Navigácia

Členovia Rady rodičov

Rada rodičov, je orgán rodičov žiakov ZŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, ktorej poslaním je zastupovať záujmy rodičov žiakov, predkladať požiadavky a návrhy, spolupracovať s vedením školy, s Radou školy a zriaďovateľom školy. Rada rodičov je tvorená zvolenými zástupcami z každej triedy školy.

 

V prípade akýchkoľvek dopytov, môžete členov RR kontaktovať e-mailom:

radarodicov.zsasbtn@gmail.com

 

Členovia Rady rodičov Rodičovského združenia, pri ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Braneckého 4, 91101 Trenčín, v školskom roku: 2022/2023

 

Clenovia_Rady_rodicov_2022-2023.docx

 

Výška odsúhlaseného rodičovského príspevku pre šk. rok: 2022/2023

Vážení rodičia, 

na Plenárnom rodičovskom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v utorok: 04.10. 2022, bol rodičmi schválený a odsúhlasený rodičovský príspevok a to nasledovne:

Výška príspevku na dieťa je stanovená vo výške 20 €. (na všetky ostatné deti z rodiny je stanovený príspevok, vo výške: 10 € na rodinu, už nie na každé dieťa) 

T.z.: 
- školu navštevuje 1 dieťa z rodiny, výška sumy rodičovského príspevku je: 20 €.
- ak školu navštevujú viacerí súrodenci, maxim. poplatok je vo výške: 30 €.  (t.z.: 20 € / dieťa a 10 € / rodina) 

Príspevok prosíme uhradiť do konca mesiaca november 2022, triednej pani učiteľke dieťaťa.

Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu vašich detí. 

Srdečná vďaka,

členovia Rady rodičov. 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria