Navigácia

2% Z DANE PRE ZŠ

Vážení rodičia a priatelia školy!

Každý rok sa ako zástupcovia školy a rodičovskej verejnosti uchádzame o Vašu priazeň pri darovaní dvoch percent z dane nášmu združeniu. Vieme, žiadateľov je veľa, ale v našej škole máte záruku, že peniaze sa využijú na dobré veci pre naše deti a ich realizácia je viditeľná. Vďaka Vašej štedrej finančnej pomoci sme minulý rok dokončili a zmodernizovali E-hrisko, ktoré slúžia žiakom školy v dopoludňajšom, ako aj popoludňajšom čase. 

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% (3%) z Vašej dane!

Podľa zákona, môžete 2% z Vašich daní z príjmov, darovať  neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou sv. Andreja – Svorada a Benedikta. Darované 2% sú pre nás prejavom dôvery a podporou v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

  • skvalitnenie vybavenia školy.

 

Chceli by sme vás veľmi pekne požiadať, keby ste i v tomto roku mohli venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

OBCHODNÉ MENO: RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU SV. ANDREJA - SVORADA A BENEDIKTA

IČO: 37916041

V prípade Vašej ochoty je potrebné postupovať nasledovne: 

1/ ZAMESTNANEC

a/ Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. 
b/ Vyplňte tlačivo  
vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_danez_prijmov_fyzicka_osoba.pdf
K Vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO je nutné priložiť potvrdenie o zaplatenej dani, ktoré vám vydá váš zamestnávateľ. (po spracovaní ročného zúčtovania dane)

c/ Vyplnené tlačivá doručte do 2. mája 2022 na daňový úrad. (je to posledný termín)

Daňovníci, ktorí si podávajú daňové priznanie typu A a lebo typu B majú možnosť poukázať 2% nášmu Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, do 31. marca 2022.

V prípade záujmu si potrebné tlačivo môžete stiahnuť z webovej stránky školy v časti 2% na bočnej lište alebo Vám ho môžeme poslať prostredníctvom žiakov.

ZA VAŠE 2% VÁM ZA VŠETKY DETI V ZŠ S MŠ SV. ANDREJA - SVORADA A BENEDIKTA VOPRED ĎAKUJEME!

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria