Navigácia

Partneri

                           

Štvrtok 26. 11. 2020

MOJA RODINA + MOJA ŠKOLA = MOJA BUDÚCNOSŤ

Týždeň s myšlienkou

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžete pozrieť TU:
 

Jedalny_listok_ZS_ASB.xlsx

VŠETKO, ČO ČAKÁTE OD DOBREJ ŠKOLY

Novinky

 • V nedeľu 29. novembra 2020 zapálime 1. sviečku na adventnom venci. Začiatok adventu chceme v našej škole osláviť aktivitou Čítanie Biblie.

  Tento rok sa vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu neuskutoční v Kostole Notre Dame, ale online formou 1. decembra 2020 cez 3. vyučovaciu hodinu.

  Čítaním krásneho biblického textu sa zjednotia žiaci, pedagógovia a zamestnanci našej školy s dievčatami a chlapcami, pedagógmi a zamestnancami Základnej školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta Trenčín a pripomenú si vzácnosť a posvätnosť Svätého Písma, čím sa naplnia slová Svätého Otca: „Božie slovo nám pomáha otvoriť oči, aby sme videli život a vedeli ho milovať.“

 • V Budapešti pod záštitou Plácida Dominga vrcholí medzinárodná talentová súťaž pre mladých hudobníkov v oblasti klasickej hudby. Do finálových kôl sa dostali aj štyri slovenské talenty. (jednou z nich je aj naša bývalá absolventka, ALŽBETA REHÁKOVÁ)

  V poradí šiesta séria talentovej show v oblasti vážnej hudby - VIRTUOSOS V4+ (v slovenskej verzii Virtuózi) po prvýkrát prebehne v koprodukcii verejnoprávnych televízií V4 (Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska) a Srbska a za účasti súťažiacich z týchto krajín. Jednotlivé kolá odvysielajú ČT art, Dvojka, maďarská Duna TV, poľská TVP Kultura a srbská RTS s potenciálom zasiahnuť asi 70 miliónov divákov. RTVS bude program vysielať pod názvom Virtuózi na Dvojke. Prvý diel odvysiela v sobotu 28. novembra o 20:35 hod., ďalšie vždy v sobotu večer - 5., 11. a 18. decembra 2020.

 • VEDA BEZ HRANÍC

  Pandémia koronavírusu, ktorá zasiahla celú Európu a konanie podujatí, sa nevyhla ani organizácii Európskej noci výskumníkov. Aj napriek aktuálnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu a opatreniam, ktoré v jej dôsledku platia, chcú organizátori aj tento rok pripraviť pútavý program pre čo najširšie publikum. (aj pre žiakov základných škôl) Tohtoročné aktivity festivalu vedy budú sústredené do online priestoru a do škôl po celom Slovensku. Program novembrovej Noci výskumníkov bude pozostávať z online štúdia, ktoré divákom prinesie pútavé rozhovory a prezentácie popredných slovenských vedcov. Súčasne s tým bude prebiehať online formát Science café, kde budú mať návštevníci možnosť diskutovať a pýtať sa priamo vedcov a inovátorov. Ďalšou časťou Noci výskumníkov budú návštevy vedcov na školách po celom Slovensku, ktorí navštívia základnú alebo strednú školu, ktorú absolvovali a prostredníctvom prezentácie aj priamej interakcie budú motivovať študentov, aby sa rozhodli pre vedeckú kariéru. Európska noc výskumníkov 2020 už tradične ponúkne aj panelové diskusie. Tento rok sa môžete tešiť na:

 • Školský klub detí pri ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta, je bezpečným miestom, v ktorom dbáme na to, aby si dieťa po vyučovaní mohlo oddýchnuť, vytvárať a prehlbovať vzťahy so svojimi vrstovníkmi, realizovať sa v činnostiach, ktoré ho bavia, poznávať a rozvíjať svoje záujmy.

  Náš školský klub ponúka:

  • bezpečný a priateľský priestor;
  • otvorenosť a toleranciu;
  • nestresujúce, estetické prostredie;
  • rozmanitý program, duchovné aktivity;
  • aktivity rozvíjajúce kreativitu;
  • činnosti podporujú
 • Tento rok sa žiaci druhého stupňa našej školy zapojili do česko-slovenského projektu s názvom Záložka do knihy spája školy. Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Téma tohtoročného projektu bola Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. Naši žiaci si na základe vlastných čitateľských preferencií zážitkov a skúseností vybrali jednu knihu, na základe ktorej vytvorili záložku do knihy. Použili rôzne techniky a metódy a vytvorili naozaj rôznorodé záložky. Záložky boli spojené s prezentáciou ich obľúbenej knihy a propagáciou medzi spolužiakmi. Tieto záložky sme odoslali našej partnerskej škole, ktorou sa stala Základní škola a Mateřská škola Velká Polom v Českej republike. Rovnako nás ich žiaci potešili zásielkou záložiek, z ktorých sa budú môcť tešiť naši žiaci, keď sa vrátia do školy. Veríme, že sa našim kamarátom v Českej republike naše záložky budú páčiť, oživia ich knihy a rozveselia tieto sychravé dni.

 • TLAČIVO O BEZINFEKČNOSTI PO 16. NOVEMBRI 2020

  Milí rodičia a žiaci, od 16.11. 2020 platí staronové Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti /viď link, ktoré musí rodič vypísať, ak žiak chýba v škole viac ako 3 kalendárne dni.

 • ... Aj na hodiny pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy sa žiaci našej školy veľmi tešia. Ich krásne výtvarné práce a rôzne priestorové techniky zdobia interiér tried a chodieb. Pri jednej z vyučovacích hodín sa tretiaci zamýšľali nad tým, aký by bol život bez papiera. Žiadne noviny, časopisy, knihy, listy, plagáty. Spoločne skonštatovali, že papier sa stal nezastupiteľnou súčasťou nášho každodenného života a v histórii každého národa zastáva veľmi významnú úlohu. Pani učiteľka im objasnila, že papier patrí aj medzi najstarší a najprimárnejší výtvarný materiál.Teraz sa nám deťúrence z 3. A predstavujú svojimi prácami, pri ktorých použili rôzne druhy papiera. Okrem toho, že vytvorili nádherné dielka, upevnili tiež prácu v tíme, ako aj schopnosť vedieť sa dohodnúť a byť empatickým. Bolo úžasné pozorovať, ako medzi nimi komunikácia funguje. Súdržne a organizovane nalepovali materiál, strihali, skladali a vo dvojici vykonávali všetko, čo bolo potrebné. K efektívnemu fungovaniu triedy patrí nielen disciplína a dôslednosť, ale aj láskavosť, citlivosť, vnímavosť, ľudskosť, pochopenie a spolupráca. A to nielen u našich tretiakov citeľne badáme.

 • ŠTVRŤROČNÉ RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

  Vážení rodičia,

  nakoľko situácia nám stále neumožňuje sa s Vami stretnúť na pôde školy, rozhodli sme sa, že triedne schôdzky rodičovského združenia, sa budú realizovať dištančnou formou, od: 12. – 19. novembra 2020, na ktorých Vás triedni učitelia poinformujú o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za I. štvrťrok šk. roka 2020/2021, o usmerneniach, ktoré sú v platnosti počas mimoriadnej situácie... (termín, čas, ako aj spôsob stretnutia - či už online, cez Google meet, prostredníctvom Edupage, telefonicky, príp. osobne, za dodržania všetkých epidemiologických opatrení, je na zvážení triednych učiteľov a po dohode s Vami)

Novinky

 • V nedeľu 29. novembra 2020 zapálime 1. sviečku na adventnom venci. Začiatok adventu chceme v našej škole osláviť aktivitou Čítanie Biblie.

  Tento rok sa vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu neuskutoční v Kostole Notre Dame, ale online formou 1. decembra 2020 cez 3. vyučovaciu hodinu.

  Čítaním krásneho biblického textu sa zjednotia žiaci, pedagógovia a zamestnanci našej školy s dievčatami a chlapcami, pedagógmi a zamestnancami Základnej školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta Trenčín a pripomenú si vzácnosť a posvätnosť Svätého Písma, čím sa naplnia slová Svätého Otca: „Božie slovo nám pomáha otvoriť oči, aby sme videli život a vedeli ho milovať.“

 • V Budapešti pod záštitou Plácida Dominga vrcholí medzinárodná talentová súťaž pre mladých hudobníkov v oblasti klasickej hudby. Do finálových kôl sa dostali aj štyri slovenské talenty. (jednou z nich je aj naša bývalá absolventka, ALŽBETA REHÁKOVÁ)

  V poradí šiesta séria talentovej show v oblasti vážnej hudby - VIRTUOSOS V4+ (v slovenskej verzii Virtuózi) po prvýkrát prebehne v koprodukcii verejnoprávnych televízií V4 (Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska) a Srbska a za účasti súťažiacich z týchto krajín. Jednotlivé kolá odvysielajú ČT art, Dvojka, maďarská Duna TV, poľská TVP Kultura a srbská RTS s potenciálom zasiahnuť asi 70 miliónov divákov. RTVS bude program vysielať pod názvom Virtuózi na Dvojke. Prvý diel odvysiela v sobotu 28. novembra o 20:35 hod., ďalšie vždy v sobotu večer - 5., 11. a 18. decembra 2020.

 • VEDA BEZ HRANÍC

  Pandémia koronavírusu, ktorá zasiahla celú Európu a konanie podujatí, sa nevyhla ani organizácii Európskej noci výskumníkov. Aj napriek aktuálnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu a opatreniam, ktoré v jej dôsledku platia, chcú organizátori aj tento rok pripraviť pútavý program pre čo najširšie publikum. (aj pre žiakov základných škôl) Tohtoročné aktivity festivalu vedy budú sústredené do online priestoru a do škôl po celom Slovensku. Program novembrovej Noci výskumníkov bude pozostávať z online štúdia, ktoré divákom prinesie pútavé rozhovory a prezentácie popredných slovenských vedcov. Súčasne s tým bude prebiehať online formát Science café, kde budú mať návštevníci možnosť diskutovať a pýtať sa priamo vedcov a inovátorov. Ďalšou časťou Noci výskumníkov budú návštevy vedcov na školách po celom Slovensku, ktorí navštívia základnú alebo strednú školu, ktorú absolvovali a prostredníctvom prezentácie aj priamej interakcie budú motivovať študentov, aby sa rozhodli pre vedeckú kariéru. Európska noc výskumníkov 2020 už tradične ponúkne aj panelové diskusie. Tento rok sa môžete tešiť na:

 • Školský klub detí pri ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta, je bezpečným miestom, v ktorom dbáme na to, aby si dieťa po vyučovaní mohlo oddýchnuť, vytvárať a prehlbovať vzťahy so svojimi vrstovníkmi, realizovať sa v činnostiach, ktoré ho bavia, poznávať a rozvíjať svoje záujmy.

  Náš školský klub ponúka:

  • bezpečný a priateľský priestor;
  • otvorenosť a toleranciu;
  • nestresujúce, estetické prostredie;
  • rozmanitý program, duchovné aktivity;
  • aktivity rozvíjajúce kreativitu;
  • činnosti podporujú
 • Tento rok sa žiaci druhého stupňa našej školy zapojili do česko-slovenského projektu s názvom Záložka do knihy spája školy. Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Téma tohtoročného projektu bola Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. Naši žiaci si na základe vlastných čitateľských preferencií zážitkov a skúseností vybrali jednu knihu, na základe ktorej vytvorili záložku do knihy. Použili rôzne techniky a metódy a vytvorili naozaj rôznorodé záložky. Záložky boli spojené s prezentáciou ich obľúbenej knihy a propagáciou medzi spolužiakmi. Tieto záložky sme odoslali našej partnerskej škole, ktorou sa stala Základní škola a Mateřská škola Velká Polom v Českej republike. Rovnako nás ich žiaci potešili zásielkou záložiek, z ktorých sa budú môcť tešiť naši žiaci, keď sa vrátia do školy. Veríme, že sa našim kamarátom v Českej republike naše záložky budú páčiť, oživia ich knihy a rozveselia tieto sychravé dni.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria