Navigácia

Materská škola

Kontakt

Adresa: ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta
Braneckého 4
91101 Trenčín
Email: cmsbraneckeho@gmail.com
Telefón: 0910 842 957 (MŠ)
0908 762 899 (zástupkyňa riaditeľky školy)

Vitajte

 

Vitajte na web stránke MŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta

Jedálny lístok

Naša materská škola

Naša materská škola


Materská škola sv. Andreja - Svorada a Benedikta v Trenčíne 

ako súčasť Základnej školy sv. Andreja - Svorada a Benedikta sa nachádza v centre mesta Trenčín. Jej zriaďovateľom je Rímskokatolícka Cirkev, biskupstvo Nitra. Materská škola je trojtriedna, s vyučovacím jazykom slovenským. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 rokov do 6 rokov. Kapacita materskej školy je 62 detí.

Nachádza sa  v ľavom  bloku  budovy ZŠ, má samostatný bezbariérový vchod. Zo šatne pre deti je priamy vstup do prvej triedy so zaradením detí vo veku od 5 do 6 rokov. Trieda slúži ako herňa a spálňa so vstupom do vlastných hygienických zariadení.  Druhá trieda so zaradením detí vo veku od 3 do 4 rokov je prístupná z druhej šatne a slúži ako herňa. Je prepojená s hygienickými priestormi a spálňou. Obe triedy sú prepojené centrálnou chodbou, ktorou sa deti presúvajú do samostatnej jedálne. Na prízemí sa nachádzajú sociálne zariadenia pre zamestnancov, šatňa pre nepedagogických zamestnancov, jedáleň a sklad. Tretia trieda so zaradením detí vo veku od 3 do 6 rokov sa nachádza na poschodí, má samostatnú spálňu a hygienické zariadenie. Na poschodí sa tiež nachádza šatňa a zborovňa pre pedagogických zamestnancov. MŠ má aj druhý samostatný hospodársky vchod v pravej časti objektu. Slúži pre ostatných zamestnancov školy a na zásobovanie výdajne stravy.

Pobyt vonku deti trávia na dvore, ktorý je spoločný so ZŠ (využívame ho na vozenie na bicykloch, odrážadlách, na loptové a iné pohybové hry) alebo na detskom ihrisku, ktorý je vedľa budovy MŠ, oplotený a zatrávnený, nachádza sa v ňom altánok a herné prvky (hojdačky, preliezky, šmýkalka). Radi tiež využívame možnosť vychádzok do blízkeho okolia či do prírody (lesopark Brezina, povodie Váhu alebo do mesta (Mierové námestie, Trenčiansky hrad)

Predprimárne vzdelávanie v MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta sa uskutočňuje podľa  Školského vzdelávacieho programu „Benedikt“, v súlade so ŠVP, prerokovaného Pedagogickou radou a Radou školy. ŠkVP je vypracovaný podľa usmernení a predpisov školského zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov čl. I § 7 ods. 1 až 9.

 

Organizácia dňa

Denný poriadok výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne

 

Čas

Činnosti

06.30 – 7.55

príchod detí do MŠ, hry a činnosti podľa výberu detí

08.00 – 08.30

modlitba, ranný kruh , zdravotné cvičenie

08.45 – 09.15

09.15 – 09.45

1M, 2M

3M

desiata

9.15 – 10.00

9.15 – 10.15

9.45 – 10.45

1M

2M

3M

 

vzdelávacia aktivita

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

1M, 2M

3M

príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, vzdelávacia aktivita

11.30 – 12.00

12.00 – 12.20

12.20 – 12.50

1M

2M

3M

 

obed

12.00 – 14.00

12.30 – 14.30

13.00 – 14.00

1M

2M

3M

 

odpočinok

14.30 – 15.00

15.00 – 15.30

1M

2M, 3M

olovrant

15.00 – 16.30

hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia aktivita, pobyt detí vonku

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0911133221

Fotogaléria