Navigácia

Zoznam tried › Trieda VIII.A

Zoznamy žiakov: I.AII.AII.BIII.AIV.AV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A1M - malkáči2M - stredniaci3M - predškoláci
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Faglicová
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 7 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Viktória Bottková
 2.  Simeon Cingeľ
 3.  Alexandra Halasová
 4.  Dominik Štefan Hlucháň
 5.  Matúš Kakody
 6.  Dávid Kornecký
 7.  Kvetoslava Kulichová
 8.  Miroslav Lehotský
 9.  Júlia Liptáková
 10.  Filip Liška
 11.  Marián Mojžiš
 12.  Vincent Tóth
 13.  Jakub Tvrdoň
 14.  Veronika Vallová
 15.  Vladimír Sebastian Vančo
 16.  Sophia Aida Walter
 17.  Zuzana Zaťková

© aScAgenda 2024.0.1435 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria