Navigácia

ŠKD

Platba

POPLATOK ZA POBYT DIEŤAŤA V ŠKD - NOVÉ ČÍSLO ÚČTU

POPLATOK ZA POBYT DIEŤAŤA V ŠKD - NOVÉ ČÍSLO ÚČTU

Vážení rodičia,

v šk. roku 2020/2021 nastala zmena v čísle účtu – poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD. Poplatok za pobyt dieťaťa je do konca kalendárneho roka nezmenený: 5 € / mesiac.

Nové číslo účtu:

SK76 0200 0000 0041 7984 2651

VS: dátum, za ktorý mesiac platbu hradíte

Poznámka: uveďte meno a priezvisko dieťaťa/ poplatok ŠKD.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria