Navigácia

Partneri

                           

Pondelok 8. 3. 2021

MOJA RODINA + MOJA ŠKOLA = MOJA BUDÚCNOSŤ

Týždeň s myšlienkou

 

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžete pozrieť TU:
 
 
 

VŠETKO, ČO ČAKÁTE OD DOBREJ ŠKOLY

Novinky

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, oznamuje rodičom, že:

  ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ

  na škol ský rok 2021/2022 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa

  12.04. 2021 - 16.04. 2021

  (pondelok - piatok)

  od 14:00 hod. do 17:00 hod.

  ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU na zápis dieťaťa do 1. ročníka je nutné vypísať, kliknite na odkaz: PRIHLÁŠKA DO 1. ROČNÍKA

  Zapisujú sa deti narodené od 01.09. 2014 do 31.08. 2015 a deti, ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

 • 2% DANE PRE ZŠ

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vz
 • Milí rodičia!

  Máte doma predškoláka? Premýšľate nad tým, ktorá škola je pre vaše dieťa vhodná? Radi by ste sa dozvedeli, čo Základná škola sv. Andreja – Svorada a Benedikta ponúka svojim žiakom?

  Našou víziou je poskytnúť žiakom školy nielen kvalitné vzdelanie, ale aj podporovať ich v osobnostnom a duchovnom raste. Sme školou „pre život“ a dobré uplatnenie v praxi. Chceme pre všetkých vytvoriť také prostredie, kde každý nájde svoje miesto a uplatnenie. Máme rôzne talenty, nadanie a schopnosti. Objavovať a tvoriť – môžeme všetci...

 • Milí priatelia!

  Pokiaľ uvažujete o zápise Vášho predškoláka, či predškoláčky do našej školy, s istotou sa zúčastnite niektorej z našich „predzápisových“ online besied. (diskusií)

  Nakoľko súčasná situácia nedovoľuje, aby sme sa spoločne stretli, prednáška (beseda) je tým pravým priestorom pre Vás – rodičov, kde sa dozviete, ako u nás samotný zápis, neskôr výuka prebieha, ako a kde môžu žiaci školy tráviť mimo - vyučovací čas, dozviete sa veľa konkrétnych odpovedí na otázky, na ktoré hľadáte odpoveď...

 • VZDELÁVANIE OD 08.03. - 12.03. 2021

  Vážení rodičia, priatelia,

  podľa aktuálnych informácií, po zasadaní krízového štábu mesta Trenčín, dňa: 03.03. 2021; na základe Vyhlášky RUVZ v Trenčíne: č. 10/2021, je zakázané prezenčné vyučovanie v materských školách, ako aj na 1. stupni ZŠ.

  Vzdelávanie žiakov celej Základnej školy (1. aj 2. stupňa ZŠ) od 08.03. 2021 bude naďalej prebiehať dištančným spôsobom.

  Zákaz prevádzky sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života. Ak obaja rodičia v rodine (prípadne ak žije dieťa len s jedným rodičom), spadajú do uvedených kategórií, tak majú možnosť kontaktovať riaditeľku školy s požiadavkou otvorenia oddelenia ŠKD.

 • INFORMÁCIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV K PRIHLÁŠKAM NA STREDNÉ ŠKOLY

  23.02. 2021 MŠVVaŠ zverejnilo usmernenie pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021. V tomto dokumente sa dozviete o procese zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2021/2022. Celý text usmernenia: usmernenie_ministra.pdf

  Vážení rodičia,

  vo štvrtok 4. marca 2021 sa uskutoční online stretnutie pre zákonných zástupcov žiakov, s výchovnou poradkyňou, Mgr. Martinou Rehákovou, kde vám budú spresnené usmernenia a zodpovedané vaše prípadné dotazy k vypĺňaniu a podávaniu prihlášok na stredné školy.

 • OD 1. MARCA 2021 - DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  v súvislosti s opatreniami Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID - 19; na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Trenčín a Vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne (vestník vlády č. 35/2021, vyhláška č. 87) zo dňa 25. februára 2021 - sa od 1. marca 2021 prerušuje prezenčné vyučovanie v detských jasliach, materských školách, základných školách a stredných školách v okresoch Trenčín, Myjava a Nové Mesto nad Váhom na dobu neurčitú.

  V Základnej škole sv. Andreja – Svorada a Benedikta, ostávame teda v dištančnom vzdelávaní. (1. aj 2. stupeň ZŠ) V platnosti ostávajú aj Pokyny pre žiakov a zákonných zástupcov k dištančnému vzdelávaniu žiakov.

Novinky

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, oznamuje rodičom, že:

  ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ

  na škol ský rok 2021/2022 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa

  12.04. 2021 - 16.04. 2021

  (pondelok - piatok)

  od 14:00 hod. do 17:00 hod.

  ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU na zápis dieťaťa do 1. ročníka je nutné vypísať, kliknite na odkaz: PRIHLÁŠKA DO 1. ROČNÍKA

  Zapisujú sa deti narodené od 01.09. 2014 do 31.08. 2015 a deti, ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

 • 2% DANE PRE ZŠ

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vz
 • Milí rodičia!

  Máte doma predškoláka? Premýšľate nad tým, ktorá škola je pre vaše dieťa vhodná? Radi by ste sa dozvedeli, čo Základná škola sv. Andreja – Svorada a Benedikta ponúka svojim žiakom?

  Našou víziou je poskytnúť žiakom školy nielen kvalitné vzdelanie, ale aj podporovať ich v osobnostnom a duchovnom raste. Sme školou „pre život“ a dobré uplatnenie v praxi. Chceme pre všetkých vytvoriť také prostredie, kde každý nájde svoje miesto a uplatnenie. Máme rôzne talenty, nadanie a schopnosti. Objavovať a tvoriť – môžeme všetci...

 • Milí priatelia!

  Pokiaľ uvažujete o zápise Vášho predškoláka, či predškoláčky do našej školy, s istotou sa zúčastnite niektorej z našich „predzápisových“ online besied. (diskusií)

  Nakoľko súčasná situácia nedovoľuje, aby sme sa spoločne stretli, prednáška (beseda) je tým pravým priestorom pre Vás – rodičov, kde sa dozviete, ako u nás samotný zápis, neskôr výuka prebieha, ako a kde môžu žiaci školy tráviť mimo - vyučovací čas, dozviete sa veľa konkrétnych odpovedí na otázky, na ktoré hľadáte odpoveď...

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria