Navigácia

 • NAJKRAJŠÍ DEŇ TRETIAKOV

  NAJKRAJŠÍ DEŇ TRETIAKOV

  V nedeľu 22. mája 2022 sme v ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, prežívali významnú, milú udalosť, na ktorú sa najmä naši tretiaci pripravovali už tretí rok, ale intenzívnejšie celý školský rok 2021/2022. Žiaci 3.A triedy Základnej školy pristúpili k Prvému svätému prijímaniu.V tento ich veľký deň deň, prijali samotného Krista v spôsobe chleba a vína. 

  Šťastné deti v sprievode svojich rodičov, krstných rodičov a príbuzných, prišli do kostola Notre Dame. Viedol ich pán dekan, vdp. PaedDr. Ľubomír Havran, vysluhovateľ sviatosti, no taktiež ich vyučujúci katolíckeho náboženstva.

  Slniečko všetko prežiarilo svojím jasom, navôkol vládla príjemná, milá atmosféra. Bolo vidieť, že deti boli veľmi dobre pripravené, správali sa dôstojne a zapájali sa počas celej svätej omše do modlitieb a spevov.

  Veľká vďaka patrí pánovi dekanovi za prípravu detí, rovnako triednej pani učiteľke, Mgr. Márii Končírovej, p. učiteľke Mgr. Andree Galkovej, za radostný a dôstojný priebeh celej slávnosti, rodičom, ktorí svoje deti priviedli k prvému sv. prijímaniu, spevákom, pani Ing. Ivete Marčekovej, za spev a hru na organe a v neposlednom rade všetkým prítomným, ktorí svojou účasťou umocnili túto významnú udalosť. Prvoprijímajúci zjednotení s Pánom vykročili do sveta, aby v ňom zapálili plamienok Božej lásky a s ním zmenili aspoň kúsok Zeme. 🙏💞🔥

 • VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÉHO TESTOVANIA ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZŠ - 2021/2022

  VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÉHO TESTOVANIA ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZŠ - 2021/2022

  Základné údaje                                                                                                     MAT              SJL

  Priemerná percentuálna úspešnosť školy v %                                                 64,1               68,5

  Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR - národný priemer (v %)      53,2               59,1

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru             + 10,9              + 9,4

 • ŽIACI ZŠ s MŠ sv. ANDREJA-SVORADA A BENEDIKTA

 • ŠKOLA MÁ TALENT 2022

 • VČELA MEDONOSNÁ (Apis mellifera)

  VČELA MEDONOSNÁ (Apis mellifera)

  Ak uhynie posledná včela, ľuďom zostávajú štyri roky života. (Albert Einstein, 1921)

  20. mája si pripomíname svetový deň včiel. Počas ulynulých dní v škole prebehli aktivity, venované tomuto blanokrídlemu hmyzu. Naši žiaci sa na vyučovacích hodinách dozvedeli "kopec zaujímavostí", napríklad to, že:

  - ide o najužitočnejší hmyz. Ako aj, že včely sú najväčšou skupinou opeľovačov kvitnúcich rastlín.Tieto rastliny sú potravou mnohých suchozemských živočíchov a zároveň vytvárajú kyslík na Zemi. Niektoré rastlinné druhy sú úplne závislé na opelení včelami. Decká získali nové informácie  o vývine včiel, včelých spoločenstvách, stavbe tela, ich hospodárkom úžitku - využitie rôznych včelích produktoch - hlavne medu a peľu, ale aj vosku, propolisu, materskej kašičky, ba i včelieho jedu.

  A čo ich ešte zaujalo?

  a) včela za celý svoj život nazbiera približne deväť gramov medu. To je polovica čajovej lyžičky.

  b) včely pracujú približne od štvrtej rána do piatej poobede.

  c) na jednom kilograme medu pracuje 6 až 10 tisíc včiel.

  d) na tykadlách majú včely umiestnené receptory pre hmat, čuch, vnímanie vlhkosti vzduchu a teploty a mnoho iných informácií a faktov. 

 • LITERÁRNO - HISTORICKÁ EXKURZIA MARTIN

  LITERÁRNO - HISTORICKÁ EXKURZIA MARTIN

  Stará ľudová múdrosť hovorí: „Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“.

  Tieto slová sa potvrdili, keď žiaci 8. a 9. ročníka 18.05. 2022 absolvovali poznávaciu túru do literatúry. Navštívili najvýznamnejšie mesto Turca – Martin, kde sa vydali po stopách histórie a činnosti celonárodnej kultúrnej inštitúcie – Matice slovenskej, ktorej úlohou bolo dvíhať národné povedomie ľudu, podporovať kultúrnu a vedeckú prácu, literatúru a umenie.

  Navštívili tiež Národný cintorín, ktorý je miestom posledného odpočinku mnohých dôležitých slovenských osobností, ako sú napríklad Karol Kuzmány, Martin Kukučín, Janko Kráľ, Andrej Kmeť, Ján Francisci-Rimavský, Samuel Czambel a ďalší.

  Zaujal ich aj pamätný dom Jozefa Cígera Hronského, kde si o ňom pozreli krátky dokument a poprezerali si niektoré jeho maľby a fotografie.

  Decká si vychutnali aj návštevu samotného centra mesta, ktorá zavŕšila zaujímavú a podnetnú túru do literatúry, z ktorej si odnášali veľa pekných zážitkov. Naši najstarší žiaci získali mnohé nové a hlavne zaujímavé informácie, ktoré doplnili ich poznatky zo slovenského jazyka, literatúry a dejepisu.

 • TESTOVANIE 5

  TESTOVANIE 5

  Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 5-2022 je z predmetov: Matematika a Slovenský jazyk a literatúra sa uskutoční 18. mája 2022 (streda).

  Harmonogram testovania T5 2022:   

  Harmonogram testovania T5 2022: Harmonogram_T5_-_2022.pdf

  Základné informácie o T5 2022: Zakladne_informacie_T5_2022.pdf

   

  Povolené pomôcky: SJL/MAT - funkčné písacie potreby (modré guľôčkové pero)

  Zakázané pomôcky

  - matematika - kalkulačky, rysovacie pomôcky (pravítka), mobilné telefóny, zošity, učebnice, iná literatúra

  - slovenský jazyk - výpisky, učebnice, študijné materiály 

   

  Odpoveďové hárky na nácvik a prípravu na T5 a spôsob zapisovania odpovedí:

  - matematika:  OH_-T5_vzor_MAT_sj.pdf

  - slovenský jazyk a literatúra: OH_-_T5_vzor_SJL.pdf

   

  Špecifikácia testu z MAT: Specifikacia_testu_z_matematiky_-_T5_2022.pdf

  Špecifikácia testu zo SJL: Specifikacia_testu_z_vyucovacich_jazykov_-_T5_2022.pdf

   

  Bližšie info a testy z min. rokov na stránke NÚCEM:

  www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

   

  Na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2021-2022?componentId=1752 nájdete všetky informácie o testovaní a testy z minulých školských rokov s kľúčmi správnych odpovedí.

   

  Výsledky testovania sa žiaci a rodičia dozvedia:

  • CVTI SR-ŠVS cez Proforient – 17. jún 2022
  • NÚCEM cez školské informačné systémy a elektronickou poštou (výsledkové listy žiakov a škôl) 24. jún 2022.
 • IDEME NA KONCERT...

  IDEME NA KONCERT...

  V utorok 17. mája 2022 sa naši žiaci zúčastnia na hudobno - výchovnom koncerte, v ktorom hrajú dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou primeraných otázok sú deti vťahované do deja programu a za správne odpovede odmeňované.

  Žiaci 1. stupňa ZŠ - si pozrú program Muzika”, ktorý je venovaný slovenskej a českej populárnej hudbe. Počas 60 minút si pripomenú najvýznamnejšie osobnosti zo slovenskej a českej populárnej hudobnej scény. Venovať sa budú starším legendám a evergreenom, ale aj textárom, skladateľom a novodobým úspešným hviezdam. Obsah bude obohatený aj zaujímavými príbehmi a video prezentáciou.

  Žiaci 2. stupňa ZŠ - sa môžu tešiť ma “Svet peňazí”, ktorý sa venuje financiám. Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. Program sa dotýka tém, ako napr.: peniaze, úver, úrok, banky a účty, sporenie a investovanie, úroková pasca, dlh a bohatstvo, rodinný rozpočet, história peňazí, atď. Obsah je obohatený aj zaujímavými príbehmi ľudí, ktorí zbohatli svojou šikovnosťou, alebo talentom, ale aj o príbehy ľudí, ktorých náhle zbohatnutie pripravilo úplne o všetko.

  Žiakom školy prajeme krásny umelecký zážitok. 

 • POINTILIZMUS NA ANGLICKOM JAZYKU

  POINTILIZMUS NA ANGLICKOM JAZYKU

  Pointilizmus vznikol v 80. a 90. rokoch 19. storočia vo Francúzsku. Tento umelecký smer vychádzal z impresionizmu, niekedy je nazývaný neoimpresionizmom. Názov vznikol od francúzskeho slova point - bodka. V tej dobe sa nový inovatívny štýl dočkal kritiky, ale neskôr sa stal maliarskou rutinou. Pointilizmus je maliarska metóda zameraná na pôsobenie farieb a procesu videnia a je založená na optických zákonitostiach.

  Piataci si na anglickom jazyku vyskúšali ťažké remeslo pointilistickych maliarov, ktorým sa počas vyučovacích hodín venovali v rámci rozvoja medzipredmetových vzťahov anglického jazyka a umenia.🖼️🎨🖌️

  Čo myslíte? Podarilo sa im namiesto ťahom štetcom používať rôzne bodky, aby pomocou nich vytvorili dielo vyrobené touto technikou? 😉

 • PRVÁCI A DRUHÁCI V PARKU MINIATÚR

  PRVÁCI A DRUHÁCI V PARKU MINIATÚR

  Prváci a druháci spolu s pani učiteľkami, v piatok 13. mája navštívili park miniatúr v obci Podolie, ktoré sa nachádza v okrese Nové Mesto nad Váhom. Pozreli si takmer 80 modelov, obdivovali hrady a zámky, kostolíky, chaty a rozhľadne, rodinné domy významných osobností, štyri tematické expozície a unikátnu náučnú panelovú výstavu o hradoch, feudáloch a Alžbete Bátoriovej, ako aj modely Mohyly M. R. Štefánika na Bradle. Veľmi ich zaujali  objekty z dedinky Vlkolínec - modely studne, zvoničky, školy, stodoly a viacerých budov. Z výletu sa vrátili síce trošku unavení, no plní nezabudnuteľných zážitkov.

 • QUILLING - UMENIE Z PAPIERA

  Quilling je nádherné umenie z papiera, ktoré nepatrí medzi nové trendy, ale je známe už stovky rokov, kedy ho využívali na imitáciu zlata a striebra pri filigránskych prácach. Quilling je jednoduchý, finančne a materiálovo nenáročný, všade a ľahko dostupný. Stačí len kúsok zručnosti, osvojenia si techniky a môžeme začať – v akomkoľvek veku. Základom tejto techniky je rolovanie, stláčanie, krútenie a rôzne iné tvarovanie prúžkov papiera, ktoré následne aranžujeme a vytvárame tak nádherné a originálne vzory. Vytvárať môžeme kvietočky, srdiečka, ale aj rôzne zvieratká a veci, ktoré viete využiť ako dekoráciu, aplikáciu na pohľadnice, pozdravy, svadobné oznámenia, či dokonca šperky. A čo vytvorili naši šikovní žiaci? Pozrite sa. 

 • PRVÁ POMOC - SIEDMACI

  Prvá pomoc je súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života alebo postihnutí zdravia a ktoré môžu byť poskytnuté kdekoľvek a kedykoľvek aj bez špeciálnych pomôcok. Na dnešnej hodine sa siedmaci prvú pomoc učili poskytovať. Uvedomujú si, že každý človek je v núdzi odkázaný na pomoc iných ľudí. Ako prakticky poskytnutie prvej pomoci ovládajú, si môžete pozrieť. 

 • POZVÁNKA NA PÚŤ DETÍ

  POZVÁNKA NA PÚŤ DETÍ

  Pozývame všetky deti našej školy na púť do Rajeckej Lesnej, ktorá sa uskutoční v sobotu 14.05. 2022. Spoločný odchod autobusom bude o 8.00 hod. zo zástavky na Hasičskej ulici smerom k stanici. Program trvá od 10.00 do 16.00 hod. a predpokladaný návrat je okolo 18.00 hod.

  Každý účastník môže priniesť aj obetný dar, tento rok je ním konzerva, ktorá sa bude odovzdávať Diecéznej charite v Žiline.

  Vaše dieťa môžete prihlásiť v sakristiách našich kostolov, alebo prostredníctvom farského telefónneho čísla (0910 852 349).

  So sebou si treba priniesť: informovaný súhlas podpísaný rodičmi, aspoň prefotenú kartičku poistenca, fľašu s vodou, jedlo na celý deň, pokrývku hlavy, pevnú obuv a obetný dar – konzervu (podľa ľubovôle).

  Tešíme sa na spoločné putovanie.

 • ŠKOLSKÝ SEMAFOR - ZMENY OD 10. MÁJA 2022

  ŠKOLSKÝ SEMAFOR - ZMENY OD 10. MÁJA 2022

  Školský semafor je na základe zlepšujúcej situácie pozastavený.

  Od 10. mája 2022 platia  „Pravidlá pre bezpečné školy“:

  1. Vyhlásenie o bezpríznakovosti (sa predkladá po prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní – vrátane víkendov a sviatkov), Priloha_c.1.docx

  2. Rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 dní/ predškoláka na 7 dní  (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri dlhšej absencii musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od lekára, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení.

  3. Ošetrovné člena rodiny (OČR)

  • nárok vzniká, ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe lekára.  Rodič môže o OČR požiadať priamo na webe Sociálnej poisťovne: https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr
  • nárok nevzniká, ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia.

  4. Dobrovoľné testovanie, ak je v škole 10% pozitívnych na COVID-19

  5. Izolácia pozitívnych na COVID-19

  • Izolácia – obmedzenie pohybu pozitívnej osoby po dobu 5 dní, koniec izolácie určí lekár, ktorý nevydáva potvrdenie o jej ukončení. Po skončení je osoba povinná mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty (respirátorom FFP2, v školskom zariadení možnosť rúškom) okrem detí do 6 rokov.
  • Karanténa – je pre osobu, ktorá prišla do úzkeho (dlhodobého) kontaktu s pozitívnou osobou. V karanténe iba vtedy, ak jeho lekár posúdi karanténu ako potrebnú a končí pri bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch. Rodič telefonicky alebo emailom kontaktuje lekára.

  6. Ranný filter na školách povinne vykonáva materská škola. V ostatných druhoch škôl realizovať v nadväznosti na aktuálnu epidemickú situácia v danej škole.

  Viac v dokumente: Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách počas pandémie COVID-19

 • NAŠI ŠIESTACI OBĽUBUJÚ FYZIKU

  Fyzika je prírodná veda, ktorá skúma a vysvetľuje prírodné javy. Názov pochádza z gréckeho slova fyzis – príroda. Vedci zaoberajúci sa fyzikou sa nazývajú fyzici. Skúmaniu prírodných javov sa hovorí vedecké bádanie.

  Šiestaci však vedia, že je to užitočná veda. Na vyučovacích hodinách určovali hustotu plynov, ako aj hustotu kvapalín v závislosti od teploty. 

  Nadobudnuté vedomosti si na laboratórnych prácach overovali prakticky. Cieľom našich učiteľov je naučiť žiakov vnímať prírodné vedy ako súčasť bežného života, pomôcť im získať nové vedomosti a skúsenosti, ale naučiť ich aj prezentovať svoje pokusy, či pracovať v tíme.

 • DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE

  Veľmi sa tešíme, že sme v dňoch 4. - 6. mája mohli osláviť krásny a dôležitý sviatok pre naše rodiny. Naši úžasní škôlkári si pre ich mamy, staré mamy, krstné mamy, ale aj ockov, pripravili malé vystúpenia plné krásnych veršov, piesní, tancov a nechýbalo ani malé divadielko. Nejednej mamičke pritom vyhŕkla z oka slza šťastia a nejeden škôlkár odchádzal domov s pocitom hrdosti a radosti, že zvládol svoj veľký deň a dokázal  vystúpiť pred toľkými cudzími ľudmi smelo a statočne. Boli to naozaj príjemné a radostné stretnutia, po ktorých sa nám počas covidu veľmi cnelo aj preto sme si ich všetci užili plnými dúškami.  

  Ďakujeme zo srdca našim mamám, že nám pomohli s občerstvením a napiekli parádne dobroty a veríme, že takýchto milých stretnutí bude ešte veľmi veľa. 

   

 • MAMA JE SRDCOM RODINY

  Druhá májová nedeľa sa stala sviatkom všetkých mám. V tento deň (no aj po celý rok) prajeme všetkým mamičkám veľa zdravia, šťastia a síl v ich neľahkom, no nádhernom poslaní. 

  Milé naše mamičky, staré mamy!

  Nech Boh požehná vaše náručia, ruky a srdcia, pretože cez vás sa Božím plánom šíri život, a v spolupráci s Ním dobro, láska a nádej. Vy ste nositeľkami tajomstva, plodnosti a radosti, ale aj bolesti a kríža. Nech každej z vás je naša spoločná Nebeská Matka vzorom, pomocou i povzbudením. Prijmite od nás jedno veľké ĎAKUJEME!  🙏❤️ 

  A tak tieto srdiečka a kytičky patria Vám, milé naše mamičky. 💕💐

 • AKÝ BOL DEŇ BEZ ŠKOLSKEJ TAŠKY?

  Školská aktovka je samozrejmosťou každého školáka. Ako to však vyzerá, ak raz za čas môžu žiaci prísť do školy bez nej? Dnes sme si to vyskúšali. 🤔❤️😉

 • ÚPRAVA E-HRISKA

  Počas dnešného dňa sa naši prvostupniari s pani vychovávateľkami dohodli, že skrášlia a vyčistia priestory E-hriska, ktoré s obľubou navštevujú najmä v tomto jarnom období. Ako sa im to podarilo, sa môžete prísť sami pozrieť, radi vás u nás uvidíme a privítame. ❤️

 • PIATACKY MINI-MARKET

  Piataci si na anglickom jazyku, v rámci lekcie o nakupovaní, precvičili svoje komunikačné i marketingové zručnosti na triednom Mini Markete. 

  Žiaci ponúkali množstvo zaujímavého tovaru od koláčikov, cez hand-made výrobky až po knihy či oblečenie na výmenu. Ako môžeme z fotografií vidieť, zákazníci boli s nákupom a ponukou tovaru nadmieru spokojní. 

  Na záver si zhodnotili jednotlivé obchodné stratégie, aby ďalší Mini Market bol ešte vydarenejšou akciou. Nabudúce prídeme nakupovať aj my. 😉

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria