Navigácia

Partneri

                           

Priateľské a bezpečné prostredie pre vaše dieťa

Štvrtok 26. 5. 2022

Moja rodina + Moja škola = Moja budúcnosť

Týždeň s myšlienkou

Týždeň s myšlienkou

Láska je cesta, po ktorej sa dostaneme najbližšie k Bohu…

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžoete pozrieť TU:
 
 

Jedalny_listok_ZS_ASB.xlsx

VŠETKO, ČO ČAKÁTE OD DOBREJ ŠKOLY

Novinky

 • NAJKRAJŠÍ DEŇ TRETIAKOV

  V nedeľu 22. mája 2022 sme v ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, prežívali významnú, milú udalosť, na ktorú sa najmä naši tretiaci pripravovali už tretí rok, ale intenzívnejšie celý školský rok 2021/2022. Žiaci 3.A triedy Základnej školy pristúpili k Prvému svätému prijímaniu.V tento ich veľký deň deň, prijali samotného Krista v spôsobe chleba a vína.

  Šťastné deti v sprievode svojich rodičov, krstných rodičov a príbuzných, prišli do kostola Notre Dame. Viedol ich pán dekan, vdp. PaedDr. Ľubomír Havran, vysluhovateľ sviatosti, no taktiež ich vyučujúci katolíckeho náboženstva.

 • VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÉHO TESTOVANIA ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZŠ - 2021/2022

  Základné údaje MAT SJL

  Priemerná percentuálna úspešnosť školy v % 64,1 68,5

  Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR - národný priemer (v %) 53,2 59,1

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru + 10,9 + 9,4

 • VČELA MEDONOSNÁ (Apis mellifera)

  Ak uhynie posledná včela, ľuďom zostávajú štyri roky života. (Albert Einstein, 1921)

  20. mája si pripomíname svetový deň včiel. Počas ulynulých dní v škole prebehli aktivity, venované tomuto blanokrídlemu hmyzu. Naši žiaci sa na vyučovacích hodinách dozvedeli "kopec zaujímavostí", napríklad to, že:

  - ide o najužitočnejší hmyz. Ako aj, že včely sú najväčšou skupinou opeľovačov kvitnúcich rastlín.Tieto rastliny sú potravou mnohých suchozemských živočíchov a zároveň vytvárajú kyslík na Zemi. Niektoré rastlinné druhy sú úplne závislé na opelení včelami. Decká získali nové informácie o vývine včiel, včelých spoločenstvách, stavbe tela, ich hospodárkom úžitku - využitie rôznych včelích produktoch - hlavne medu a peľu, ale aj vosku, propolisu, materskej kašičky, ba i včelieho jedu.

 • LITERÁRNO - HISTORICKÁ EXKURZIA MARTIN

  Stará ľudová múdrosť hovorí: „Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“.

  Tieto slová sa potvrdili, keď žiaci 8. a 9. ročníka 18.05. 2022 absolvovali poznávaciu túru do literatúry. Navštívili najvýznamnejšie mesto Turca – Martin, kde sa vydali po stopách histórie a činnosti celonárodnej kultúrnej inštitúcie – Matice slovenskej, ktorej úlohou bolo dvíhať národné povedomie ľudu, podporovať kultúrnu a vedeckú prácu, literatúru a umenie.

  Navštívili tiež Národný cintorín, ktorý je miestom posledného odpočinku mnohých dôležitých slovenských osobností, ako sú napríklad Karol Kuzmány, Martin Kukučín, Janko Kráľ, Andrej Kmeť, Ján Francisci-Rimavský, Samuel Czambel a ďalší.

 • TESTOVANIE 5

  Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 5-2022 je z predmetov: Matematika a Slovenský jazyk a literatúra sa uskutoční 18. mája 2022 (streda).

  Harmonogram testovania T5 2022:

  Harmonogram testovania T5 2022: Harmonogram_T5_-_2022.pdf

  Základné informácie o T5 2022: Zakladne_informacie_T5_2022.pdf

  Povolené pomôcky: SJL/MAT - funkčné písacie potreby (modré guľôčkové pero)

  Zakázané pomôcky:

  - matematika - kalkulačky, rysovacie pomôcky (pravítka), mobilné telefóny, zošity, učebnice, iná literatúra

 • IDEME NA KONCERT...

  V utorok 17. mája 2022 sa naši žiaci zúčastnia na hudobno - výchovnom koncerte, v ktorom hrajú dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou primeraných otázok sú deti vťahované do deja programu a za správne odpovede odmeňované.

  Žiaci 1. stupňa ZŠ - si pozrú program Muzika”, ktorý je venovaný slovenskej a českej populárnej hudbe. Počas 60 minút si pripomenú najvýznamnejšie osobnosti zo slovenskej a českej populárnej hudobnej scény. Venovať sa budú starším legendám a evergreenom, ale aj textárom, skladateľom a novodobým úspešným hviezdam. Obsah bude obohatený aj zaujímavými príbehmi a video prezentáciou.

 • POINTILIZMUS NA ANGLICKOM JAZYKU

  Pointilizmus vznikol v 80. a 90. rokoch 19. storočia vo Francúzsku. Tento umelecký smer vychádzal z impresionizmu, niekedy je nazývaný neoimpresionizmom. Názov vznikol od francúzskeho slova point - bodka. V tej dobe sa nový inovatívny štýl dočkal kritiky, ale neskôr sa stal maliarskou rutinou. Pointilizmus je maliarska metóda zameraná na pôsobenie farieb a procesu videnia a je založená na optických zákonitostiach.

  Piataci si na anglickom jazyku vyskúšali ťažké remeslo pointilistickych maliarov, ktorým sa počas vyučovacích hodín venovali v rámci rozvoja medzipredmetových vzťahov anglického jazyka a umenia.🖼️🎨🖌️

 • PRVÁCI A DRUHÁCI V PARKU MINIATÚR

  Prváci a druháci spolu s pani učiteľkami, v piatok 13. mája navštívili park miniatúr v obci Podolie, ktoré sa nachádza v okrese Nové Mesto nad Váhom. Pozreli si takmer 80 modelov, obdivovali hrady a zámky, kostolíky, chaty a rozhľadne, rodinné domy významných osobností, štyri tematické expozície a unikátnu náučnú panelovú výstavu o hradoch, feudáloch a Alžbete Bátoriovej, ako aj modely Mohyly M. R. Štefánika na Bradle. Veľmi ich zaujali objekty z dedinky Vlkolínec - modely studne, zvoničky, školy, stodoly a viacerých budov. Z výletu sa vrátili síce trošku unavení, no plní nezabudnuteľných zážitkov.

 • Quilling je nádherné umenie z papiera, ktoré nepatrí medzi nové trendy, ale je známe už stovky rokov, kedy ho využívali na imitáciu zlata a striebra pri filigránskych prácach. Quilling je jednoduchý, finančne a materiálovo nenáročný, všade a ľahko dostupný. Stačí len kúsok zručnosti, osvojenia si techniky a môžeme začať – v akomkoľvek veku. Základom tejto techniky je rolovanie, stláčanie, krútenie a rôzne iné tvarovanie prúžkov papiera, ktoré následne aranžujeme a vytvárame tak nádherné a originálne vzory. Vytvárať môžeme kvietočky, srdiečka, ale aj rôzne zvieratká a veci, ktoré viete využiť ako dekoráciu, aplikáciu na pohľadnice, pozdravy, svadobné oznámenia, či dokonca šperky. A čo vytvorili naši šikovní žiaci? Pozrite sa.

 • Prvá pomoc je súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života alebo postihnutí zdravia a ktoré môžu byť poskytnuté kdekoľvek a kedykoľvek aj bez špeciálnych pomôcok. Na dnešnej hodine sa siedmaci prvú pomoc učili poskytovať. Uvedomujú si, že každý človek je v núdzi odkázaný na pomoc iných ľudí. Ako prakticky poskytnutie prvej pomoci ovládajú, si môžete pozrieť.

 • POZVÁNKA NA PÚŤ DETÍ

  Pozývame všetky deti našej školy na púť do Rajeckej Lesnej, ktorá sa uskutoční v sobotu 14.05. 2022. Spoločný odchod autobusom bude o 8.00 hod. zo zástavky na Hasičskej ulici smerom k stanici. Program trvá od 10.00 do 16.00 hod. a predpokladaný návrat je okolo 18.00 hod.

  Každý účastník môže priniesť aj obetný dar, tento rok je ním konzerva, ktorá sa bude odovzdávať Diecéznej charite v Žiline.

  Vaše dieťa môžete prihlásiť v sakristiách našich kostolov, alebo prostredníctvom farského telefónneho čísla (0910 852 349).

 • ŠKOLSKÝ SEMAFOR - ZMENY OD 10. MÁJA 2022

  Školský semafor je na základe zlepšujúcej situácie pozastavený.

  Od 10. mája 2022 platia „Pravidlá pre bezpečné školy“:

  1. Vyhlásenie o bezpríznakovosti (sa predkladá po prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní – vrátane víkendov a sviatkov), Priloha_c.1.docx

  2. Rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 dní/ predškoláka na 7 dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri dlhšej absencii musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od lekára, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení.

 • Fyzika je prírodná veda, ktorá skúma a vysvetľuje prírodné javy. Názov pochádza z gréckeho slova fyzis – príroda. Vedci zaoberajúci sa fyzikou sa nazývajú fyzici. Skúmaniu prírodných javov sa hovorí vedecké bádanie.

  Šiestaci však vedia, že je to užitočná veda. Na vyučovacích hodinách určovali hustotu plynov, ako aj hustotu kvapalín v závislosti od teploty.

  Nadobudnuté vedomosti si na laboratórnych prácach overovali prakticky. Cieľom našich učiteľov je naučiť žiakov vnímať prírodné vedy ako súčasť bežného života, pomôcť im získať nové vedomosti a skúsenosti, ale naučiť ich aj prezentovať svoje pokusy, či pracovať v tíme.

 • Veľmi sa tešíme, že sme v dňoch 4. - 6. mája mohli osláviť krásny a dôležitý sviatok pre naše rodiny. Naši úžasní škôlkári si pre ich mamy, staré mamy, krstné mamy, ale aj ockov, pripravili malé vystúpenia plné krásnych veršov, piesní, tancov a nechýbalo ani malé divadielko. Nejednej mamičke pritom vyhŕkla z oka slza šťastia a nejeden škôlkár odchádzal domov s pocitom hrdosti a radosti, že zvládol svoj veľký deň a dokázal vystúpiť pred toľkými cudzími ľudmi smelo a statočne. Boli to naozaj príjemné a radostné stretnutia, po ktorých sa nám počas covidu veľmi cnelo aj preto sme si ich všetci užili plnými dúškami.

 • Druhá májová nedeľa sa stala sviatkom všetkých mám. V tento deň (no aj po celý rok) prajeme všetkým mamičkám veľa zdravia, šťastia a síl v ich neľahkom, no nádhernom poslaní.

  Milé naše mamičky, staré mamy!

  Nech Boh požehná vaše náručia, ruky a srdcia, pretože cez vás sa Božím plánom šíri život, a v spolupráci s Ním dobro, láska a nádej. Vy ste nositeľkami tajomstva, plodnosti a radosti, ale aj bolesti a kríža. Nech každej z vás je naša spoločná Nebeská Matka vzorom, pomocou i povzbudením. Prijmite od nás jedno veľké ĎAKUJEME! 🙏❤️

 • Školská aktovka je samozrejmosťou každého školáka. Ako to však vyzerá, ak raz za čas môžu žiaci prísť do školy bez nej? Dnes sme si to vyskúšali. 🤔❤️😉

 • Počas dnešného dňa sa naši prvostupniari s pani vychovávateľkami dohodli, že skrášlia a vyčistia priestory E-hriska, ktoré s obľubou navštevujú najmä v tomto jarnom období. Ako sa im to podarilo, sa môžete prísť sami pozrieť, radi vás u nás uvidíme a privítame. ❤️

 • Piataci si na anglickom jazyku, v rámci lekcie o nakupovaní, precvičili svoje komunikačné i marketingové zručnosti na triednom Mini Markete.

  Žiaci ponúkali množstvo zaujímavého tovaru od koláčikov, cez hand-made výrobky až po knihy či oblečenie na výmenu. Ako môžeme z fotografií vidieť, zákazníci boli s nákupom a ponukou tovaru nadmieru spokojní.

  Na záver si zhodnotili jednotlivé obchodné stratégie, aby ďalší Mini Market bol ešte vydarenejšou akciou. Nabudúce prídeme nakupovať aj my. 😉

 • Environmentálny projekt NEPZ (Najbohatšie ekosystémy planéty Zem) sa venuje výchove a vzdelávaniu detí a mládeže so zameraním na význam svetovej divokej prírody. Prostredníctvom prednášky dnes lektori projektu NEPZ: Tomáš a Michaela šírili osvetu o ohrození a nutnej ochrane životného prostredia.

  Prvou témou bol Projekt Green Life - ochrana dažďového pralesa na Sumatre, počas ktorej sa žiaci dozvedeli o organizácii Prales deťom, o výkupe pralesa a jeho ochrane ale aj o cirkusoch, palmovom oleji či pytliactve...

 • Každý školák potrebuje aktovku alebo školský batoh, pretože v nich si nosí všetky potrebné veci do školy. No v piatok 6. mája 2022 sa v našej škole skúsime zaobísť bez nich. Prežijeme totiž DEŇ BEZ ŠKOLSKEJ TAŠKY. 🎒🖌️✏️📐✂️📓🍩🥖

  V tejto výzve pôjde o to, PRÍSŤ BEZ ŠKOLSKEJ TAŠKY, NO ZÁROVEŇ PRÍSŤ PRIPRAVENÝ NA VYUČOVANIE.

  Tešíme sa na vašu kreativitu a nápaditosť, v akej „NÁHRADNEJ TAŠKE“ si prinesiete učebnice, školské pomôcky, no aj tak potrebnú desiatu...🤔😉

 • 3. MIESTO V KRAJSKOM KOLE RECITAČNEJ SÚŤAŽE

  ... A Slovo bolo u Boha je názov súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy, ktorej krajské kolo sa uskutočnilo 27. apríla 2022 na pôde Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne. Jedným z hlavných cieľov organizátorov bolo priblížiť duchovnú poéziu a prózu ako dôležitú súčasť literatúry. Našu školu reprezentovala Dorota Vizváryová (5. A), ktorá obsadila 3. miesto. Dorotke blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • 22. apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. V tento deň sa po celom svete konajú aktivity zamerané v prospech našej planéty. A tak sme aj my, žiaci zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, venovali celý tento deň našej Zemi. Spolu s našimi pedagógmi, sme si pripravili celý rad aktivít. Ich cieľom bolo prehĺbiť náš vzťah k šetrnému prístupu k prírode a nášmu životnému prostrediu. Práve sa pozeráte na zábery vyučovacích hodín výtvarnej výchovy v 1. a 8. ročníku. To, že žiakov zadaná úloha bavila, pozorujete aj na zverejnených fotografiách.

 • Deťúrence v Školskom klube detí z odpadového materiálu zase tvorili a o triedení odpadu sa čo-to aj dozvedeli alebo si zopakovali:

  SEPAROVAŤ – šikovní klubári dobre poznali farby kontajnerov a takmer presne vedeli, kam aký odpad patrí – plast, sklo, papier, zmiešaný odpad a kompost.

  REDUKOVAŤ – znížiť alebo tiež rozhodnúť, čo je prospešné a naopak, čo škodí ... Žiaci mali veľa skvelých nápadov, hlavne prospešných pre Zem a jej ochranu. Napr. vysádzanie stromov, netrhať kvety, šetriť vodou, chodiť pešo do školy alebo na bicykli, vypínať svetlo, nenakupovať zbytočnosti, ktoré sa potom vyhodia a pod.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria