Navigácia

SPOZNÁVAJME BRITSKÚ KULTÚRU A SPOLOČNOSŤ FOTOGALÉRIA O projekte

PROJEKT ERASMUS

V auhttp://www.vlajky-statu.cz/data/vlajky/vlajka-velka-britanie-800.gifguste 2015/10.8- 14.8. 2015/ dvaja  vyučujúci AJ/Ing. Hana Hulínová a Mgr. Róbert Hulín/ boli na krátkom študijnom pobyte vo Veľkej Británii. Naša škola sa takto úspešne  zapojila do medzinárodného projektu Erasmus +/ mobilita pracovníkov v školskom vzdelávaní/so svojím projektom  - Spoznávajme britskú kultúru a spoločnosť.  

Účastníci tohto podujatia  /učitelia zo základných i stredných škôl sa vzdelávali a vymieňali si navzájom svoje poznatky a skúsenosti v ADC College v londýnskej časti Harrow.

V prvý deň jednotliví účastníci kurzu /učitelia zo základných i stredných škôl z  Nemecka, Talianska, Rumunska, Francúzska, ale i z nášho rodného Slovenska/ navzájom zoznámili. Všetci odprezentovali nielen svoje školy, ale i mestá a krajiny, z ktorých pochádzajú. Tu získali  fundované informácie o britskom vzdelávacom systéme a zmenách, ku ktorým dochádza práve v tomto období a mohli  ich porovnať s aktuálnymi zmenami v školstve v našej krajine.

Veľmi zaujímavou časťou  boli hodiny zamerané  na zaujímavosti o Londýne a múdrym nápadom ako vhodne motivovať žiakov a študentov na hodinách AJ. Jedlo  a stravovanie je určite téma, ktorá nikoho nenechá chladným, najmä ak je spojená s ochutnávkou tradičnej anglickej kuchyne ale i exotickou kuchyňou typickou pre imigrantov, ktorí v Londýne našli svoj trvalý domov.

 Veľká Británia je tiež kolískou modernej hudby a  preto i táto téma bola v centre pozornosti účastníkov a ich školiteľov.

Veľa zábavy si učitelia užili i pri hľadaní slov, ktoré si navzájom vypožičiavajú angličtina i ostatné svetové jazyky prítomných účastníkov. Svoju pozornosť tiež  zamerali aj na zvláštnosti regionálnych akcentov a špecifiká jazyka rôznych spoločenských tried. Humor and komédia  bola téma, v ktorej sa všetci prítomní snažili pochopiť povestný britský zmysel pre humor a kreatívne ho využiť  pri zostavovaní budúcich vyučovacích hodín. Mnohé zaujímavosti sa dozvedeli aj pri netradičnom pohľade na britskú literatúru a TV a možnostiach ako ich  aktívne a zmysluplne zahrnúť do hodín  AJ.

Samozrejme, že celý čas netrávili iba  v triede, ale ich boľavé nohy boli svedkom toho, ako  na vlastnej koži zažívali tú neopakovateľnú atmosféru pulzujúceho multikultúrneho veľkomesta.  Sme radi, že  naša škola získala finančnú dotáciu na tento projekt a poznatky, ktoré sme získali využijeme i pri tvorbe nových učebných osnov pre voliteľný predmet konverzácia v AJ, ktorý   od siedmeho ročníka budú mať tohtoroční piataci.

 Všetci sa už teraz spoločne tešíme na prezentačné " Dni britskej kultúry" , ktoré pripravíme v máji tohto roku. Tu budete môcť  okúsiť pravé anglické raňajky, vypiť si šálku dobrého čaju, či vyskúšať pre nás nezvyklé chute ako je nealko nápoj IRNBLUE, vypočuť si pravý britský pop alebo schuti sa zasmiať na pravom britskom humore.

 

 

ADC COLLEGE , Station House, 11-13 Masons Avenue, Middlesex, Harrow HA3 5AD,  Middlesex, United Kingdom

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria