Navigácia

O škole

Profil školy

     Základná škola  sv. Andreja – Svorada a Benedikta

     Zriaďovateľ školy:         

       Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

       Diecézny školský úrad

       Námestie Jána Pavla II. č. 7

       950 50  Nitra

       PaedDr. Peter Buranský, riaditeľ DŠÚ

       tel.: 037/741 28 01

       e-mail: skoly@nrb.sk

    

      Vedenie školy:

      Riaditeľka školy:                           Mgr.  Monika Oprchalová 

      Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:    Mgr. Daniela Škúciová

      Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:     PaedDr. Miroslava Adamcová

      Výchovný poradca:                        Mgr. Martina Reháková

      Školský kaplán:                              ThLic. Pavol Trgo 

                      

     Telefónne čísla:

      Riaditeľka školy:    0911 133 221                        

      Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:       0903 982 656

      Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:      0910 842 957   (0908 762 899)

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria