Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3M - predškoláci

Zoznamy žiakov: I.AII.AII.BIII.AIV.AV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A1M - malkáči2M - stredniaci3M - predškoláci
Triedny učiteľ: Mgr. Lenka Žáčiková
Zástupca: Bc.Sarah Pšenáková
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 10
Meno Priezvisko   
 1.  Adela Bérešová
 2.  Leo Ďurmek
 3.  Damián Dvorský
 4.  Otto Harttmann
 5.  Michal Iring
 6.  Juraj Janík
 7.  Oliver Jaroš
 8.  Paulína Lišková
 9.  Jasmína Mária Maršálková
 10.  Peter Osuský
 11.  Alena Pástorová
 12.  Šimon Polášek
 13.  Gréta Mária Raipertová
 14.  Lucia Siklenková
 15.  Júlia Sopková
 16.  David Aadi Taufer
 17.  Sofia Uhlíková
 18.  Lucia Emília Útla
 19.  Melissa Mia Vaněková
 20.  Dominik Vašek

© aScAgenda 2024.0.1435 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria