Navigácia

Projekty školy

Daj si vodu z vodovodu

Zámer projektu

     "Daj si vodu z vodovodu" - je environmentálny projekt Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a. s.. Cieľovou skupinou sú deti z miest a obcí, s pôsobnosťou TVS a. s. Prvý ročník úspešne prebehol v roku 2008, oslovil žiakov základných a stredných škôl. Tento školský rok 2013/2014 je to už 6. ročník, do ktorého sa mohli zapojiť žiaci I. stupňa ZŠ.

     Hlavnou myšlienkou projektu je výchova a vzdelávanie najmladšej generácie – detí, budovanie pozitívnych návykov k vode z vodovodu a ochrana životného prostredia.

KVAPKA ZDRAVIA

KVAPKA ZDRAVIA

     Súťaž je zameraná na podporu kreativity u žiakov I. stupňa základných škôl vo forme

vytvorenia audiovizuálneho reklamného spotu (videa) zobrazujúceho vodu z vodovodu ako základ zdravého životného štýlu, prípadne v protiklade s negatívnym vplyvom sladených a energetických nápojov na zdravie človeka.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria