Navigácia

 • GUĽKO BOMBUĽKO

  Dnes našich škôlkárov navštívili naše "bývalé" kamarátky, študentky štvrtého ročníka SOŠP sv. A. Svorada a Benedikta. Dievčatá k nám minulý rok chodili na prax a tento rok, pod vedením pani učiteľky PaedDr. Janky Orieškovej k nám zavítali nie ako praktikantky, ale ako herečky. Predviedli nám veľmi milé divadielko Guľko Bombuľko na motívy rovnomenného dielka Márie Ďuríčkovej. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, odniesli si z neho krásne zážitky a ako poďakovanie poslali našim talentovaným herečkám obrázky z predstavenia. Veríme, že takýchto stretnutí bude v mene spolupráce materskej a strednej školy ešte veľa.

 • FAŠIANGY, TURICE, VEĽKÁ NOC PRÍDE, ŠKÔLKÁROM DNES V ŠKÔLKE VESELO BUDE

  A veselo veru bolo. V piatok, pred posledným fašiangovým víkendom sa v škôlke od rána ozývala hudba, spev a smiech. Deti tancovali, súťažili a maškrtili, dievčatá zo 6.A im pripravili malý tanečný program a navštívili ich aj vzácni hostia, naša pani riaditeľka a pán kaplán - ako inak - tiež v úžasných maskách.

 • OPÄŤ ÚSPECH

  Do súťaže umeleckého prednesu Šaliansky Maťko sa aj tento rok zapojili žiaci našej školy. Ďakujeme Damianovi Fenikovi za účasť a Laure Mikoláškovej za krásne 3.miesto v okresnom kole súťaže.

  Srdečne blahoželáme

 • NÁVŠTEVA GRÉCKOKATOLÍCKEHO CHRÁMU SV. CYRILA A METODA

  Dňa 09.02.2024 žiaci 7.ročníka v rámci hodiny KNB navštívili Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne. Ďakujeme p. farárovi o. Igorovi Cingeľovi za milé privítanie a za prehliadku chrámu spojenú so zaujímavým výkladom. Nech dobrotivý Pán odmeňuje Vašu pastoračnú činnosť.

 • Karneval pre 1. stupeň

 • STREDNIACI A VEĽKÁČI NAVŠTÍVILI GALÉRKOVO

  Naše detičky mali opäť možnosť navštíviť galériu M. A. Bazovského, kde boli pre nich prichystané zaujímavé aktivity. Najskôr si prešli aktuálnu výstavu obrazov Oldřicha Tichého – Cez horizontálu, kde deti vymýšľali názvy obrazom a potom hľadali vystavený obraz za pomoci malej fotografie.

  Ďalšie vystavené diela patrili Michalovi Janigovi – Zber pohybu. Stredniaci mali za úlohu vymodelovať z plastelíny podobné diela, aké videli a veľkáči krúžkovali na papieri diela, ktoré našli.

  Na záver sme sa dostali do ateliéru, kde dostali zadanie namaľovať niečo veselé, niečo čo ich robí šťastných.

  Ďakujeme za zaujímavý výklad a atraktívne aktivity pre naše deti. Tešíme sa na ďalšiu návštevu galérie.

 • AJ ŠKÔLKAR SA MÔŽE STAŤ REPORTÉROM

  Deti si v rámci týždňa Komunikačných médií vyskúšali vytvoriť reportáž o tom, kto pracuje v našej MŠ.

  Vedeli, že sa v škôlke nachádzajú učiteľky, kuchárka a upratovačka. Na stranke školy zistili, že máme aj pani riaditeľku. Pani učiteľka deťom povedala, že máme aj pani ekonómku a pána školníka (využili rôzne zdroje informácií).

  Bolo treba tieto infirmacie overiť v teréne a tak vzali mobil (na fotenie), mikrofóny, zápisníky a ceruzky. Koho v škôlke/škole stretli, toho vyspovedali - ako sa volá, či pracuje v MŠ alebo v ZŠ, aký má v danej inštitúcii post a či sa mu jeho praca páči.

  Deti sa učili viesť dialóg, vykať si s dospelým. Stretli sa aj s dospelými, ktorí v MŠ nepracujú (učiteľky a študentky) a tak sa dozvedeli, že reportéri sa môžu stretnúť aj s tým, že nedostanú odpoveď na všetko... (pani riaditeľka im odmietla povedať, koľko má rokov :) )

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  V týchto dňoch sa v priestoroch základnej školy rozoznel umelecký prednes poézie a prózy. Do školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa zapojili žiaci 1. a 2. stupňa. Porota mala neľahkú úlohu, ale nakoniec rozhodla nasledovne:

  3. miesto: Paulína Hoštáková (5. ročník)

  2. miesto: Ella Košťanová (4. ročník) a Laura Mikolášková (4. ročník)

  1. miesto bez postupu do obvodného kola: Zuzana Kukučová (9. ročník)

  O svojich schopnostiach porotu presvedčili dievčatá Barbora Iringová (2. ročník) a Natália Lešinská (3. ročník), ktoré postupujú ďalej v súťaži a budú nás reprezentovať na obvodnom kole v Trenčíne.

  Všetkým srdečne blahoželáme!

 • A SLOVO BOLO U BOHA

  Dňa 30.januára 2024 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy ...a Slovo bolo u Boha.

  Na súťaži sa zúčastnilo 70 žiakov, študentov a 9 porotcov. Našu školu reprezentovali Daniela Iringová (2.kategória - próza), Damian Fenik (3.kategória - próza), Zuzana Kukučová (4.kategória - poézia) a Dorota Vizváryová (4.kategória - próza).

  Našim žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a veríme, že im záujem o recitáciu vydrží aj naďalej...

 • AKO BOLO NA LVVK...

 • MALÍ VÝSKUMNÍCI

  Naše deti z 2.B s radosťou objavujú, skúmajú a učia sa nové veci.

  Zážitkovým učením na hodinách prvouky sa zoznamujú s jednotlivými látkami a skúmajú ich rozpustnosť. Vyučovacia hodina s odborníkom v tejto oblasti a skutočným vedcom ale ešte viac obohatila pocit poznávania a radosť z učenia. Na hodinu totiž prišla mama Agátky - Ing. Anna Švančárková, PhD. Deťom odpovedala na zvedavé otázky, priblížila, ako vyzerá ozajstné laboratórium, aké pomôcky používajú pri práci a čo všetko skúmajú. Pripravila si pre ne pokus zameraný na rozpustnosť látok vo vode a proces odparovania.

  Tešíme sa, že aj týmto odborným výkladom a rozhovorom, obohatila náš deň plný objavov. 

 • Riaditeľské voľno – informácia

   

  V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  udeľujem

  z organizačných dôvodov  - krajské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha... -

  dňa 30. 1. 2024

  riaditeľské voľno žiakom 5. – 9. ročníka

  Základnej školy s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Braneckého 4, Trenčín.

   

   

  Mgr. Monika Oprchalová

  riaditeľ školy

   

  Na vedomie:

  DŠÚ, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra

  Zákonní zástupcovia žiakov

 • DIVADELNÉ PREDSTAVENIE TRÓJA

  Dňa 24.01.2024 navštívili žiaci 5. - 9.ročníka Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, kde si pozreli divadelné predstavenie s názvom TRÓJA.

  Veľký epos Trója, inšpirovaný nielen Homérovou Iliadou, rozpráva známe príbehy gréckych bájí - o najkrajšej žene na svete, o povestnom trójskom drevenom koňovi, o veľkých hrdinoch a mocných bohoch a o jednej veľkej láske, ktorá rozpútala najväčšiu vojnu mýtických dôb.

  Tešíme sa, že sme si toto predstavenie okrem hodín v škole mohli priblížiť aj na doskách divadla.

 • VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

  Naša škola sa zapojila do výtvarnej súťaže, ktorú každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum pod názvom Biblia očami detí.

  Jej cieľom je spoznávanie Svätého písma v dimenziách duchovného a umeleckého rozvíjania dieťaťa, zobrazenie textov Biblie a ich miesta v živote každého človeka.

  Spoločná téma súťaže bola - Vytrvať vo viere, ktorá je základom kresťanského života a dáva mu zmysel.

  Deti ľubovoľnými výtvarnými technikami spracovali príbehy zo Starého a Nového zákona podľa určených propozícií.

  Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do diecézneho kola v Nitre.

  Všetkým srdečne gratulujeme.

   

 • VŠETKO NAJLEPŠIE, VŠETKO NAJLEPŠIE VÁM PRAJEME ...

  Nedávno oslávila naša kolegyňa a triedna pani učitelka Mgr. Blaženka Collerová, krásne životné jubileum. Jej verní štvrtáci spolu s rodičmi prichystali pani učiteľke milé prekvapenie.

  Touto cestou sa pripájame k zástupu gratulantov a vyprosujeme hojnosť Božích milostí, zdravia, pokoja, radosti, lásky a porozumenia.

 • TALENTCENTRUM TRNAVA

  Dňa 23.1.2024 sa naši žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili workshopu v oblasti kariérneho poradenstva v Talentcentre v Trnave.
  Pod vedením vynikajúceho lektora - pána Mária, zistili, aké sú ich schopnosti a zručnosti, čo im veľmi pomôže pri výbere vhodného budúceho povolania. Postupne si otestovali v troch kolách všeobecné schopnosti a znalosti z matematiky, slovenčiny, angličtiny, logiku, koncentráciu a pozornosť. V ďalších kolách zistili svoje špecifické schopnosti a znalosti - pamäť, vnímanie formy a priestoru, organizačný talent, fyziku a techniku, IT znalosti, orientáciu na zákazníka. Každému testu predchádzala zaujímavá prednáška a odborné vysvetlenie. Medzi testami mali žiaci možnosť zrelaxovať pri stolnom futbale, či len tak na tulivakoch v krásnych priestoroch Talentcentra.
  P. lektor našich žiakov veľmi pochválil za - citujeme jeho slová: ,,excelentnú disciplínu a excelentné výsledky” hlavne v matematike a fyzike. Každý žiak si výsledky odniesol vo vytlačenej forme, môžu im veľmi pomôcť pri rozhodovaní o strednej škole s rodičmi doma.
  My - triedne učiteľky, sme zasa raz boli hrdé na našich žiakov a pochvala nás veľmi potešila.
  Ďakujeme Talentcentrum Trnava!

  Martina Reháková, Jana Faglicová

 • MIDI VOLLEYCUP a BASKETBAL 3x3

  V sredu 17. 1. 2024 sa naše žiačky 6. – 9. ročníka zúčastnili základného kola vo volejbale škôl - MIDI VOLLEYCUP. Našimi súpermi boli ZŠ Dlhé Hony a ZŠ Melčice - Lieskové. Dievčatá skončili na treťom mieste.

  Vo štvrtok 18. 1. 2024 sa naše žiačky zúčastnili základných kôl medzi školami v basketbale 3x3. V skupine mali ZŠ Novomeského a ZŠ Trenčiansku Turnú. Dievčatá veľmi bojovali až do konca. Skončili na druhom mieste. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy.

 • LYŽIARSKY VÝCVIK, SKI KASÁRNE JAVORNÍKY

  Aj tento rok sa v dňoch od 8. 1. - 12. 1. 2024 pre žiakov našej školy konal lyžiarsky výcvik. Zúčastnilo sa na ňom 24 žiakov siedmeho až deviateho ročníka. Žiakom sa venovali p. učiteľky Duvačová, Reháková a Bukovčáková. O ich zdravotný stav sa výborne starala p. zdravotníčka Evka, ktorej patrí veľké poďakovanie. Kurz prebiehal v nádhernom prostredí v pohorí Javorníkov na moravsko-slovenskom pohraničí. Žiaci boli ubytovaní v krásnom Horskom Hoteli HÁJENKA.
  Hoci prvé dni boli riadne mrazivé, hriali nás a tešili krásne slnečné lúče. Počas týždňa sme mali výborné podmienky na lyžovanie. Deti mali obrovskú chuť naučiť a zdokonaliť sa v lyžovaní, čo sa im aj podarilo. Na konci kurzu si žiaci medzi sebou zasúťažili v slalome.
  Veríme, že žiaci, ktorí absolvovali lyžiarsky výcvik, svoje zručnosti využijú aj v budúcnosti a že budú na tento spoločný týždeň príjemne spomínať.

   

   

  Čo sa naviac páčilo 7.A  na

  ⛷️LYŽIARSKOM⛷️

   

  ANTON KUKUČ: Páčili sa mi izby, jedlo, dobré učiteľky       a lyžovanie.

  NELA KRAJŇÁKOVÁ: Mne sa najviac páčila diskotéka (ples) a večerné programy. Izby krásne… počasie tiež. Hotel perfektný a jedlo výborné.

  VERONIKA JAKUBCOVÁ: Že sme boli lyžovať každý deň a výborné jedlo, večerný program.

  ALICA POLÁŠKOVÁ: Páčil sa mi štýl lyžovania pani učiteľky Bukovčákovej.

  ALŽBETA PÁSTOROVÁ: Najviac sa mi páčili večerné  programy, jedlo, izby, prostredie a lyžovanie každý deň. Bol tam veľmi milý personál či na hoteli, či na svahu.

  LUNA ČÁLIKOVÁ: Najviac sa mi páčilo prostredie a izby hotela. Taktiež jedlo, pes Matej, večerné programy a  wellness.

  DOROTA VIZVÁRYOVÁ: Najviac sa mi páčilo ubytovanie, okolie a pes Maťo a to, že sa nám nič  nestalo

   

 • NÁVŠTEVA V 2. B

  S druhákmi pokračujeme v aktivite zameranej na budovanie triedneho spoločenstva a vo vzájomnom spoznávaní sa. V predvianočnom období k nám zavítala mama Tomáška - pani Ing. Polášková, ktorá pracuje v odpadovej spoločnosti. Veľmi zaujímavo porozprávala deťom význam triedenia odpadu a vysvetlila, do akých nádob treba správne odpad dávať. Pozvala nás k nim aj na exkurziu, ktorú plánujeme uskutočniť v rámci ochrany životného prostredia ku Dňu Zeme. Druhá návšteva, pani Mgr. Želizňáková, sa venuje deťom v špeciálnej škole. Zavítala k nám aj so svojimi žiakmi a pani asistentkou. Priniesla a ukázala názorné pomôcky, ktoré používajú pri vyučovaní a naše deti si ich so záujmom vyskúšali. Jej žiaci zase skúsili s nami vyfarbovať obrázky. Obidve stretnutia boli veľmi príjemné a obohacujúce a už teraz sa tešíme aj na ostatných.

 • Som anjelom pre druhého

  Na začiatku adventu sa deti 2.B spoločne rozhodli, že sa stanú anjelmi pre svojich spolužiakov. Snažili sa jeden druhému pomáhať, obdarovať sa, ponúknuť napríklad sladkosť alebo požičať si veci, ktoré si doma niekto zabudol. Tak si jeden druhého viac všímali a všetko zapisovali. A keďže dnes dostal každý aj odpoveď od Ježiška, ktorý nám nezabudol odpísať prostredníctvom vianočnej pošty, tento list dobrých skutkov sme dali zase Ježiškovi my ako darček. Týmto listom sme naplnili radostné posolstvo Vianoc a umiestnili sme ho k adventnému venčeku a k adventným kalendárom. Veríme, že každý z týchto malých anjelov prinesie do svojich domovov pokoj, radosť a lásku, ktorú detičky zažívali počas adventu aj vo svojej triede. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, Trenčín
 • +421 911 133 221

Fotogaléria