Navigácia

Zoznam tried › Trieda II. A

Zoznamy žiakov: I. AII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. AVIII. AIX. A1M - malkáči2M - stredniaci3M - predškoláci
Triedny učiteľ: Mgr. Blažena Collerová
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 14 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Dominika Brišková
 2.  Šimon Dobo
 3.  Tamara Fabianová
 4.  Jakub Fiala
 5.  Oliver Pio Hollý
 6.  Nella Hrnčiarová
 7.  Emily Chlebanová
 8.  Tomáš Kitko
 9.  Ella Košťanová
 10.  Sebastián Kotešovec
 11.  Kristína Kováčová
 12.  Jonáš Liška
 13.  Laura Mikolášková
 14.  Tea Moravčíková
 15.  Lea Oriešková
 16.  Kristína Pápayová
 17.  Alžbeta Siheľská
 18.  Lucia Suchá
 19.  Rebeka Trúchla
 20.  Terézia Vallová

© aScAgenda 2022.0.1304 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria