Navigácia

Zoznam tried › Trieda VI. A

Zoznamy žiakov: I. AII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. AVIII. AIX. A1M - malkáči2M - stredniaci3M - predškoláci
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Faglicová
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 6 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Viktória Bottková
 2.  Simeon Cingeľ
 3.  Alexandra Halasová
 4.  Dominik Štefan Hlucháň
 5.  Matúš Kakody
 6.  Kvetoslava Kulichová
 7.  Júlia Liptáková
 8.  Filip Liška
 9.  Marián Mojžiš
 10.  Adam Parady
 11.  Vincent Tóth
 12.  Jakub Tvrdoň
 13.  Veronika Vallová
 14.  Vladimír Sebastian Vančo
 15.  Sophia Aida Walter

© aScAgenda 2022.0.1304 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria