Navigácia

ŠKD

Charakteristika

     Školský klub detí je súčasťou Základnej školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta, ktorá je jedinou katolíckou školu v meste Trenčín. ŠKD je umiestnený v bežných triedach v čase mimo vyučovania. Využíva tiež priestory čitárne a herne, meditačnej miestnosti,  vonkajšieho klubového  ihriska, telocvične,  multimediálnej učebne, učební informatiky a tiež ostatných vonkajších športových a rekreačných priestorov. ŠKD má tri oddelenia, ktoré poskytujú výchovu a vzdelávanie pre cca 70 žiakov primárneho vzdelávania.

     Výchovu vedieme v duchu katolíckej viery a morálky.  Náš školský klub ponúka deťom bezpečný a priateľský priestor, otvorenosť a toleranciu, nestresujúce, estetické prostredie. Podporujeme ich iniciatívnosť, nápaditosť, kreativitu. Deti vedieme k samostatnosti a k spolupráci.

 

Prevádzka ŠKD je v čase:

    Ranný klub: od 6:30 - 7:40 hod.

    Popoludňajší klub: od 11:40 - 16:30 hod. 

 

O vaše deti sa s láskou starajú pani vychovávateľky: 

Mgr. Alena Rónaiová

Mgr. Milada Berdáková

 

Kontakt ŠKD: 0909 250 521

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria