Navigácia

ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Prihlásenie a odhlásenie z obeda

Poskytovateľom a dodávateľom stravy pre ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta je: HEES - GASTROSLUŽBY, spol.  s.r.o. Hodžova 1487, 911 01 Trenčín.  Žiaci sa naďalej stravujú vo výdajni stravy v SOŠP. (areál školy)

V prípade, že chcete, aby sa vaše dieťa stravovalo, vyplňte prihlášku (na ktorej sú uvedené všetky potrebné informácie) a zašlite ju na adresu: stravenky@hees.sk

Prihlaska_na_stravovanie_ZS_s_MS.docx

Po zaslaní prihlášky vám bude mailom oznámený variabilný symbol. (VS)

Odhlásiť žiaka z obeda je možné:

- denne do 14:30 hod. (telefonicky, príp. cez internet) Cez internet je možné stravu odhlásiť do 6:00 hod. ráno. (v pondelok do 8:00 hod.)

1. telefonicky, na tel. čísle: 032/743 55 67, 0915 992 643

2. cez internet: stravenky@hees.sk, veduca@hees.sk

kliknete na:

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/?selzar=0113

Do kolónky meno: zadáte variabilný symbol vášho dieťaťa

heslo: svorad

Potvrďte, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Vpravo hore je odkaz na „Jedálniček“ (kde si môžete zároveň aj jedálny lístok pozrieť) Tento bude bývať rovnako zverejnený na stránke školy.

Pre stravníkov školy je možné vybrať len stravu číslo 1. (ponuka menu č. 2 sa netýka stravníkov školy)

Kliknete na odhláška z daného dňa a uložiť zmeny. V tomto prípade je dieťa odhlásené.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, Trenčín
  • +421 911 133 221

Fotogaléria