Navigácia

Partneri

                           

Streda 12. 8. 2020

MOJA RODINA + MOJA ŠKOLA = MOJA BUDÚCNOSŤ

Týždeň s myšlienkou

MODLIŤ SA, ZNAMENÁ MYSLIEŤ NA BOHA S LÁSKOU.

Jedálny lístok

Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžete pozrieť prostredníctvom linky na GĽŠ.

Novinky

 • PRIHLÁŠKA NA STRAVU PRE ŽIAKA - V ŠK. ROKU: 2020/2021

  Vážení rodičia,

  od mesiaca september 2020 bude pre ZŠ s MŠ poskytovateľom a dodávateľom stravy: HEES - GASTROSLUŽBY, spol. s.r.o. Hodžova 1487, 911 01 Trenčín. (nebudeme odoberať stravu z jedálne Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne)

  V prílohe vám zasielame záväznú prihlášku – pre prihlásenie vášho dieťaťa na stravu. Vyplnenú prihlášku zašlite na adresu: stravenky@hees.sk. Poskytovateľ stravy vám spresní informácie ohľadom odhlasovania...

  * Žiaci sa naďalej stravujú vo výdajni stravy v SOŠP. (areál školy)

 • INFORMÁCIA PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁČIKOV

  Milí rodičia budúcich prváčikov,

  stretnutie rodičov našich budúcoročných prvákov s vedením školy a p. učiteľkou 1. ročníka, sa uskutoční 26. augusta 2020 (streda) o 15:30 hod. v budove ZŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Braneckého 4.

  Na tomto stretnutí vás oboznámime so všetkými dôležitými informáciami k budúcemu školskému roku. (s aktuálnym vzdelávacím programom školy a zodpovieme na vaše prípadné otázky ohľadom výučby a chodu školy)

  Ďakujeme vám za prejavenú dôveru, veľmi si to vážime.

 • Prosíme, sledujte našu školskú stránku, ako aj fcb stránku školy. Včas sa dozviete všetky potrebné informácie a spresnenia, o začiatku nového školského roku. Zatiaľ vám ešte ale, prajeme požehnaný, letný - prázdninový čas, veľa radosti, oddychu a zábavy.

  Vaši páni učitelia a pani učiteľky!

 • 17. JÚLA SI PRIPOMÍNAME SV. ANDREJA - SVORADA A BENEDIKTA, PATRÓNOV AJ NAŠEJ ŠKOLY...

  Na strednom Považí, neďaleko obce Opatová, povyše mesta Trenčín, na pravom brehu rieky Váh, vypína sa strmé bralo, ktoré ľudia pomenovali Skalkou. Tu, prísnym životom, v pôste a odriekaní, žili sv. Andrej - Svorad a Benedikt, ktorí sú patrónmi nielen Nitrianskej diecézy, ale i našej školy. (MŠ, ZŠ, SOŠP) ... Prajeme všetkým nám, aby títo dvaja svätci - nám boli príkladom v modlitbe, v rozjímaní, v ohlasovaní Božieho slova, v sebazapieraní, v usilovnej snahe po kresťanskej dokonalosti, ako aj poctivej práci. Všetkým našim žiakom, (súčasným i bývalým) ich rodinám, ale aj našim zamestnancom, ako aj všetkým priaznivcom a podporovateľom, prajeme krásny sviatočný a požehnaný deň.

 • PRÍJEMNÉ PRÁZDNINY

  Vednie ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, ďakuje všetkým svojim zamestnancom, rodičom, priateľom, priaznivcom školy a sponzorom, za aktívnu spoluprácu v školskom roku 2019/2020. Našim zamestnancom prajeme príjemné prežitie dovolenky a všetkým žiakom veľa vody, slnka a oddychu počas letných prázdnin. Prajeme vám pokojné, požehnané a pohodové leto! Dovidenia v septembri!

 • Posledný stisk ruky,
  úsmev na rozlúčku
  alebo slzy možno, snáď,
  veď posledný raz
  chytíme do rúk kľučku,
  ktorú sme stlačili tisíckrát.


  Čas. Je to niečo, čo nemôžeme zastaviť, zrýchliť ani spomaliť... Všetko má svoj začiatok, i koniec. A ten práve nastáva pre deviatakov... Všetky veľké kroky v živote sa skladajú z malých; a aj títo chlapci a dievčatá sa malými krôčikmi dostali k tomu poslednému, v ich životoch dosiaľ najdôležitejšiemu - odchádzajú zo základnej školy, ktorá sa im na deväť rokov stala ich druhým domovom. Máme nádej, že na časy, ktoré prežili v ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta, budú s láskou spomínať..., že na „svoju školu“ budú vždy hrdí! Dnes teda nadišiel čas rozlúčky... Ubehlo deväť krásnych rokov, počas ktorých sa veľa naučili a je už jedine na nich, aby všetky vedomosti a skúsenosti zúročovali ďalej. Vydávajú sa na ďalšiu dobrodružnú cestu, každý iným smerom. Aj keď my vieme, že smer máme všetci rovnaký, spoločný... Milí naši deviataci! Neostáva nám nič iné, ako popriať vám na vašej životnej púti veľa šťastia, dobrých ľudí, mnoho ďalších úspechov, nových priateľstiev.Nech každá nová výzva, ktorá bude pred vami a ktorú využijete, je vždy na časť a slávu Božiu!

 • Dnes, na prikázaný sviatok: sv. Petra a Pavla, všetci žiaci školy, od škôlkarov, až po stredoškolákov spoločne slávili sv. omšu. Po dlhšom čase sme sa opäť spolu modlili, chválili Pána, prosili, ale najmä, ďakovali za všetky milosti a dobrodenia, ktoré nám počas tohto školského roka preukazoval. Prežili sme zvláštny, netradičný a netypický rok, najmä jeho druhý polrok. Pre všetkých nás to bola skúška, výzva, no s NÍM sme to zvládli... Sloganom dnešnej doby, "dali sme to." 😉 A tak dnešný, sviatočný deň patrí a patril JEMU. ❤️Zajtra sa na dva mesiace opäť na chvíľku rozídeme. Čakajú na nás dva mesiace voľna. Pôjdeme na rôzne miesta, spoznáme nových ľudí...My, ktorí sme takmer tri mesiace prežili a zažili vzdelávanie v tejto mimoriadnej situácii vieme, že oddych si právom všetci zaslúžime. A to či už žiaci školy, učitelia, ale aj naši rodičia....Tak všetkým, pokojné, pohodové leto.A ako sme dnes počuli od pána dekana. Ani počas prázdnin nezabúdajme na toho, ktorý JE STÁLE S NAMI A PRI NÁS. Krásne leto! 🙂

 • ORGANIZÁCIA DŇA: 30.6. 2020 (UTOROK) – DEŇ ODOVZDÁVANIA VYSVEDČENÍ

  V utorok, 30.6. 2020 - prídu žiaci do školy na 8:00 hod. Po zhodnotení ich práce, úsilia a výchovno-vzdelávacích výsledkov, za 2. polrok šk. roka, 2019/2020, dostanú vysvedčenia. V tento deň končíme o 10:00 hod. Od tejto hodiny bude pre stravujúcich sa žiakov vydaný obed. ŠKD bude rovnako v prevádzke, od 10:00 - 16:00 hod. Ostatní žiaci, ktorí nenavštevujú školský klub detí, nestravujú sa, odchádzajú domov.

  Žiaci, ktorí sa v mesiaci jún 2020 vôbec nezúčastňovali školského vyučovania, si v utorok, 30.6. 2020 po vysvedčenie - do budovy školy môžu prísť iba v tom prípade, ak prinesú tlačivo o bezinfekčnosti. (stiahnuť sa dá na stránke školy)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria