Navigácia

Partneri

                           

Priateľské a bezpečné prostredie pre vaše dieťa

Sobota 18. 9. 2021

Moja rodina + Moja škola = Moja budúcnosť

Týždeň s myšlienkou

Týždeň s myšlienkou

Láska je cesta, po ktorej sa dostaneme najbližšie k Bohu…

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžete pozrieť TU:
 
 

Jedalny_listok_ZS_ASB.xlsx

VŠETKO, ČO ČAKÁTE OD DOBREJ ŠKOLY

Novinky

 • HĽADÁTE KRÚŽOK PRE SVOJE DIEŤA? TU JE NAŠA PONUKA

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  V školskom roku 2021/2022 si žiaci školy môžu vybrať z bohatej ponuky krúžkov, na ktoré je možné uplatniť si vzdelávací poukaz:

  Ponuka_kruzkov_v_skolskom_roku_2021.docx​​​​​​​​​​​​​​

  Našej škole prosíme odovzdať vzdelávací poukaz spolu s vyplnenou a podpísanou ponukou krúžkov (žiaci ju v papierovej podobe obdržali spolu so vzdelávacím poukazom, v piatok: 10.09. 2021)

  Záväznú prihlášku na krúžok, prosíme odovzdať vedúcemu krúžku alebo triednemu učiteľovi, do 17.09. 2021. (piatok)

 • INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII VYUČOVANIA OD 13.09. 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  na základe aktuálnej situácie v týždni od 13. septembra 2021, okres Trenčín prechádza do červenej farby. (I. stupeň ohrozenia) Prinášame odpovede na najčastejše vami položené otázky, ktoré sa týkajú organizácie vyučovania v čase od pondelka 13.09. 2021.

  Bude nutné používať v interiéroch respirátory?

  V bežných prevádzkach áno. Žiaci, študenti a pedagógovia budú mať z tejto povinnosti výnimku, ktorá sa vzťahuje na výchovno-vzdelávací proces. V škole teda bude naďalej postačujúce prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, šálom alebo šatkou. Presné znenie opatrení na stránke Úradu verejného zdravotníctva.

 • Manuál je aktualizovaný k 09.09. 2021; z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradom verejného zdravotníctva SR, skracujúcej dĺžku karantény.

  Celé znenie manuálu nájdete na: https://www.minedu.sk/data/att/20698.pdf

 • Všetky inštrukcie k samodiahnostickému testu nájdete tu: COVID-19 Ag Test

  Pozor!!! Zákonný zástupca škole potvrdzuje vykonanie poskytnutého testu prostredníctvom vyhlásenia, ktoré nájde na stránke školy (prihlásením sa cez rodičovské konto do Edupage) v sekcii Žiadosť/Vyhlásenie: Domáci AG samotest - výsledok.

 • ORGANIZÁCIA PREBERANIA ANTIGÉNOVÝCH TESTOV

  Vážení rodičia,

  dňa: 09.09. 2021 (štvrtok) v čase od 9,45 hod. do 16,30 hod. a 10.09. 2021 (piatok) od 8,00 hod. do 15,30 hod. sa budú odovzdávať sady antigénových testov na domáce použitie pre žiakov školy. (v prípade dohody, prebratie je možné aj v pondelok: 13.09. 2021 alebo v utorok: 14.09. 2021 do 14:30 hod.)

  Rodičia, ktorí včas nahlásili záujem o antigénové samotesty, zabezpečia prevzatie testov. Upozorňujeme, že prebratie antigénových testov môže len zákonný zástupca dieťaťa (dospelá osoba) nedajú sa distribuovať samotným žiakom.

 • UTORKOVÉ ŽIACKE SVÄTÉ OMŠE

  Milí priatelia,

  aj v tomto školskom roku sa budeme každý utorok, o 14.00 hod. spoločne stretávať v kostole Notre Dame, na žiackych svätých omšiach.

  Prijmite naše pozvanie na najbližší termín sv. omše, a to v utorok: 14.09. 2021.

  Tešíme sa na každého z vás.

 • POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

  Vážení rodičia,

  potvrdenie o návšteve školy svojho dieťata si môžete teraz vytlačiť kedykoľvek už aj Vy. Potvrdenie obsahuje QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť jeho platnosť.

  Podrobný návod na vytlačenie potvrdenia nájdete na nasledujúcom linku: https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

 • ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKU 2021/2022

  Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).

  Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

  Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2022 alebo T5 2022) sa uskutoční 18. mája 2022 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 • PRIHLÁSENIE NA STRÁNKU ŠKOLY - RODIČOVSKÉ KONTO

  Milí rodičia,

  rodičovské konto vám pomôže, napr. zadávať ospravedlnenky, podpisovať známky/poznámky, komunikovať s učiteľmi ako rodič, podávať elektronické žiadosti, potvrdzovať prihlasovacie akcie a pod. V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií. Ak niektorí toto konto ešte stále nemajú, obrátili sa na triedneho učiteľa, aby sme aj vám umožnili si to nastaviť.

  PREČO SI VYTVORIŤ KONTO?

  Doteraz Vám boli doručené prístupové mená zhodujúce sa s menom Vášho dieťaťa a s ním aj heslo pre prihlásenie. Ako rodič si však nižšie popísaným postupom môžete vytvoriť automaticky samostatné konto, ktoré má nasledujúce výhody:

 • NÁVODY PRE ŽIAKOV A RODIČOV

  Ako si vytvoriť osobné rodičovské konto na Edupage

  Ako otvoriť a prehrať pridelenú domácu úlohu alebo iný materiál od učiteľa

  Ako si zobrazím domácu úlohu a správu, ktorú som omylom "skryl" - označil ako "vybavenú"

  Ako nahrať súbor /DÚ, prezentáciu alebo pracovný list/ a odoslať ho učiteľovi

  Ako môže rodič napísať správu učiteľovi cez mobil

  Ako si zapnúť notifikácie v Edupage /informačné správy/

 • ELEKTRONICKÉ OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA CEZ EDUPAGE

  Milí rodičia,

  ospravedlňovanie kratšej neprítomnosti dieťaťa v škole do 5 dní (pri dlhodobej stále musíte mať papierové potvrdenie od lekára) sa vypisuje pohodlne aj cez Edupage

  Aby ste mohli začať používať elektronické ospravedlnenky, potrebujete mať v Edupage vytvorené rodičovské konto. Rodičia môžu zo svojho konta elektronicky zadávať ospravedlnenky, komunikovať s učiteľmi ako rodič, podávať elektronické žiadosti, potvrdzovať prihlasovacie akcie a pod. V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií.

 • INFORMÁCIA K ANTIGÉNOVÝM TESTOM

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že antigénové testy na doma, o ktoré ste prejavili záujem, nám zatiaľ nedodali. Okresný úrad - odbor školsva v Trenčíne nás informoval, že počet pridelených testov nepokryl požiadavky škôl a žiadajú ministerstvo o ďalšiu zásielku. V prípade, že nám testy dodajú, budeme Vás o tom hneď informovať. Za pochopenie ďakujeme.

 • VENI SANCTE...

  Štvrtkové ráno, 2. septembra 2021, kroky žiakov ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, spolu s pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy, smerovali do kostola Notre Dame.

  Svätú omšu, pri príležitosti slávnostného otvorenia nového školského roka 2021/2022, celebroval pán dekan, vdp. PaedDr. Ľubomír Havran.

  Počas kázne sa prihovoril žiakom, ako aj učiteľom a rodičom. Zaželal im veľa chuti do učenia a aj keď sa nie všetkým bude dariť rovnako, mali by mať pevnú vôľu, odhodlanie a vždy cítiť Božiu pomoc – pomoc Ducha Svätého. Svätá omša sa skončila udelením požehnania pre všetkých prítomných.

 • Nastal deň „D“, 2. september 2021, kedy sa otvorila školská brána a vy, naši najmenší, ste vstúpili do svojich vyzdobených tried. Vyobliekaní, s kvetmi v ruke, pre pani učiteľku, niektorí s veľkou radosťou, zvedavosťou, iní zas s prestrašenými očkami nevediac, čo vás v škole čaká. No nebojte sa! Všetko hravo zvládnete!

  Všetkým našim prváčikom prajeme, aby tak ako v tento deň, mali úsmev na tvári a želáme im úspešný štart do života veľkého školáka v ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta.

 • Ako sme vám už spomínali, počas leta sa podarilo zrenovovať vnútorné priestory školskej budovy, vymeniť dvere, položiť dlažbu, vymaľovať steny, triedy vybaviť žalúziami a "elektronickým vrátnikom". Veríme, že našim žiakom sa bude v zmodernizovaných priestoroch páčiť a budú sa tu cítiť príjemne.

 • Školákov čaká ešte posledný deň oddychu. Našim učiteľom sa však prázdniny už pred niekoľkými dňami skončili, s chuťou prišli do práce, aby nachystali všetko potrebné na nový školský rok; skrášlili aj triedy a spoločné priestory. Na prázdnych stenách pribúdajú obrazy a nové nástenky... Na žiakov čaká úplne vynovená školská chodba, zrenovovaný interiér školskej budovy, rozšírené a zmodernizované priestory školského klubu detí. To všetko, uvidíte vo štvrtok, 2. septembra naživo. Preto sme sa rozhodli, že najlepší je moment prekvapenia a fotodokumentačné zábery vám nateraz neposkytneme, až dodatočne, v piatok: 3. septembra 2021. Ale ako je pripravená prvácka trieda pre našich najmladších žiačikov?

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA V MATERSKEJ ŠKOLE

  Vážení rodičia, milé deti!

  Školský rok uletel ako voda a leto ubehlo ešte rýchlejšie. Na dvere našej škôlky už klope september. Mesiac, v ktorom sa začína veľa nového. Nielen nový školský rok, ale tiež na vás čakajú noví kamaráti, nové hračky, pre niektorých z vás aj nové pani učiteľky, ktoré sa na všetkých vás veľmi tešia, ale hlavne nové vedomosti, hry a zážitky.

  O výchovu a vzdelávanie detí sa v tomto novom školskom roku 2021/2022 bude (S LÁSKOU) starať 6 kvalifikovaných pani učiteliek:

  Trieda 1M - malkáči: triedna učiteľka: Mgr. Lenka Žáčiková a Bc. Sarah Janíková

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

  Informácie pre rodičov a žiakov 1. ročníka ZŠ

  - k otvoreniu školského roka, ktorý sa začne 2. septembra 2021 (vo štvrtok) o 9.00 hod. sv. omšou v kostole Notre Dame. Po skončení sv. omše, pôjdu naši prváčikovia s rodičom do triedy, kde im budú podané všetky informácie a pokyny. (prosíme, aby prváka sprevádzal len 1 zákonný zástupca a každý žiak i rodič, mal v záujme ochrany zdravia, prekryté horné dýchacie cesty) V prvý deň nie sú prezuvky ani žiadne iné veci potrebné, iba školská taška.

  Po stretnutí s pani triednou učiteľkou, o cca 10.45 hod., stravujúci sa prváčikovia - prihlásení na obedy, odchádzajú s p. vychovávateľkou do ŠJ. Po odobedovaní žiakov 1. A – si rodič svoje dieťa vyzdvihne pred budovou školy. (v prípade, že vaše dieťa je prihlásené na stravu a v tento deň si preň obed neželáte, individuálne ho odhláste. Postup: ľavé menu: sekcia školské stravovanie)

 • ZVONENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

  1. hodina: 8.00 - 8.45

  2. hodina: 8.55 - 9.40

  3. hodina: 9.50 - 10.35

  4. hodina: 10.55 - 11.40

  5. hodina: 11.50 - 12.35

  6. hodina: 12.40 - 13.25

 • OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

 • OPATRENIA V ŠK. ROKU 2021/2022

  Pri nástupe žiakov do školy nebude test podmienkou, no pre tých, ktorí majú záujem, rezort školstva poskytne bezplatne PCR kloktacie testy. Ďalej žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma.

  Na obidva bezplatné druhy testov môžu rodičia prihlásiť svoje dieťa do 25.08. 2021 prostredníctvom aplikácie EduPage. (usmernenie nižšie)

  Rúška:

  Na pôde školy je povinné mať prekrytie dýchacích ciest rúškom (žiak má 2 x rúško a 1 papierové vrecko na uloženie už použitého rúška). Žiaci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces. Povinnosť nosenia rúšok vzniká na základe vyhlášky vyhláška 237

 • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

  Verzia 1.0 manuálu predstavuje prehľad opatrení k 01.09. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených 12.08. 2021.

 • INFORMÁCIE O STRAVOVANÍ V ŠJ OD 01.09. 2021

  Vážení rodičia, milí stravníci!

  PRIPOMÍNAME, že dotácie na obedy pre deti končia.

  Ako sme vás informovali, od augusta 2021 sa mení spôsob úhrady stravy (dotované obedy nahradí zvýšený daňový bonus). Rodičia, ktorí si uplatnia zvýšený daňový bonus, platia stravné pre žiakov v plnej výške.

  Platby za stravu od: 02.09. 2021

  Denne Réžia Mesačný poplatok

  ZŠ 1. – 4. roč. 1,21 € 0,40 € 32,20 €

  ZŠ 5. – 9. roč. 1,30 € 0,40 € 34 €

Novinky

 • HĽADÁTE KRÚŽOK PRE SVOJE DIEŤA? TU JE NAŠA PONUKA

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  V školskom roku 2021/2022 si žiaci školy môžu vybrať z bohatej ponuky krúžkov, na ktoré je možné uplatniť si vzdelávací poukaz:

  Ponuka_kruzkov_v_skolskom_roku_2021.docx​​​​​​​​​​​​​​

  Našej škole prosíme odovzdať vzdelávací poukaz spolu s vyplnenou a podpísanou ponukou krúžkov (žiaci ju v papierovej podobe obdržali spolu so vzdelávacím poukazom, v piatok: 10.09. 2021)

  Záväznú prihlášku na krúžok, prosíme odovzdať vedúcemu krúžku alebo triednemu učiteľovi, do 17.09. 2021. (piatok)

 • INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII VYUČOVANIA OD 13.09. 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  na základe aktuálnej situácie v týždni od 13. septembra 2021, okres Trenčín prechádza do červenej farby. (I. stupeň ohrozenia) Prinášame odpovede na najčastejše vami položené otázky, ktoré sa týkajú organizácie vyučovania v čase od pondelka 13.09. 2021.

  Bude nutné používať v interiéroch respirátory?

  V bežných prevádzkach áno. Žiaci, študenti a pedagógovia budú mať z tejto povinnosti výnimku, ktorá sa vzťahuje na výchovno-vzdelávací proces. V škole teda bude naďalej postačujúce prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, šálom alebo šatkou. Presné znenie opatrení na stránke Úradu verejného zdravotníctva.

 • Manuál je aktualizovaný k 09.09. 2021; z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradom verejného zdravotníctva SR, skracujúcej dĺžku karantény.

  Celé znenie manuálu nájdete na: https://www.minedu.sk/data/att/20698.pdf

 • Všetky inštrukcie k samodiahnostickému testu nájdete tu: COVID-19 Ag Test

  Pozor!!! Zákonný zástupca škole potvrdzuje vykonanie poskytnutého testu prostredníctvom vyhlásenia, ktoré nájde na stránke školy (prihlásením sa cez rodičovské konto do Edupage) v sekcii Žiadosť/Vyhlásenie: Domáci AG samotest - výsledok.

 • ORGANIZÁCIA PREBERANIA ANTIGÉNOVÝCH TESTOV

  Vážení rodičia,

  dňa: 09.09. 2021 (štvrtok) v čase od 9,45 hod. do 16,30 hod. a 10.09. 2021 (piatok) od 8,00 hod. do 15,30 hod. sa budú odovzdávať sady antigénových testov na domáce použitie pre žiakov školy. (v prípade dohody, prebratie je možné aj v pondelok: 13.09. 2021 alebo v utorok: 14.09. 2021 do 14:30 hod.)

  Rodičia, ktorí včas nahlásili záujem o antigénové samotesty, zabezpečia prevzatie testov. Upozorňujeme, že prebratie antigénových testov môže len zákonný zástupca dieťaťa (dospelá osoba) nedajú sa distribuovať samotným žiakom.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria