Navigácia

Zoznam tried › Trieda VIII. A

Zoznamy žiakov: I. AII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. AVIII. AIX. A1M - malkáči2M - stredniaci3M - predškoláci
Triedny učiteľ: Mgr. Tomáš Surovčík
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 11 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Dominika Gažíková
 2.  Hana Halačová
 3.  Sebastián Halas
 4.  Arianna Halgašová
 5.  Matej Hamaj
 6.  Michal Hasaj
 7.  Sofia Janíková
 8.  Jozef Ježík
 9.  Šimon Kakody
 10.  Sofia Körmendyová
 11.  Kristína Kukučová
 12.  Matúš Liška
 13.  Lenka Moncmanová
 14.  Nella Nováková
 15.  Adrián Pagáč
 16.  Samuel Páleš
 17.  Timotej Paška
 18.  Petra Šuťáková
 19.  Kiara Vančová
 20.  Ladislav Vizváry
 21.  Sabína Žigová

© aScAgenda 2022.0.1304 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria