Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AII.AII.BIII.AIV.AV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A1M - malkáči2M - stredniaci3M - predškoláci
Triedny učiteľ: Mgr. Miroslava Staňová
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 11 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Anna Cingeľová
 2.  Veronika Cingeľová
 3.  Samuel Dudič
 4.  Martina Halašková
 5.  František Hamaj
 6.  Lilien Heringešová
 7.  Daniela Iringová
 8.  Nela Kakodyová
 9.  Kristína Kornecká
 10.  Damián Kotlárik
 11.  Richard Koža
 12.  Tereza Kulichová
 13.  Natália Lešinská
 14.  Katarína Obdržalová
 15.  Stanislav Osuský
 16.  Terézia Pástorová
 17.  Mathias Pavlis
 18.  Jakub Škrovánek
 19.  Adam Damián Urík

© aScAgenda 2024.0.1435 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria