Navigácia

Partneri

                           

Utorok 20. 10. 2020

MOJA RODINA + MOJA ŠKOLA = MOJA BUDÚCNOSŤ

Týždeň s myšlienkou

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžete pozrieť TU:
 

Novinky

 • PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Vážení rodičia,

  stále vážnejšia situácia okolo nás nám bohužiaľ nedovoľuje sa s vami stretnúť na pôde školy. Na základe usmernenia z manuálov opatrení pre školy, sa rodičovské združenie bude realizovať dištančnou (online) formou.

  Spoločné stretnutie sa uskutoční vo štvrtok: 22.10. 2020 o 16.00 hodine.

  O ďalšom postupe a spôsobe prihlásenia Vás budeme informovať na webovej stránke školy a prostredníctvom EduPage.

  Pokúsime sa zodpovedať na všetky aktuálne otázky výchovno-vzdelávacieho procesu, ako i poskytnúť platné usmernenia ohľadom školského vyučovania v čase mimoriadnej situácie...

 • USMERNENIE COVID 19

  Usmernenie v prípade kontaktu žiaka s osobou pozitívnou na COVID 19:

  V prípade potvrdeného kontaktu žiaka s osobou pozitívnou na COVID 19 (zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom), sa žiak stáva podozrivý.

  Podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie, výučba v triede podozrivého žiaka prebieha štandardným spôsobom.

  Podozrivý žiak je podrobený RT-PCR testu. Ak je výsledok:

  • negatívny - zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom režime,
  • pozitívny - z
 • Naši šikovní ôsmaci, si už ako veľkí školáci, dokázali pripraviť reklamu, ktoré, samozrejme, nikdy neklamú. Vybrali si ovocie alebo zeleninu, tie, ktoré nám dodávajú energiu. Jahoda, banán, mrkva, hruška, z ich ochutnávok nezostalo ani kúska. Zistili, že marakuja, nie je len malá fialová guľa, ale spolu s hurminaki, dokážu robiť s telom zázraky. A počuli ste už slovo machovka? To je predsa physalis a je to jedna exotická chuťovka.

 • DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY V TRIEDE: 4. A

  Ako už tradične, aj v tomto školskom roku sme zrealizovali týždeň zdravej výživy. Cieľom týchto dní, (a veríme, že nielen týchto) je podporiť u žiakov zdravý životný štýl, viesť ich k zdravej, plnohodnotnej výžive a vhodnej životospráve, no taktiež si pripomenúť 16. október - Deň zdravej výživy. Počas týchto dní prebiehajú v jednotlivých triedach ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta, rôzne aktivity, dni: zeleninové, ovocné, cereálne... Prinášame vám zábery, zo stredy: 14.10., konkrétne z triedy: 4. A. Žiaci si za výdatnej pomoci mamičiek pripravili všakovaké dobroty. A čo naše deťúrence ochutnávali? Tak napríklad: ovocné a zeleninové šaláty, nátierky, ovocné koláče, ale aj fresh, sušené ovocie... Štvrtákom sa dnešný deň zdravej výživy opäť vydaril. Zároveň si rozšírili vedomosti a poznatky v tejto oblasti, ale zažili aj príjemné chvíle pri jednotlivých aktivitách (či už na hodine matematiky, slovenského jazyka, výtvarnej výchovy) a pochutili si na zdravých dobrotách, ovocí, zelenine, no i mliečnych výrobkoch.Už teraz sa úprimne tešíme na ďalšie zábery z týchto dní v iných triedach našej školy. A čo vy?

 • PRVÁCKE FOTENIE SO ŠLABIKÁROM

  Vo štvrtok, 15.10. 2020 bude možnosť, aby sa naši prváčikovia fotili ako jednotlivci: PRVÁCKE FOTO SO ŠLABIKÁROM. (rodičia prvákov už majú všetky spresnenia v mailovej, ako i v paperovej podobe)

 • AJ V TOMTO ROKU SA V MODLITBE SPOJÍME A ZJEDNOTÍME...

  ... Ako už tradične, aj v tomto školskom roku, a to v pondelok, 19. októbra, sa budeme spolu s našimi priateľmi na celom svete, modliť sv. ruženec. Nakoľko nám terajšia situácia nedovoľuje, aby sme sa pri modlitbe stretli v kostole, budeme sa ruženec modliť cez školský rozhlas. (nič to. Pán vidí a pozná náš úmysel, našu ochotu, našu disponibilitu) O 10:00 hod. sa teda vo svojich triedach nachviľu stíšime, a to tak žiaci základnej školy, ako i školy materskej a budeme rozjímať nad jednotlivými tajomstvami tejto krásnej modlitby. Kto z našich priateľov, priaznivcov, práve číta tieto riadky, prosíme vás, pokiaľ budete v pondelok 19.10. o 10:00 hod. doma, v práci..., a situácia vám dovolí, aby ste sa ku nám pridali a modlili sa nielen s nami, ale i s miliónom detí na celom svete.

 • OD 12. OKTÓBRA SÚ RÚŠKA POVINNÉ AJ PRE ŽIAKOV 1. STUPŇA ZŠ

  Vážení rodičia,

  podľa nariadenia MŠVVaV, sú s účinnosťou od pondelka, 12. októbra 2020 - aj PRE ŽIAKOV 1. STUPŇA ZŠ RÚŠKA POVINNÉ.

  Žiadame rodičov, aby zabezpečili pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

  Rozhodnutie ministra školstva SR:

  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/

  Opatrenie ministerstva školstva SR:

  https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/

 • TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

  16. október si každoročne pripomíname ako Svetový deň zdravej výživy. V našej škole sa v tento deň (ale i počas celého týždňa) budeme venovať tematike zdravého životného štýlu a správneho stravovania. Aktivity budeme začínať – zdravou desiatou. (prosíme rodičov, aby svojim deťom počas týždňa pripravovali „zdravé jedlá", aby desiate žiakov obsahovali ovocie, zeleninu, aby dni budúceho týždňa boli DŇAMI OVOCNÝMI A DŇAMI VITAMÍNOVÝMI...; pokiaľ bude možné, uvítali by sme, aby deťúrence v stredu: 14. októbra nemali sladkosti, aby to bol "DEŇ BEZ SLADKOSTÍ") Pani učiteľky budú v jednotlivých triedach pripravovať ďalšie aktivity, kedy budú žiaci na vyučovacích hodinách riešiť úlohy z oblasti zdravej výživy, budú túto dôležitú tému spracovávať literárne a výtvarne... Veríme, že tieto dni budúceho týždňa budú pre všetkým prínosom a pomôžu všetkým rozhodnúť sa zvoliť si správnu cestu v stravovaní a aktivitách podporujúcich naše zdravie. Veríme, že všetci naši žiaci budú s prehľadom ovládať základy POTRAVINOVEJ PYRAMÍDY. Budú poznať zložky potravy, podľa ich obsahu živín a množstva, v akom by tieto potraviny mali konzumovať. Uskutočnené aktivity zdokumentujeme a o zážitky sa s vami podelíme.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria