Navigácia

Partneri

                           

Utorok 29. 9. 2020

MOJA RODINA + MOJA ŠKOLA = MOJA BUDÚCNOSŤ

Týždeň s myšlienkou

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžete pozrieť TU:
 
 

Jedalny_listok_ZS_ASB.xlsx

Novinky

 • PRIHLÁSENIE NA STRÁNKU ŠKOLY - RODIČOVSKÉ KONTO

  Milí rodičia,

  rodičovské konto vám pomôže, napr. zadávať ospravedlnenky, podpisovať známky/poznámky, komunikovať s učiteľmi ako rodič, podávať elektronické žiadosti, potvrdzovať prihlasovacie akcie a pod. V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií. Ak niektorí toto konto ešte stále nemajú, obrátili sa na triedneho učiteľa, aby sme aj vám umožnili si to nastaviť.

  PREČO SI VYTVORIŤ KONTO?

  Doteraz Vám boli doručené prístupové mená zhodujúce sa s menom Vášho dieťaťa a s ním aj heslo pre prihlásenie. Ako rodič si však nižšie popísaným postupom môžete vytvoriť automaticky samostatné konto, ktoré má nasledujúce výhody:

 • OD PONDELKA: 28.9. 2020 SA V ŠKOLE OPÄŤ STRETNEME...

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Od pondelka: 28.9. 2020, bude školské vyučovanie v ZŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín, v obvyklom režime. (vrátane ŠJ a ŠKD)

  Materská škola je otvorená taktiež, od pondelka: 28.9. 2020; v nezmenenej prevádzke, v čase od 6:00 do 16:30 hod.

  Na všetkých našich žiakov sa veľmi tešíme!

 • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o prevádzkových podmienkach v materských školách po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 z dôvodu potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne, predkladá rodičom a zákonným zástupcom dieťaťa navštevujúceho materskú školu povinnosť po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predložiť písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. (Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe, nie je limitovaný.)

 • PREVÁDZKA ŠKOLY OD 28.9. 2020

  Oznamujeme rodičom, že špeciálne usmernenia, ktoré boli stanovené ministerstvom a hygienikom na september sa v našej škole skončia k 25.9.2020 (okrem telocvične a ŠJ). Budeme však rešpektovať všetky aktuálne usmernenia, o ktorých vás budeme včas informovať. Ďakujeme veľmi pekne rodičom za to, že sú zodpovední, nedávajú choré deti do školy a s prípadnými otázkami sa obracajú na triednych učiteľov. Naďalej platí, že ak máte akúkoľvek pochybnosť, môžete nechať svoje dieťa doma bez potvrdenia lekárom 5 dní. Stačí, ak napíšete cez Edupage ospravedlnenku pre triedneho učiteľa. (návod, ako na to: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u172/e1836)

 • OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA ŽIAKOM ŠKOLY

  Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách Vám oznamujeme, že na základe súhlasu zriaďovateľa školy, riaditeľka školy

  p o s k y t u j e

  z prevádzkových a organizačných dôvodov

  RIADITEĽSKÉ VOĽNO od 23.9. 2020 (streda) do 25.9. 2020 (piatok) pre žiakov Základnej školy sv. Andreja – Svorada a Benedikta v Trenčíne.

 • PRE RODIČOV - NÁSTUP ŽIAKA DO ŠKOLY PO NEPRÍTOMNOSTI

  Vážení rodičia, upozorňujeme vás na nariadenie MŠVVaŠ: Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca dieťaťa po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac ako 3 dni. Môžete ho nájsť tu: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti po 3 dňoch neprítomnosti žiaka na vyučovaní Vyhlásenie odovzdá žiak po príchode do školy triednej učiteľke. Ďakujeme.

 • POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

  - si môžete vytlačiť zo stránky školy, po prihlásení cez rodičovské konto. Návod, ako na to: https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

 • NÁVODY PRE ŽIAKOV A RODIČOV

  Ako si vytvoriť osobné rodičovské konto na Edupage

  Ako otvoriť a prehrať pridelenú domácu úlohu alebo iný materiál od učiteľa

  Ako si zobrazím domácu úlohu a správu, ktorú som omylom "skryl" - označil ako "vybavenú"

  Ako nahrať súbor /DÚ, prezentáciu alebo pracovný list/ a odoslať ho učiteľovi

  Ako môže rodič napísať správu učiteľovi cez mobil

  Ako si zapnúť notifikácie v Edupage /informačné správy/

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria