Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV. A

Zoznamy žiakov: I. AII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. AVIII. AIX. A1M - malkáči2M - stredniaci3M - predškoláci
Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Galková
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 8 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Lujza Betáková
 2.  Jana Dudičová
 3.  Alex Fabian
 4.  Damian Fenik
 5.  Lukáš Gábor
 6.  Matúš Halaška
 7.  Mária Hasajová
 8.  Lívia Hrnčiarová
 9.  Tobiáš Kotešovec
 10.  Matúš Kotrha
 11.  Tomáš Kulich
 12.  Amália Marčeková
 13.  Monika Mistríková
 14.  Dominika Škúciová
 15.  Matej Švajda
 16.  Miriam Sára Útla

© aScAgenda 2022.0.1304 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria