drobnú sladkosť. Aby to však nebolo také jednoduché, každá trieda ročníkov: 1. – 9., mu musela predviesť svoj spevácky či rečnícky talent. Aj keď sa väčšina (hlavne starších) žiakov zo začiatku ostýchala, nakoniec ho potešili a všetci dostali sladkú odmenu. Inak tomu nebolo ani medzi detičkami v Materskej škole, ktorým žiarili očká a s napätím Mikuláša očakávali už po raňajkách.

 • PYTAGORIÁDA - ŠKOLSKÉ KOLO

  V dňoch 08.12. a 09.12. 2021 prebehne už 43. ročník aj v našej škole, obľúbenej matematickej súťaže Pytagoriáda.

  O účasť v súťaži prejavilo záujem už viacero žiakov. Úlohou je vypočítať 15 úloh v časovom limite 60 minút. Za každú správnu odpoveď získa žiak 1 bod. Ak účastník dosiahne aspoň 10 bodov, stáva sa úspešným riešiteľom a navyše môže získať body za čas (za každé ušetrené 4 minúty získa súťažiaci 1 bod). Súťažiť môžu žiaci 3. – 8. ročníka ZŠ.

  Termín školského súťažného kola:

  kategórie P3 – P5: 08. 12. 2021 (streda)

 • POKOJNÚ 2. ADVENTNÚ NEDEĽU

  Symbol adventu, veniec, je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec symbolizuje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože ON je „Svetlo sveta.“ (Jn, 8,12)

  Dnes zapaľujeme druhú adventnú sviečku, ktorá symbolizuje pokoj, mier.

  Želáme Vám, aby ste tento adventný čas, ktorý má predovšetkým duchovný obsah, strávili v nádeji, s pokojom a radosťou v srdci. 💗

 • ČO ROBIŤ, KEĎ...

  Vieme, že v súčasnosti je mnoho otázok a málo odpovedí. Preto nám Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravil tlačovú správu ako súhrnnú informáciu o podmienkach domácej izolácie pozitívne testovaných na COVID-19 a karantény ich úzkych kontaktov. V čase neprestajne vysokého denného počtu nových prípadov sú to užitočné informácie. Tak nech sa páči si ich pozrieť.

 • Ľudové zvyky a tradície sú neoddeliteľnou súčasťou našej histórie. Ich význam a dôležitosť spočívajú v tom, že tvoria duchovné kultúrne dedičstvo. To si uvedomujú aj vyučujúci v našej škole. Stredajší deň preto venovali folklóru, ľudovým zvykom, čo-to si povedali o tradičných remeslách. Deťúrence sa oboznámili s jednotlivými časťami ľudového odevu - kroja, ten si vyskúšali, obliekli a spoločne si aj zatancovali...😉 A že im kroje veľmi pristali, o tom niet najmenších pochýb.👌🏻

 • Celý kraj sťa striebro svieti.

  Príď, Mikuláš, prosia deti.

  Chytro sadaj na sane,

  v školičke ťa čakáme.

  Ukážeme ti čo vieme,rozprávočky rozpovieme,

  prednesieme pekný verš,

  nakreslíme čo len chceš.

  Nič to zato, že sme malí,

  statočne sme pracovali.

  Ponáhľaj sa, Mikuláš, ponáhľaj sa medzi nás.

 • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU; AND THE WINNER IS... (A víťazom sa stáva...)

  Cudzie jazyky sú neodmysliteľnou súčasťou vzdelávacieho systému na našich školách. Žiakom poskytujú vedomosti, ktoré im umožnia rozširovať svoje obzory a vedomostne rásť aj v budúcnosti pri ďalšom štúdiu, či v práci. Jedným z dominantných cudzích jazykov je angličtina. Aby mali žiaci motiváciu v učení i v poznávaní, pripravujú pre nich pani učiteľky, páni učitelia veľa zaujímavých akcií, projektov, návštevu divadelných predstavení a iných podujatí. Každý rok sa v našej škole organizuje aj školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Jeho úlohou je preveriť vedomosti žiakov z tohto jazyka. Tohtoročné kolo sa uskutočnilo v predposledný novembrový týždeň. Olympiáda v anglickom jazyku je súťaž pre talentovaných žiakov, ktorej úlohou je testovať zručnosti a jazykové schopnosti žiakov nad rámec vzdelávacích štandardov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: v kategórii (1A) - žiaci 4. – 7. ročníka ZŠ a v kategórii (1B) - súťažili žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ.

 • NOVÝ ZÁUJEM O ANTIGÉNOVÉ TESTY PRE SAMOTESTOVANIE ŽIAKOV

  Milí rodičia!

  Zo strany MŠVVaŠ SR prišla informácia ohľadom doskladňovania Ag samotestov pre školy.

  Realizujeme preto nové prihlasovanie na odber antigénových samotestov pre žiakov ZŠ.

  Testy si môžu objednať všetci rodičia žiakov základnej školy, aj tí, ktorí ich už mali objednané v predchádzajúcom období. (august 2021)

  Prosíme OBRATOM - do zajtra (02.12. 2021 do 23:50 hod.) - vyplniť záujem o samotesty, aby sme mohli počty záujemcov nahlásiť v piatok 03.12. 2021 nadriadeným orgánom.

  Ak máte rodičovské konto: V časti úvod kliknite na Prihlasovanie / Všetky akcie / Záujem o antigénové testy.

 • SPRESNENIE INFORMÁCIÍ

  Vážení rodičia, milí učitelia, milí žiaci!

  MŠVVaŠ SR dňa 26.11. 2021 aktualizovalo školský semafor z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra. Na základe uvedeného dokumentu dochádza od 29.11. 2021 k nasledujúcim zmenám:

  1/ Pre žiakov i zamestnancov je povinné nosenie rúška v interiéri školy.

  2/ Triedy a skupiny žiakov sa nesmú zmiešavať.

  3/ Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu, obedy v školskej jedálni budú vydávané podľa harmonogramu a Školský klub detí bude taktiež svoju činnosť zabezpečovať podľa upraveného harmonogramu, do 16:30 hod. (ranný klub je v prevádzke ako obvykle, od 6:30 hod. - bez premiešavania sa detí) Všetky rozpisy (prevádzku a organizáciu ŠKD, ako aj času výdaja obedov pre jednotlivé triedy) ste obdržali správou cez Edupage. Prosíme rodičov, aby zvážili pobyt dieťaťa v ŠKD, ak to bude možné.

 • KROKY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA PRE BEZPEČNEJŠIE ŠKOLY

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

  A.

  S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje

  a) školské vyučovanie v jazykových školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,

  b) školské vyučovanie v základných umeleckých školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia základných umeleckých škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie,

 • ZAČÍNA ADVENT

  Advent, advent, štyri sviece,

  prvá z nich sa zatrbliece.

  Za ňou druhá, tretia zhorí,

  prinesieme stromček z hory.

  A keď štvrtá horí stíška,

  tešíme sa na Ježiška.

  Advent (z lat. adventus príchod) je prvá časť liturgického roka Rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista. Je to obdobie duchovnej prípravy na Vianoce.

  Každá nedeľa v období adventu má svoj špecifický liturgický význam:

  • prvá nabáda na bedlivosť,
  • druhá je v znamení pokánia
  • tretia sa ne
 • ADVENTNÁ CESTA V NAŠEJ RODINE

  V advente sa deň čo deň, krok za krokom približujeme narodeniu Božieho Syna - Kráľa Ježiša v Betleheme. S Máriou a Jozefom budeme putovať do Betlehema. Podarí sa nám dôjsť tam?

  Ako na to?

  1. Obrázok Adventná nedeľa: Každú adventnú nedeľu, keď sa zúčastníš na sv. omši - vyfarbi si obrázok, pri adventnom venci si spolu v rodine prečítaj text Evanjelia, nezabudni splniť úlohu na daný týždeň.

  Čítanie Svätého Písma posilňuje veriaceho človeka vo viere, napĺňa ho nádejou, radosťou, láskou a stáva sa pre neho posilou aj v tých najťažších životných situáciách a okolnostiach. Poskytuje bohaté duchovné čítanie, oživuje ranné rozjímanie, inšpiruje strelné modlitby, učí a upevňuje v pravdách viery, vyzdvihuje krásu a záslužnosť čností, vedie k pokániu a polepšeniu, teší a upokojuje srdce, povzbudzuje zarmútených...

 • POVINNOSŤ NOSENIA RÚŠKA V BUDOVE ŠKOLY OD 25.11. 2021

  Vážení rodičia,

  vláda SR dnes schválila lockdown, ktorý napomôže znížiť šírenie vírusu.

  https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/24_11_021_final.pdf

  V súvislosti s prevádzkou škôl a školských zariadení sa s účinnosťou od zajtra, t.j. 25.11. 2021, zavádzajú nasledovné zmeny:

  • V nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 262/2021, oznamujeme rodičom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a) tejto vyhlášky, sú žiaci POVINNÍ NOSIŤ RÚŠKO v priestoroch školy.

   Prosíme rodičov, aby svojim deťom zabezpečili minimálne 2 ks rúšok.

 • Pavol Országh Hviezdoslav je najznámejší slovenský básnik. Pri príležitosti 100-ho výročia jeho úmrtia, sme v Základnej škole, v spolupráci so študentmi Strednej odbornej školy pedagogickej, usporiadali aktivitu, pri ktorej sa dozvedeli mnoho faktov a zaujímavosti. Napríklad aj to, že bol:

  • advokátom,
  • básnikom,
  • prekladateľom,
  • člen Revolučného Národného zhromaždenia ČSR (1918),
  • čestný predseda Matice slovenskej (1919),
  • najväčší slovenský realistický básnik,
  • na jeho počesť pomenovali plan
 • MEDZINÁRODNÝ DEŇ POČÍTAČOVEJ BEZPEČNOSTI AJ U NÁS

  30. november – Deň počítačovej bezpečnosti (Computer security day) je udalosť, ktorá má ľuďom pripomenúť potrebu chrániť svoje počítače a predovšetkým svoje osobné údaje.

  Počítače a internet sú pre žiakov školy už od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, aj záujmovej činnosti. Takisto v našej škole sa počas hodín informatiky, ale aj na iných vyučovacích hodinách, pravidelne, počas celého školského roka venujeme počítačovej bezpečnosti, hlavne však bezpečnosti na internete. Žiakov upozorňujeme na nebezpečenstvá, ktoré im hrozia: závislosť, zoznamovanie sa s neznámymi osobami, nevhodný obsah stránok, kyberšikanovanie, ako aj sťahovanie nelegálneho softvéru.

 • SPOKOJNÍ AJ POPOLUDNÍ...

  Centrum voľného času Benedikt, pri ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta, podľa svojho výchovného programu pre žiakov zabezpečuje oddychové a záujmové činnosti v ich voľnom čase. Podľa veku prípadne záujmu žiakov, im ponúkame návštevu záujmových útvarov rôznorodého zamerania. Naším cieľom je, aby žiaci užitočne využívali a trávili voľný čas, aktívne oddychovali. Aby sa rozvíjala ich osobnosť, záujmy a talent, ako aj ich schopnosti, športové danosti. V neposlednom rade, aby sa podporovala ich tvorivosť.

 • HVIEZDOSLAV MEDZI NAMI

  Pri príležitosti pripomenutia si 100-ho výročia úmrtia P.O. Hviezdoslava (02.02. 1849 – 08.11. 1921), sa pre žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ, uskutoční beseda (kvízy, aktivity) o velikánovi slovenskej literatúry.

  Nakoľko je pre žiakov 2. stupňa ZŠ prichystaných množstvo poučných aktivít, nateraz vás nebudeme informovať o priebehu štvrtkového dňa: 24.11. 2021. (tak sa stane až po jeho zrealizovaní...) Snáď len to, že ide o básnika, dramatika, spisovateľa, prekladateľa, právnika a umelecké meno (pseudonym) Hviezdoslav má pôvod v detstve, keď ho fascinoval pohľad na nočnú oblohu posiatu hviezdami...

 • Kde bolo, tam bolo, kde sa voda sypala a piesok sa lial...

  Asi každý z nás, pozná tradičný začiatok čarovných rozprávok, ktoré milujú všetky deti. V utorok, 16. novembra 2021, sme sa na celé dopoludnie ponorili do tajomného sveta. Prežili sme kúzelné vyučovanie, rozprávkový deň v škole. Takmer všetci žiaci, spolu s pani učiteľkami, prišli v maskách rôznych rozprávkových bytostí. Do školských lavíc tak zasadli víly, piráti, rytieri, princezné, všakovaké zvieratká, či kráľovné. No videli sme aj Dievčatko so zápalkami, Pata a Mata alebo Gulivera.

 • Rozprávkový deň si takisto naplno užili aj naši najmenší. Materská škola sa premenila na čarovné miesto, plné rozprávkových bytostí. A koho ste tu mohli stretnúť? Princezné, čarodejnice, lienky a víly, pirátov, bojovníkov, aj rozkošné zvieratká. Cvičenie sa premenilo na kráľovský ples, učenie na sútaže a zábavné, rozprávkové aktivity. Obyčajná desiata sa stala rozprávkovou, ovocnou hostinou. Deti sa do sýtosti zabavili, vytancovali a nechýbalo ani pozeranie rozprávky, počas popoludňajšieho oddychu. Ďakujeme pani učiteľkám za realizáciu neopakovateľného dňa, rodičom za prípravu krásnych kostýmov.

 • PREBERANIE AG SAMOTESTOV - ŠTVRTÁ ČASŤ

  Vážení rodičia!

  Od štvrtka 18.11. 2021 si v Základnej škole môžete opäť vyzdvihnúť sadu 5 antigénových testov na domáce samotestovanie žiakov. Testy sa budú vydávať od 18. - 25.11. 2021, od 8:00 - 15:30 hod. (platí pre prihlásených v mesiaci august, mali by ste tak mať 20 ks domácich samotestov)

  Novy_preberaci_protokol_s_navodom_na_pouzitie.pdf

  Ďakujeme.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria