Navigácia

Partneri

                           

Priateľské a bezpečné prostredie pre vaše dieťa

Nedeľa 29. 1. 2023

Moja rodina + Moja škola = Moja budúcnosť

Týždeň s myšlienkou

Týždeň s myšlienkou

Láska je cesta, po ktorej sa dostaneme najbližšie k Bohu…

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžoete pozrieť TU:
 

Jedalny_listok_ZS_ASB.xlsx

VŠETKO, ČO ČAKÁTE OD DOBREJ ŠKOLY

Novinky

 • MOJA (NAŠA) BUDÚCNOSŤ

  V deviatom ročníku ZŠ zvyčajne stoja žiaci pred vážnym rozhodnutím. Kam po skončení ZŠ? Zatiaľ čo niektorí žiaci vedia presne, čo by chceli študovať a ktorým smerom sa uberať, ešte stále väčšina žiakov postáva uprostred križovatky a hľadí na rôzne cesty a smery. Žiaci sa „snažia v sebe vyznať“, rozoznať čo ich vlastne baví. Neľahká je aj úloha rodičov, ktorí majú podpornú rolu pri voľbe budúcnosti svojich detí. Dávajú si otázky: je lepšie mať „remeslo v ruke,“ zvolím neutrálnu cestu gymnázia, alebo zvolím možnosť odborného štúdia? Na tieto, aj iné otázky sa žiaci 9. A za odbornej pomoci pracovníkov CPPPaP v Trenčíne, snažili nájsť odpoveď. Počas celého dopoludnia boli pre nich pripravené aktivity a program dňa bol vedený tak, aby zistili, ktoré povolanie je pre nich to pravé, pre akú profesiu majú najlepšie predpoklady a v akej práci sa skutočne sebarealizujú... Všetkým žiakom prajeme, aby ich budúce povolanie bavilo, napĺňalo a aby svojim životom oslavovali Pána.

 • V piatok, 27.01. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže v interpretácii slovenských povestí, Šaliansky Maťko. Táto umelecká súťaž je veľkým prínosom pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry, ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie. ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, úspešne reprezentoval náš piatak, Damián Fenik, s ukážkou Antona Marca, Važecká jaskyňa. V silnej konkurencii obsadil prekrásne 2. miesto. Damián už v školskom kole ukázal, že umelecký prednes ho baví a nebojí sa vystupovať pred spolužiakmi či pani učiteľkami. Za jeho výkon mu srdečne blahoželáme a veľmi pekne ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa zdravia a ďalších úspechov!

 • SPOZNAJTE SVOJU BUDÚCU ŠKOLU

  Začína sa prvá trieda,

  pripravená je už krieda.

  Milá žiačka, žiačik milý,

  ukážeš v nej svoje sily.

  Vážení rodičia!

  Pozývame Vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ pre predškolákov a ich rodičov, ktorý sa uskutoční v utorok: 7. februára 2023, v čase od 9:00 – 11:20 hod.

  Počas DOD vám ponúkame:

  - prehliadku priestorov školy, tried a ich vybavenie;

  - nahliadnuť do tried počas vyučovania, pozrieť si prácu žiakov na vyučovacích hodinách;

  - osobné konzultácie s vyučujúcimi;

  - získanie informácií o profilácii školy a k zápisu do 1. ročníka;

 • 25. januára 2023 sme zúčastnili na muzikáli Ľubomíra Feldeka, Perinbaba, v naštudovaní Mestského divadla Trenčín, ktorý je určený všetkým vekovým kategóriám. Naše deťúrence sa zapozerali a započúvali do príbehu lásky, ktorá je silnejšia než smrť. Mali tak možnosť uvidieť Jakuba a Alžbetku, láskavú Perinbabu, veselých komediantov so svojimi kúzlami, kmotru Zubatú i a mnohé iné zábavné rozprávkové postavy. Ďakujeme našim rodičom, ako aj Rodičovskému združeniu za finančnú pomoc, vďaka čomu mohli všetci naši žiaci uvidieť nádhernú zimnú rozprávku s pesničkami.

 • ZMENA VÝŠKY PLATBY ZA STRAVU, OD 01.01. 2023

  Vážení rodičia!

  Od 01.01.2023 sa mení finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jeden obed. Z tohto dôvodu sa mení aj príspevok zákonného zástupcu na nákup potravín a to nasledovne:

  Materská škola - stravná jednotka = 2,24 €. Mesačná platba = 44,00 €

  1. stupeň – 20 obedov x 2,18 € = 43,60 €
  2. stupeň
  – 20 obedov x 2,38 € = 47,60 €

  Prosíme vás, aby ste novú výšku mesačnej platby za mesiac február 2023, uhradili ako obvykle vopred, do 20-teho dňa v mesiaci (t.z.do 20. januára 2023 na mesiac február 2023)

 • RODIČOVSKÉ STRETNUTIA, TRIEDNE AKTÍVY

  Vážení rodičia,

  dňa 25.01. 2022 (streda) bude v čase od 15,00 – 16,30 hod. prebiehať v triedach individuálne rodičovské stretnutie (konzultácie). Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch vášho dieťaťa za 1. polrok šk. roka 2022/2023.

  Tešíme sa na vašu účasť.

 • Tretí januárový týždeň sa pre žiakov 7. – 9. ročníka niesol v znamení snehu a čerstvého vzduchu. Školské lavice vymenili za lyže a snehom zasnežený svah. Aj keď väčšina z nich stála na lyžiach po prvýkrát, pod vedením inštruktorov sa počas prvých dní učili správne brzdiť a nabrať odvahu spustiť sa dolu svahom. Trpezlivosť každému z nich priniesla svoje ovocie, pretože každý žiak úspešne zvládol základy lyžovania. Všetci si však domov odniesli nádherné spomienky a skvelý pocit, že za tak krátky čas dokázali tak veľa. Veríme, že na tento týždeň plný dobrodružstiev a zážitkov budú ešte dlho spomínať.

 • Úvodné slová Evanjelia podľa Jána "Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh" sú mottom súťaze v recitácii kresťanskej poézie a prózy.

  29. ročník tejto súťaže sa uskutoční 2. februára 2023 v priestoroch SOŠ pedagogickej sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Trenčín.

  Veríme, že uvedené podujatie rozvinie záujem žiakov o hodnotnú literatúru, prispeje k spoznaniu krásy kresťanskej literatúry a prehĺbi vzťah a úctu k materinskej reči.

 • LYŽIARSKY VÝCVIKOVÝ KURZ

  Od 16. – 20. januára 2023 si žiaci našej školy užívajú lyžovačku na Orave, v obci Zuberec, v lokalite Janovky. Pod vedením lyžiarskych inštruktorov si osvojujú a zdokonaľujú lyžiarske zručnosti. Stredisko je vhodné najmä pre začiatočníkov a stredne pokročilých lyžiarov. Nachádzajú sa tu 4 vleky, 7 zjazdových tratí s celkovou dĺžkou 4,5 km; ktoré sú zaradené v kategóriách ľahké a stredne ťažké. Dnes nám zaslali prvé zábery z nádherne zasneženej prírody, z prekrásneho prostredia Západných Tatier. Počasie našim športovcom praje, odhodlaní lyžiari sa nevzdávajú a tešia sa z nadobudnutých lyžiarskych zručností a veríme, že aj z neopakovateľných zážitkov. Z ich druhého dňa pobytu máme len pozitívne ohlasy a všetci zúčastnení majú radosť z pohybu a pobytu v zasneženej prírode. Tešíme sa na ďalšie správy, videá a komentáre.

 • DAŽĎOVÁ KVAPKA NAD ZLATO

  Milí priatelia.

  S potešením vám oznamujeme, že Rodičovské združenie, o.z. pri ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, uspelo s projektom, v grantovom programe TESCO - DAŽĎOVÁ KVAPKA NAD ZLATO.

  Projekt bol hodnotiacou komisiou zaradený medzi tri najlepšie v regióne. Postupujeme do hlasovacieho kola, kedy v termine od 16.01. 2023 do 12.02. 2023 bude prebiehať hlasovanie, v obchodnom dome TESCO, hlasovacím žetónom, ktorý získa zákazník za nákup.

  Žetón sa vhadzuje do príslušného hlasovacieho boxu, označeného názvom projektu DAŽĎOVÁ KVAPKA NAD ZLATO. Projekt s najväčším počtom hlasov, získa finančnú podporu, vo výške 1300 €.

 • Naša škola bola spolu s piatimi ZŠ v Trenčianskom kraji zaradená do Projektu LIFE IZlepšenie kvality ovzdušia, ktorý implementuje Ministerstvo životného prostredia SR, v novembri 2022 vyhlásil svoju prvú výzvu pre základné školy a osemročné gymnáziá. Výzva sa zameriava na mesačné informatívne meranie oxidu dusičitého NO2 v okolí škôl. Zo 65 zaregistrovaných škôl z krajov, ktoré sú partnermi projektu, vybrala odborná porota 42 škôl (v rámci jedného kraja max. 6 škôl).

  Cieľom kampane je zistiť mieru znečistenia ovzdušia spôsobené dopravou v okolí vybraných mestských alebo vidieckych škôl. Takisto je cieľom, zapojiť žiakov prostredníctvom občianskej vedy a umožniť im pochopiť rôzne súvislosti medzi dopravou a kvalitou ovzdušia. Informatívne meranie NO2 bude prebiehať na dvoch miestach pri každej škole v období od 9. januára do 6. februára 2023 prostredníctvom certifikovaných, pasívno-difúznych vzorkovačov. Tie budú analyzované v odbornom laboratóriu v Holandsku.

 • KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE: ... A SLOVO BOLO U BOHA - 02.02. 2023

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou sv. Andreja – Svorada a Benedikta v Trenčíne, Vás srdečne pozýva na Krajské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy

  ...A SLOVO BOLO U BOHA...

  Termin konania: 02. február 2023
  Miesto konania: Stredná odborná škola pedagogická sv.Andreja-Svorada a Benedikta, Ul. 1.mája 7, 911 01 Trenčín (budova hneď vedľa kostola Notre Dame oproti Gymnáziu Ľudovíta Štúra Trenčín)

  kontakt: 032/6529406
  email: tomas.surovcik@zsasbtn.sk

 • Milí žiaci, vážení rodičia!

  Do nového roka vstupujeme nielen s predsavzatiami byť lepšími, ale aj požehnaním Trojkráľovou vodou a kriedou, na znak očistenia a symbolického nového začiatku. Sviatok Troch kráľov a posväcovanie priestorov našej školy, je skvelou príležitosťou na to, aby sa takáto zmena udiala aj v mysli a rozhodnutí každého z nás: požehnanie miesta, kde trávime väčšiu časť dňa, by sa malo stať impulzom na to, aby sme aj my zmenili svoje doterajšie zabehané cesty, postoje a životné hodnoty tam, kde cítime rezervy, a urobili všetko pre to, aby sme vykročili novým smerom. Spolu s pánom kaplánom Mgr. Jozefom Kopáčom, sme sa po požehnaní pomodlili modlitbu Otče náš a naše kroky budú viesť už do požehnaných tried, popod veraje dverí, s nápisom Christus Mansionem Benedicat: 20 – C + M + B – 23. (Kristus nech žehná tomuto domu)

 • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

  Začínajú 23. decembra 2022 (piatok), trvajú do 6. januára 2023 (piatok). Vyučovanie sa začína 9. januára 2023 (pondelok).

 • Veľmi sa tešíme, že v utorok, 20.12. 2022 mohli naši škôlkari na malú chvíľu vytrhnúť svojich rodičov, súrodencov a starých rodičov, z predvianočného zhonu a vtiahnuť ich do príbehu narodenia nášho Spasiteľa. Ten úžasný a veľký Boh sa rozhodol zveriť svoj krehký a bezbranný život do ľudských rúk, aby tak mohol uskutočniť svoj dokonalý plán. Naši najmenší sa v malej vianočnej besiedke pokúsili tento príbeh svojim divákom priblížiť. Ich snaha bola ocenená veľkým potleskom a pochvalou a my veríme, že o rok, sa pri takejto milej príležitosti opäť stretneme.

 • Advent je obdivuhodným obdobím a je dôležité, aby sme si jeho význam pripomínali a venovali mu patričnú pozornosť a jeho tichosťou a svätosťou prekričali koledy, znejúce v supermarketoch už od novembra. Jednou z tradícií v advente, je slávenie tzv. rorátnych sv. omší. Mnohí z nás skôr narodených, si pamätajú čaro tmy, zdobiace drobné svetielka lampášov, vŕzgajúci sneh pod nohami, ktoré polospiacky kráčajú v skorých ranných hodinách do kostola na rorátnu svätú omšu a aj na teplé kakavko na fare, ako tú najúžasnejšiu maškrtu, kvôli ktorej sa oplatilo vstávať. O toto všetko sa chceme podeliť každoročne podeliť a posunúť túto milú tradíciu aj ďalším pokoleniam a preto sme aj tento rok s deťmi zo škôlky, putovali s lampášikmi každé ráno na svätú omšu. Zažili sme čaro adventu a vyprosovali milosti všetkým našim blízkym. V škôlke deťúrence potom čakalo sladké kakao, alebo koláč od sestričky Goretti a radosť z toho, že sme stále bližšie k Vianociam. Veľmi sa tešíme, že účasť deti bola taká bohatá, že sme za 4 týždne dokázali zničiť lampášiky ktoré doteraz boli viac ozdobou, ako nositeľom svetla. A to nás nesmierne teší. S radosťou kúpime k novému roku aj nové lampášiky. A keďže deti brali prístup k účasti na rorátoch naozaj úprimne a poctivo, tí najvytrvalejší dostali na konci adventu aj malú odmenu.

 • VEĽKÝ ÚSMEV NA TVÁRI, LÁSKA V SRDCI A PREDVIANOČNÁ NÁLADA

  December bol v našej škole plný očakávaní, radosti a plný žiarivých detských očí… Posledný deň vyučovania pred Vianocami, si žiaci Základnej školy spestrili spoločným posedením, na vianočnej besiedke. Pripravili si drobné pohostenie, spravili voňavý čaj, niekde pozreli vianočnú rozprávku, počúvali hudbu a koledy, prípadne sa vybrali do mesta a navštívili vianočné trhy. Porozprávali o svojich zvykoch, ktoré počas najkrajších sviatkov roka dodržiavajú, pozdieľali sa, ako ich duchovne vo svojich rodinách prežívajú. Niekde si rozdali darčeky, ktoré si našli pod stromčekom, vo vyzdobených triedach.

 • Žiaci tretieho a šiesteho ročníka, prostredníctvom komunikačnej hry Človečina, hodnotili uplynulý rok, čo sa v ňom naučili, v čom a ako by sa mohli zlepšiť, za čo sa ospravedľniť či poďakovať spolužiakom. 😉

 • PYTAGORIÁDA 2022

  7. a 8. decembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády žiakov základnej školy. Do súťaže sa prihlásilo celkom 36 žiakov školy, čo nás veľmi teší. Okrem matematických vedomostí a zručností rozhodoval aj celkový čas, za ktorý žiaci dané úlohy vyriešili. Medzi naúspešnejších riešiteľov sa tento rok zaradili v jednotlivých kategóriách žiaci:

  P3 - Lea Oriešková a Nella Hrnčiarová

  P4 - Stanislav Siheľský

  P5 - Lukáš Gábor a Lujza Betáková

  P7 - Jakub Tvrdoň

  P8 - Richard Chlebana, Marek Vallo, Šimon Briestenský

 • Vianočný čas v nás vyvolal vianočnú náladu. Pobyt v ŠKD si žiaci spríjemňovali počúvaním a spievaním kolied a vianočných piesní, rozprávaním o vianočných zvykoch či tradíciách. Odhodlane sa pustili do tvorby drobných vianočných pozorností – vianočných pozdravov, venčekov na dvere, vianočných svietnikov, papierových Betlehemov, anjelikov a pod. Spolu trávili čas pri čítaní kníh, spoločenských hrách, pri spoločných skupinových hrách, ale aj pri prechádzkach a spoločne strávenom čase na ihrisku. A dnes? 😉Dnes si pochutnali na výbornom punči. Jeho vôňa sa niesla celou školou.

 • VIANOČNÝ STROMČEK U NÁS DOMA

  Už ho máte hotový? Pýtate sa, že čo? 🤔

  Predsa najkrajší symbol Vianoc, ktorým je nesporne vianočný stromček. 🎄Mnohí z nás si Vianoce bez neho nevieme predstaviť. A je jedno, či je živý alebo umelý, jednoznačne v našich domovoch musí byť. Typický pre sviatky pokoja a lásky, symbolizuje život, harmóniu, narodenie... Aby bol ešte krajší, ako je, slávnostne si ho zdobíme a odievame do farieb, trblietok, girlánd, svetielok, ligotavých ozdôb, zapaľujeme na ňom sviečky. A potom pri ňom spievame vianočné koledy a tešíme sa z neho v kruhu našich najbližších, rodiny a priateľov.

 • Tento predvianočný, adventný čas, nám skvelým programom, spestrili študentky SOŠP. Ich veľmi profesionálne vystúpenie, potešilo srdce, pohladilo dušu, vyčarilo úsmev na tvári.😉Dievčatá a pani učiteľka, Mgr. Zuzana Ševčíková - ĎAKUJEME.

  Veríme, že na konci školského roka potešíme zase my, žiaci ZŠ vás, starších študentov strednej školy, pri druhom ročníku: Základná škola nehľadá talent. MY MÁME (DOSTALI SME) TALENTY. ♥️

 • INOVATÍVNE VZDELÁVANIE CUDZÍCH JAZYKOV

  Jednoduché, zábavné a intuitívne učenie sa angličtiny a nemčiny, zamerané na slovnú zásobu, písanie a správnu výslovnosť, pomáha našim žiakom zlepšovať ZARAZappdoplnkový vzdelávací jazykový program, vyvinutý na Slovensku a nahovorený v spolupráci s rodenými hovoriacimi.

  ZARAZapp budeme využívať aj v našej škole. Veríme, že aj takouto formou uľahčíme a zjednodušíme učenie cudzích jazykov našim žiakom.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria