Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Hana Hulínová HUA Rozvrh
Riaditeľka
hana.hulinova@zsasbtn.sk
 
 
PaedDr. Miroslava Adamcová ADA Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: VII. A
miroslava.adamcova@zsasbtn.sk
 
 
Mgr. Daniela Škúciová SKU Zástupkyňa
Zástupca v triede: 3M - predškoláci
skuciova.daniela@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Bernátová BER Rozvrh
Učiteľka
katarina.bernatova@zsasbtn.sk
 
 
Mgr. Mária Bukovčáková BUK Rozvrh
Učiteľka
maria.bukovcakova@zsasbtn.sk
 
 
Mgr. Blažena Collerová COL Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
blazena.collerova@zsasbtn.sk
 
 
PaedDr. Monika Duvačová DUV Rozvrh
Učiteľka
monika.duvacova@zsasbtn.sk
 
 
Mgr. Jana Faglicová FAG Rozvrh
Triedna učiteľka: VI. A
jana.faglicova@zsasbtn.sk
 
 
Mgr. Andrea Galková GAL Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
andrea.galkova@zsasbtn.sk
 
 
PaedDr. Ľubomír Havran HVR Rozvrh
Učiteľ
havran@wircom.sk
 
 
Ing. Daniela Holá HOL Rozvrh
Učiteľka
daniela.hola@zsasbtn.sk
 
 
Mgr. Eva Holbová HLB Rozvrh
Učiteľka
eva.holbova@zsasbtn.sk
 
 
PaedDr. František Hromada HRO Rozvrh
Učiteľ
frantisek.hromada@zsasbtn.sk
 
 
Mgr. Róbert Hulín HUL Rozvrh
Učiteľ
robert.hulin@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Končírová KON Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
maria.koncirova@zsasbtn.sk
 
 
Mgr. Lucia Kubalová KUB Rozvrh
Triedna učiteľka: IX. A
lucia.kubalova@zsasbtn.sk
 
 
Mgr. Martin Mičovský MIC Rozvrh
Učiteľ
micovsky7@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Reháková REH Rozvrh
Učiteľka
martina.rehakova@zsasbtn.sk
 
 
Mgr. Miroslava Staňová STA Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
miroslava.stanova@zsasbtn.sk
 
 
Mgr. Tomáš Surovčík SUR Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII. A
tomas.surovcik@zsasbtn.sk
 
 
Ing. Viera Vindišová VIN Rozvrh
Učiteľka
viera.vindisova@zsasbtn.sk
 
 
Mgr. Slavomír Zelenák ZEL Rozvrh
Triedny učiteľ: V. A
slavomir.zelenak@zsasbtn.sk
 
 
Mgr. Mária Zemančíková ZEM Rozvrh
Učiteľka
maria.zemancikova@zsasbtn.sk
 
 
Bc. Jarmila Danišová DAN Učiteľka MŠ
Triedna učiteľka: 2M - stredniaci
jarmiladanis@gmail.com
 
 
Bc. Sarah Janíková JAN Učiteľka MŠ
Zástupca v triede: 1M - malkáči
janikovasarah@gmail.com
 
 
Mgr. Veronika Patková PAT Učiteľka MŠ
Zástupca v triede: 2M - stredniaci
v.patkova@centrum.sk
 
 
Gabriela Surovčíková SUG Učiteľka MŠ
Triedna učiteľka: 3M - predškoláci
gabinka.gaziova@gmail.com
 
 
Mgr. Lenka Žáčiková ZAC Učiteľka MŠ
Triedna učiteľka: 1M - malkáči
lenka.zacikova@post.sk
 
 
Mgr. Alena Rónaiová RON Rozvrh
Vychovávateľka
alena.ronaiova@zsasbtn.sk
 
 
Mgr. Danka Slabá SLB Rozvrh
Vychovávateľka
danka.slaba@zsasbtn.sk

© aScAgenda 2022.0.1348 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.05.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria