Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: I.AII.AII.BIII.AIV.AV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A1M - malkáči2M - stredniaci3M - predškoláci
Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Galková
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 10 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Aneta Betáková
 2.  Nikola Brišková
 3.  Natália Geržová
 4.  Barbora Iringová
 5.  David Krajňák
 6.  Juraj Kukuča
 7.  Lenka Obdržálová
 8.  Adela Pápayová
 9.  Karolína Piatriková
 10.  Anton Solín
 11.  Elena Sopková
 12.  Hana Štefanová
 13.  Martin Vizváry
 14.  Anna Vizváryová

© aScAgenda 2024.0.1435 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria