Navigácia

Zoznam tried › Trieda V.A

Zoznamy žiakov: I.AII.AII.BIII.AIV.AV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A1M - malkáči2M - stredniaci3M - predškoláci
Triedny učiteľ: PaedDr. Monika Duvačová
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 11 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Samuel Bačišin
 2.  Simona Dudičová
 3.  Adela Gáborová
 4.  Šimon Halač
 5.  Dorota Hamajová
 6.  Paulína Hoštáková
 7.  Jakub Jurovatý
 8.  Peter Klinčúch
 9.  Tobiáš Kotlárik
 10.  Dominik Liška
 11.  Monika Moncmanová
 12.  Dominika Mráziková
 13.  Helena Osuská
 14.  Samuel Petrík
 15.  Sebastián Piatrik
 16.  Alžbeta Púčiková
 17.  Stanislav Siheľský
 18.  Katarína Svorčíková
 19.  Magdaléna Tvrdoňová
 20.  Michal Vizváry
 21.  Sofia Žigová

© aScAgenda 2024.0.1435 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria