Navigácia

Zoznam tried › Trieda IX.A

Zoznamy žiakov: I.AII.AII.BIII.AIV.AV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A1M - malkáči2M - stredniaci3M - predškoláci
Triedny učiteľ: Mgr. Martina Reháková
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 4 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Šimon Briestenský
 2.  Filip Čakloš
 3.  Ján Dankovič
 4.  Adam Dovičic
 5.  Jana Garecová
 6.  Filip Gavenda
 7.  Róbert Hošták
 8.  Richard Chlebana
 9.  Matej Ježík
 10.  Filip Kitko
 11.  Jakub Kosa
 12.  Zuzana Kukučová
 13.  Matúš Lamačka
 14.  Radoslav Marček
 15.  Mária Mistríková
 16.  Hana Ružičková
 17.  Marek Vallo

© aScAgenda 2024.0.1447 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.02.2024

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, Trenčín
  • +421 911 133 221

Fotogaléria