Navigácia

Partneri

                           

Streda 28. 10. 2020

MOJA RODINA + MOJA ŠKOLA = MOJA BUDÚCNOSŤ

Týždeň s myšlienkou

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžete pozrieť TU:
 
 
Obedy na štvrtok: 29.10.: 
Polievka z fazuľových strukov mliečna

Kurací rarášik, dusená ryža, kompót

Novinky

 • USMERNENIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ PO 27.10. 2020

  Ministerstvo školstva vydalo nové usmernenie pre materské a základné školy, platné od 27. októbra 2020, vzhľadom na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu.

  Upravuje v ňom najaktuálnejšie otázky v súvislosti s jesennými prázdninami, aj celoplošným testovaním, ktoré má prebehnúť už tento víkend (31. októbra a 1. novembra 2020).

  Ponúkame vám odpovede na niektoré otázky, ohľadom nových usmernení:

  • Môžu ísť deti v MŠ alebo ZŠ von, aj keď je zákaz vychádzania?

  Podľa usmernenia Ministerstva školstva sa odporúča, aby deti v MŠ a žiaci 1. stupňa ZŠ, ktoré fungujú v prezenčnej forme výučby, realizovali pobyt v exteriéri najmä na školských dvoroch, prípadne v extraviláne obce. Ak škola nemá školský dvor, resp. extravilán obce je vo veľkej vzdialenosti od budovy školy, pobyt v exteriéri sa odporúča v blízkosti budovy školy s dodržaním platných opatrení ÚVZ SR.

 • SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

  Žiaci z našej školy sa zapoja do celoslovenského projektu, organizovaného Fórom života ,,Sviečka za nenarodené deti.“

  V čase kedy si spomíname na našich drahých zosnulých, spomenieme si aj na nenarodené deti. Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť. Počas (nielen) hodín náboženstva, ako i pri činnosti v Školskom klube detí, sa žiaci 1. stupňa ZŠ zapoja do organizovaných aktivít. V budúcom týždni bude aj v našej škole možnosť, zakúpiť si plastovú príp. sklenenú sviečku a podporiť projekty a činnosť Fóra života.

 • NETRADIČNÁ OSLAVA MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

  Posledný októbrový pondelok je už tradične Medzinárodným dňom školských knižníc. Tento rok sa oslava tohto sviatku v našej škole, vzhľadom na dištančnú výučbu, uskutočnila netradičným spôsobom. Koordinátorky projektu, žiačky II.UB triedy, pripravili pre žiakov 8. ročníka ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta Trenčín online literárne stretnutie. Ôsmakov informovali o literárnych smeroch a obdobiach od obdobia staroveku až po súčasnú literatúru, o tom, ako vzniká kniha a o typoch písma. Žiaci 8. ročníka mali možnosť preveriť si svoje vedomosti z oblasti jazykovedy a literárnej teórie zábavnou formou v súťažnom kvíze. Veríme, že uvedená aktivita prispela k dôstojnej oslave Medzinárodného dňa školských knižníc, k podpore čítania, rozvoju čitateľskej gramotnosti a k upevňovaniu priateľských vzťahov medzi žiakmi.

 • OZNAM - ZMENA TERMÍNU JESENNÝCH PRÁZDNIN

  Vážení rodičia, jesenné prázdniny pre všetkých žiakov Základnej školy a rovnako i pre detičky navštevujúce Materskú školu sv. Andreja - Svorada a Benedikta, budú v dňoch:

  30.10.2020 /piatok/, 02.11.2020 /pondelok/

  06.11.2020 /piatok/, 09.11.2020 /pondelok/

  Termín jesenných prázdnin pre žiakov základných škôl sa posúva, pôvodný termín jesenných prázdnin bol určený od 29. – 30. októbra 2020.. Dôvodom je avizované celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska, v súvislosti s novým koronavírusom.

 • DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE ŽIAKOV 2. STUPŇA ZŠ

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) dňa 23.10. 2020 rozhodol takto:

  S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku (2. stupeň) (https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf ). Školské vyučovanie žiakov 1. stupňa (1. – 4. roč.) naďalej prebieha prezenčnou formou (v škole).

 • Naša škola, žiaci 1. stupňa ZŠ (konkretne žiaci: 2. ročníka) sa v tomto školskom roku zapoja do 17. ročníka celoslovenského čitateľského projektu: Osmijankova literárna záhrada. Počas roka budú na hodinách slovenského jazyka putovať Osmijankovou literárnou záhradou a čítať pekné knižky. Svoje dojmy z prečítaného zapíšu do denníčkov, ktoré dostanú za odmenu.

  Viac info tu:

  http://www.osmijanko-ba.sk/page/index.php?action=cat&id=44

  alebo aj tu:

  https://www.facebook.com/osmijankono

 • BUNKY - ZÁŽITKOVÁ HODINA BIOLÓGIE

  Tieto malé, zväčša voľným okom neviditeľné jednotky, tvoria všetko živé okolo nás. Ale koľko ľudí si vie predstaviť, ako taká bunka vyzerá?
  Žiaci 8. A triedy sa o to pokúsili a vyrobili modely rastlinných a živočíšnych buniek. Bunky boli rôzneho tvaru, veľkosti a funkcie, ako je to aj v reálnom živote. Podarili sa im, však?

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria