Navigácia

 • ŠTVRTÁCI NA EXKURZII - PARDON, V TLAČIARNI

  Žiaci 4. A triedy, s pani učiteľkou, išli najprv na návštevu knižnice, kde sa dozvedeli čo-to o vzniku kníhtlače, knihy. Následne ich cesta smerovala do Tlačiarne Pardon. Chlapcom a dievčatám pracovníci pútavo, no veku primerane vysvetlili, načo ten-ktorý stroj slúži, akú na funkciu a úlohu. Teší nás, že naši vyučujúci sa snažia vzdelávať zážitkovo a sprostredkúvajú nadobúdanie vedomostí aj inak, ako v školskej lavici. 📚

 • POZVÁNKA NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, oznamuje rodičom, že:

  ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA ZŠ na školský rok 2023/2024

  sa uskutoční za prítomnosti dieťaťa a pokiaľ možno oboch zákonných zástupcov

                                                                               12.04. 2023 - 14.04. 2023

                                                                                   (streda - piatok)

                                                                            od 14:00 hod. do 17:00 hod. 

  V prípade, že Vám uvedený termín nevyhovuje, Vášho budúceho prváčika radi zapíšeme aj v inom termíne do 30. apríla 2023. (po dohode na tel. čísle: 0903 982 654)

  ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta ponúka pestrú škálu aktivít, ktoré Vám istotne pomôžu správne sa rozhodnúť…

  Milí rodičia,

  ak ste sa rozhodli zapísať Vaše dieťa v školskom roku 2023/2024 do 1. ročníka ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta, prosíme vyplňte elektronickú prihlášku:

  ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA 

  Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, ktoré k 31.08. 2023 dovŕši šesť rokov. Zapisujú sa deti narodené od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017 deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky. (elektronickú prihlášku je potrebné vyplniť aj v prípade minuloročného odkladu a plánovaného odkladu.) 

  V prípade ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka Základnej školy s materskou školou rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (podľa predošlej legislatívy „Odklad povinnej školskej dochádzky“) na základe (§28a, ods. 3, školského zákona):

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
  • s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

  Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Zákonný zástupca ho doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od konania zápisu. 

  ​​​​​Ak bude mať riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, o prijatí dieťaťa rozhodne do 15. júna 2023.

  Tlačivá potrebné k zápisu:

  Zapisny_listok_do_1.r.doc

  Prihlaska_na_zapis_do_1._roc.pdf

  K zápisu je ešte potrebné predložiť Písomné vyhlásenie, keď podpisuje prihlášku len jeden rodič (dlhodobo v zahraničí, vážna choroba atď.) Zakonny_zastupca_v_zahranici.docx 

  - a taktiež Písomné vyhlásenie, že všetky dokumenty bude podpisovať len jeden rodič Poverenie_jedneho_zakonneho_zastupcu_podpisom.docx

  Zákonný zástupca si môže potrebné tlačivá stiahnuť z našej internetovej stránky a priniesť už vyplnené (podpísané oboma rodičmi) v deň zápisu do školy alebo si ich vypíše pri zápise v škole. 

   Co_ma_vediet_buduci_prvak.docx

  Ďakujeme za prejavenú dôveru a na prvákov sa veľmi tešíme.

 • ZAŽI S NAMI TVORIVÉ POPOLUDNIE alebo RADI VÁM PREDSTAVÍME NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

  Milá mamička – otecko, sestra – brat, babka – dedko, teta – ujo a všetci predškoláci,  

  dovoľujeme si vás pozvať na Deň otvorených dverí v ŠKD, ktorý sa uskutoční 29. marca 2023 (streda), od 14:00 – 16:00 hod.

  Zažite s nami aj vy, tvorivú a zábavnú atmosféru, i chvíle aktívneho oddychu, v čase po školskom vyučovaní, stanovištia, ktoré navštevujeme počas pobytu v našom klube... Možno si domov odnesiete aj vlastnoručne zhotovený výrobok.

  Tešíme sa na vás. Kolektív detí a vychovávateľov pri ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta.

 • MARIONETA - MAŇUŠKA ČI JAVAJKA

  V rámci hodín literatúry, sa chlapci a dievčatá v piatom ročníku, venujú aj téme bábkového divadla. Ale nebudú si predsa bábky pozerať len na obrázkoch. A tak si vyrobili vlastné, ktoré sú reálnejšie, ako v učebniciach literatúry. Ich výroba sa podarila a vlastnoručne zhotovené bábky onedlho ožijú v ich rukách, nakoľko s nimi chystajú svoje vlastné, bábkové predstavenia.

 • RADI BY SME POMOHLI - AJ S VAŠOU PODPOROU

  Milí rodičia, žiaci.

  Radi by sme opäť podporili dobrú vec. Pokiaľ sa chcete aj vy zapojiť, potešíme sa.🙏

  Venujte pozornosť plagátu v prílohe, kde sú všetky potrebné informácie. 😉Ak sa potrebujete dozvedieť viac, kontaktujte p. uč. Mgr. Rehákovú. Potravinová pomoc sa bude zhromažďovať v kabinete chémie a biológie.

  Ďakujeme v mene tých, ktorým pomôže naša štedrosť. 💕🙏👌

  Požehnaný čas.

 • STRIEBORNÁ PRIEČKA PRE NAŠE DIEVČATÁ

  STRIEBORNÁ PRIEČKA PRE NAŠE DIEVČATÁ

  Vybíjaná je loptová hra, v ktorej hráči vyraďujú súperov z hry vybíjaním. Cieľom je na ihrisku zostať čo najdlhšie a zároveň "vybiť" čo najviac hráčov zo súperovho tímu. A práve v tejto obľúbenej hre sa dnes darilo našim druhostupniarkam, žiačkám 5. - 7. ročníka. Tie sa totiž zúčastnili na okresnom kole, ktoré sa konalo v Hornom Sŕní a umiestnili sa na krásnom 2. mieste. (okresného kola sa zúčastnili štyri školy z okresu Trenčín) Dievčence, srdečne blahoželáme. 🙏♥️

 • PROSÍME O VENOVANIE 2% DANE

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO PRE ŽIAKOV 5.- 8. ROČNÍKA (22.03. 2023)

  RIADITEĽSKÉ VOĽNO PRE ŽIAKOV 5.- 8. ROČNÍKA (22.03. 2023)

  Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom a žiakom 5. - 8. ročníka, že dňa 22.03. 2023 (streda) poskytuje žiakom riaditeľské voľno podľa §-u 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Riaditeľské voľno sa udeľuje z dôvodu Testovania 9-2023. Stravujúci sa žiaci ročníkov 5. - 8. budú na tento deň odhlásení z obeda.

  Žiaci ročníkov 1. - 4. sa učia podľa rozvrhu hodín. (ŠKD a ŠJ budú v prevádzke ako obyvkle) 

 • TESTOVANIE 9 - ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

  TESTOVANIE 9 - ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

  22. marca 2023 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 – 2023

  Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

  Žiaci  budú testovaní z predmetov matematika,  slovenský jazyk a literatúra.

  Náhradný termín Testovania 9 - 2022 sa uskutoční 4. apríla 2023.

  Bližšie informácie k Testovaniu 9 - 2023 nájdete na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 • NAŠA VEĽKONOČNÁ DEKORÁCIA

  Maľovanie vajíčok (či už voskom, omotané rôznymi šnúrkami alebo zafarbené cibuľovými šupkami), pečenie veľkonočného barančeka, kytice z bahniatok, výroba pohľadníc, všakovakých jarných dekorácií (košíčky s trávičkou, stužkami, kuriatkami alebo barančekmi) či pletenie korbáčov, sú tradičnou súčasťou veľkonočných sviatkov, ktorým dodávajú tú správnu atmosféru...

  A ako vyzerá veľkonočná výzdoba (vami vytvorená dekorácia) u vás doma, vo vašej triede? Pošlite nám fotky vašich vlastnoručne vyrobených tradičných, ale aj originálnych veľkonočných dekorácií. Fantázii sa medze nekladú! Či už to budú maľované kraslice, pletené korbáče či košíčky, kytice alebo vence zavesené na dverách, necháme na vás.

  Tak, ako sme sa navzájom potešili a inšpirovali v čase Vianoc výzdobou našich domácností, vysvietenými a vyzdobenými stromčekmi..., radi by sme aj v tomto prichádzajúcom jarnom období ukázali, ako ste sa doma vyhrali, využili, čo bolo k dispozícii, recyklovali a zároveň vytvorili niečo tradičné, aj netradičné, symbolické...

  Svoje fotografie pošlite do štvrtka, 6. apríla 2023 do správy na Facebooku alebo na e-mail, príp. Edupage pani zástupkyni. Na všetky vaše kreatívne a hand made výtvory sa už teraz tešíme.

 • HODNOTENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY V RÁMCI INEKO

  HODNOTENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY V RÁMCI INEKO

  Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO publikoval dňa 19.01. 2023 výsledky hodnotenia škôl na základe metodiky, ktorú používa a s ktorou sa je možné oboznámiť na ich webovom sídle. V rámci nej hodnotia aj základné školy aj gymnázia.

  V rámci hodnotenia sme "škola s výbornými výsledkami žiakov".

  Preto, aby sa naša škola dala nájsť aj cez sekciu "rebríčky", treba si v ľavej časti danej sekcie zakliknúť nastavenie "Zobraziť hodnotenie aj pre malé školy".

  Porovnanie našej ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v rámci Trenčianskeho krajav rámci Slovenskej republiky.

  V rámci Trenčianskeho kraja sme sa so základnou školou umiestnili na 28. mieste, čo je veľmi pekné umiestnenie.

  V rámci celoslovenského porovnania naša ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, zaujala miesto č. 209, čo je v sieti všetkých základných škôl rovnako pekné umiestnenie.

  Zdroj: https://skoly.ineko.sk/rebricky/

 • DIGITÁLNY PRÍSPEVOK PRE ŽIAKOV (350 € NA NOTEBOOK ALEBO TABLET)

  DIGITÁLNY PRÍSPEVOK PRE ŽIAKOV (350 € NA NOTEBOOK ALEBO TABLET)

  Cieľové skupiny:

  - žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima);

  - žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí;

  - žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe);

  - žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023).

  Viac informácií nájdete tu: https://digitalnyziak.sk/

 • ZÍSKALI SME PROSTRIEDKY NA SKVALITNENIE PROSTREDIA OKOLIA ŠKOLY

  ZÍSKALI SME PROSTRIEDKY NA SKVALITNENIE PROSTREDIA OKOLIA ŠKOLY

  Milí priatelia. 

  S potešením vám oznamujeme, že dnes sme od členov Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, obdržali nasledovnú správu, ktorá je adresovaná všetkým nám/vám, ktorí sme/ste sa zapojili do projektu v grantovom programe Tesco DAŽĎOVÁ KVAPKA NAD ZLATO.

  „S radosťou vás chcem informovať, že od spoločnosti Tesco sme získali finančnú podporu vo výške 600 eur. Veľmi sme sa potešili a zároveň v mene Rodičovského združenia ďakujeme a Pán Boh zaplať za každý jeden hlas a vašu ochotu pomôcť a podporiť našu snahu prispieť k skvalitneniu okolia školy a vybudovať systému na zachytávanie dažďovej vody zo strechy kontajnerov na E-hrisku.“

  ĎAKUJEME.

 • KLUBÁRI NA NÁVŠTEVE KNIŽNICE MICHALA REŠETKU

  Naši prvostupniari, ktorí navštevujú Školský klub detí, sa pri príležitosti Marca - mesiaca knihy, vydali do knižnice, vybrať si knihy nielen na čítanie, ale aj tvorenie. Pri svojej návšteve sa dozvedeli mnoho iných, zaujímavých informácií; ako napríklad, že len v tomto, detskom oddelení, majú 40 000 detských kníh, knižnica M. Rešetku o dva roky oslávi 100 rokov jej vzniku a v závere kreslili rozprávku. A pretože je marec, ktorý je prvým jarným mesiacom, výzdoba našich chodieb sa nesie v znamení prvých poslov jari. 

 • PREDSTAVUJEME TALENTY ŠKOLY

  Matúš Lamačka, žiak 8. A triedy, trénuje karate už 9. rok; v klube Realteam Trenčín. Do svojich 12-tich rokov súťažil úspešne vo všetkých 3-och disciplínach; a to agility, kata i kumite. Od 12-tich rokov sa venuje už iba športovému zápasu - kumite, kde sa dostal aj do širšej reprezentácie SR. Za všetkými úspechmi treba hľadať hlavne poctivú prácu a disciplínu na tréningoch, ktoré máva 4 - 5 krát do týždňa, ako aj účasť na množstve súťaží počas víkendov. Odmenou, okrem radosti zo športu, sú samozrejme aj víťazstvá a medaily, ktorých má doma už takmer 100. Najprestížnejšími sú: titul Majstra SR, Vicemajstra SR, Víťaz Slovenského pohára, Talent Novej Európy a medaily má aj zo zahraničných súťaží. Matúšovi prajeme veľa ďalších úspechov a držíme palce v súťažiach, ktoré má ešte pred sebou. 👌

 • TITULNÁ STRANA MOJEJ OBĽÚBENEJ KNIHY - 7. A

  Prázdniny boli síce časom oddychu, no naši žiaci nezaháľali. 🤔 Čo - to z voľného času venovali aj štúdiu, príprave na vyučovanie. Ôsmacke projekty ste mali už možnosť vidieť.👌Žiaci siedmeho ročníka mali zase podľa vlastnej fantázie vytvoriť nový obal obľúbenej knihy. Mal byť spracovaný netradične, nápadito a na jeho stvárnenie mohli použiť rôzne materiály. V utorok 7. marca mali na hodinu slovenského jazyka a literatúry priniesť knihu, ktorej obal vytvárali, ako aj nový, vlastný návrh. Ťažko bolo vybrať tie najlepšie... Nám sa vidia vydarené naozaj všetky. 😉

 • ÔSMACI SA STRETLI NIELEN S MALÝM PRINCOM

  Aj žiaci ôsmeho ročníka sa na hodinách literatúry spoznali s pilotom, ktorý jedného dňa stroskotal na Sahare, kde stretol malého princa. Ten mu začal rozprávať svoj príbeh o tom, ktoré planétky navštívil a koho na nich stretol. Princ pochádzal z planétky B612, ktorú opustil, lebo zapochyboval o láske kvetu k nemu. Ruža, ktorá mu tam vykvitla, myslela totiž len na seba. Na planéte Zem sa stretol s líškou, ktorá si želala, aby si ju princ skrotil, aby mohli byť navždy priatelia. V priebehu rozprávania sa pilotovi minula voda, a tak sa aj s malým princom vydali vodu hľadať. Našli studňu. Pilot si vypočul nočný rozhovor princa s hadom, ktorý mu povedal, že ho vráti späť na jeho planétku. V ďalšiu noc had princa uhryzol. Pilot bol zdesením bez seba, no zbytočne. Princ neumrel, len sa na svoju planétku vrátil. Žiaci 8. A sa planéty z Exupéryho diela - Malý princ pokúšali vytvoriť. Či sa im to podarilo, sa presvedčte spolu s nami. ... Istotne však uznáte, že sú veľmi tvoriví a šikovní. 😉

 • ROZHODNITE SA PRE ŠKOLU, KTORÁ VÁŠMU DIEŤAŤU PONÚKNE NIEČO NAVIAC UŽ OD PRVÉHO ROČNÍKA

 • STRATY A NÁLEZY

  Milí rodičia a žiaci!

  Častokrát sa stáva, že si dieťa v škole stratí alebo zabudne kúsok svojho oblečenia. Napriek márnej snahe nájsť majiteľa sa stane, že tieto veci končia dlhodobo v koši strát a nálezov. Pani vychovávateľky sa rozhodli upratať kôš strát a nálezov, veci nafotiť a pridať na stránku školy. Snáď si niekto z vás, milí žiaci a rodičia, spozná svoje tričko, budničku, tepláky či čiapku. Takže milí žiaci, ak si spoznáte svoje oblečenie alebo oblečenie svojho kamaráta či kamarátky, kontaktujte p. učiteľku A. Rónaiovú osobne alebo prostredníctvom Edupage.

 • TVORIVO AJ POPOLUDNÍ

  Druhostupniari na krúžku anglického jazyka vykonali zábavnú aktivitu - maľovali len podľa inštrukcií v angličtine, ktoré im zadávala americká maliarka. Na záver svoje (vydarené) výtvory porovnali s originálom.😉 Pri tejto činnosti sa nielen zdokonalili v cudzom jazyku, ale aj zažili veľa zábavy.👌

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • 0911133221

Fotogaléria