Navigácia

Zoznam tried › Trieda VII. A

Zoznamy žiakov: I. AII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. AVIII. AIX. A1M - malkáči2M - stredniaci3M - predškoláci
Triedny učiteľ: PaedDr. Miroslava Adamcová
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 4 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Šimon Briestenský
 2.  Filip Čakloš
 3.  Ján Dankovič
 4.  Adam Dovičic
 5.  Jana Garecová
 6.  Filip Gavenda
 7.  Róbert Hošták
 8.  Richard Chlebana
 9.  Matej Ježík
 10.  Filip Kitko
 11.  Zuzana Kukučová
 12.  Radoslav Marček
 13.  Mária Mistríková
 14.  Hana Ružičková
 15.  Marek Vallo

© aScAgenda 2022.0.1304 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria