Navigácia

Pre deviatakov

Výchovné poradenstvo

Činnosť výchovného poradcu je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. Výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológom, pedagogicko-psychologickou poradňou.

V oblasti profesijnej orientácie poskytuje:

⇒ pomáha a usmerňuje žiakov a ich rodičov pri výbere strednej školy;

⇒ informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých stredných školách;

⇒ umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi stredných škôl;

⇒ organizuje žiakom besedy;

⇒ zabezpečuje exkurzie a účasť na prezentáciách stredných škôl;

⇒ spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou  v Trenčíne a s ďalšími centrami, ktoré navštevujú naši žiaci;

⇒ podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov;

⇒ kontaktuje na CPPPaP rodičov žiakov, ktorí sú nerozhodní pri výbere strednej školy;

⇒ pri výbere využívame program PROFORIENT, ktorý umožňuje simuláciu poradia žiaka na konkrétnej vybranej škole z jeho doterajších výsledkov.

 

Výchovná poradkyňa:            Mgr. Martina Reháková

     Konzultačné hodiny

Utorok: 13:30 - 15:00 hod.

Piatok: 9:00 – 11:00 hod. (alebo po vzajomnej dohode)


Testovanie žiakov 9. ročníka -  20. marec (streda) 2024

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2024 sa na našej škole uskutoční: 20. marca 2024 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. 


Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. apríla 2024 (streda). 

 

                                                 ! NEPREHLIADNITE !

 •  
 • Harmonogram prijímacieho konania 2024/2025

 • Prijímacie skúšky na stredné školy na školský rok 2024/2025


           gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého  priemyslu a konzervatóriá (prihlášky do 20. marca 2024)

   - výsledky prijímacieho konania zverejní riaditeľ strednej školy 17. mája 2024.

  zákonný zástupca žiaka najneskôr do 22. mája 2024 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

   

  stredné športové školy  (prihlášky vo februári 2024)

  výsledky prijímacieho konania zverejní riaditeľ strednej školy 17. mája 2024.

  zákonný zástupca žiaka najneskôr do 22. mája 2024 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

   

  ĎALŠÍ TERMÍN PRIJÍMACEJ SKÚŠKY (2. kolo)

  na nenaplnený počet miest (NIE OSEMROČNÉ) - 18. jún 2024,

  dokončenie 19. jún 2024

  - výsledky prijímacieho konania zverejní riaditeľ strednej školy 21. júna 2024.

  zákonný zástupca žiaka najneskôr do 26. júna 2024 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

   

   ZMENA!

  Stredné školy doručujú rozhodnutia len zákonným zástupcom uchádzačov, ktorí neboli prijatí a tým, ktorí písomne potvrdili prijatie na strednú školu. Rozhodnutia sa nezasielajú ak bol uchádzač prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil. (Najprv treba písomne potvrdiť nastúpenie na strednú školu a následne dostanete rozhodnutie)

  Pre informáciu o prijatí alebo neprijatí bude dôležitý zoznam výsledkov uchádzačov, ktorý zverejní stredná škola v presný dátum.

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, Trenčín
 • +421 911 133 221

Fotogaléria