Navigácia

                           

Priateľské a bezpečné prostredie pre vaše dieťa

Nedeľa 25. 2. 2024

Moja rodina + Moja škola = Moja budúcnosť

Týždeň s myšlienkou

Týždeň s myšlienkou

Láska je cesta, po ktorej sa dostaneme najbližšie k Bohu…

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžoete pozrieť TU: 
 
 
 
 

VŠETKO, ČO ČAKÁTE OD DOBREJ ŠKOLY

Novinky

 • Dnes našich škôlkárov navštívili naše "bývalé" kamarátky, študentky štvrtého ročníka SOŠP sv. A. Svorada a Benedikta. Dievčatá k nám minulý rok chodili na prax a tento rok, pod vedením pani učiteľky PaedDr. Janky Orieškovej k nám zavítali nie ako praktikantky, ale ako herečky. Predviedli nám veľmi milé divadielko Guľko Bombuľko na motívy rovnomenného dielka Márie Ďuríčkovej. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, odniesli si z neho krásne zážitky a ako poďakovanie poslali našim talentovaným herečkám obrázky z predstavenia. Veríme, že takýchto stretnutí bude v mene spolupráce materskej a strednej školy ešte veľa.

 • A veselo veru bolo. V piatok, pred posledným fašiangovým víkendom sa v škôlke od rána ozývala hudba, spev a smiech. Deti tancovali, súťažili a maškrtili, dievčatá zo 6.A im pripravili malý tanečný program a navštívili ich aj vzácni hostia, naša pani riaditeľka a pán kaplán - ako inak - tiež v úžasných maskách.

 • Do súťaže umeleckého prednesu Šaliansky Maťko sa aj tento rok zapojili žiaci našej školy. Ďakujeme Damianovi Fenikovi za účasť a Laure Mikoláškovej za krásne 3.miesto v okresnom kole súťaže.

  Srdečne blahoželáme

 • Dňa 09.02.2024 žiaci 7.ročníka v rámci hodiny KNB navštívili Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne. Ďakujeme p. farárovi o. Igorovi Cingeľovi za milé privítanie a za prehliadku chrámu spojenú so zaujímavým výkladom. Nech dobrotivý Pán odmeňuje Vašu pastoračnú činnosť.

 • Naše detičky mali opäť možnosť navštíviť galériu M. A. Bazovského, kde boli pre nich prichystané zaujímavé aktivity. Najskôr si prešli aktuálnu výstavu obrazov Oldřicha Tichého – Cez horizontálu, kde deti vymýšľali názvy obrazom a potom hľadali vystavený obraz za pomoci malej fotografie.

  Ďalšie vystavené diela patrili Michalovi Janigovi – Zber pohybu. Stredniaci mali za úlohu vymodelovať z plastelíny podobné diela, aké videli a veľkáči krúžkovali na papieri diela, ktoré našli.

  Na záver sme sa dostali do ateliéru, kde dostali zadanie namaľovať niečo veselé, niečo čo ich robí šťastných.

 • Deti si v rámci týždňa Komunikačných médií vyskúšali vytvoriť reportáž o tom, kto pracuje v našej MŠ.

  Vedeli, že sa v škôlke nachádzajú učiteľky, kuchárka a upratovačka. Na stranke školy zistili, že máme aj pani riaditeľku. Pani učiteľka deťom povedala, že máme aj pani ekonómku a pána školníka (využili rôzne zdroje informácií).

  Bolo treba tieto infirmacie overiť v teréne a tak vzali mobil (na fotenie), mikrofóny, zápisníky a ceruzky. Koho v škôlke/škole stretli, toho vyspovedali - ako sa volá, či pracuje v MŠ alebo v ZŠ, aký má v danej inštitúcii post a či sa mu jeho praca páči.

 • V týchto dňoch sa v priestoroch základnej školy rozoznel umelecký prednes poézie a prózy. Do školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa zapojili žiaci 1. a 2. stupňa. Porota mala neľahkú úlohu, ale nakoniec rozhodla nasledovne:

  3. miesto: Paulína Hoštáková (5. ročník)

  2. miesto: Ella Košťanová (4. ročník) a Laura Mikolášková (4. ročník)

  1. miesto bez postupu do obvodného kola: Zuzana Kukučová (9. ročník)

  O svojich schopnostiach porotu presvedčili dievčatá Barbora Iringová (2. ročník) a Natália Lešinská (3. ročník), ktoré postupujú ďalej v súťaži a budú nás reprezentovať na obvodnom kole v Trenčíne.

 • Dňa 30.januára 2024 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy ...a Slovo bolo u Boha.

  Na súťaži sa zúčastnilo 70 žiakov, študentov a 9 porotcov. Našu školu reprezentovali Daniela Iringová (2.kategória - próza), Damian Fenik (3.kategória - próza), Zuzana Kukučová (4.kategória - poézia) a Dorota Vizváryová (4.kategória - próza).

  Našim žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a veríme, že im záujem o recitáciu vydrží aj naďalej...

 • Naše deti z 2.B s radosťou objavujú, skúmajú a učia sa nové veci.

  Zážitkovým učením na hodinách prvouky sa zoznamujú s jednotlivými látkami a skúmajú ich rozpustnosť. Vyučovacia hodina s odborníkom v tejto oblasti a skutočným vedcom ale ešte viac obohatila pocit poznávania a radosť z učenia. Na hodinu totiž prišla mama Agátky - Ing. Anna Švančárková, PhD. Deťom odpovedala na zvedavé otázky, priblížila, ako vyzerá ozajstné laboratórium, aké pomôcky používajú pri práci a čo všetko skúmajú. Pripravila si pre ne pokus zameraný na rozpustnosť látok vo vode a proces odparovania.

 • V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  udeľujem

  z organizačných dôvodov - krajské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha... -

  dňa 30. 1. 2024

  riaditeľské voľno žiakom 5. – 9. ročníka

  Základnej školy s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Braneckého 4, Trenčín.

  Mgr. Monika Oprchalová

  riaditeľ školy

  Na vedomie:

  DŠÚ, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra

 • Dňa 24.01.2024 navštívili žiaci 5. - 9.ročníka Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, kde si pozreli divadelné predstavenie s názvom TRÓJA.

  Veľký epos Trója, inšpirovaný nielen Homérovou Iliadou, rozpráva známe príbehy gréckych bájí - o najkrajšej žene na svete, o povestnom trójskom drevenom koňovi, o veľkých hrdinoch a mocných bohoch a o jednej veľkej láske, ktorá rozpútala najväčšiu vojnu mýtických dôb.

  Tešíme sa, že sme si toto predstavenie okrem hodín v škole mohli priblížiť aj na doskách divadla.

 • Naša škola sa zapojila do výtvarnej súťaže, ktorú každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum pod názvom Biblia očami detí.

  Jej cieľom je spoznávanie Svätého písma v dimenziách duchovného a umeleckého rozvíjania dieťaťa, zobrazenie textov Biblie a ich miesta v živote každého človeka.

  Spoločná téma súťaže bola - Vytrvať vo viere, ktorá je základom kresťanského života a dáva mu zmysel.

  Deti ľubovoľnými výtvarnými technikami spracovali príbehy zo Starého a Nového zákona podľa určených propozícií.

 • Nedávno oslávila naša kolegyňa a triedna pani učitelka Mgr. Blaženka Collerová, krásne životné jubileum. Jej verní štvrtáci spolu s rodičmi prichystali pani učiteľke milé prekvapenie.

  Touto cestou sa pripájame k zástupu gratulantov a vyprosujeme hojnosť Božích milostí, zdravia, pokoja, radosti, lásky a porozumenia.

 • Dňa 23.1.2024 sa naši žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili workshopu v oblasti kariérneho poradenstva v Talentcentre v Trnave.
  Pod vedením vynikajúceho lektora - pána Mária, zistili, aké sú ich schopnosti a zručnosti, čo im veľmi pomôže pri výbere vhodného budúceho povolania. Postupne si otestovali v troch kolách všeobecné schopnosti a znalosti z matematiky, slovenčiny, angličtiny, logiku, koncentráciu a pozornosť. V ďalších kolách zistili svoje špecifické schopnosti a znalosti - pamäť, vnímanie formy a priestoru, organizačný talent, fyziku a techniku, IT znalosti, orientáciu na zákazníka. Každému testu predchádzala zaujímavá prednáška a odborné vysvetlenie. Medzi testami mali žiaci možnosť zrelaxovať pri stolnom futbale, či len tak na tulivakoch v krásnych priestoroch Talentcentra.
  P. lektor našich žiakov veľmi pochválil za - citujeme jeho slová: ,,excelentnú disciplínu a excelentné výsledky” hlavne v matematike a fyzike. Každý žiak si výsledky odniesol vo vytlačenej forme, môžu im veľmi pomôcť pri rozhodovaní o strednej škole s rodičmi doma.
  My - triedne učiteľky, sme zasa raz boli hrdé na našich žiakov a pochvala nás veľmi potešila.
  Ďakujeme Talentcentrum Trnava!

 • V sredu 17. 1. 2024 sa naše žiačky 6. – 9. ročníka zúčastnili základného kola vo volejbale škôl - MIDI VOLLEYCUP. Našimi súpermi boli ZŠ Dlhé Hony a ZŠ Melčice - Lieskové. Dievčatá skončili na treťom mieste.

  Vo štvrtok 18. 1. 2024 sa naše žiačky zúčastnili základných kôl medzi školami v basketbale 3x3. V skupine mali ZŠ Novomeského a ZŠ Trenčiansku Turnú. Dievčatá veľmi bojovali až do konca. Skončili na druhom mieste. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy.

 • Aj tento rok sa v dňoch od 8. 1. - 12. 1. 2024 pre žiakov našej školy konal lyžiarsky výcvik. Zúčastnilo sa na ňom 24 žiakov siedmeho až deviateho ročníka. Žiakom sa venovali p. učiteľky Duvačová, Reháková a Bukovčáková. O ich zdravotný stav sa výborne starala p. zdravotníčka Evka, ktorej patrí veľké poďakovanie. Kurz prebiehal v nádhernom prostredí v pohorí Javorníkov na moravsko-slovenskom pohraničí. Žiaci boli ubytovaní v krásnom Horskom Hoteli HÁJENKA.
  Hoci prvé dni boli riadne mrazivé, hriali nás a tešili krásne slnečné lúče. Počas týždňa sme mali výborné podmienky na lyžovanie. Deti mali obrovskú chuť naučiť a zdokonaliť sa v lyžovaní, čo sa im aj podarilo. Na konci kurzu si žiaci medzi sebou zasúťažili v slalome.
  Veríme, že žiaci, ktorí absolvovali lyžiarsky výcvik, svoje zručnosti využijú aj v budúcnosti a že budú na tento spoločný týždeň príjemne spomínať.

 • S druhákmi pokračujeme v aktivite zameranej na budovanie triedneho spoločenstva a vo vzájomnom spoznávaní sa. V predvianočnom období k nám zavítala mama Tomáška - pani Ing. Polášková, ktorá pracuje v odpadovej spoločnosti. Veľmi zaujímavo porozprávala deťom význam triedenia odpadu a vysvetlila, do akých nádob treba správne odpad dávať. Pozvala nás k nim aj na exkurziu, ktorú plánujeme uskutočniť v rámci ochrany životného prostredia ku Dňu Zeme. Druhá návšteva, pani Mgr. Želizňáková, sa venuje deťom v špeciálnej škole. Zavítala k nám aj so svojimi žiakmi a pani asistentkou. Priniesla a ukázala názorné pomôcky, ktoré používajú pri vyučovaní a naše deti si ich so záujmom vyskúšali. Jej žiaci zase skúsili s nami vyfarbovať obrázky. Obidve stretnutia boli veľmi príjemné a obohacujúce a už teraz sa tešíme aj na ostatných.

 • Na začiatku adventu sa deti 2.B spoločne rozhodli, že sa stanú anjelmi pre svojich spolužiakov. Snažili sa jeden druhému pomáhať, obdarovať sa, ponúknuť napríklad sladkosť alebo požičať si veci, ktoré si doma niekto zabudol. Tak si jeden druhého viac všímali a všetko zapisovali. A keďže dnes dostal každý aj odpoveď od Ježiška, ktorý nám nezabudol odpísať prostredníctvom vianočnej pošty, tento list dobrých skutkov sme dali zase Ježiškovi my ako darček. Týmto listom sme naplnili radostné posolstvo Vianoc a umiestnili sme ho k adventnému venčeku a k adventným kalendárom. Veríme, že každý z týchto malých anjelov prinesie do svojich domovov pokoj, radosť a lásku, ktorú detičky zažívali počas adventu aj vo svojej triede.

 • Žiaci 4. až 9. ročníka si preverili svoje zručnosti v anglickom jazyku. Písomná časť bola zameraná na gramatiku, slovotvorbu, počúvanie a čítanie s porozumením. Ústna časť preverila produkciu reči v monológu a dialógu. Spolu sa zúčastnilo 29 žiakov v 3 kategóriach. Blahoželáme postupujúcim do okresného kola v kategórii 1A - Alžbete Pástorovej (7.A) a v kategórii 1B - Šimonovi Briestenskému (9.A). Priamo do krajského kola postupuje v kategórii 1C - Sophia Aida Walter (8.A). Ďakujeme všetkým zúčastneným za výstupenie zo zóny komfortu a vyskúšania niečoho nového.

 • Sv. Jozef nám odovzdal už niekoľko svojich pokladov do nášho srdca i do adventných kalendárov. Kráčame spolu s ním a Máriou každý deň s lampášikmi na rorátnych sv. omšiach, prosíme v modlitbe, aby sa naše srdce, naše rodiny i naša škola stali malým Betlehemom a Nazaretom, domom pre Ježiša a Máriu.

 • Naši prváci sa počas troch mesiacov osvedčili ako šikovní žiaci, ktorí sa radi učia písať nové písmená, čítať i počítať. Pri slávnostnej sv. omši sme im preto odovzdali dekrét, v ktorom ich sv. Andrej-Svorad a Benedikt prijímajú za usilovných žiakov svojej školy. Dali si predsavzatie, že budú zachovávať heslo našej školy Ora et labora, Ora et studio. Získali tiež titul Majster ceruzky a priateľ fatimských pastierikov. Celú slávnosť sprevádzali spevom. Potešili tak predovšetkým svojich rodičov. Na záver im predstavili život vo svojej triede prostredníctvom prezentácie.

 • Každý deň sa budeme stretať so sv. Jozefom, verným strážcom pokladov na rorátnej sv. omši i v škole prostredníctvom rozhlasu. Vyučovanie začneme adventnou hymnou a budeme sa obracať k nemu modlitbou za naše rodiny, školu a chudobných. Advetný kalendár nám ponúkne každý deň jednu otázku, ktorá nás privedie k Jozefovým pokladom. Rodičia budú dostávať toto posolstvo každý deň prostredníctvom Edupage. Tak budeme spoločne spoznávať vlastnosti sv. Jozefa. Veď kto iný než on, by nám mohol lepšie pomôcť nájsť najväčšie poklady pre naše srdce, ktorými sú Mária a Ježiš? Pridajte sa k nám aj vy touto adventnou modlitbu a spolu sa pripravme na oslavu Ježišových narodenín i na Jeho druhý príchod!

 • LIST JEŽIŠKOVI

  Blíži sa advent a s ním čas očakávania a možno aj nových predsavzatí. Naši druháci sú tiež v očakávaní a tešia sa na Ježiška. Aj keď možno mnohí túžia po novej hračke, vedia však, že najvzácnejším darom je láska, rodina, pokoj, zdravie... Preto aj list Ježiškovi, bol jedným veľkým poďakovaním. Pozdravy vyzdobené kresbami, boli odoslané do Rajeckej Lesnej, kde už každoročne pred Vianocami, prichádza pošta od detí nielen zo Slovenska, ale aj z iných krajín. Veríme, že tieto úprimné vyznania detských dušičiek všetkých potešia.❤️

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, Trenčín
 • +421 911 133 221

Fotogaléria