Navigácia

Partneri

                           

Priateľské a bezpečné prostredie pre vaše dieťa

Utorok 18. 5. 2021

Moja rodina + Moja škola = Moja budúcnosť

Týždeň s myšlienkou

Týždeň s myšlienkou

 

Som milované Božie dieťa

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžete pozrieť TU:
 
 

Jedalny_listok_ZS_ASB.xlsx

VŠETKO, ČO ČAKÁTE OD DOBREJ ŠKOLY

Novinky

 • TESTOVANIE 9-2021

  TERMÍN: 9. JÚN 2021 (streda)

  NÁHRADNÝ TERMÍN: T9 2021 sa presúva na: 24. júna 2021 (pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu)

  TESTOVANÉ PREDMETY: Matematika a Slovenský jazyk a literatúra

  TESTOVANIE JE URČENÉ: žiakom 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  CIELE TESTOVANIA:

  • získať obraz o výkonoch žiako
 • Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú práve v 1. ročníku ZŠ. Prváčik si z predškolského obdobia prináša so sebou určité jazykové zručnosti a návyky, ktoré má následne rozvíjať z viacerých aspektov. Slovenský jazyk a literatúra má primárne a nezastupiteľné miesto, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov... Naši prváci dnes ukončili „šlabikárové obdobie“. To znamená, že poznajú všetky tvary písmen, vedia napísať nielen slová, vety, dokážu a ovládajú, kam patria interpunkčné znamienka... Od zajtra budú mať tzv. „čítankové obdobie“. Túto etapu treba chápať ako fázu zdokonaľovania nadobudnutých zručností (spôsobilostí). V rámci zložky čítanie a literárna výchova bude pani učiteľka klásť dôraz na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou súčasťou bude aj emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám... Prvákov prídeme navštíviť aj na jeho konci, kedy budú vedieť (s porozumením) prečítať celý text, budú sa zoznamovať s literárnymi dielami a ich tvorcami; a veríme, že budú mať k čítaniu a knihám pozitívny vzťah počas celého života...

 • FOTOGRAFOVANIE TRIEDNYCH KOLEKTÍVOV

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  v stredu: 2. júna 2021 sa budú fotografovať triedne kolektívy ZŠ.

  Rozmer triednej foto je 13x19 cm.

  Bude takisto možnosť, aby sa odfotografovali aj skupinky kamarátov. Tu je rozmer foto: 10x15 cm.

  Cena za každý kus fotografie je 1 €.

  Sumu za zvolený počet foto žiaka, prosíme priniesť tr. učiteľovi do 4. júna 2021 (piatku)

  Ďakujeme.

 • ...Konečne nastal čas, kedy sme sa všetci stretli v škole. Aj keď naši žiaci, počas dištančného vzdelávania nezaháľali, poctivo sa učili, vypracovávali úlohy, napredovali; online hodiny neboli také zaujímavé, interaktívne, ako teraz, keď sú už vo svojich triedach...

  Ôsmacka hodina chémie - laboratórna práca, téma: Prírodný indikátor z červenej kapusty - skúmanie kyslosti a zásaditosti roztokov...

  A čo bolo ich úlohou? Prírodný indikátor z červenej kapusty si pripravili vopred, vylúhovaním kapusty v horúcej vode. Postupným riedením roztokov sódy a octu, si pripravili roztoky s rôznymi koncentráciami, do ktorých nakoniec priliali výluh z červenej kapusty... Počas pokusu spozorovali takéto prekrásne sfarbenia...

 • AKTUÁLNE INFORMÁCIE O PRIEBEHU ŠTÚDIA OD 17. MÁJA

  V súlade s Rozhodnutím ministra školstva SR z 13.05. 2021, sa obnovuje vyučovanie na všetkých školách na Slovensku a to do pondelka 17.05. 2021.

  V pondelok, 17.05. 2021, nie je potrebné predkladať Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ak žiak chodil riadne do školy.

  Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) teda po 4 dňoch neprítomnosti žiaka v škole, (ak žiak bol v škole naposledy napríklad v piatok, na pondelok nepotrebuje poslať čestné vyhlásenie) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie:

 • Odkedy je opäť umožnené verejné slávenie sv. omší za účasti veriacich, aj v našej škole sme na sviatok Nanebovstúpenia Pána mali tú milosť, že sme sa mohli na slávení eucharistie, v kostole Notre Dame zúčastniť, vytvoriť tak radostné spoločenstvo pri našom Pánovi. Tento krásny sviatok slávime štyridsať dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení, posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici. Z dôvodu dodržania všetkých opatrení, boli pre ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta, slúžené dve sv. omše. Pre MŠ a 1. stupeň ZŠ - počas 3. vyučovacej hodiny a pre 2. stupeň ZŠ - počas 4. vyučovacej hodiny.

 • SVÄTÁ OMŠA NA PRIKÁZANÝ SVIATOK

  Vo štvrtok: 13.05. 2021 je prikázaný sviatok: Nanebovstúpenie Pána.

  V tento deň sa žiaci školy zúčastnia na sv. omši, v kostole Notre Dame (dodržíme všetky nariadené opatrenia - počet osôb, rúška, rozstupy...)

  Z tohto dôvodu (dodržania opatrení) budú pre ZŠ s MŠ dve sv. omše a to nasledovne:

  pre MŠ a 1. stupeň ZŠ - počas 3. vyučovacej hodiny (9.50 - 10.35)

  pre 2. stupeň ZŠ - počas 4. vyučovacej hodiny (10.55 - 11.40)

  Tešíme sa na vytvorenie radostného spoločenstva pri našom Pánovi.

 • Milé mamičky,

  druhá májová nedeľa, sa neoddeliteľne spája s krásnym sviatkom - DŇOM MATIEK. Mama je slovo krátke, milé a láskavé. Slovo, ktoré sa každé dieťa naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v srdci každého človeka. V našej materskej škole tento krásny sviatok oslavujeme každoročne na besiedke, kde nejednej z Vás vypadne slzička dojatia a lásky. Predchádza tomu rušné obdobie príprav triednych besiedok a výroby darčekov pre mamičky. Keďže epidemiologická situácia nám to tento rok nedovolila, ponúkame Vám, milé mamičky okrem darčekov, ktoré sme s láskou vyrobili aj malý virtuálny pozdrav...

 • OD 10. MÁJA PREZENČNE V ŠKOLE VŠETCI ŽIACI

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  s priaznivým vývojom epidemiologickej situácie, dochádza k zmene opatrení. Covid automat: Tu (od pondelka, 10.05. 2021 sa okres Trenčín, nachádza v červenej farbe)

  Forma vzdelávania všetkých žiakov ZŠ a detí MŠ v II. stupni varovania je prezenčná.

  - Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

  Od pondelka, 10.05.2021 (pokiaľ sme ako červený okres, alebo ružový) stačí pri nástupe žiaka do školy, predložiť iba Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka na 1. aj 2. stupni ZŠ. (Príloha č.8a) Vyhlásenia je možné podať aj elektronicky, z konta rodiča, cez Edupage. /návod pre rodiča, ako ho poslať/ príp. papierovou formou - tlačivo žiak prinesie pri nástupe do školy)

 • DEŇ MATIEK - 2. A

  Vo vrbine pri potôčku
  odtrhol som fialôčku.
  Čo myslíte, komu asi
  dodá vône a tiež krásy?
  Moje mame, rád ju mám,
  jej ten nežný kvietok dám.

  (B. Vargová – Mojej mame)

  Dnes, šiesty májový deň, si žiaci 2. ročníka ZŠ, pod vedením triednej pani učiteľky, pripravili nádherný program ku Dňu matiek. Tento sviatok patrí medzi najdojemnejšie, pretože, snáď, pre každého človeka je jeho matka - najdôležitejším človekom na svete. A tak naše deťúrence, aj nácvikom milého programu, vyjadrili svojim maminkám vďaku, rešpekt a úctu.

 • ŠKOLSKÁ SV. OMŠA

  Milí priatelia,

  s radosťou vám dávame na vedomie, že v utorok: 04.05. 2021 budeme sláviť spoločnú školskú sv. omšu v kostole Notre Dame, so začiatkom o 14:00 hod.

  Všetkých zúčastnených žiadame o dodržiavanie opatrení a usmernení pri vstupe do kostola. Tešíme sa, že po dlhom čase sa opäť stretneme pri Pánovi a vytvoríme rodinné spoločenstvo.

 • ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE OD 3. MÁJA 2021

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že prevádzka ZŠ s MŠ sa od 03.05. 2021 nemení, nakoľko podľa COVID AUTOMATU nájdete tu, zostáva okres Trenčín v bordovej farbe - 3. stupeň varovania, a tak ročníky: 5., 6., 7. - pokračujú aj v týždni: od 03.05. 2021 do 07.05. 2021 v dištančnom vzdelávaní.

  Vyučovanie prezenčne (v škole): materská škola, žiaci 1. stupňa ZŠ, 8. a 9. ročník ZŠ.

  Školská jedáleň, aj školský klub sú v riadnej prevádzke.

  Žiaci 1. aj 2. stupňa ZŠ, používajú v škole povinne ochranné rúško.

 • Celoročná činnosť v našom Školskom klube, vyplýva z Výchovného programu - Andrejko a je zameraná na uspokojovanie potrieb a záujmov detí, v čase mimo vyučovania. Počas celého školského roka, pani vychovávateľky pripravujú rôznorodé, veku primerané aktivity: spontánne, aj riadené. Deti sa snažia viesť k ohľaduplnosti, spolupráci a slušnému správaniu. Ich veľkou snahou takisto je i to, aby deťúrence v školskom klube našli pocit istoty, bezpečia, činnosti boli pestré; a pre všetkých "družinárov" - pútavé a zaujímavé. A ako sa v týchto aprílových dňoch realizujú, si môžete pozrieť spolu s nami.

 • Žiaci našej škoíly sa pokúsia urobiť malé kroky (skutky) lásky. Veríme, že po návrate žiakov 5. - 7. ročníka do školy, sa do našej aktivity radi zapoja aj oni.

 • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 26.04. 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  v súvislosti so zverejnením aktualizovaného Covid automatu, platného pre týždeň od 26.04. 2021 bude vyučovanie v našej škole pokračovať nasledovne:

  Materská škola: prezenčné vzdelávanie

  Žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ: prezenčné vzdelávanie

  Žiaci 5. - 7. ročníka ZŠ: pokračujú v dištančnom vzdelávaní

  Žiaci 8. - 9. ročníka ZŠ: prezenčné vzdelávanie

  Pravidlá vstupu do školy vydané pre materskú školu a základnú školu, ktoré boli aktualizované 19.04.2021, zostávajú od 26. apríla 2021 nezmenené: https://www.minedu.sk/data/files/10495_0417_pravidla_pre_skoly.pdf

 • OZNAM O ZÁPISE NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

  Riaditeľka školy oznamuje, že

  zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2021/2022 sa uskutoční v dňoch:

  03.05.2021 – 14.05.2021

  Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 438/2020 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

 • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV ROČNÍKOV: 5. - 7. (OD 26. APRÍLA 2021 ) - POKRAČUJE

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Na základe regionálneho covid automatu - žiaci 5.,6.,7. ročníka ZŠ naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní aj v týždni od 26.04. 2021. (okres Trenčín sa nachádza v III. stupni varovania - bordová farba)

 • Deň zeme, ktorý si pripomíname každoročne 22. apríla, prežili naši škôlkari naozaj aktívne a v duchu ochrany a starostlivosti o našu planétu. Cieľom nášho podujatia bolo rozvíjať enviromentálne povedomie, podporiť u detí ochranárskeho ducha a aktívne sa spolupodieľať na zveľaďovaní nášho životného prostredia, tvorivým a hravým spôsobom. Deti očistili a vyzametali nielen školský dvor, zbierali odpadky pri Váhu aj na Brezine, nasadili si vo vyvýšených záhonoch semienka zeleniny a liečivé bylinky, vyrobili krásne plagáty a zahrali sa v prírode na umelcov. Odmenou im boli nielen medaily, ale hlavne skvelý pocit, že mohli našu Zem potešiť a v prírode si riadne zašantiť.

 • Milí žiaci, máme pre vás ponuku, zapojiť sa do zaujímavej 3D súťaže. Prajeme veľa tvorivých nápadov a radosti.

  PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 • OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

  Úspešní riešitelia školského kola v matematickej súťažI - PYTAGORIÁDA, postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo v dňoch: 13. a 14. apríla 2021.

  A tu sú výsledky našich šikovných počtárov:

  P3 – (83 súťažiacich)

  Matúš Halaška: 14. – 16. miesto (úspešný riešiteľ)

  Damian Fenik: 29. miesto (úspešný riešiteľ)

  P5 (92 súťažiacich)

  Nela Halačová 23. - 25. miesto (úspešný riešiteľ)

  Samuel Marček: 43. - 44. miesto (úspešný riešiteľ)

  P6 (91 súťažiacich)

  Róbert Hošták: 43. miesto (úspešný riešiteľ)

 • ÔSMACI A DEVIATACI V ŠKOLE

  Pri návrate našich žiakov do školy postupujeme podľa metodického usmernenia MŠVVaŠ SR (Návrat žiakov do škôl) a podľa vytvoreného Plánu adaptačného vzdelávania, ktoré bude trvať min. 1 - 2 týždne. Jeho cieľom je poskytnúť tak žiakom, ako aj pedagógom podmienky na postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť bezpečné prostredie.

  Dnes, v prvý deň žiakov v škole, mali ôsmaci a deviataci päť hodín s triednym učiteľom, pri ktorých realizovali pohybové aktivity vo vonkajšom prostredí. Počas celého dopoludnia boli šťastní, že sú po šiestich mesiacoch dištančného vzdelávania konečne spolu, veľa sa rozprávali (v dvojiciach, či skupinách) a trávili veríme: požehnaný čas v rovesníckej skupine.

 • Uznesenie vlády SR č. 203/2021 upravuje podmienky, ktorými sa majú riadiť školy, od pondelka 19. apríla 2021.

  Vážení rodičia, prinášame vám podrobný a prehľadný "manuál" pre nástup žiakov do materskej a základnej školy.

  Čo sa týka testovania zákonných zástupcov žiaka. Uvádza sa 1 zákonný zástupca. Budeme veľmi radi, aj kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia všetkých zúčastnených na výchovno-vzdelávacom procese, ak budete akceptovať (dodržiavať) nastavené pravidlá, na ktorých sa dohodol krízový štáb mesta Trenčín, vo štvrtok: 15. apríla 2021

 • OZNAM PRE RODIČOV

  Návrat žiakov do škôl od 19. apríla 2021:

  Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 19.04. 2021 nasledovne:

  Materská škola prezenčne /test zamestnancov a oboch zákonných zástupcov/

  Základná škola 1. stupeň ZŠ prezenčne /test zamestnancov a oboch zákonných zástupcov/

  Žiaci 1. stupňa sa vzdelávajú prezenčne, podmienkou je negatívny test oboch zákonných zástupcov /test platí 7 dní/ žijúceho v spoločnej domácnosti a vyplnené Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 11/a). Žiaci prvého stupňa sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov. (Vyhlasanie_bezinfekcnosti_11a.pdf)

 • VZDELÁVANIE ŽIAKOV 8. A 9. ROČNÍKA, OD 19. APRÍLA 2021

  Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810; zo dňa 12.04. 2021 riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, oznamuje žiakom a rodičom, že od pondelka: 19.04. 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie aj pre žiakov v 8. a 9. ročníku ZŠ.

  Škola bude dodržiavať všetky pokyny a usmernenia tak, aby zabezpečila bezpečný návrat žiakov do školy v súlade s odporúčanými hygienickými opatreniami a ich postupnú adaptáciu na výchovno – vzdelávací proces v prezenčnej forme. Žiakom poskytneme potrebný čas na dovysvetľovanie a zopakovanie učiva. Známkou sa bude hodnotiť len učivo, ktoré bude dostatočne precvičené a zopakované.

Novinky

 • TESTOVANIE 9-2021

  TERMÍN: 9. JÚN 2021 (streda)

  NÁHRADNÝ TERMÍN: T9 2021 sa presúva na: 24. júna 2021 (pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu)

  TESTOVANÉ PREDMETY: Matematika a Slovenský jazyk a literatúra

  TESTOVANIE JE URČENÉ: žiakom 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  CIELE TESTOVANIA:

  • získať obraz o výkonoch žiako
 • Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú práve v 1. ročníku ZŠ. Prváčik si z predškolského obdobia prináša so sebou určité jazykové zručnosti a návyky, ktoré má následne rozvíjať z viacerých aspektov. Slovenský jazyk a literatúra má primárne a nezastupiteľné miesto, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov... Naši prváci dnes ukončili „šlabikárové obdobie“. To znamená, že poznajú všetky tvary písmen, vedia napísať nielen slová, vety, dokážu a ovládajú, kam patria interpunkčné znamienka... Od zajtra budú mať tzv. „čítankové obdobie“. Túto etapu treba chápať ako fázu zdokonaľovania nadobudnutých zručností (spôsobilostí). V rámci zložky čítanie a literárna výchova bude pani učiteľka klásť dôraz na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou súčasťou bude aj emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám... Prvákov prídeme navštíviť aj na jeho konci, kedy budú vedieť (s porozumením) prečítať celý text, budú sa zoznamovať s literárnymi dielami a ich tvorcami; a veríme, že budú mať k čítaniu a knihám pozitívny vzťah počas celého života...

 • FOTOGRAFOVANIE TRIEDNYCH KOLEKTÍVOV

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  v stredu: 2. júna 2021 sa budú fotografovať triedne kolektívy ZŠ.

  Rozmer triednej foto je 13x19 cm.

  Bude takisto možnosť, aby sa odfotografovali aj skupinky kamarátov. Tu je rozmer foto: 10x15 cm.

  Cena za každý kus fotografie je 1 €.

  Sumu za zvolený počet foto žiaka, prosíme priniesť tr. učiteľovi do 4. júna 2021 (piatku)

  Ďakujeme.

 • ...Konečne nastal čas, kedy sme sa všetci stretli v škole. Aj keď naši žiaci, počas dištančného vzdelávania nezaháľali, poctivo sa učili, vypracovávali úlohy, napredovali; online hodiny neboli také zaujímavé, interaktívne, ako teraz, keď sú už vo svojich triedach...

  Ôsmacka hodina chémie - laboratórna práca, téma: Prírodný indikátor z červenej kapusty - skúmanie kyslosti a zásaditosti roztokov...

  A čo bolo ich úlohou? Prírodný indikátor z červenej kapusty si pripravili vopred, vylúhovaním kapusty v horúcej vode. Postupným riedením roztokov sódy a octu, si pripravili roztoky s rôznymi koncentráciami, do ktorých nakoniec priliali výluh z červenej kapusty... Počas pokusu spozorovali takéto prekrásne sfarbenia...

 • AKTUÁLNE INFORMÁCIE O PRIEBEHU ŠTÚDIA OD 17. MÁJA

  V súlade s Rozhodnutím ministra školstva SR z 13.05. 2021, sa obnovuje vyučovanie na všetkých školách na Slovensku a to do pondelka 17.05. 2021.

  V pondelok, 17.05. 2021, nie je potrebné predkladať Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ak žiak chodil riadne do školy.

  Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) teda po 4 dňoch neprítomnosti žiaka v škole, (ak žiak bol v škole naposledy napríklad v piatok, na pondelok nepotrebuje poslať čestné vyhlásenie) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie:

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria