Navigácia

Materská škola

 

TLAČIVO K ZÁPISU DO MŠ:

Žiadosť o prijatie do MŠ na školský rok 2021/2022 stiahnuť tu.pdf

 

TLAČIVÁ POTREBNÉ PRI NÁSTUPE DO MŠ:

Prihláška na stravu 2021/2022 stiahnuť tu.pdf

Informácie pre rodičov pri nástupe do MŠ stiahnuť tu.docx

Vyhlásenie o bezinfekčnosti (1.deň pobytu v MŠ) stiahnuť tu.docx

 

TLAČIVÁ K POKRAČOVANIU V PLNENÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA - PPPPV (ODKLAD):

Žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania stiahnuť tu.docx

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovaní PPPV stiahnuť tu.docx

Súhlas lekára s PPPPV stiahnuť tu.docx

 

TLAČIVÁ K PREDČASNÉMU PLNENIU PPV:

Žiadosť o povolenie prijať na plnenie PPV dieťa pred dovŕšením piatho roku veku stiahnuť tu.docx

Súhlas lekára s predčasným plnením PPV  stiahnuť tu.docx 

 

TLAČIVÁ A ŽIADOSTI PRI ABSENCII DIEŤAŤA:

Potvrdenie od lekára (po chorobe trvajúcej viac ako 7 prac. dní vyžadujúcej lekárske ošetrenie - platí pre deti plniace PPV - predškoláci) stiahnuť tu.pdf

Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti - COVID tlačivo (pri absencii trvajúcej viac ako 3 kalendárne dni z akéhokoľvek dôvodu) stiahnuť tu.docx

Ospravedlnenka (pri absencii predškoláka) stiahnuť tu.docx

 

INÉ:

Žiadosť o predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania stiahnuť tu.pdf

Žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ stiahnuť tu.docx

Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania stiahnuť tu.docx

Žiadosť o povolenie špeciálnej stravy stiahnuť tu.docx

Žiadosť o vyradenie z evidencie stiahnuť tu.docx

Žiadosť o predčasné ukončenie povinného predprimárneho vzdelávania a vyradenie z evidencie MŠ stiahnuť tu.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria