Navigácia

Testovanie

 

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKOV ZŠ T9-2023

Termín testovania: 22.03. 2023       Náhradný termín: 04.04. 2023 

Predmety testovania: matematika a slovenský jazyk a literatúra

Harmonogram:

8.00 - 8.20       - začiatok testovania, úvodné pokyny, rozdanie testov      

8.20 - 9.50       - vypracovanie testu z matematiky

9.50 - 10.20      - prestávka

10.20 - 10.35    - začiatok testovania, úvodné pokyny, rozdanie testov   

10.35 - 11.45     - vypracovanie testu zo slovenského jazyka a literatúry

11.45                   - ukončenie testovania

 

Pomôcky: modré guľôčkové pero, rysovacie pomôcky (ceruzka, kružidlo, uhlomer, pravítka) a kalkulačka.

Žiaci nesmú používať: mobilné telefóny, tabuľky, iné študijné materiály a pomôcky, vlastnoručne urobené výpisky, prehľady vzorcov, pravidiel a podobne.

Integrovaní žiaci majú upravený čas na riešenie testov a môžu pri práci použiť kompenzačné pomôcky (slovníky, vlastné tabuľky a prehľady vzorcov), ktoré používali aj na vyučovaní.

Dĺžka testovania žiakov so ZZ zaradených do 1. skupiny obmedzenia je predĺžená o 15 minút.

Dĺžka testovania žiakov so ZZ zaradených do 2. skupiny obmedzenia je predĺžená o 30 minút.                          

Informácie o Testovaní 9 sú zverejnené na stránke : https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKOV ZŠ T5-2023

Termín testovania: 17.05. 2023                    ZRUŠENÉ !!! 

Rozhodnutie zo dňa 01.02.2023.pdf

      

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria