Navigácia

Projekty školy

Zelená škola

Čo je Zelená škola?

Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň cez 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Na Slovensku je v tomto školskom roku registrovaných 278 škôl. Program Zelená škola prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP).

     Naša škola je zapojená do programu Zelená škola, ktorý pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu, t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie. Sme presvedčení, že o problematike životného prostredia nestačí len získavať vedomosti, ale že je zároveň nevyhnutné snažiť sa zmeniť naše konanie. Urobiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť. Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti.  Súčasťou pracovného tímu – kolégia sú aj žiaci, ktorí analyzujú súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Kolégium na našej škole tvoria dobrovoľníci – žiaci šiesteho, siedmeho, ôsmeho aj  deviateho ročníka, ktorí vyhodnotili situáciu na našej škole a zvolili prioritnú tému - ODPAD, ktorej sme sa venovali uplynulé dva roky.

 

Deň Zelených škôl 2013

     22. apríla, na Deň Zeme, sa naša škola zapojila do akcie „Deň Zelených škôl“. Žiaci spolu s pedagógmi pripravili rôzne aktivity týkajúce sa našej prioritnej témy v programe Zelená škola (odpad) - pokúsili sa o bezodpadové hospodárstvo, pripravili pútavé rovesnícke vzdelávanie pre mladších spolužiakov, obliekli sa vo farbách separácie odpadu a na vyučovaní sa venovali environmentálnym témam.

     Žiaci sa priamo podieľali na príprave aktivít. V rovesníckom vzdelávaní formou divadielka o separovaní odpadu pre mladších žiakov účinkovali žiaci V. ročníka: Anetka Pašková, Terezka Bruchterová, Laura Džuganová, Terezka Králová, Alžbetka Reháková, Lívia Jánska, Miriam Meňhertová, Veronika Kočišová  a Peter Kepeňa. Scenár a báseň o separovaní pripravil Peter Kepeňa, kostýmy - Emma Hatalová, rekvizity a plagát dievčatá. Informačnú nástenku vytvoril Šimon Bačík. Žiaci VI. ročníka pripravili malé občerstvenie, pomáhali pri výrobe nádob na separovanie, kontrolovali a vyhodno-covali bezodpadové hospodárenie v triedach. Žiaci VII. ročníka pripravili plagát ku Dňu Zelených škôl - Sára Králová, Šimon Michalka, ktorí tiež pomáhali pri technickej podpore malého divadelného predstavenia. Na hodinách OBN a ANJ žiaci vytvorili zaujímavé projekty k uvedenej téme. Na HUV vymysleli pieseň o triedení odpadov.

 

Súťaž "Zapoj, zachyť, zdieľaj"

     Svoje aktivity v rámci programu Zelená škola sme sa pokúsili zhrnúť vo fotopríbehu „Veľa farieb má náš svet“, s ktorým sme sa prihlásili aj do súťaže videí a fotopríbehov na internetovej stránke Zelenej školy „Zapoj, zachyť, zdieľaj“. O víťazovi rozhodla verejnosť v hlasovaní, ktoré prebiehalo do 9. júna. V kategórii fotopríbeh sme v súťaži obsadili 2. miesto. Naša vďaka patrí všetkým zúčastneným a najmä p. uč. Ružičkovej, ktorá fotopríbeh spracovala graficky.

 

 

 

 

Medzinárodný certifikát

Medzinárodný certifikát

Dňa 10.10.2013 sa uskutočnilo v Košiciach slávnostné odovzdávanie titulov a vlajok  medzinárodného vzdelávacieho ekoprogramu Zelená škola. Zástupcovia našej školy prevzali certifikát, ktorý oceňuje aktivity školy v ochrane životného prostredia a aktívnej spolupráce. Titul Zelená škola získali školy, ktoré v posledných 2 rokoch realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov.

Diplom

Diplom

26. jún 2013 bol pre našich žiakov i učiteľov dňom športovo-ekologickej olympiády, prostredníctvom ktorej sme sa už po druhýkrát zapojili do projektu "Beh za klimatickú spravodlivost". Touto aktivitou sme sa snažili zvýšiť povedomie našich žiakov o tom, ako vplýva naše správanie sa ku životnému prostrediu na juh planéty, zaangažovať ich v boji za klimatickú spravodlivosť, vzbudiť v nich záujem a solidaritu voči rovesníkom v subsaharskej Afrike. Slovenská katolícka charita udelila našej škole diplom za aktívnú účasť v projekte.

Z našej činnosti

Pozývame vás, pozrieť si krátky prehľad z našej činnosti za uplynulé dva roky v projekte Zelená škola.

Z_nasej_cinnosti.pdf

Fotopríbeh

Celý fotopríbeh zo súťaže "Zachyť, zapoj, zdieľaj" si budete môcť pozrieť tu:  fotopribeh.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, Trenčín
  • +421 911 133 221

Fotogaléria