Navigácia

Členovia Rady rodičov

Rada rodičov, je orgán rodičov žiakov ZŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, ktorej poslaním je zastupovať záujmy rodičov žiakov, predkladať požiadavky a návrhy, spolupracovať s vedením školy, s Radou školy a zriaďovateľom školy. Rada rodičov je tvorená zvolenými zástupcami z každej triedy školy.

 

Členovia Rady rodičov Rodičovského združenia, pri ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Braneckého 4, 91101 Trenčín, v školskom roku: 2020/2021

 

Rada_rodicov.docx

 

Výška odsúhlaseného rodičovského príspevku

pre šk. rok: 2020/2021

Vážení rodičia, 

na Plenárnom rodičovskom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo online formou,

vo štvrtok: 22.10. 2020, bol rodičmi schválený a odsúhlasený rodičovský príspevok a to nasledovne:

Výška príspevku na dieťa je stanovená vo výške 20 €. (na všetky ostatné deti z rodiny je stanovený príspevok, vo výške: 10 € na rodinu, už nie na každé dieťa) 

T.z.: 
- školu navštevuje 1 dieťa z rodiny, výška sumy rodičovského príspevku je: 20 €.
- ak školu navštevujú viacerí súrodenci, maxim. poplatok je vo výške: 30 €.  (t.z.: 20 € / dieťa a 10 € / rodina) 

Príspevok prosíme uhradiť do konca mesiaca január 2021, na č. účtu: 

SK31 7500 0000 0040 1238 1208

Ako variabilný symbol (VS) uveďte:  2021 a za ním ročník, ktorý navštevuje najstaršie dieťa

Napr.: vaše (najstaršie) dieťa je žiakom 8. ročníka, VS: 20218

Do poznámky pre prijímateľa uveďte priezvisko rodiny. 

Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu vašich detí. 

Srdečná vďaka,

členovia Rady rodičov. 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria