Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3M - predškoláci

Zoznamy žiakov: I. AII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. AVIII. AIX. A1M - malkáči2M - stredniaci3M - predškoláci
Triedny učiteľ: Gabriela Surovčíková
Zástupca: Mgr. Daniela Škúciová
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 13
Meno Priezvisko   
 1.  Adela Bučeková
 2.  Marek Flachs
 3.  Ela Gajdošíková
 4.  Martina Gallinová
 5.  Ema Gazdíková
 6.  Hugo Hartmann
 7.  Magdaléna Chlebanová
 8.  Barbora Iringová
 9.  Dominik Ježík
 10.  David Krajňák
 11.  Juraj Kukuča
 12.  Patrik Lachký
 13.  Teo Markovič
 14.  Johanka Mária Maršálková
 15.  Lenka Obdržálová
 16.  Adela Pápayová
 17.  Karolína Piatriková
 18.  Anton Solín
 19.  Elena Sopková
 20.  Anna Vizváryová
 21.  Simona Yuan yuan Zhao

© aScAgenda 2022.0.1304 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria