Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2M - stredniaci

Zoznamy žiakov: I. AII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. AVIII. AIX. A1M - malkáči2M - stredniaci3M - predškoláci
Triedny učiteľ: Bc.Jarmila Danišová
Zástupca: Mgr. Veronika Patková
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 12
Meno Priezvisko   
 1.  Viktória Brlejová
 2.  Leo Ďurmek
 3.  Rebeka Gagová
 4.  Viktória Halgašová
 5.  Otto Harttmann
 6.  Šarlota Husáriková
 7.  Juraj Janejka
 8.  Alžbeta Janejková
 9.  Juraj Janík
 10.  Hana Jánska
 11.  Juraj Košťál
 12.  Krištof Kubínyi
 13.  Jakub Kutiš
 14.  Andrea Lacková
 15.  Júlia Sopková
 16.  Valentína Staňová
 17.  Alois František Šmidák Gelle
 18.  Sofia Uhlíková
 19.  Lucia Emília Útla
 20.  Melissa Mia Vaněková

© aScAgenda 2022.0.1304 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria