Navigácia

Zoznam tried › Trieda VI.A

Zoznamy žiakov: I.AII.AII.BIII.AIV.AV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A1M - malkáči2M - stredniaci3M - predškoláci
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Galková
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 8 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Karin Barteková
 2.  Jana Dudičová
 3.  Alex Fabian
 4.  Damian Fenik
 5.  Lukáš Gábor
 6.  Lívia Hrnčiarová
 7.  Matúš Kotrha
 8.  Tomáš Kulich
 9.  Amália Marčeková
 10.  Monika Mistríková
 11.  Martin Petro
 12.  Inna Prikhodko
 13.  Dominika Škúciová
 14.  Matej Švajda
 15.  Miriam Sára Útla

© aScAgenda 2024.0.1435 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria