Navigácia

Partneri

                           

Priateľské a bezpečné prostredie pre vaše dieťa

Štvrtok 18. 8. 2022

Moja rodina + Moja škola = Moja budúcnosť

Týždeň s myšlienkou

Týždeň s myšlienkou

Láska je cesta, po ktorej sa dostaneme najbližšie k Bohu…

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžoete pozrieť TU:
 
 

Jedalny_listok_ZS_ASB_.xlsx

VŠETKO, ČO ČAKÁTE OD DOBREJ ŠKOLY

Novinky

 • ZVONENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

  1. hodina: 8.00 - 8.45

  2. hodina: 8.55 - 9.40

  3. hodina: 9.50 - 10.35

  4. hodina: 10.55 - 11.40

  5. hodina: 11.50 - 12.35

  6. hodina: 12.40 - 13.25

 • NAVÝŠENIE PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ZA POBYT DIEŤAŤA V ŠKD OD 01.09. 2022

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Braneckého 4, 911 01 Trenčín, po oboznámení členov Rady školy a schválení zriaďovateľom školy

  oznamuje

  rodičom žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí, že od 01.09. 2022 sa zvyšuje poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD

  na 10,00 € / mesiac.

  Poplatok za ŠKD sa platí mesiac vopred na číslo účtu:

  SK76 0200 0000 0041 7984 2651

  VS: dátum, za ktorý mesiac platbu hradíte

  Poznámka: uveďte meno a priezvisko dieťaťa/ poplatok ŠKD.

 • STRETNUTIE BUDÚCOROČNÝCH PRVÁČIKOV

  18. august 2022 (štvrtok) bude patriť našim budúcim prváčikom.

  Zúčastnia sa spoznávacom (adaptačnom) dni, kde budú mať možnosť vzájomne sa spoznať, skamarátiť a tak trošku prelomiť očakávania z nastávajúceho nového školského roka. Pri tom im budú nápomocné p. učiteľky.

  V tento deň pre prváčikov pripravia nové aktivity, hry i športové činnosti. Veríme, že zo stretnutia budú odchádzať spokojné a s úsmevom na tvári, aby v pondelok 5. septembra 2022 zasadili do skutočných školských lavíc.

  Prihláška:

 • POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA STRAVU V 1. POLROKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

  Poskytnutie dotácie na stravu v 1. polroku šk.r. 2022/2023 (od 01.09. 2022 – 31.12. 2022):

  Nárok na poskytnutie dotácie na stravu pre žiaka:

  - dieťa poberá dávky v hmotnej núdzi alebo

  - dieťa spĺňa podmienky životného minima alebo

  - rodičia si neuplatňujú nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku.

  V prípade, že si zákonný zástupca žiaka (oba rodičia) chcú uplatniť nárok na dotáciu na stravu od 01.09. 2022 – 31.12. 2022, je potrebné doručiť na ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Braneckého 4, 911 01 Trenčín, v termíne do 01. augusta 2022 nasledovné nanovo vyplnené a vystavené doklady:

 • SVÄTÍ ANDREJ-SVORAD A BENEDIKT = NAŠI PATRÓNI

  17. júla si pripomíname dvoch pustovníkov žijúcich začiatkom 11. storočia – svätého Andreja-Svorada, prvého slovenského svätca, a svätého Benedikta, prvého slovenského mučeníka; patrónov nitrianskej diecézy, ale tiež našej školy.

  O ich živote nemáme veľa zmienok, jediným zdrojom je krátka kanonizačná legenda, ktorú napísal Maurus a ktorá slúžila ako podklad k ich svätorečeniu. Svätci, ktorí aj v dnešných časoch majú čo - to povedať i nám. Pracovali a prácou menili nielen seba, ale aj životy iných ľudí. Boli skutočným znamením pre vtedajší svet, ale i pre nás dnes, že Boh sa stará o svojich verných. Ako vraví svätý Pavol, ich život ubúdal, aby vo svete pribúdalo Krista. Prísne pôsty a askéza možno načas oslabili ich telá, ale to všetko len preto, aby ich duchovný človek zmocnel.

 • ÚRADNÉ HODINY POČAS PRÁZDNIN

  Vážení rodičia, v čase letných prázdnin má naša škola úradné hodiny nasledovne:

  01.07. - 13.07. 2022 (v čase bod 8.00 do 14.00 hod.)

  15.08. 2022 – 24.08. 2022 (v čase od 8.00 do 15.00 hod.)

  (25.08. a 26.08. 2022 osobné stretnutia z dôvodu účasti pedagogických zamestnancov na duchovných cvičeniach, nebude možné uskutočniť)

  V prípade potreby nás môžete kontaktovať telefonicky: 0903 982 656

 • POŽEHNANÉ DNI PRÁZDNIN

  ... Žalmista hovorí, že Boha môžeme chváliť poľnicou, harfou, citarou, lýrou, flautou, bubnom a dokonca i tancom. Boha teda môžeme chváliť aj oddychom, nie sladkým ničnerobením. Presne tak, ako nám to odporúča sv. Augustín: „Nech robíš čokoľvek, rob to dobre – a chválil si Boha.“ Skutočný oddych, oddych naplno, by mal byť plný radosti, ktorá vyviera priamo zo srdca.

  Milí žiaci, vážení rodičia!

  Krásne letné prázdniny a dovolenky všetkým rodičom a deťom praje pedagogický kolektív ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta.

 • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

  Nastal posledný júnový deň a s ním aj záver školského roka 2021/2022. Pre niekoho bol náročný, pre iného zas menej. Nadišiel čas zbilancovať celoročné snaženie. Každý z nás sa dnes mohol obzrieť za rokom svojej práce, zhodnotiť svoje úsilie a možno si aj uvedomiť, v čom musí na sebe ešte pracovať, v čom sa mu naopak darilo...

  Na spoločnom stretnutí žiakov školy, z rúk pani riaditeľky prevzali ocenenie tí najúspešnejší. Boli vyhodnotené aktivity, akcie, súťaže, olympiády rôzneho zamerania, ktoré prebiehali počas celého školského roka. Niektorí boli ocenení za výborný prospech a správanie, príkladné plnenie školských povinností, iní za svedectvo života, ochotu nezištne pomôcť...

 • PREBERANIE SAMOTESTOVACÍCH SÁD

  Vážení rodičia,

  prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 - Ag test. Sady sú určené pre žiakov súčasného 1. - 8. ročníka ZŠ, ak ich zákonný zástupca prejavil záujem prostredníctvom Edupage do 03.06. 2022.

  Rovnako je možné prevziať si testy pre budúcich prvákov. (terajšie detičky MŠ)

  Termín: 22.06. - 28.06. 2022 (streda - utorok) v čase od: 8.00 - 16.00 hod.

  V stredu 29.06. 2022 od 8.00 do 13.00 hod.

  Následne v čase letných prázdnin, od 01.07. 2022 a 04.07. 2022 (piatok - pondelok) v čase od 8.00 - 14.00 hod.

 • Žiaci deviateho ročníka si v mesiaci apríl 2022 overili svoje získané vedomosti v testovaní T9. Aj napriek tomu, že po dva ostatné roky bolo vzdelávanie nepriaznivo ovplyvnené situáciou v súvislosti s ochorením Covid-19, naši deviataci svojou ctižiadostivosťou, odhodlaním a plným nasadením dosiahli vynikajúci výsledok! Zároveň svojimi vedomosťami predčili aj celoslovenský priemer.

  Takisto nezaostali ani piataci. Tých v máji 2022 čakalo testovanie T5. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru je pri ich výsledkoch taktiež značný.

 • V utorok sa naši predškoláci lúčili so škôlkou. Krátkym programom ukázali pani riaditeľke a kamarátom, akí sú šikovní a pripravení na školu. Svoje tablo si za sprievodu piesní odniesli do centra mesta, do obchodu vedľa reštaurácie Koruna a potom hor sa na sladkú odmenu - zmrzlinu. Popoludní si deti zamaškrtili na čokoládovej torte a potom sa vybrali na Brezinu, kde sa dosýta vybláznili na ihrisku, navečerali v hoteli Veverica a pobrali sa späť do škôlky. Po rýchlej sprche ukázali svoju odvahu a šikovnosť pri pokladovke. Boli veľmi statočné, pretože nájsť hľadať poklad v tmavých zákutiach škôlky nie je nič pre malkáčov. Po namáhavej pokladovke a večernej modlitbe, predškolákov čakali postieľky, v ktorých pri čarovnej hviezdnej oblohe z 0remietačnej stanice zaspali skôr, ako by si vôbec spomenuli, že by im mohli byť smutno za rodičmi. Bola to ďalšia skvelá akcia v škôlke a po nej už len pár sĺz smútku za našimi najväčšími škôlkármi, ktorých po prázdninách čakaju nové, tentoraz už školské dobrodružstvá. Nech sa im darí a nech sme na nich pyšní aj naďalej.

 • Dnes, na sviatok sv. Petra a Pavla, sme v škole zažili dve milé udalosti.

  Prvou, bola naša účasť na svätej omši, spoločné slávenie eucharistie v kostole Notre Dame.

  Druhou, bola už dávnejšie avizovaná prehliadka talentov školy, pod názvom ŠKOLA MÁ TALENT.

  Zahliadli sme 11 fantastických vystúpení žiakov, od 1. po 9. ročník. Mali sme možnosť vidieť a počuť spev - ľudový aj operný, tanec - moderný aj spoločenský, klasický balet, hru na viaceré hudobné nástroje - klavír, heligonku, husle. Diváci obrovským potleskom ocenili výkony všetkých súťažiacich. Touto cestou chceme poďakovať všetkým odvážnym vystupujúcim žiakom, za takmer profesionálne výkony a dobudúcna povzbudiť aj tých, ktorí sa trošku ostýchali svoj talent - dar od Pána Boha prezentovať. Ťažkú úlohu mala aj porota, zložená z radov žiakov a pedagógov. Bolo naozaj náročné vybrať a jednoznačne určiť, ktorý talent je ten NAJ. Vo štvrtok, pri vyhodnotení práce, súťaží, aktivít školy, budú ocenení tí najlepší, no s istotou, malou drobnosťou obdaríme všetkých súťažiacich.

 • Aj naši najmenší škôlkari z triedy 1M-malkáči, si spoločne mohli vychutnať prvý škôlkársky výlet. Pani učiteľky ich vzali na cestu vláčikom Matúša Čáka. Najskôr si urobili malé zastavenie pri fontáne u Vodníka Valentína, kde si užili troška tieňa a osvieženia. Následne sa presunuli na zastávku a vláčikom sa vyviezli na Brezinu. Počas prestávky drobci doplnili tekutiny a zhotovili si zopár záberov na pamiatku. Obdivovali dreveného lúčneho koníka, roháča, včelu, slimáka. I keď bolo veľmi teplo, jazda týmto dopravným prostriedkom sa deťom veľmi páčila. Za to, že svoj prvý väčší výlet zvládli úplne bez akýchkoľvek problémov, dostali chutnú a zdravú odmenu - sladký, šťavnatý melón. 🍉

 • ZDRAVOTNÍCKY KRÚŽOK

  V našej škole tento veľmi žiadaný a navštevovaný krúžok úspešne funguje už mnoho rokov. Žiaci z 1. až 8. ročníka sa stretávajú každý štvrtok popoludní. Cieľom krúžku je získanie vedomostí o ľudskom tele a jeho činnosti, o zásadách prevencie rôznych ochorení, úrazov a starostlivosti o zdravie. Žiaci zároveň získavajú vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre poskytnutie prvej pomoci zraneným osobám. Učia sa obväzovať, ošetrovať malé poranenia, poskytovať prvú pomoc, rozprávajú sa o zdravom životnom štýle. Na figuríne sa učia masáž srdca a umelé dýchanie. Ich šikovnosť v ošetrovaní malých zranení je zjavná. Pevne však veríme, že to, čo sa na zdravotníckom krúžku naučia, v reálnom živote vôbec nebudú potrebovať. 🤔 Ale ak by náhodou, prvú pomoc s istotou poskytnú veľmi dobre. 🙏

 • Pre deti je dôležité, aby svoj voľný čas vypĺňali a trávili plnohodnotnými a zmysluplnými aktivitami. Jedným z mnohých krúžkov v škole bola aj keramika. Za školský rok si deťúrence osvojili prácu s hlinou, vyrobili si zaujímavé a krásne výrobky, zažívali veselé a ušmudlané spoločné chvíle. 😉 Na ich ostatnom stretnutí v júni sa tešili najmä na to,, keď ich úsilie a trpezlivosť budú odmenené hotovými vypálenými výrobkami a sladkou odmenou. 🍡🍦 Odkaz od pani učiteľky Alenky Rónaiovej: od septembra opäť pokračujeme... 😉

 • Koniec školského roka je nielen časom lúčenia a príprav na dovolenkovú sezónu, ale tiež obdobím výletov. Naši škôlkári (stredniaci a predškoláci) si dnes užili krásny výlet a exkurziu zároveň. Vybrali sa autobusom na ďaleký výlet, až do Hlohovca, kde navštívili Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, čo bolo pre detičky úžasným zážitkom, pretože mnohé boli na takej "veľkej akcii" a najmä tak ďaleko bez rodičov, prvýkrát. No zvládli to naozaj bravúrne. Ďakujeme rodičom za financovanie tejto krásnej akcie (výlet bol plne hradený z financií ZRPŠ) a pani učiteľkám za prípravu a realizáciu tohto naozaj vydareného dňa. Deťúrence boli úžasné, zvládli to na jednotku, dokonca dostali aj pochvalu za správanie. Veríme, že o rok sa nám opäť podarí vybrať sa na poznávací na vylet a spojiť tak príjemné s užitočným.

 • Tohtoročné hodiny anglického jazyka žiaci 2. stupňa ZŠ ukončili tradičným britským spôsobom - pitím čierneho čaju s mliekom. Popri ňom a sušienkach si pozdieľali svoje zápisky z diárov, ktoré viedli v angličtine. Na záver zrealizovali feedback k hodinám anglického jazyka, kde zhodnotili svoju aktivitu a prospech, ako aj organizačnú a obsahovú stránku výučby.

 • Šiestaci na dejepise na vlastnej koži zakúsili stredoveký život mníchov. Najskôr sa naučili vyrábať ručný papier. Následne, za zvukov gregoriánskeho chorálu, prepisovali kaligrafickými brkami verše z Biblie, pri ktorých nechýbali tradičné iluminácie. Na záver tieto práce ozdobne zapečatili. Žiaci tak získali lepšiu predstavu o vzniku kníh pred vynálezom kníhtlače a zistili dôvod, prečo bolo vlastníctvo knihy spájané s bohatstvom a vzdelanosťou. Ich vydarené práce sme počas ostatných dní obdivovali aj my v škole.

 • TRADIČNÉ STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH S OTCOM BISKUPOM

  Po celé ostatné roky bolo „milým pravidlom“, že prvoprijímajúce deti našej školy sa v Nitre stretli so sídelným otcom biskupom. Prežili spoločné slávenie eucharistie v románskom kostole sv. Emeráma, pozreli si priestory hradu, ktorý je sídlom biskupského úradu a dominantnou kultúrno-historickou pamiatkou Nitry. Jednoducho - prežili deň strávený nielen duchovne, ale aj poznávaním tohto historického mesta. Po takmer troch rokoch sa dnes (po období Covidu) žiaci ročníkov: 3., 4. a 5. vybrali do historickej Nitry a stretli sa nielen s Prof. ThDr. Viliamom Judákom, PhD., ale zúčastnili sa aj na svätej omši, ktorá je sprítomnením najdôležitejšej udalosti našej spásy, čiže Kristovej smrti a zmŕtvychvstania. V hradnom areáli obdivovali aj tzv. Vazulovu vežu, biskupský palác a diecézne múzeum.

 • V pondelok 20. júna 2022 sme si pripomenuli, aké to bývalo, keď naši rodičia boli ešte deťmi, kedy virtuálny svet bol pre väčšinu smrteľníkov niečo, ako hudba ďalekej budúcnosti; a keď v rádiách a na diskotékach zneli hity skupiny Elán, Team, Pavla Haberu, či mnohých iných interpretov. Retro deň v našej škole niekomu melancholicky pripomenul jeho detské roky a mnohí žiaci spoznali časy, ktoré nezažili. V každom prípade, sme sa v tento deň všetci niesli na úžasnej vlne - retra. V školskom rozhlase hrala hudba rokov minulých, na školskej chodbe sme zinštalovali výstavku retro predmetov. A tak počas týždňa môžeme obdivovať staré knihy a učebnice, školské pomôcky, odznaky, potreby do domácnosti, ale aj na voľný čas. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám svoje "retro poklady" na istý čas zapožičali. A v neposlednom rade ďakujeme našim učiteľom, ktorí sa do tejto akcie spolu so žiakmi rozhodli ísť. RETRO sa vrátilo. Aspoň na jeden deň. 🤗

 • Prváci pracovali s pásikmi papiera. Vytvorili všakovaké výtvory, ktoré zdobia ich triedu. No nie nadlho. Svoje výtvarné práce si na konci roka vezmú domov a s istotou sa s celým svojim portfóliom pochvália svojim príbuzným a kamarátom.

 • Deviataci na predmete technika k jeho výrobe potrebovali dosku, klinčeky a niť. Dosku odrezali do pravidelného štvorca. Po jej obvode kúsok od kraja zatĺkli klinčeky v pravidelných vzdialenostiach. Potom cez protiľahlé klinčeky naťahovali nitky, pričom sa vždy posunuli na ďalší klinček v rade. Majstrov triedy 9. A manuálna práca bavila a okrem zručnosti si precvičili aj trpezlivosť.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria