Navigácia

                           

Priateľské a bezpečné prostredie pre vaše dieťa

Pondelok 11. 12. 2023

Moja rodina + Moja škola = Moja budúcnosť

Týždeň s myšlienkou

Týždeň s myšlienkou

Láska je cesta, po ktorej sa dostaneme najbližšie k Bohu…

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžoete pozrieť TU: 
 
 
 
 

VŠETKO, ČO ČAKÁTE OD DOBREJ ŠKOLY

Novinky

 • Sv. Jozef nám odovzdal už niekoľko svojich pokladov do nášho srdca i do adventných kalendárov. Kráčame spolu s ním a Máriou každý deň s lampášikmi na rorátnych sv. omšiach, prosíme v modlitbe, aby sa naše srdce, naše rodiny i naša škola stali malým Betlehemom a Nazaretom, domom pre Ježiša a Máriu.

 • Naši prváci sa počas troch mesiacov osvedčili ako šikovní žiaci, ktorí sa radi učia písať nové písmená, čítať i počítať. Pri slávnostnej sv. omši sme im preto odovzdali dekrét, v ktorom ich sv. Andrej-Svorad a Benedikt prijímajú za usilovných žiakov svojej školy. Dali si predsavzatie, že budú zachovávať heslo našej školy Ora et labora, Ora et studio. Získali tiež titul Majster ceruzky a priateľ fatimských pastierikov. Celú slávnosť sprevádzali spevom. Potešili tak predovšetkým svojich rodičov. Na záver im predstavili život vo svojej triede prostredníctvom prezentácie.

 • Každý deň sa budeme stretať so sv. Jozefom, verným strážcom pokladov na rorátnej sv. omši i v škole prostredníctvom rozhlasu. Vyučovanie začneme adventnou hymnou a budeme sa obracať k nemu modlitbou za naše rodiny, školu a chudobných. Advetný kalendár nám ponúkne každý deň jednu otázku, ktorá nás privedie k Jozefovým pokladom. Rodičia budú dostávať toto posolstvo každý deň prostredníctvom Edupage. Tak budeme spoločne spoznávať vlastnosti sv. Jozefa. Veď kto iný než on, by nám mohol lepšie pomôcť nájsť najväčšie poklady pre naše srdce, ktorými sú Mária a Ježiš? Pridajte sa k nám aj vy touto adventnou modlitbu a spolu sa pripravme na oslavu Ježišových narodenín i na Jeho druhý príchod!

 • LIST JEŽIŠKOVI

  Blíži sa advent a s ním čas očakávania a možno aj nových predsavzatí. Naši druháci sú tiež v očakávaní a tešia sa na Ježiška. Aj keď možno mnohí túžia po novej hračke, vedia však, že najvzácnejším darom je láska, rodina, pokoj, zdravie... Preto aj list Ježiškovi, bol jedným veľkým poďakovaním. Pozdravy vyzdobené kresbami, boli odoslané do Rajeckej Lesnej, kde už každoročne pred Vianocami, prichádza pošta od detí nielen zo Slovenska, ale aj z iných krajín. Veríme, že tieto úprimné vyznania detských dušičiek všetkých potešia.❤️

 • Poznáte príbeh o veľmi hladnej húseničke? Naši tretiaci vám o nej radi porozprávajú. Poznajú už toľko anglických slovíčok!

  https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY

 • 😉 Tieto zábery sú z našich popoludňajších jesenných aktivít.

  ... A veruže sa nám darilo. Tvorili sme, zabavili sme sa, aj zahrali. No už sa všetci tešíme na tvorenie vianočné. S našimi výtvormi sa vám radi pochválime.

 • Projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok spája generácie ľudí po celom Slovensku a stáva sa milou vianočnou tradíciou. Cieľom je potešiť neznámeho seniora žijúceho v zariadení pre seniorov, pretože väčšina ľudí žijúcich v zariadeniach nemá žiadnych príbuzných. Váš darček môže byť ich darčekom jediným a občas i posledným. Preto do krabice od topánok zabalenej vo vianočnom papieri (spodok a vrch samostatne, aby sa dala otvárať) alebo do originálnej krabice s vianočným motívom zabalíme okrem jednotlivých vecí aj obrovský kus svojho srdca.

 • KONZULTAČNÉ HODINY

  Vážení rodičia,

  konzultovať výchovno-vzdelávacie výsledky vášho dieťaťa za 1. štvrťrok šk. roka 2023/2024 budete môcť: 22.11. 2023 (streda) v čase od 16:15 - 17:30 hod.

  Tešíme sa na stretnutie s vami.

 • V mesiaci november sa žiaci 8. ročníka učili o našich slovenských národných buditeľoch – ŠTÚROVCOCH. Táto téma ich veľmi zaujala, a preto si na podnet pani učiteľky slovenského jazyka a literatúry Mgr. Kataríny Bernátovej pripravili projekty, ktoré prezentovali na vyučovacích hodinách. Ich práce sú vystavené v interiéri triedy. Prezrite si ich spolu s nami.

 • DEVIATACI V DIVADLE

  Naši deviataci sa v predvečer sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu, v ODA zúčastnili na predstavení NÁDEJ DUBČEK. Zhliadli tak príbeh významnej, medzinárodne uznávanej osobnosti Alexandra Dubčeka, predstaviteľa „socializmu s ľudskou tvárou“, zároveň sledovali dejiny Česko-slovenskej republiky.

  Veľká vďaka patrí členom Mestského divadla Trenčín, že chlapcom a dievčatám umožnili toto vynikajúce predstavenie vidieť. Pre všetkých zúčastnených to bol krásny umelecký zážitok.

  Ďakujeme vám. ❤️

 • 15. novembra 2023 sa v ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne uskutočnil 52. ročník súťaže v speve regionálnych ľudových piesní, Trenčianske hodiny.

  Súťaž je rozdelená do troch vekových kategórií.

  V I. kategórii (1. – 3. ročník) nás reprezentovala Veronika Cíngeľová (3. A), ktorá sa umiestnila na 1. mieste.

  Do II. kategórie (4. – 6. ročník) sme vyslali Damiana Fenika (6.A), ktorý si vyspieval krásne 3. miesto.

  V najstaršej kategórii (7. – 9. ročník) našu školu reprezentovala Kvetoslava Kulichová (8.A), ktorá získala Čestné uznanie poroty.

 • V piatok 10. novembra 2023 sa druhostupniari v Posádkovom klube (Dome armády) zúčastnili na 18. ročníku Festivalu dobrodružných filmov HoryZonty. Žiaci zhliadli najnovšie outdoorové filmy s tematikou cestovania a rôznorodých outdoorových športov – od horolezectva, cez lyžovanie, skialpinizmus, bicyklovanie, beh, kajakovanie, jaskyniarstvo, paragliding, slacklining až po skejtovanie. Ďakujeme Rodičovskému združeniu, že aj s ich finančnou podporou mohli chlapci a dievčatá vidieť pútavé a poučné dokumenty.

 • „Horiace srdcia a nohy na ceste.“ V duchu odkazu pápeža Františka sme prežili mesiac október a naplnili 5 výziev. Dobročinnou aktivitou „Daruj konzervu chudobnému“ sme urobili zbierku konzervových potravín, ktoré sme venovali núdznym prostredníctvom OZ Misia Lásky. Ohlasovali sme Božie Slovo rozdávaním zvitkov s citátmi zo Svätého Písma. V deň, kedy sa spájajú deti celého sveta do modlitbovej aktivity „Milión detí sa modlí ruženec“, sme sa modlili za krajiny sveta, ktorých vlajku sme si vylosovali. Vytvorili sme galériu svätých a inšpirovali sa ich životom, zoznámili sme sa s každým z nich ráno prostredníctvom školského rozhlasu spolu s modlitbou desiatku ruženca. Celá škola sme pozdravili a prejavili blízkosť chudobným deťom v Afrike spoločným tancom Misia nás všetkých spája.

 • VÝSLEDKY SÚŤAŽE iBOBOR

  V dňoch 6. – 10. novembra 2023 sa naši žiaci opäť zapojili do online informatickej súťaže iBobor.

  Spolu súťažilo 35 žiakov 2. – 9. ročníka v štyroch kategóriách: Drobec, Bobrík, Benjamín a Kadet.

  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

  Úspešní riešitelia podľa kategórií sú:

  Kategória Drobec: 2.-3. ročník

 • Pozeráte sa na práce žiakov, ktoré putujú do Trenčianskeho osvetového strediska, kde sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Príroda, spoločnosť a deti. Veríme, že nielen obstoja, ale niektorý z nádherných výkresov našich žiakov, bude i ocenený. Držíme palce!

 • Už niekoľko rokov sa zapájame do česko-slovenského projektu na podporu čítania kníh – Záložka do knihy spája školy. Tento rok bola našou partnerskou školou Základná škola z obce Moutnice. Ide o menšiu obec, neďaleko Brna, ležiacu na južnej Morave. Ako sme sa v sprievodom liste z tejto školy, ktorú tvoria ročníky 1.- 4., dozvedeli, žiaci, ktorí ju navštevujú, radi čítajú a radi tvoria.

  Naši žiaci takisto čítali, kreslili, vyrábali záložky, aby potešili svojich českých kamarátov. S radosťou im pripravili a poslali záložky, napísali pozdravy a pribalili milé darčeky. Veríme, že ich potešili a už teraz sa tešíme na ďalší rok a ďalšiu školu, ktorú spoznáme.

 • Prijatie, porozumenie a láskavé prostredie, to všetko je potrebné pre zdravý vývin každého človeka. Toto všetko zažívajú naše deti vo svojich rodinách. My v škole, sa snažíme pre nich takisto vytvárať také prostredie, v ktorom budú cítiť lásku, prijatie, bezpečie a pomoc. Preto už od začiatku školského roka, sme s deťmi v 2. B začali viac pracovať na budovaní rovesníckych vzťahov a na vzájomnom spoznávaní sa, formou rôznych aktivít. Deti sa učia a uvedomujú si, že SPOLU DOKÁŽU VIAC a tak spoločne, môžu vybudovať jednu veľkú školskú rodinu. A keďže súčasťou tohto spoločenstva sú aj rodičia, v septembri pozvala do triedy svojho otca Adelka a v októbri prišla na návštevu Dankova mama. Pán Mgr. Štefan Buček, druhákom porozprával o svojom zamestnaní, záujmoch a deťom čo-to porozprával o finančnej gramotnosti, ktorú je potrebné rozvíjať už v tomto veku. Pani Mgr. Lenka Ježíková, zase deťúrencom priblížila svoju prácu v Policajnom zbore. Tešíme sa, že rodičia si našli na žiakov čas a deťom sme tak mohli vytvoriť zaujímavé, podnetné a príjemné chvíle.♥️

 • A ako sme trávili druhý školský mesiac? 🤔👌

  - Rozprávali sme sa, ako sa máme správať k starším, aj k sebe navzájom;

  - Tvorili sme z prírodných materiálov;

  - Zbierali našu poslednú úrodu a čo-to sme z nej aj ochutnali.

 • Vo štvrtok 26. októbra 2023 sa konalo školské kolo súťaže v speve regionálnych ľudových piesní, Trenčianske hodiny. Našim žiakom sa veľmi darilo, podali vynikajúce výkony. Porotcovia u detí hodnotili výber piesní, intonáciu a rytmus, ale tiež celkový umelecký dojem súťažiacich.

  A tu sú mená víťazov v jednotlivých kategóriách.

  1. kategória (1.-3. ročník)

  1. Veronika Cingeľová, 3. A

  2. Nela Kakodyová, 3. A

  3. Aneta Betáková, 2. A

  2. kategória (4.-6. ročník)

  1. Damian Fenik, 6. A

  2. Alžbeta Púčiková, 5. A

 • Na hodinách angličtiny na druhom stupni, sme privitali našu žiačku Carlu, ktorá momentálne študuje v Londýne. Druhostupniari si pre ňu pripravili množstvo zaujímavých otázok, týkajúcich sa najmä rozdielov medzi slovenským a britským vzdelávacím systémom. Všetkým zúčastneným ďakujeme za podnetné diskusie.

 • Tento mesiac sa deti v 2.B viac venovali starým rodičom, keďže október už tradične patrí k mesiacu úcty k starším. To, že starí rodičia tvoria neodmysliteľnú súčasť nášho života, si druháci uvedomovali aj pri zážitkových aktivitách. Na hodinách slovenského jazyka písali vlastnosti starých rodičov, ktoré sa začínali na písmená v týchto pomenovaniach. Neskôr sa zahrali na básnikov a s chuťou sa pustili do tvorby. Spoločne vymysleli krátku básničku, ktorá bola následne súčasťou milého pozdravu, ktorý vyrobili na hodine výtvarnej výchovy. Veríme, že aj takýto malý darček, ktorý druháci dnes priniesli domov, poteší všetkých, ktorí nám odovzdávajú svoju životnú múdrosť a obohacujú nás trpezlivosťou a láskou. 💜👌🙏

 • Milí žiaci a rodičia!

  Každé oblečenie musí mať svojho majiteľa.

  Keďže sme sa nedopátrali, komu patrí toto oblečenie, pozrite si prosím fotografie a ak vám niečo patrí, kontaktujte vášho triedneho učiteľa alebo si veci možete vyzdvihnúť u pani vychovávateliek. Ďakujeme.

 • Vesmír, hviezdy, súhvezdia..., takéto myšlienky vírili hlavami tretiakov a štvrtákov, ktorí dňa 23. októbra 2023 navštívili hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o tajomstvách vesmíru, majú informácie o Slnečnej sústave, pohybe Zeme, Mesiaca a planét. Pracovníci planetária trpezlivo odpovedali na všetky zvedavé otázky. Veríme, že aj takto, zaujímavou formou nadobudnuté vedomosti, žiaci zúročia nielen na hodinách prírodovedy.

 • S radosťou sme sa 18. októbra 2023 zapojili do celosvetovej modlitebnej iniciatívy, prostredníctvom ktorej, sme mohli hlbšie pochopiť, aká mocná je modlitba posvätného ruženca, keď sa ho modlia predovšetkým deti, aby vyprosili pokoj a jednotu po celom svete.

 • Staň sa misionárom tam, kde práve si!

  Ako? Tak ako patróni našej školy Sv. Andrej-Svorad a Benedikt.

  Vykročili z Poľska na misiu na naše územie. Vykroč aj ty s horiacim srdcom. Ježiš Ťa potrebuje.

  Prvých 5 krokov nájdeš na plagátiku.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • 0909250461

Fotogaléria