Navigácia

Partneri

                           

Priateľské a bezpečné prostredie pre vaše dieťa

Streda 26. 1. 2022

Moja rodina + Moja škola = Moja budúcnosť

Týždeň s myšlienkou

Týždeň s myšlienkou

Láska je cesta, po ktorej sa dostaneme najbližšie k Bohu…

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžoete pozrieť TU:
 
 
 
 
 

 

VŠETKO, ČO ČAKÁTE OD DOBREJ ŠKOLY

Novinky

 • AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ SEMAFOR

  Vážení rodičia.

  V prílohe sa nachádza aktualizovaný ŠKOLSKÝ SEMAFOR (verzia 1.8_25.1. 2022) a link na ministerstvo školstva k ŠKOLSKÉMU SEMAFORU a jednotlivým aktualizovaným prílohám.

  ŠKOLSKÝ SEMAFOR

  ŠKOLSKÝ SEMAFOR a jeho prílohy

  COVID pravidlá od 25.1. 2022 (výňatok najdôležitejších pravidiel)

  Klinické príznaky ochorenia

  Medzi klinické príznaky ochorenia COVID-19 sa po novom zaraďuje:

  • zvýšená telesná teplota nad 37°C,
  • kašeľ, nočné potenie, únava,
  • bolesti hrdla, bolesti hlavy,
  • dých
 • Po konzultácii s RÚVZ v Trenčíne, odboru hygieny detí a mládeže, sú v karanténe triedy:

  trieda karanténa od karanténa do začiatok vyučovania

  1. A 22.1. 2022 31.1. 2022 (vrátane) 1.2. 2022 (utorok)

  2. A 20.1. 2022 29.1. 2022 (vrátane) 31.1. 2022 (pondelok)

  3. A 20.1. 2022 29.1. 2022 (vrátane) 31.1. 2022 (pondelok)

  5. A 22.1. 2022 31.1. 2022 (vrátane) 1.2. 2022 (utorok)

 • Milí rodičia,
  príďte medzi nás a porovnajte školu svojho detstva s tou dnešnou.


  - Aký je medzi nimi rozdiel?
  - Je iný dnešný učiteľ?
  - V čom sa zmenili naše deti?
  - Aký vzdelávací program škola poskytuje?
  - Aký je rámcový učebný plán školy?
  - Čo ponúkame deťom v čase mimo vyučovania?
  - Aká je pracovná atmosféra v triedach?


  Na tieto, ale i mnohé ďalšie otázky nájdete odpoveď, pretože:

  - naša škola vám otvára svoju bránu a dvere tried 1. stupňa ZŠ, aby ste mohli nahliadnuť do tajov pracovného ruchu súčasnej modernej školy.
  - na vaše otázky budú odpovedať zodpovední pracovníci školy a deťom sa budú venovať pani učiteľky a pani vychovávateľky, v rámci tvorivého dopoludnia.

 • PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY

  1. Vyhláška k povinnému prekrytiu horných dýchacích ciest

  Účinnosť vyhlášky: 19.01.2022 https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_3.pdf

  2. Vyhláška k organizácii hromadných podujatí

  Účinnosť vyhlášky: 19.01.2022 https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_5.pdf

  3. Vyhláška k činnosti prevádzok

  Účinnosť vyhlášky: 19.1.2022 https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_6.pdf

 • Práve sa pozeráte na zážitkovú hodinu ekológie triedy našich deviatakov, ktorú si veľmi užili.

  Dnes dopoludnia bolo vonku - 4°C; čo je takmer ideálny čas na pozorovanie mrznúcich bublín.❄️🌬️ Sledujme ich teda spoločne s nimi...

 • OBNOVENIE KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI (od 19.01. 2022)

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  S účinnosťou od 19. januára 2022 (streda) sa v škole (CVČ Benedikt) obnovuje krúžková činnosť, za dodržania všetkých epidemiologických opatrení. Vedúci krúžkov žiakom oznámia termín ich obnovenia - začiatku.

  Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19. 1. 2022

 • KRÁSNE UMIESTNENIE V OKRESNOM KOLE OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

  Milí priatelia, dnes sme si s veľkou radosťou v Edupage prečítali túto správu:

  Juraj Mikláš,

  Tvoje umiestnenie v súťaži Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 1B, okresné kolo je 4. miesto. Získaný počet bodov: 33 z 40. Si úspešný riešiteľ.

  Pre vás ešte informácia, že vo štvrtok: 13. januára 2022 sa okresné kolo olympiády v anglickom jazyku konalo online formou. V jeho kategórii súťažilo 21 žiakov.

  Jurkovi k fantastickému úspechu srdečne blahoželáme.

 • Zimné obdobie je pre voľne žijúce zvieratká náročné a je aj na nás, aby sme im ho pomohli prežiť. A tak sa deťúrence s pani učiteľkami (ro)zhodli, že nastal čas našim zvieracím pomocníkom oplatiť starostlivosť o záhrady počas sezóny. V rámci projektového dňa sa venovali téme starostlivosti o vtáčiky v zime. Okrem výkladovej metódy, kedy sa dozvedeli mnoho zaujímavostí a faktov, akými sú napríklad, že medzi najčastejších návštevníkov kŕmidiel patrí sýkorka belasá, bielolíca a uhliarka; drozd čierny a čvíkotavý; vrabec domový; stehlík domový, pestrý a zelený; pinky, oriešky, hrdličky, brhlíky, ďatle a mnohé ďalšie. ... Že vtáčikom je potrebné do kŕmidiel dávať potravu ako: hlohyňa, skalník, jarabina, cezmína, pavinič, prípadne vtáčí zob. Tiež sa naučili nádhernú báseň Vladimíra Reisela - Vtáča v zime. V rámci výtvarnej a pracovnej výchovy si zhotovili (vystrihli, vyfarbili a nalepili) vtáky v zimnom období. No a rad prišiel aj na jednoduchú výrobu kŕmidla, ktoré prvostupniari umiestnili v exteriéri E-hriska.

 • OZNAM PRE RODIČOV O PREVZATÍ NOVEJ ZÁSIELKY AG TESTOV (prihlásení v decembri 2021)

  Vážení rodičia,

  ak ste prejavili koncom decembra 2021 záujem o Ag testy prostredníctvom Edupage alebo mailom na domáce testovanie žiakov, ich preberanie (2. kolo - 5 ks) bude od pondelka 17.01. 2022 do piatka 21.01. 2022; od 7.30 hod. do 16.00 hod. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú, napr. z dôvodu karantény, ich výdaj bude na základe telefonickej dohody v iné dni.

  Výdaj testov sa uskutoční ako obvykle - pri bočnom vchode (posilňovni).

  Prosíme rodičov o dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení /R-O-R/. So sebou si prineste VLASTNÉ PERO !!!

 • Na sviatok Zjavenia Pána - Traja králi je zvykom požehnávať naše príbytky. Aj v našej škole sme začali vyučovanie po vianočných prázdninách požehnaním. Pán kaplán v hornej časti dverí napísal kriedou aktuálny rok a spojenie písmen C, M, B – skratku latinského Christus Mansionem Benedicat – Kristus nech žehná tomuto domu. Krížiky medzi písmenami sa chápu ako znak požehnania. Toto je prvý význam tejto skratky. Druhý význam je tento: Ľuďom nápis pripomínal počiatočné písmená mien troch mudrcov Gašpar + Melichar + Baltazár.

 • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKÔL

  Vážení rodičia!

  🔹Žiaci sa vrátia prezenčne do školy v pondelok: 10. januára 2022.

  🔹Pri nástupe žiaka treba predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Rodič formulár odošle elektronicky cez Edupage (návod je nižšie - v prílohe). Pokiaľ nemáte takúto možnosť, tak žiak tlačivo odovzdá v pondelok: 10. januára 2022 v papierovej forme (tlačivo je takisto nižšie v prílohe), vyhlásenie o bezpríznakovosti bude v pondelok ráno k dispozícii aj pri hlavnom vchode školy.

  Vyhlásenie o bezpríznakovosti - návod na zaslanie

 • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

  Rozhodnutím ministerstva školstva sa vianočné prázdniny v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 (pondelok) do 7. januára 2022 (piatok). Nástup po prázdninách do školy je 10. januára 2022 (pondelok).

 • 4. NEDEĽA ADVENTNÁ

  Dnešnou nedeľou pomaly končíme dobu adventnú a môžeme povedať, že naša duchovná príprava na tohtoročné Vianoce je na konci...

  Prajeme všetkým nám, aby sme v tieto posledné dni adventu dokázali zažiť opravdivú Kristovu lásku, dokázali rozjímať nad všetkými tajomstvami a potom s radosťou oslavovali príchod nášho Pána. ❤️

 • Posledný mesiac v roku patrí vari k tým najkrajším. Všetci sa pripravujú na kresťanské sviatky - VIANOCE. Nádych Vianoc bolo cítiť celý týždeň aj v našej MŠ. Detičky z tried: malkáčov, stredniakov i predškolákov, vystúpili s pripraveným programom, síce bez rodičov, no s nasadením, akoby vystupovali "pre všetkých svojich drahých." Veru, bolo sa na čo pozerať. 🤗 Pani učiteľky nacvičili s deťmi krásny vianočný program, plný spevu, tanca, kolied, aj vinšov. Deti sa zmenili na anjelov, vločky, pastierov, koledníkov... Istotne sa vám pri pozeraní na ich krásne vystúpenie zračí slzička v oku. Aj táto ich milá besiedka je poďakovaním rodičom, starým rodičom za všetku ich lásku a starostlivosť. Krásne a požehnané Vianoce, zo ❤️ želajú vaši škôlkari. 🙏🏻

 • Pani učiteľka anglického jazyka, prizvala na online hodinu Mgr. Terezu Sedlákovú, ktorá žije momentálne v Luxembursku, kde pracuje ako prekladateľka pre EÚ komisiu. Žiaci spolu s ňou komunikovali výlučne v anglickom jazyku, ich rozhovor sa niesol vo vianočnom duchu, tradíciách a zvykoch v tejto zahraničnej krajine. Dievčatá sa veľa dozvedeli; a to obojstranne, pretože Terezka sa aj ich pýtala, ako prežívajú Vianoce vo svojich rodinách, ako sa na tieto najkrajšie sviatky tešia. Spoločný rozhovor ich tak zaujal, že si ani nevšimli ubiehajúci čas a z jednej vyučovacej hodiny sa stali takmer dve... Ďakujeme v mene našich žiakov, že mali možnosť aj v online priestore komunikovať v cudzom jazyku.

 • ❤️ To prajeme všetkým vám!

 • VIANOČNÁ BESIEDKA PRVOSTUPNIAROV

  V predvianočnej atmosfére sa niesol i posledný deň pred zimnými prázdninami, ktorý si rovnako, ako starší spolužiaci - druhostupniari, tiež žiaci 1. stupňa ZŠ spestrili vianočnými besiedkami, ktoré sú aj u nás stále sa opakujúcou milou tradíciou.

  Z tried sa ozýval detský smiech a vrava, všade panovala radostná, sviatočná nálada... Žiaci počúvali, no aj spievali koledy, vianočné piesne a vinše. Deti si pripravili "drobné pohostenie" a navzájom sa obdarovali malými darčekmi pre potešenie.

  Milí naši priatelia,

 • Ako každý rok o takomto čase všetci či malí, či veľkí sa pripravujeme na Vianoce. Nielen doma, ale aj v škole. Preto sme si so žiakmi prvého ročníka pripravili DEŇ V ZNAMENÍ VIANOC. V rámci projektového vyučovania sa každá hodina niesla v duchu vianočných tradícií. Od rozprávania sa o zvykoch v rodinách a pravej podstate najkrajšieho sviatku, spievania a počúvania kolied, počítania vianočných príkladov, po vychádzku mestom, pri ktorej deťúrence sledovali a obdivovali nádhernú zimnú výzdobu... Záverom vyučovacieho dňa si vytvorili zimnú krajinku a ich výtvory už zdobia interiér triedy...

 • ŠKOLSKÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

  Dňa 10.12. 2021 sa konalo školské kolo Dejepisnej olympiády, kde si svoje vedomosti z histórie preverilo 6 súťažiacich. V kategórii E najlepšie umiestnenie dosiahli žiaci: Matej Ježík a Ján Dankovič, obaja zo 7. A Obom víťazom školského kola srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré ich čaká 9. februára 2022.

 • VÝDAJ AG TESTOV - PRE ZÁUJEMCOV Z MESIACA DECEMBER 2021

  Vážení zákonní zástupcovia!

  Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že výdaj Ag samotestov (pre tých, ktorí už obdržali 25 ks testov = záujemci z augusta 2021 a vyjadrili záujem o ďalšie testy, ako aj pre tých, ktorí začiatkom mesiaca december 2021 požiadali o nové Ag samotesty) sa uskutoční od pondelka: 13.12. 2021 do piatku: 17.12. 2021 od 7.30 hod. do 15.30 hod. Výdaj testov (opäť 5 ks samotestov) bude na obvyklom mieste, pri vchode do posilňovne.

  Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú napr. z dôvodu karantény..., výdaj Ag testov bude na základe telefonickej dohody v iné dni, t.č. 0903 982 656.

 • ŠKOLSKÉ KOLO PYTAGORIÁDY

  Pytagoriáda je jedna z najznámejších matematických súťaži, do ktorej sa žiaci našej školy každoročne zapájajú. Rovnako tak tomu bolo aj tento rok. Súťaž je určená žiakom tretieho až ôsmeho ročníka. V stredu 8.12. 2021 a vo štvrtok 9.12. 2021 prebehlo školské kolo. Spolu sa zapojilo 38 žiakov, z ktorých 11 sa stalo úspešnými riešiteľmi. Všetkým srdečne blahoželáme!

  P3: Alžbeta Púčiková, Paulína Hoštáková, Stanislav Siheľský

  P4: Tomáš Kulich, Matúš Halaška, Lívia Hrnčiarová, Damián Fenik, Lujza Betáková

 • ORGANIZAČNÉ SPRESNENIA NA DNI 13.12. - 17.12. 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/21911:2-A1810, s účinnosťou od 13.12. 2021; sa v čase od 13. decembra do 17. decembra 2021 prerušuje vyučovanie pre žiakov 2. stupňa ZŠ a žiaci prechádzajú na dištančnú výučbu.

  Dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa ZŠ, bude v budúcom týždni prebiehať podľa platného rozvrhu hodín a stanovených podmienok, o ktorých sme vás informovali prostredníctvom Edupage a triednych učiteľov.

  Všetci žiaci 2. stupňa ZŠ sú odhlásení zo stravovania v ŠJ.

 • VIANOCE SA BLÍŽIA, NA ADVENTNOM VENCI ZAČÍNA HORIEŤ TRETIA SVIECA!

  Tretia adventná nedeľa sa podľa latinskej tradície nazýva Domenica gaudete, čo by sme do slovenčiny mohli preložiť ako nedeľa radosti. Ale presnejší preklad znie: nedeľa, v ktorej sa máme radovať.

  Pápež František raz povedal: ,,Kresťanská radosť je pokoj. Pokoj, ktorý je hlboký, pokoj srdca, pokoj, ktorý nám môže dať iba Boh. Prvý krok k radosti je pokoj. V tom spočíva skutočná kresťanská radosť."

  Prajeme a vyprosujeme každému z nás, aby čas adventu bol časom pokoja a radosti v našich rodinách, vzťahoch a pri stretnutí s druhým človekom. Prosme Ježiša, aby nás obdaroval múdrosťou srdca a darom radosti.

 • V piatok ráno si mnohí z nás pri pohľade z okna povedali, že konečne prišla poriadna zima. Napadlo pekných pár centimetrov bielučkého snehu. A práve ten inšpiroval deti z ŠKD na tvorenie z neho... Stavanie snehuliakov patrí medzi typicky zimné činnosti. Aj naši klubári využili čerstvo napadnutý sneh a s chuťou sa pustili do práce. Onedlho na školskom dvore stáli veľkí snehuliaci. ☃️⛄Deťúrence pri tejto zimnej radovánke pekne spolupracovali, zažili veľa zábavy a radosti. Do klubu vchádzali s líčkami vyštípanými od mrazu. Domov však odchádzali s otázkou. 🤔Vydrží im ten ich do pondelka, keď opäť prídu do školy? Čo si myslíte vy? 😉

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria