Navigácia

ŠKD

Platba

POPLATOK ZA POBYT DIEŤAŤA V ŠKD  OD 01.09. 2022

POPLATOK ZA POBYT DIEŤAŤA V ŠKD - NOVÉ ČÍSLO ÚČTU

Vážení rodičia,

Poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD je stanovený na:10 € / mesiac.

Číslo účtu:

SK76 0200 0000 0041 7984 2651

VS: dátum, za ktorý mesiac platbu hradíte

Poznámka: uveďte meno a priezvisko dieťaťa/ poplatok ŠKD.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria