Navigácia

Partneri

                           

Štvrtok 21. 1. 2021

MOJA RODINA + MOJA ŠKOLA = MOJA BUDÚCNOSŤ

Týždeň s myšlienkou

 

... Sme Bohom milované Božie deti ...

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžete pozrieť TU:
 
 

Jedalny_listok_ZS_ASB.xlsx

VŠETKO, ČO ČAKÁTE OD DOBREJ ŠKOLY

Novinky

 • OZNAM O OTVORENÍ MATERSKEJ ŠKOLY OD 25. JANUÁRA 2021

  Vážení rodičia,

  v týždni od 25.01. 2021 do 29.01. 2021 bude PREVÁDZKA MŠ ZABEZPEČNENÁ pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať prácu formou Home office. Všetky potrebné informácie a spresnenia rodičia detí navštevujúcich MŠ už obdržali.

 • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE OD 25. JANUÁRA 2021 NAĎALEJ POKRAČUJE

  Oznamuje rodičom a žiakom, že vzdelávanie žiakov 1. – 9. ročníka od 25.1. 2021 pokračuje naďalej dištančnou formou. Aktuálne informácie budeme zverejňpvať a spresňovať prostredníctvom EduPage.

 • KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV ZA 1. POLROK ŠK. ROKA 2020/2021

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Pedagogická rada, na základe usmernenia ministra školstva, na svojom zasadnutí, dňa: 14.12. 2020 prerokovala a odsúhlasila spôsob hodnotenia žiakov Základnej školy sv. Andreja - Svorada a Benedikta, v 1. polroku školského roka 2020/2021 a uzniesla sa na tomto závere: Hodnotenie žiakov za prvý polrok šk. roka 2020/2021 bude realizované k 31.01. 2021, formou výpisu známok alebo na požiadanie zákonného zástupcu žiaka formou vysvedčenia.

  Pklady ku klasifikácii a spôsoby priebežného a polročného hodnotenia pedagógovia získavali tak, ako je odporúčané v usmernení k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu, vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 zo dňa 9. decembra 2020: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-priebeznemu-hodnoteniu-a-celkovemu-hodnoteniu-v-skolskom-roku-202020219-12-2020/

  Záverečné hodnotenie na konci klasifikačného obdobia na prvom stupni bude realizovať takto:

 • VZDELÁVANIE ŽIAKOV OD 18. JANUÁRA 2021

  Vážení rodičia,

  deti materskej školy a žiaci základnej školy sa od pondelka 18.01. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.

  Naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 08.01. 2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách.

  „Napriek našej snahe vrátiť žiakov čím skôr do lavíc, to nebude na budúci týždeň možné. Situácia ohľadom Covid-19 je na celom Slovensku veľmi vážna. S odborníkmi sme preto tento plán prehodnotili a zhodli sme sa na tom, že najbezpečnejšie pre všetkých bude ešte chvíľu vydržať,“ uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling. Reagoval tak na základe diskusií s epidemiologickým tímom a ministrom zdravotníctva.

 • RODIČOVSKÉ STRETNUTIA ZA 1. POLROK ŠK. ROKA 2020/2021

  V mesiaci január (od 18.01. – 22.01. 2021) prebehnú rodičovské združenia - konzultácie, aby ste boli ako rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí.

  Termín, čas a spôsob komunikácie (či už online, cez Edupage, mailom, telefonicky) nastaví a oznámi vám triedny učiteľ v každom ročníku individuálne.

  Pokiaľ sa chcete skontaktovať s nejakým iným vyučujúcim, ktorý vaše dieťa vyučuje konkrétny predmet, skontaktujte sa s ním prostredníctvom Edupage. (spoločne si dohodnete čas, spôsob, formu stretnutia)

 • Sme moderná škola s dlhoročnou tradíciou, nachádzajúca sa v centre mesta, ktorá podporuje (kritické) myslenie, učenie, tvorivosť..., a budovanie vzťahov.

  Pokiaľ chcete o nás vedieť viac, kontaktujte nás! (0903 982 654)

  Veľmi radi sa s vami osobne stretneme a predstavíme hodnoty, víziu a koncepciu našej cirkevnej školy a zodpovieme na vami položené otázky.

  • Deti vnímame ako jedinečné bytosti, ktoré nám robia radosť a sú zmyslom našich životov...
  • Chceme im byť dobrými pomocníkmi, sprostredkovateľmi a sprevádzateľmi pri nadobúdaní vedomostí, praktických zručností a rozvíjaní talentu....
  • Túžime u nich rozvíjať prirodzenú tvorivosť, zvedavosť, individualitu a aktivitu; zajímať sa o to, čo ich baví. Chceme, aby z detí vyrástli silné, ale milujúce osobnosti s vlastným názorom a úsudkom, s umením komunikovať...
  • Urobíme všetko pre to, aby sme vášmu d

Novinky

 • OZNAM O OTVORENÍ MATERSKEJ ŠKOLY OD 25. JANUÁRA 2021

  Vážení rodičia,

  v týždni od 25.01. 2021 do 29.01. 2021 bude PREVÁDZKA MŠ ZABEZPEČNENÁ pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať prácu formou Home office. Všetky potrebné informácie a spresnenia rodičia detí navštevujúcich MŠ už obdržali.

 • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE OD 25. JANUÁRA 2021 NAĎALEJ POKRAČUJE

  Oznamuje rodičom a žiakom, že vzdelávanie žiakov 1. – 9. ročníka od 25.1. 2021 pokračuje naďalej dištančnou formou. Aktuálne informácie budeme zverejňpvať a spresňovať prostredníctvom EduPage.

 • KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV ZA 1. POLROK ŠK. ROKA 2020/2021

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Pedagogická rada, na základe usmernenia ministra školstva, na svojom zasadnutí, dňa: 14.12. 2020 prerokovala a odsúhlasila spôsob hodnotenia žiakov Základnej školy sv. Andreja - Svorada a Benedikta, v 1. polroku školského roka 2020/2021 a uzniesla sa na tomto závere: Hodnotenie žiakov za prvý polrok šk. roka 2020/2021 bude realizované k 31.01. 2021, formou výpisu známok alebo na požiadanie zákonného zástupcu žiaka formou vysvedčenia.

  Pklady ku klasifikácii a spôsoby priebežného a polročného hodnotenia pedagógovia získavali tak, ako je odporúčané v usmernení k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu, vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 zo dňa 9. decembra 2020: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-priebeznemu-hodnoteniu-a-celkovemu-hodnoteniu-v-skolskom-roku-202020219-12-2020/

  Záverečné hodnotenie na konci klasifikačného obdobia na prvom stupni bude realizovať takto:

 • VZDELÁVANIE ŽIAKOV OD 18. JANUÁRA 2021

  Vážení rodičia,

  deti materskej školy a žiaci základnej školy sa od pondelka 18.01. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.

  Naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 08.01. 2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách.

  „Napriek našej snahe vrátiť žiakov čím skôr do lavíc, to nebude na budúci týždeň možné. Situácia ohľadom Covid-19 je na celom Slovensku veľmi vážna. S odborníkmi sme preto tento plán prehodnotili a zhodli sme sa na tom, že najbezpečnejšie pre všetkých bude ešte chvíľu vydržať,“ uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling. Reagoval tak na základe diskusií s epidemiologickým tímom a ministrom zdravotníctva.

 • RODIČOVSKÉ STRETNUTIA ZA 1. POLROK ŠK. ROKA 2020/2021

  V mesiaci január (od 18.01. – 22.01. 2021) prebehnú rodičovské združenia - konzultácie, aby ste boli ako rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí.

  Termín, čas a spôsob komunikácie (či už online, cez Edupage, mailom, telefonicky) nastaví a oznámi vám triedny učiteľ v každom ročníku individuálne.

  Pokiaľ sa chcete skontaktovať s nejakým iným vyučujúcim, ktorý vaše dieťa vyučuje konkrétny predmet, skontaktujte sa s ním prostredníctvom Edupage. (spoločne si dohodnete čas, spôsob, formu stretnutia)

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria