Navigácia

 • VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÉHO TESTOVANIA ŽIAKOV 5. ROČNÍKA ZŠ - 2021/2022

  VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÉHO TESTOVANIA ŽIAKOV 5. ROČNÍKA ZŠ - 2021/2022

  Základné údaje                                                                                                     MAT              SJL

  Priemerná percentuálna úspešnosť školy v %                                                 73,7               77,5

  Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR - národný priemer (v %)      61,0               69,2

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru             + 12,7              + 8,3

 • VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÉHO TESTOVANIA ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZŠ - 2021/2022

  VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÉHO TESTOVANIA ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZŠ - 2021/2022

  Základné údaje                                                                                                     MAT              SJL

  Priemerná percentuálna úspešnosť školy v %                                                 64,1               68,5

  Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR - národný priemer (v %)      53,2               59,1

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru             + 10,9              + 9,4

 • ZDRAVOTNÍCKY KRÚŽOK

  ZDRAVOTNÍCKY KRÚŽOK

  V našej škole tento veľmi žiadaný a navštevovaný krúžok úspešne funguje už mnoho rokov. Žiaci z 1. až 8. ročníka sa stretávajú každý štvrtok popoludní. Cieľom krúžku je získanie vedomostí o ľudskom tele a jeho činnosti, o zásadách prevencie rôznych ochorení, úrazov a starostlivosti o zdravie. Žiaci zároveň získavajú vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre poskytnutie prvej pomoci zraneným osobám. Učia sa obväzovať, ošetrovať malé poranenia, poskytovať prvú pomoc, rozprávajú sa o zdravom životnom štýle. Na figuríne sa učia masáž srdca a umelé dýchanie. Ich šikovnosť v ošetrovaní malých zranení je zjavná. Pevne však veríme, že to, čo sa na zdravotníckom krúžku naučia, v reálnom živote vôbec nebudú potrebovať. 🤔 Ale ak by náhodou, prvú pomoc s istotou poskytnú veľmi dobre. 🙏

 • KERAMICKÝ KRÚŽOK

  Pre deti je dôležité, aby svoj voľný čas vypĺňali a trávili plnohodnotnými a zmysluplnými aktivitami. Jedným z mnohých krúžkov v škole bola aj keramika. Za školský rok si deťúrence osvojili prácu s hlinou, vyrobili si zaujímavé a krásne výrobky, zažívali veselé a ušmudlané spoločné chvíle. 😉 Na ich ostatnom stretnutí v júni sa tešili najmä na to,, keď ich úsilie a trpezlivosť budú odmenené hotovými vypálenými výrobkami a sladkou odmenou. 🍡🍦 Odkaz od pani učiteľky Alenky Rónaiovej: od septembra opäť pokračujeme... 😉

 • ŠKÔLKARSKY KONCOROČNÝ VÝLET

  Koniec školského roka je nielen časom lúčenia a príprav na dovolenkovú sezónu, ale tiež obdobím výletov. Naši škôlkári (stredniaci a predškoláci) si dnes užili krásny výlet a exkurziu zároveň. Vybrali sa autobusom na ďaleký výlet, až do Hlohovca, kde navštívili Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, čo bolo pre detičky úžasným zážitkom, pretože mnohé boli na takej "veľkej akcii" a najmä tak ďaleko bez rodičov, prvýkrát. No zvládli to naozaj bravúrne. Ďakujeme rodičom za financovanie tejto krásnej akcie (výlet bol plne hradený z financií ZRPŠ) a pani učiteľkám za prípravu a realizáciu tohto naozaj vydareného dňa. Deťúrence boli úžasné, zvládli to na jednotku, dokonca dostali aj pochvalu za správanie. Veríme, že o rok sa nám opäť podarí vybrať sa na poznávací na vylet a spojiť tak príjemné s užitočným. 

 • BRITISH TEA PARTY - PIATACI, ŠIESTACI A SIEDMACI

  Tohtoročné hodiny anglického jazyka žiaci 2. stupňa ZŠ ukončili tradičným britským spôsobom - pitím čierneho čaju s mliekom. Popri ňom a sušienkach si pozdieľali svoje zápisky z diárov, ktoré viedli v angličtine. Na záver zrealizovali feedback k hodinám anglického jazyka, kde zhodnotili svoju aktivitu a prospech, ako aj organizačnú a obsahovú stránku výučby. 

 • NÁVRAT DO STREDOVEKU

  Šiestaci na dejepise na vlastnej koži zakúsili stredoveký život mníchov. Najskôr sa naučili vyrábať ručný papier. Následne, za zvukov gregoriánskeho chorálu, prepisovali kaligrafickými brkami verše z Biblie, pri ktorých nechýbali tradičné iluminácie. Na záver tieto práce ozdobne zapečatili. Žiaci tak získali lepšiu predstavu o vzniku kníh pred vynálezom kníhtlače a zistili dôvod, prečo bolo vlastníctvo knihy spájané s bohatstvom a vzdelanosťou. Ich vydarené práce sme počas ostatných dní obdivovali aj my v škole.

 • TRADIČNÉ STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH S OTCOM BISKUPOM

  TRADIČNÉ STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH S OTCOM BISKUPOM

  Po celé ostatné roky bolo „milým pravidlom“, že prvoprijímajúce deti našej školy sa v Nitre stretli so sídelným otcom biskupom. Prežili spoločné slávenie eucharistie v románskom kostole sv. Emeráma, pozreli si priestory hradu, ktorý je sídlom biskupského úradu a dominantnou kultúrno-historickou pamiatkou Nitry. Jednoducho - prežili deň strávený nielen duchovne, ale aj poznávaním tohto historického mesta. Po takmer troch rokoch sa dnes (po období Covidu) žiaci ročníkov: 3., 4. a 5. vybrali do historickej Nitry a stretli sa nielen s Prof. ThDr. Viliamom Judákom, PhD., ale zúčastnili sa aj na svätej omši, ktorá je sprítomnením najdôležitejšej udalosti našej spásy, čiže Kristovej smrti a zmŕtvychvstania. V hradnom areáli obdivovali aj tzv. Vazulovu vežu, biskupský palác a diecézne múzeum.

  A čo dodať na záver?

  Keď žiaci nastupovali do autobusu, sľúbili, že v modlitbe budú myslieť aj na nás, na našu školu a naše rodiny.

  Milí naši! Zo srdca vám za vaše modlitby ďakujeme! ❤️🙏😉

 • PREBERANIE SAMOTESTOVACÍCH SÁD

  PREBERANIE SAMOTESTOVACÍCH SÁD

  Vážení rodičia, 

  prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 - Ag test. Sady sú určené pre žiakov súčasného 1. - 8. ročníka ZŠ, ak ich zákonný zástupca prejavil záujem prostredníctvom Edupage do 03.06. 2022.

  Rovnako je možné prevziať si testy pre budúcich prvákov. (terajšie detičky MŠ)

  Termín: 22.06. - 28.06. 2022 (streda - utorok) v čase od: 8.00 - 16.00 hod.

  V stredu 29.06. 2022 od 8.00 do 13.00 hod.

  Následne v čase letných prázdnin, od 01.07. 2022 a 04.07. 2022 (piatok - pondelok) v čase od 8.00 - 14.00 hod. 

  Miesto: (kancelária zástupkyne) ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta.

  Sadu je oprávnený prevziať zákonný zástupca, nie žiak.

  Rodičia, ktorí požiadali o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

 • NÁVRAT RETRO ČIAS

  V pondelok 20. júna 2022 sme si pripomenuli, aké to bývalo, keď naši rodičia boli ešte deťmi, kedy virtuálny svet bol pre väčšinu smrteľníkov niečo, ako hudba ďalekej budúcnosti; a keď v rádiách a na diskotékach zneli hity skupiny Elán, Team, Pavla Haberu, či mnohých iných interpretov. Retro deň v našej škole niekomu melancholicky pripomenul jeho detské roky a mnohí žiaci spoznali časy, ktoré nezažili. V každom prípade, sme sa v tento deň všetci niesli na úžasnej vlne - retra. V školskom rozhlase hrala hudba rokov minulých, na školskej chodbe sme zinštalovali výstavku retro predmetov. A tak počas týždňa môžeme obdivovať staré knihy a učebnice, školské pomôcky, odznaky, potreby do domácnosti, ale aj na voľný čas. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám svoje "retro poklady" na istý čas zapožičali. A v neposlednom rade ďakujeme našim učiteľom, ktorí sa do tejto akcie spolu so žiakmi rozhodli ísť. RETRO sa vrátilo. Aspoň na jeden deň. 🤗

 • PRÁCA S PAPIEROM V 1. ROČNÍKU

  Prváci pracovali s pásikmi papiera. Vytvorili všakovaké výtvory, ktoré zdobia ich triedu. No nie nadlho. Svoje výtvarné práce si na konci roka vezmú domov a s istotou sa s celým svojim portfóliom pochvália svojim príbuzným a kamarátom. 

 • OBRAZ Z NITIEK A KLINCOV

  Deviataci na predmete technika k jeho výrobe potrebovali dosku, klinčeky a niť. Dosku odrezali do pravidelného štvorca. Po jej obvode kúsok od kraja zatĺkli klinčeky v pravidelných vzdialenostiach. Potom cez protiľahlé klinčeky naťahovali nitky, pričom sa vždy posunuli na ďalší klinček v rade. Majstrov triedy 9. A manuálna práca bavila a okrem zručnosti si precvičili aj trpezlivosť. 

 • NAJSVÄTEJŠIE KRISTOVO TELO A KRV

  NAJSVÄTEJŠIE KRISTOVO TELO A KRV

  Vo štvrtok 16. júna sme na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, známeho i pod názvom Božie Telo, spoločne slávili slávnostnú svätú omšu, ktorá je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo sviatosti oltárnej.

  Naši žiaci spevom a modlitbou prežívali radostnú atmosféru tejto svätej omše – prikázaného sviatku. Nech je aj dnešný sviatok pre všetkých nás o rozhodnutí každodenne nasledovať Krista a ísť za Ním. 

 • SÚŤAŽ V DUATLONE

  SÚŤAŽ V DUATLONE

  CVČ v Trenčíne, na Ostrove v Zamarovciach, poriadalo outdoorovú súťaž, pre žiakov 2. stupňa ZŠ v DUATLON-e

  Súťažilo sa v nasledujúcich disciplínach:

  1. mladší žiaci: 

  Beh - 600 m

  Jazda na bicykli - 3000 m

  Beh - 600 m

  2. starší žiaci:

  Beh - 1000 m

  Jazda na bicykli - 4500 m

  Beh - 1000 m

  ZŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, reprezentovalo 13 žiakov. V silnéj konkurencii obsadili prvé tri miesta 

  1. miesto: Šimon Kakody

  2. miesto: Ladislav Vizváry

  3. miesto: Matúš Kakody

  Víťazom srdečne blahoželáme, prajeme veľa ďalších športových úspechov a všetkým ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. 🚴🏃

 • TRETIACI OBDIVOVALI ČACHTICE

  Ku koncu roka neodmysliteľne patrí aj školský výlet a na tento deň - 14. jún sa tešili všetci naši tretiaci. Plní očakávania nasadli do vlaku - smer Čachtice. Po únavnom výstupe k Čachtickému hradu ich čakal nádherný výhľad na prekrásnu prírodu. Dozvedeli sa a prečítali si veľa zaujímavostí, zahrali sa, zamaškrtili si, no najmä, prežili deň plný zábavy, radosti a vzájomnej prítomnosti. Na ich vydarenom triednom výlete panovala výborná nálada, docestovali zdraví a plní nádherných dojmov a nezabudnuteľných zážitkov. 🚂🏰🧢🍕🌲

 • SESTRA ŠIMONA MASLÍKOVÁ (23.05. 1972 - 13.06. 2022)

  Pán života a smrti si dnes ráno, vo veku 50 rokov života a v 26 roku rehoľného života, povolal k sebe sestru Šimonu, z Kongregácia školských sestier de Notre Dame, ktorá 15 rokov pôsobila v našej škole a v duchu sv. Andreja - Svorada a Benedikta, podnecovala k láske k Bohu a ľuďom. Nech jej dobrotivý Boh odmení všetku námahu pre blaho a rozvoj našej školy. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. 

  Amen. 

  Posledná rozlúčka so sestrou Šimonou, bude vo Františkánskom kostole sv. Jozefa v Beckove, v stredu: 15. júna 2022 o 15.00 hod. 

  ​​​​​​Svätá omša slúžená za našu sestričku Šimonku, bude na prikázaný sviatok, vo štvrtok: 16. júna 2022 o 10.00 hod. v kostole Notre Dame.

 • RETRO DEŇ

  RETRO – minulé roky, oblečenie, nábytok, hudba, životný štýl. Retro je v súčasnosti stále aktuálne a zdá sa, že na nás tieň retro doby dýcha z každej strany.

  V ZŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, opäť pripravujeme niečo zaujímavé a netradičné. 

  20. júna 2022 (pondelok) usporadúvame RETRO DEŇ V ŠKOLE. 

  V tento deň prídeme do školy v oblečení rokov minulých.

  Počas prestávok budú zo školského rozhlasu znieť hity šesťdesiatych až deväťdesiatych rokov. 

  V príjemnom prostredí našej školskej chodby, si môžeme spoločne zatancovať a ako nám je známe, (veríme, že nielen) v minulých rokoch sa ľudia správali zdvorilo, noblesne, tak aj my si budeme osvojovať základné pravidlá spoločenského správania.

  Počas celého týždňa môžete, (ak niečo retro štýle v domácnosti máte) priniesť do školy a nainštalujeme výstavku s retro kúskami.

  Veríme, že si aj túto aktivitu tak, ako ostatné, užijeme a zažijeme opäť jeden pekný a veselý deň, v ktorom oživíme krásne a neopakovateľné spomienky na roky našich rodičov a starých rodičov.

 • STRETNUTIE S RODIČMI BUDÚCOROČNÝCH PRVÁKOV

 • DRUHOSTUPNIARI V SND

  DRUHOSTUPNIARI V SND

  Streda 8. júna 2022 patrila žiakom piateho, šiesteho a siedmeho ročníka. Aj oni absolvovali svoj koncoročný výlet. Navštívili hlavné mesto, v ňom Slovenské národné divadlo, ktoré je jednou z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií Slovenska. Cestou sa dozvedeli, že dnešné SND tvoria tri zložky so stálym profesionálnym umeleckým súborom: Činohra, Opera a Balet. A práve v činohre zhliadli rozprávku o tom, ako Maruška a Nebojsa stretli nielen dvanásť mesiačikov. Obľúbený spisovateľ pre deti a mládež Ľubomír Feldek, vytvoril príbeh, v ktorom sa stretli motívy viacerých známych príbehov do nádhernej rozprávky. V Tatrách sa návštevníci divadla stretli s Cisárom a jeho novými šatami, no aj s princeznou na hrášku, či so ľstivou a prefíkanou Strigou macochou, ktorá rôznymi klamstvami trápila nevlastnú dcéru Marušku. Spoznali, že Nebojsa nevedel, čo je strach a ani Maruška sa v chladnom januári nebála ísť na jahody, či fialky. Poznali, že láska, prekoná aj tie najtemnejšie prekážky. Jednoducho, pozreli si nádhernú rozprávku, príbeh s dobrým koncom. Po skončení predstavenia sa oboznámili s blízkym okolím divadla a už ich čakala cesta domov. V autobuse o svojom umeleckom zážitku živo diskutovali. Obsadenie bolo skvelé, kostýmy, scéna a choreografia úchvatné. Herci podali profesionálny výkon. Sme radi, že po nedávnej premiére sme rozprávku Nebojsa, videli medzi prvými. 

 • STRATY A NÁLEZY

  Milí rodičia a žiaci!

              Častokrát sa stáva, že si dieťa v škole stratí alebo zabudne kúsok svojho oblečenia. Napriek márnej snahe nájsť majiteľa sa stane, že tieto veci končia dlhodobo v koši strát a nálezov. Preto sme vaše zabudnuté veci nafotili a pridali na stránku školy. Snáď si niekto z vás milí žiaci a rodičia spozná svoje tričko, budničku, tepláky, dáždnik, či čiapku.

  Takže milí žiaci, ak si spoznáte svoje oblečenie alebo oblečenie svojho kamaráta či kamarátky, vezmite si ho alebo jeho/ju na zabudnutý kúsok upozornite.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria