Navigácia

2% Z DANE PRE ZŠ

Vážení rodičia a priatelia školy!

Každý rok sa ako zástupcovia školy a rodičovskej verejnosti uchádzame o Vašu priazeň pri darovaní dvoch percent z dane nášmu združeniu. Vieme, žiadateľov je veľa, ale v našej škole máte záruku, že peniaze sa využijú na dobré veci pre naše deti a ich realizácia je viditeľná. Vďaka Vašej štedrej finančnej pomoci sme minulý rok dokončili E-hrisko, ktoré slúžia žiakom školy v dopoludňajšom, ako aj popoludňajšom čase. 

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% (3%) z Vašej dane!

Podľa zákona, môžete 2% z Vašich daní z príjmov, darovať  neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou sv. Andreja – Svorada a Benedikta. Darované 2% sú pre nás prejavom dôvery a podporou v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
  • skvalitnenie vybavenia školy.

 

Chceli by sme vás veľmi pekne požiadať, keby ste i v tomto roku mohli venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

OBCHODNÉ MENO: RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU SV. ANDREJA - SVORADA A BENEDIKTA

IČO: 37916041

PRÁVNA FORMA: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

SÍDLO - ULICA: BRANECKÉHO                           SÚPISNÉ ČÍSLO: 4

PSČ: 91101                                                                   OBEC: TRENČÍN

 V prípade Vašej ochoty je potrebné postupovať nasledovne: 

1/ ZAMESTNANEC

a/ Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov_zo_zav.cinnosti_V2Pv18_P.pdf
b/ vyplňte tlačivo  Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane.pdf
c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad.

2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:

– fyzická osoba typ A Danove_priznanie_k_dani_z_prijmov_FO_typ_A_DPFOAv20.pdf / 

Potvrdenie_o_podani_DP_k_dani_z_prijmov_FO_typ_A_DPFOAv20-potvrdenie.pdf

– fyzická osoba typ B  Danove_priznanie_k_dani_z_prijmov_FO_typ_B_DPFOBv20.pdf /

Potvrdenie_o_podani_DP_k_dani_z_prijmov_FO_typ_B_DPFOBv20-potvrdenie.pdf

Vyplnené tlačivá doručte do 31. marca 2021 na daňový úrad.

Termín pre podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s potvrdením o zaplatení dane), podania daňového priznania a zaplatenia dane sa posúva až na koniec mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

V prípade záujmu si potrebné tlačivo môžete stiahnuť z webovej stránky školy v časti 2% na bočnej lište alebo Vám ho môžeme poslať prostredníctvom žiakov.

ZA VAŠE 2% VÁM ZA VŠETKY DETI V ZŠ S MŠ SV. ANDREJA - SVORADA A BENEDIKTA VOPRED ĎAKUJEME!

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria