Navigácia

CVČ

Úvod

Charakteristika

     

 

        B ezpečie

                  E mocionalizácia

                     N ápaditosť

                       E stetika

                        D ôvera

                     I ndividualita

                     K omunikácia

                      T vorivosť

 

 MOTTO :

Prekonaj sám seba, potom si prekonal svet.“

Sv. Augustín

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, Trenčín
  • +421 911 133 221

Fotogaléria