Navigácia

Partneri

                           

Priateľské a bezpečné prostredie pre vaše dieťa

Pondelok 2. 8. 2021

Moja rodina + Moja škola = Moja budúcnosť

Týždeň s myšlienkou

Týždeň s myšlienkou

 

Nech každý, koho prijmete, od vás odchádza lepší a šťastnejší.

                        /Matka Tereza/

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžete pozrieť TU:
 
 

Jedalny_listok_ZS_ASB.xlsx

VŠETKO, ČO ČAKÁTE OD DOBREJ ŠKOLY

Novinky

 • DÔLEŽITÝ OZNAM - DOTÁCIA NA STRAVOVANIE

  Vážení rodičia!

  Dňa 01.08. 2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. (tzv. OBEDY ZADARMO). Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ (obedy zadarmo). Bližšie info tu: INFO_pre_ziadatelov.docx

  Na dotáciu na stravu vo výške 1,30 € / deň majú deti, ktoré /ktorých:

 • HARMONOGRAM LETNEJ ŠKOLY

  Od pondelka do piatku (9. augusta 2021 - 13. augusta 2021) privítame v škole 36 žiakov, ktorí sa prihlásili do Letnej školy.

  Našim cieľom bude precvičiť a doplniť si učivo tak prírodovednej ako aj spoločensko - vednej oblasti; rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov a matematickú gramotnosť, ale aj podporiť tvorivosť a pohybové zdatnosti žiakov.

  Čas realizácie denne: od 8:00 hod. do 14:00 hod. (príchod a schádzanie detí od 7:45 – 8:00 hod.)

  Obed: v prípade záujmu pre účastníkov LŠ je možnosť zabezpečiť v škole, zákonný zástupca sumu za odobratý obed hradí sám. Cena 1 obeda je 3,30 € (t.j.: 16,50 € / týždeň) - vrátane réžie, dovozu, jednorazového obalu. Stravu na celý týždeň môžete uhradiť na č. účtu: IBAN SK47 1111 0000 0011 8089 2011

 • ZOŠITY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 PRE OBA STUPNE ZŠ

  Vážení rodičia, v budúcom šk. roku (2021/2022) budú žiaci školy potrebovať tieto školské pomôcky:

  Zosity_pre_1.stupen_ZS_na_skolsky_rok_2021-2022.pdf

  Zosity_pre_2._stupen_ZS__na_sk._rok_2021_2022.pdf

 • ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKU 2021/2022

  Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).

  Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

  Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2022 alebo T5 2022) sa uskutoční 18. mája 2022 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 • ÚRADNÉ HODINY CEZ PRÁZDNINY

  Letné prázdniny: od 01.07. 2021 do 31.08. 2021

  01.07. 2021 – 02.07.2021 od 8:30 do 13:00 hod.

  06.07. 2021 – 09.07. 2021 od 8:30 do 13:00 hod.

  02.08. 2021 od 8:30 do 13:00 hod.

  09.08. 2021 - 13.08. 2021 od 8:30 do 14:00 hod.

  23.08. 2021 – 25.08. 2021 od 8:30 do 14:00 hod.

  V prípade potreby kontaktujte p. zástupkyňu: 0903 98 26 56

 • SVIATOK PATRÓNOV ŠKOLY

  V sobotu, 17. júla si pripomíname sviatok patrónov školy, sv. Andreja - Svorada a Benedikta, ale taktiež patrónov nitrianskej diecézy, ktorí sú najstaršími svätcami kanonizovanými v časoch Uhorského kráľovstva a ktorých účinkovanie sa jednoznačne viaže k Slovensku. Osobitnú úctu týmto dvom svätcom vzdávajú benediktíni a paulíni. Ich sviatok sa od stredoveku svätí 17. júla (čo je v prítomnosti aj pamätný deň vyhlásenia Zvrchovanosti Slovenska).

  Všetkým našim žiakom, súčasným, aj bývalým, rodičom, zamestnancom, priateľom a priaznivcom školy, prajeme požehnaný, sviatočný deň. Nech sú nám títo svätci príkladom vo viere, službe, modlitbe, odriekaní a oddanosti Pánovi. ❤️

 • KRÁSNE PRÁZDNINY

  Vedenie ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta ďakuje všetkým svojim zamestnancom, rodičom, priateľom, priaznivcom školy a sponzorom za aktívnu spoluprácu v školskom roku 2020/2021.

  Všetkým zamestnancom želáme počas dovoleniek dni plné oddychu a pohody a žiakom prajeme krásne prázdniny, veľa nových zážitkov a priateľstiev.

  Ing. Hana Hulínová, riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta.

 • Školský rok 2020/2021 je úspešne za nami. Bol to rok plný náročných úloh, ktoré naši pedagógovia spolu so žiakmi splnili. Žiaľ, pandémia, ktorá zachvátila celý svet, neobišla ani našu školu. Kvôli nej sme museli zatvoriť školu a vyučovanie sa realizovalo predovšetkým dištančnou formou. Aj mimoškolské aktivity, ktoré sme si pre ich úspešnosť po minulé roky dôkladne naplánovali, boli po tomto termíne v nedohľadne.

  Koniec školského roka sa tento rok u nás odohral vonku, pred budovou školy. Všetkých žiakov a pedagógov srdečne privítala pani riaditeľka, Ing. Hana Hulínová. Vo svojom milom príhovore zhodnotila celý uplynulý školský rok, ktorý bol mimoriadne náročný z mnohých hľadísk. Avšak z pohľadu plnenia výchovno-vzdelávacích výsledkov bolo najdôležitejšie to, že sa naši prváčikovia úspešné adaptovali a bez väčších problémov začlenili do žiackeho kolektívu našej školy. Prváčence prelúskali abecedu, zvládli počítanie, písanie a čítanie, naučili sa určitým pravidlám, čo sa v škole smie a čo nesmie. Jednoducho povedané, osvojili si všetko to, čo sa na správnych prvákov patrí.

 • 30. jún 2021 (streda) – slávnostné ukončenie šk. roka 2020/2021.

  Žiaci prídu do školy ako obvykle, do 9:10 budú mať program s triednym učiteľom. O 9:20 hod. sa stretneme na nádvorí školy, kedy sa rozlúčime so žiakmi 9. ročníka, vyhodnotíme školské aktivity a oceníme najlepších žiakov školy. Následne žiaci s triednymi učiteľmi prejdú do tried, kde si prevezmú vysvedčenia.

  Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás žiadame, aby ste do budovy nevstupovali. Ak je nevyhnutné stretnúť sa s niektorým pedagógom, urobte to, prosím, v exteriéri.

 • ROZLÚČKA S DEVIATAKMI

  Posledný stisk ruky,
  úsmev na rozlúčku
  alebo slzy možno, snáď,
  veď posledný raz
  chytíme do rúk kľučku,
  ktorú sme stlačili tisíckrát.


  Čas. Je to niečo, čo nemôžeme zastaviť, zrýchliť ani spomaliť. Oznamuje nám, že je začiatok alebo koniec. Aj čaša našich deviatakov sa naplnila až po okraj a nadišiel čas rozlúčky so základnou školou. Ubehlo deväť krásnych rokov, počas ktorých sa veľa naučili a je už na nich, aby všetky vedomosti a skúsenosti zúročovali ďalej. Musia vykročiť každý svojou cestou, na ďalšiu životnú púť“. Jedna kapitola knihy sa zatvára a jedna otvára. Nám neostáva nič iné ako popriať im veľa šťastia, požehnania, ďalších úspechov, nových priateľstiev. Ďakujeme a nezabudnite. Dvere našej (ale samozrejme stále vašej) školy sú vám vždy otvorené.

 • OZNAM PRE STRAVNÍKOV

  Oznamujeme zákonným zástupcom stravujúcich sa žiakov, že PREPLATOK za stravu bude vrátený na vami poskytnuté číslo účtu - začiatkom mesiaca august 2021.

 • PRIKÁZANÝ SVIATOK SV. PETRA A PAVLA

  Predposledný deň školského roka je v cirkevných školách tradične spojený so slávnosťou apoštolov sv. Petra a Pavla.

  V tento deň sme o 10:00 hod. spoločne (detičky MŠ, žiaci ZŠ, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy) slávili sv. omšu v kostole Notre Dame.

 • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA V POSLEDNÉ DNI ŠKOLSKÉHO ROKA

  Od 24.6. - 29.6. 2021 (štvrtok - utorok): program dní spresnia triedni učitelia, žiaci do školy prídu ako obvykle, na 8:00 hod.

  1. stupeň ZŠ končí po 4. vyuč. hodine (od 24. - 29.6. 2021), od tejto doby je v prevádzke ŠJ a ŠKD (do 16:30 hod.)

  2. stupeň ZŠ končí po 5. vyuč. hodine (od 24. - 29.6. 2021)

 • DIVADIELKO V MŠ

  Haló, haló, skvelá správa, poďme spolu do divadla. Teda vlastne v našej MŠ to bolo trochu naopak: divadlo prišlo k nám. Predškoláci sa zabavili na divadelnom predstavení "Ako namaľovať dúhu" v podaní ako vždy skvelého potulného divadla NaTraky z Prievidze. Deti sa riadne zabavili a zároveň sa utvrdili v tom, že slušné správanie, vďačnosť a priateľstvo sú hodnoty, ktoré nesmieme nikdy nechať za dverami. Stredniakom a malkáčom zahrali veľmi milý a perfektne natrénovaný divadelný program druháci z našej ZŠ pod vedením pani učiteľky Mgr. Končírovej. Deti si pozreli pásmo piesní, básní a dramatizácií veršovaných rozprávok Žabiatko od Ľ. Podjavorinskej a O hlúpom mýšatku od M.R. Martákovej. Na záver si deti spoločne zatancovali a trochu aj zamaškrtili.

 • OCENENIE V MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI

  Milí priatelia, nedá nám, podeliť sa s vami o fantastický úspech žiaka šiesteho ročníka, ADAMA DOVIČICA, ktorý navštevuje ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne.

  O Adamovi v škole všetci vieme, že má "zlato v hrdle", je veľkým speváckym talentom, ale ocenenie, ktoré získal v Medzinárodnej speváckej súťaži, nás nesmierne teší. Cieľom súťaže je prispievať k zvyšovaniu umeleckej úrovne spevu na umeleckých školách a tým napomáhať výchove mladých spevákov. Súťaž IUVENTUS CANTI vyhlasovanú Ministerstvom školstva SR každoročne organizuje Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble na počesť slávneho vrábeľského rodáka, operného speváka európskeho mena a významného pedagóga Doc. Imricha Godina. Súťaž vytvára podmienky na prezentáciu mladých talentovaných spevákov. Ukazuje smer súčasného trendu slovenskej speváckej školy i škôl iných národov. Pre mnohých mladých spevákov znamená úspešný štart na Godinovej speváckej súťaži rozhodujúci krok na profesionálnu dráhu, na európske koncertné pódia i operné scény.

 • ŠKOLSKÁ - ŽIACKA SV. OMŠA

  Milí žiaci, rodičia, priatelia a priaznivci školy.

  Prijmite naše srdečné pozvanie na zajtrajšiu školskú sv. omšu, (22.06. 2021) ktorá sa bude konať v kostole Notre Dame, so začiatkom o 14:00 hod.

  Tešíme sa na každého z vás!

 • Milí ockovia, tatkovia, taťuldovia...

  My škôlkári, vám, k vášmu sviatku, prajeme veľa Božieho požehnania, nech Vás dobrý Pán Boh opatruje, nech vám oplatí vašu lásku a starostlivosť a nech vás my, vaše deťúrence poslúchame a robíme vám radosť....

 • DEŇ OTCOV V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

  „On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom...“ (Mal 3,24)

  Tretia nedeľa v mesiaci jún je „venovaná“ všetkým mužom, z ktorých sa stali oteckovia. V túto nedeľu sa v mnohých krajinách oslavuje otcovstvo a pripomíname si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. Aj naši žiaci sa na tento sviatok pripravovali a pre svojich ocinov majú pripravené malé darčeky. Všetkým tatinom ďakujeme za láskú, starostlivosť a svedectvo života.

  Modlitba za otecka

  Anjeličku, môj strážničku,opatruj môjho otecka…

 • PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

  Tretí júnový víkend, 20.06. 2021 sa v ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta, bude niesť vo veľmi slávnostnej atmosfére. Naše deti – žiaci 3. A triedy, prvýkrát pristúpia k Sviatosti zmierenia a následne v nedeľu k 1. sv. prijímaniu.

  S istotou to bude nádherný pohľad, na radostné deti plné očakávania, v slávnostných šatách a v očiach s iskrou radosti a troškou i neistoty, ako prichádzajú do nášho kostola Notre Dame, v sprievode miništrantov a kňaza. Isto len máloktoré „oko ostane pri tejto príležitosti suché“. Veď to bude veľký zázrak, prijať Eucharistiu! Čo môže byť krajšie ako spojenie s Kristom? My všetci (prítomní na tejto slávnosti, ale aj žiaci a zamestnanci školy) sa budeme úprimne modliť, za deti, aj rodičov, aby tento deň bol pre nich nezabudnuteľný, aby stále prichádzali ku Pánovi, do chrámu, aby túžili po prijatí Eucharistie a hľadali oporu práve v našom najväčšom priateľovi – Ježišovi, ktorý nás nikdy nezradí, ani nezaprie. Ale takisto, aby prosili nášho Pána, lebo On nám dá vždy viac ako žiadame. Prosíme aj vás, nesme našich žiakov (nielen) po tieto dni v modlitbe.

 • USMERNENIE K HODNOTENIU ŽIAKOV V ŠK. ROKU 2020/2021

  Celkové hodnotenie žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

  Podľa § 55 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a ozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) možno hodnotiť žiakov základných škôl

  a) slovným hodnotením,

  b) klasifikáciou („známkou“),

  c) kombináciou klasifikácie aslovného hodnotenia.

  Počas mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 hodnotenie „neabsolvoval“, ktorého dôsledkom je celkové hodnotenie „neprospel“, je vhodné využívať len v nevyhnutných prípadoch vyjadrenia neplnenia cieľov vyučovacieho predmetu zosubjektívnych dôvodov na strane žiaka. Ak je to možné, odporúča sa v súčasnosti takto nehodnotiť.

 • MOBILNÁ APLIKÁCIA

  Vyskúšajte mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom ANDROID a IOS. Dostávajte informácie zo školy - PRIAMO DO VÁŠHO MOBILU.

  Viac tu: https://mobile.edupage.org/

 • OZNAM O KARANTÉNE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA

  Vážení rodičia!

  Z dôvodu potvrdenia pozitívneho antigénového testu na COVID-19 u jedného žiaka 9. ročníka našej školy

  ROZHODOL

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, o karanténe pre žiakov 9. ročníka v zariadení Základnej školy sv. Andreja – Svorada a Benedikta.

  Karanténa je stanovená pre žiakov 9. ročníka, v období:

  od 14.06. 2021 do 24.06. 2021 (vrátane)

  Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osobu, ktorá prekonala ochorenie Covid-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia. Rodinní príslušníci žiakov nie sú v karanténe.

 • PREDŠKOLÁCI MEDZI NAMI...

  V Základnej škole sv. Andreja – Svorada a Benedikta, každoročne, pre predškolákov z materských škôl, pripravujeme bohatý program, aby ešte pred zápisom do 1. ročníka, mali možnosť spoznať školské prostredie. Deťúrence sa počas dopoludnia zúčastňujú na rôznych aktivitách a tiež strávia skvelé, zábavné popoludnie so staršími kamarátmi v školskom klube detí. Túto jar nám pandemická situácia takéto stretnutie zorganizovať nedovoľovala, preto sme sa spoločne stretli až dnes, 08.06. 2021, kedy nás predškoláci (detičky, ktoré septembra budú žiakmi školy) potešili svojou návštevou. Zatiaľ, čo sa rodičia detí rozprávali o podmienkach ich nástupu do školy od septembra, s budúcou pani učiteľkou, budúcoroční prváci si úplne sami vypracovali svoju prvú školskú úlohu, pozreli si vnútorné i vonkajšie priestory školy, navštívili školský klub, odborné učebne, jedáleň... Domov si odniesli drobný darček, sladkosť a zoznam pomôcok, ktoré od septembra budú potrebovať. Veríme, že sa im v škole páčilo a budú sa do nej tešiť tak, ako sa my, už teraz tešíme na nich, keď zasadnú do školských lavíc.

 • Súťažné kolo v prednese poézie a prózy, pre 1. - 3. kategóriu, sa uskutočnilo prezenčnou formou, dňa: 7. júna 2021 (pondelok) v Galérii Miloša Alexandra Bazovského, v Trenčíne.

  Žiačka 6. A triedy, Janka Garecová, v 2. kategórii, s ukážkou Smutná baletka, od spisovateľky Márie Mikovej, obsadila nádherné, 3. miesto.

  Pre našu talentovanú žiačku, po on-line uskutočnenom školskom kole, bola prezenčná forma súťaže, s istotou cennou skúsenosťou.

  Srdečne blahoželáme, želáme, aby láska k umeleckému prednesu u nej pretrvávala a naďalej sa rozvíjala. V neposlednom rade, Janke ďakujeme aj za vzornú reprezentáciu školy. ❤️

Novinky

 • DÔLEŽITÝ OZNAM - DOTÁCIA NA STRAVOVANIE

  Vážení rodičia!

  Dňa 01.08. 2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. (tzv. OBEDY ZADARMO). Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ (obedy zadarmo). Bližšie info tu: INFO_pre_ziadatelov.docx

  Na dotáciu na stravu vo výške 1,30 € / deň majú deti, ktoré /ktorých:

 • HARMONOGRAM LETNEJ ŠKOLY

  Od pondelka do piatku (9. augusta 2021 - 13. augusta 2021) privítame v škole 36 žiakov, ktorí sa prihlásili do Letnej školy.

  Našim cieľom bude precvičiť a doplniť si učivo tak prírodovednej ako aj spoločensko - vednej oblasti; rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov a matematickú gramotnosť, ale aj podporiť tvorivosť a pohybové zdatnosti žiakov.

  Čas realizácie denne: od 8:00 hod. do 14:00 hod. (príchod a schádzanie detí od 7:45 – 8:00 hod.)

  Obed: v prípade záujmu pre účastníkov LŠ je možnosť zabezpečiť v škole, zákonný zástupca sumu za odobratý obed hradí sám. Cena 1 obeda je 3,30 € (t.j.: 16,50 € / týždeň) - vrátane réžie, dovozu, jednorazového obalu. Stravu na celý týždeň môžete uhradiť na č. účtu: IBAN SK47 1111 0000 0011 8089 2011

 • ZOŠITY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 PRE OBA STUPNE ZŠ

  Vážení rodičia, v budúcom šk. roku (2021/2022) budú žiaci školy potrebovať tieto školské pomôcky:

  Zosity_pre_1.stupen_ZS_na_skolsky_rok_2021-2022.pdf

  Zosity_pre_2._stupen_ZS__na_sk._rok_2021_2022.pdf

 • ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKU 2021/2022

  Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).

  Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

  Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2022 alebo T5 2022) sa uskutoční 18. mája 2022 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria