Navigácia

2% Z DANE PRE ZŠ

Vážení rodičia a priatelia školy!

Každý rok sa ako zástupcovia školy a rodičovskej verejnosti uchádzame o Vašu priazeň pri darovaní dvoch percent z dane nášmu združeniu. Vieme, žiadateľov je veľa, ale v našej škole máte záruku, že peniaze sa využijú na dobré veci pre naše deti a ich realizácia je viditeľná. Vďaka Vašej štedrej finančnej pomoci sme minulý rok dokončili a zmodernizovali E-hrisko, ktoré slúžia žiakom školy v dopoludňajšom, ako aj popoludňajšom čase. 

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% (3%) z Vašej dane!

Podľa zákona, môžete 2% z Vašich daní z príjmov, darovať  neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou sv. Andreja – Svorada a Benedikta. Darované 2% sú pre nás prejavom dôvery a podporou v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

  • skvalitnenie vybavenia školy.

 

Chceli by sme vás veľmi pekne požiadať, keby ste i v tomto roku mohli venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

OBCHODNÉ MENO: RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU SV. ANDREJA - SVORADA A BENEDIKTA

IČO: 37916041

V prípade Vašej ochoty je potrebné postupovať nasledovne: 

Ak ste zamestnanec:

1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. 

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.  Vyhlasenie.pdf

3. Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)

V roku 2022 sme aj vďaka Vašim 2% získali finančné prostriedky, ktoré môžeme použiť na prípravu a podporu projektov a aktivít, ktoré skvalitnia a zmodernizujú výchovno-vzdelávací proces a čas, ktorý trávia Vaše deti po vyučovaní v našej škole.

ZA VAŠE 2% VÁM ZA VŠETKY DETI V ZŠ S MŠ SV. ANDREJA - SVORADA A BENEDIKTA VOPRED ĎAKUJEME!

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria