Navigácia

Materská škola

Prihlaska_na_stravu_2023-24.docx

TLAČIVO K ZÁPISU DO MŠ:

Žiadosť o prijatie do MŠ na školský rok 2023/2024 stiahnuť tu.pdf

 

TLAČIVÁ POTREBNÉ PRI NÁSTUPE DO MŠ:

Vyhlásenie o bezinfekčnosti (1.deň pobytu v MŠ) stiahnuť tu.docx

Prihláška na stravu stiahnuť tu.docx

Plnomocenstvo stiahnuť tu.docx

Žiadosť o povolenie špeciálnej dietnej stravy stiahnuť tu.docx

Súhlas so spracovaním osobných údajov stiahnuť tu.pdf

 

TLAČIVÁ K POKRAČOVANIU V PLNENÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA - PPPPV (ODKLAD):

Žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania stiahnuť tu.docx

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovaní PPPV stiahnuť tu.pdf

Súhlas lekára s PPPPV stiahnuť tu.docx

 

TLAČIVÁ A ŽIADOSTI PRI ABSENCII DIEŤAŤA:

Potvrdenie od lekára (po chorobe trvajúcej viac ako 7 po sebe nasledujúcich prac. dní) - platí pre deti plniace PPV - predškoláci) stiahnuť tu.pdf

Ospravedlnenka (pri absencii predškoláka) stiahnuť tu.docx

Vyhlásenie o bezinfekčnosti (pri absencii 5 dní) stiahnuť tu.docx

 

 

INÉ:

Žiadosť o predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania stiahnuť tu.pdf

Žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ stiahnuť tu.docx

Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania stiahnuť tu.docx

Žiadosť o povolenie špeciálnej stravy stiahnuť tu.docx

Žiadosť o vyradenie z evidencie stiahnuť tu.docx

Žiadosť o predčasné ukončenie povinného predprimárneho vzdelávania a vyradenie z evidencie MŠ stiahnuť tu.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria