Navigácia

 • ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKU 2021/2022

  ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKU 2021/2022

  Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).

  Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

  Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2022 alebo T5 2022) sa uskutoční 18. mája 2022 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2022 alebo T9 2022) sa uskutoční 6. apríla 2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a 7. apríla 2022 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Náhradný termín Testovania 9 2022 sa uskutoční 21. a 22. apríla 2022 (štvrtok, piatok).

  Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2. septembra 2021 do 29. októbra 2021 na všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do 30. novembra 2021. Súbor testov je rovnaký pre obidva ročníky. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné na stránke https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie.

  Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2021 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

  Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

  Prázdniny        Posledný deň vyučovania               Termín prázdnin                              Začiatok vyučovania po prázdninách

  jesenné            27. október 2021 (streda)          28. október – 29. október 2021                       2. november 2021 (utorok)

  vianočné         22. december 2021 (streda)       23. december 2021 - 7. január 2022            10. január 2022 (pondelok)

  polročné          3. február 2022 (štvrtok)              4. február 2022 (piatok)                                    7. február 2022 (pondelok)

  jarné                4. marec 2022 (piatok)                 7. marec – 11. marec 2022                            14. marec 2022 (pondelok)

  veľkonočné     13. apríl 2022 (streda)                14. apríl – 19. apríl 2022                                  20. apríl 2022 (streda)

  letné      30. jún 2022 (štvrtok) 1. júl – 2. september 2022                                                 5. september 2022 (pondelok)

   

 • PRIHLÁSENIE NA STRÁNKU ŠKOLY - RODIČOVSKÉ KONTO

  PRIHLÁSENIE NA STRÁNKU ŠKOLY - RODIČOVSKÉ KONTO

  Milí rodičia,

  rodičovské konto vám pomôže, napr. zadávať ospravedlnenky, podpisovať známky/poznámky, komunikovať s učiteľmi ako rodič, podávať elektronické žiadosti, potvrdzovať prihlasovacie akcie a pod. V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií. Ak niektorí toto konto ešte stále nemajú, obrátili sa na triedneho učiteľa, aby sme aj vám umožnili si to nastaviť.

  PREČO SI VYTVORIŤ KONTO?

  Doteraz Vám boli doručené prístupové mená zhodujúce sa s menom Vášho dieťaťa a s ním aj heslo pre prihlásenie. Ako rodič si však nižšie popísaným postupom môžete vytvoriť automaticky samostatné konto, ktoré má nasledujúce výhody:

   Pokiaľ máte (alebo budete mať) na ZŠ viac ako jedno dieťa, Vaše rodičovské konto Vám umožní vidieť výsledky všetkých detí naraz pod jedným prihlásením. Rodičia s viacerými deťmi.

   V rodičovskom konte si môžete kedykoľvek bez problémov zmeniť heslo, prípadne aj prihlasovací e-mail.

   V prípade, že budete komunikovať so ZŠ, bude zrejmé, že vystupujete ako rodič a nedôjde k zámene s kontom žiaka.

   Každý rodič (otec aj mama) môže mať samostatné konto. Podmienkou je, že rodič uviedol svoju e-mailovú adresu v údajoch poskytnutých ZŠ na začiatku školského roku.

   V budúcnosti, keď predpokladáme spustenie aj ďalších funkcií elektronickej komunikácie bude vytvorenie samostatného žiackeho a rodičovského konta nevyhnutnosťou.

   Rodičovské konto môžete použiť aj v mobilnej aplikácii Edupage. Rodič - ako sa prihlásim do mobilnej aplikácie EduPage?

  AKO SI VYTVORIŤ KONTO?

  Vytvorenie rodičovského konta prebieha automaticky cez stránku školy v nasledujúcich krokoch:

  1. V internetovom prehliadači prejdite na stránku školy na adrese: http://zsasbtn.sk, a kliknite na položku Prihlásenie“, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu. 

  2. Kliknite na text Neviem prihlasovacie meno alebo heslo nachádzajúce sa pod tlačidlom „Prihlásiť sa“. 

  3. Zobrazí sa Vám nové okno pre zadanie e-mailovej adresy pre zaslanie prístupového mena a hesla.

  4. Do položky „Email/Používateľské meno:“ zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli ZŠ. 

  5. Stlačte „Odoslať“. 

  6. Na Vami zadanú e-mailovú adresu bude zaslaný overovací e-mail s predmetom „Edupage - Prihlásenie“ POZOR: je možné, že sa tento e-mail bude nachádzať v záložke Nevyžiadaná pošta/Spam.

  7. Kliknite na overovací link, ktorý je uvedený v texte mailu. 

  8. Otvorí sa Vám okno portálu Edupage.org.

  9. Kliknite na položku „Zmeniť heslo“.

  10. Otvorí sa Vám okno pre nastavenie/zmenu hesla k Vášmu prihlasovaciemu menu:

  11. Vyplňte do oboch položiek nové heslo a kliknite na Zmeniť heslo“.

  12. Prihláste sa na stránke http://zsasbtn.edupage.sk pomocou mena (e-mailová adresa) a hesla (ktoré ste si v predchádzajúcich krokoch zvolili) a používajte výhody rodičovského konta.

  V prípade potreby, pozrite si jednoduché návody, postupy:

    Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?

    Nefunguje mi heslo, zabudol som heslo

    Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?

    Rodič - ako si môžem zmeniť heslo do EduPage?

    Ako môže rodič zistiť heslo na EduPage konte svojho dieťaťa?

    Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?

    Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym prístupom do EduPage?

 • NÁVODY PRE ŽIAKOV A RODIČOV

  NÁVODY PRE ŽIAKOV A RODIČOV

  Ako si vytvoriť osobné rodičovské konto na Edupage

  Ako otvoriť a prehrať pridelenú domácu úlohu alebo iný materiál od učiteľa

  Ako si zobrazím domácu úlohu a správu, ktorú som omylom "skryl" - označil ako "vybavenú"

  Ako nahrať súbor /DÚ, prezentáciu alebo pracovný list/ a odoslať ho učiteľovi

  Ako môže rodič napísať správu učiteľovi cez mobil

  Ako si zapnúť notifikácie v Edupage /informačné správy/

   Kde si môže rodič pozrieť výsledky svojho dieťaťa

  Ako vyčistiť vyrovnávaciu pamäť /cache/ v aplikácii v mobile

 • ELEKTRONICKÉ OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA CEZ EDUPAGE

  ELEKTRONICKÉ OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA CEZ EDUPAGE

  Milí rodičia,

  ospravedlňovanie kratšej neprítomnosti dieťaťa v škole do 5 dní (pri dlhodobej stále musíte mať papierové potvrdenie od lekára) sa vypisuje pohodlne aj cez Edupage

  Aby ste mohli začať používať elektronické ospravedlnenky, potrebujete mať v Edupage vytvorené rodičovské konto. Rodičia môžu zo svojho konta elektronicky zadávať ospravedlnenky, komunikovať s učiteľmi ako rodič, podávať elektronické žiadosti, potvrdzovať prihlasovacie akcie a pod. V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií.

  Rodičovské konto je iné ako žiacke konto. Prihlasovacím menom (loginom) do rodičovského konta je e-mailová adresa, ktorú rodič poskytol škole.

   Návod na vytvorenie konta (ak ho ešte nemáte):

  1.  choďte na ​stránku www.zsasbtn.sk  - Prihlásenie;
  2.  do kolónky Prihlasovacie meno uveďte emailovú adresu, ktorú ste uviedli ako kontaktnú v škole;
  3.  kliknite na Neviem prihlasovacie meno alebo heslo;
  4. na zadanú emailovú adresu príde email obsahujúci nové heslo alebo link, na ktorom si heslo vytvoríte.

  Chcem ospravedlniť moje dieťa z vyučovania v dĺžke 1-5 dní (alebo aj len z niektorých hodín). Ako na to? Elektronická ospravedlnenka! Návod cez webNávod cez appku.

  V prípade akýchkoľvek žiadostí - ospravedlnenie na viac ako 5 dní, oslobodenie z telesnej výchovy a iné - použite modul Žiadosti. Táto žiadosť je schvaľovaná pani riaditeľkou.

  Ak máte viac detí, prostredníctvom rodičovského konta sa môžete prepínať medzi jednotlivými deťmi:

  Rodičia s viacerými deťmi

  Ako vidíte hodiny svojho dieťaťa, nájdete tu:

  https://help.edupage.org/text.php?id=1394&lang=sk

  Kompletný návod na Edupage nájdete tu.

   

 • INFORMÁCIA K ANTIGÉNOVÝM TESTOM

  INFORMÁCIA K ANTIGÉNOVÝM TESTOM

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že antigénové testy na doma, o ktoré ste prejavili záujem, nám zatiaľ nedodali. Okresný úrad - odbor školsva v Trenčíne nás informoval, že počet pridelených testov nepokryl požiadavky škôl a žiadajú ministerstvo o ďalšiu zásielku. V prípade, že nám testy dodajú, budeme Vás o tom hneď informovať. Za pochopenie ďakujeme.

 • VENI SANCTE...

  VENI SANCTE...

  Štvrtkové ráno, 2. septembra 2021, kroky žiakov ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, spolu s pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy, smerovali do kostola Notre Dame. 

  Svätú omšu, pri príležitosti slávnostného otvorenia nového školského roka 2021/2022, celebroval pán dekan, vdp. PaedDr. Ľubomír Havran. 

  Počas kázne sa prihovoril žiakom, ako aj učiteľom a rodičom. Zaželal im veľa chuti do učenia a aj keď sa nie všetkým bude dariť rovnako, mali by mať pevnú vôľu, odhodlanie a vždy cítiť Božiu pomoc – pomoc Ducha Svätého. Svätá omša sa skončila udelením požehnania pre všetkých prítomných. 

  Po jej skončení nasledoval krátky príhovor Ing. Hany Hulínovej, riaditeľky školy, v ktorom srdečne privítala učiteľov a žiakov školy, po skončených letných prázdninách a dovolenkách. Obsahom jej príhovoru bolo povzbudiť k práci jednak učiteľov, ale aj žiakov, aby škola fungovala ako úspešná výchovno - vzdelávacia inštitúcia, bola plná zaujímavých projektov, súťaží, hier, spoločenských a športových podujatí, v získavaní nových poznatkov a objavov. Vo svojom príhovore ešte osobitne privítala najmladších žiačikov – prváčikov. Vyjadrila túžbu, aby s radosťou chodili do školy a príjemne sa v nej cítili. Popriala im veľa úspechov a krásnych zážitkov. 

  Následne sa žiaci od svojich triednych učiteľov dozvedeli pokyny a usmernenia na nasledujúci, "druhý školský deň", kedy opäť zasadnú do školských lavíc, aby mohli niekoľko nasledujúcich mesiacov nadobúdať nové vedomosti, zažívať radosť zo stretnutí so spolužiakmi, budovať vzťahy, jednoducho mali krásne a nezabudnuteľné zážitky, na chvíle strávené v škole.

  Všetkým žiakom, učiteľom a iným pracovníkom školy prajeme a vyprosujeme v novom šk. roku veľa úspechov, pevné zdravie, trpezlivosť, dostatok duševných a fyzických síl, Božej pomoci a požehnania. ❤️

 • MÔJ PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ

  Nastal deň „D“, 2. september 2021, kedy sa otvorila školská brána a vy, naši najmenší, ste vstúpili do svojich vyzdobených tried. Vyobliekaní, s kvetmi v ruke, pre pani učiteľku, niektorí s veľkou radosťou, zvedavosťou, iní zas s prestrašenými očkami nevediac, čo vás v škole čaká. No nebojte sa! Všetko hravo zvládnete!

  Všetkým našim prváčikom prajeme, aby tak ako v tento deň, mali úsmev na tvári a želáme im úspešný štart do života veľkého školáka v ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta.

 • VYNOVENÝ INTERIÉR - ŠKOLSKÁ CHODBA

  Ako sme vám už spomínali, počas leta sa podarilo zrenovovať vnútorné priestory školskej budovy, vymeniť dvere, položiť dlažbu, vymaľovať steny, triedy vybaviť žalúziami a "elektronickým vrátnikom". Veríme, že našim žiakom sa bude v zmodernizovaných priestoroch páčiť a budú sa tu cítiť príjemne. 

 • ZAČÍNAME...

 • PRVÁCI, ŠTARTUJEME!

  Školákov čaká ešte posledný deň oddychu. Našim učiteľom sa však prázdniny už pred niekoľkými dňami skončili, s chuťou prišli do práce, aby nachystali všetko potrebné na nový školský rok; skrášlili aj triedy a spoločné priestory. Na prázdnych stenách pribúdajú obrazy a nové nástenky... Na žiakov čaká úplne vynovená školská chodba, zrenovovaný interiér školskej budovy, rozšírené a zmodernizované priestory školského klubu detí. To všetko, uvidíte vo štvrtok, 2. septembra naživo. Preto sme sa rozhodli, že najlepší je moment prekvapenia a fotodokumentačné zábery vám nateraz neposkytneme, až dodatočne, v piatok: 3. septembra 2021. Ale ako je pripravená prvácka trieda pre našich najmladších žiačikov?

  Nech sa páči, vstúpte!

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA V MATERSKEJ ŠKOLE

  ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA V MATERSKEJ ŠKOLE

  Vážení rodičia, milé deti!

  Školský rok uletel ako voda a leto ubehlo ešte rýchlejšie. Na dvere našej škôlky už klope september. Mesiac, v ktorom sa začína veľa nového. Nielen nový školský rok, ale tiež na vás čakajú noví kamaráti, nové hračky, pre niektorých z vás aj nové pani učiteľky, ktoré sa na všetkých vás veľmi tešia, ale hlavne nové vedomosti, hry a zážitky.

  O výchovu a vzdelávanie detí sa v tomto novom školskom roku 2021/2022 bude (S LÁSKOU) starať 6 kvalifikovaných pani učiteliek:

  Trieda 1M - malkáči: triedna učiteľka: Mgr. Lenka Žáčiková a Bc. Sarah Janíková

  Trieda 2M - stredniaci: triedna učiteľka: Bc. Jarmila Danišová a Mgr. Veronika Patková

  Trieda 3M - predškoláci: triedna učiteľka: Gabriela Surovčíková a Mgr. Daniela Škúciová

  Zároveň sa na deti tešia naši nepedagogickí zamestnanci, p. Monika Kobydová a p. Karolína Palková.

  Prevádzka v MŠ začína vo štvrtok, 2. septembra 2021, od 6.30 - 16.30 hod., stravu majú všetky detičky zabezpečnú.

  Tešíme sa na Vás. Veríme, že aj vy na nás!

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

  ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

  Informácie pre rodičov a žiakov 1. ročníka ZŠ

  - k otvoreniu školského roka, ktorý sa začne 2. septembra 2021 (vo štvrtok) o 9.00 hod. sv. omšou v kostole Notre Dame. Po skončení sv. omše, pôjdu naši prváčikovia s rodičom do triedy, kde im budú podané všetky informácie a pokyny. (prosíme, aby prváka sprevádzal len 1 zákonný zástupca a každý žiak i rodič, mal v záujme ochrany zdravia, prekryté horné dýchacie cesty) V prvý deň nie sú prezuvky ani žiadne iné veci potrebné, iba školská taška.

  Po stretnutí s pani triednou učiteľkou, o cca 10.45 hod., stravujúci sa prváčikovia - prihlásení na obedy, odchádzajú s p. vychovávateľkou do ŠJ. Po odobedovaní žiakov 1. A – si rodič svoje dieťa vyzdvihne pred budovou školy. (v prípade, že vaše dieťa je prihlásené na stravu a v tento deň si preň obed neželáte, individuálne ho odhláste. Postup: ľavé menu: sekcia školské stravovanie)

  V piatok: 3. septembra 2021 budú prváci v škole 3 vyučovacie hodiny, do 10.35 hod. Usmernenia na tento a ďalšie dni, poskytne triedna p. učiteľka. (po skončení vyučovania, bude v prevádzke ŠJ a ŠKD pre deti, ktoré ho budú navštevovať)

  Každý žiak musí mať v tento deň (prvý deň školského vyučovania) vypísané tlačivo o bezpríznakovosti. (prinesie ho papierovou formou alebo je možné zaslať ho prostredníctvom Edupage)

  Tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka - Priloha č. 1 z webu Ministerstva školstva SR = Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka tlačivo je TU rodič žiaka predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane vikendov a sviatkov) 

  Návod, ako poslať tlačivo o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u21/u1594/u2462

  alebo: Edupage návod krok po kroku:

  1. úvod
  2. žiadosti/vyhlásenia
  3. klik vpravo dole na znamienko plus
  4. vybrať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – Platí od 1. 9. 2021
  5. vybrať dátum – X. X. XXXX
  6. uložiť

  Od 6. septembra 2021 prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

  .........................................................................................................................................................................................................

  Informácia pre rodičov a žiakov 2. až 9. ročníka ZŠ

  Otvorenie školského roka, bude 2. septembra 2021 (vo štvrtok) o 9.00 hod. sv. omšou v kostole Notre Dame. Žiaci sa  triednymi učiteľmi stretnú 15 minút pred svätou omšou, t.j. o 8.45 hod. pred kostolom, aby počas sv. omše sedeli spolu so svojimi triedami. Po sv. omši sa spoločne (v prípade priaznivého počasia) presunú do areálu školy, kde dostanú aktuálne pokyny na nasledujúce dni. (ak bude pršať, žiaci pôjdu s tr. učiteľom do triedy) Rodičia majú vstup do školských priestorov zakázaný, nových žiakov môže sprevádzať 1 zákonný zástupca,

  V tento deň je potrebné mať so sebou iba rúško.

  Školská jedáleň je v prevádzke už od štvrtka, 2. septembra 2021. Žiaci ročníkov 2. – 9. pôjdu v tento deň na obed s tr. učiteľom. Počas čakania na obed, musia mať na tvári rúško. Nestravujúci sa žiaci odchádzajú domov. (v prípade, že vaše dieťa je prihlásené na stravu a v tento deň si preň obed neželáte, individuálne ho odhláste. Postup: ľavé menu: sekcia školské stravovanie)

  2. A a 3. A – 10.20 hod.

  3. A a 4. A – 10.25 hod

  5. A a 6. A – 10.30 hod.

  7. A a 8. A – 10.35 hod.

  9. A – 10.40 hod.

  Po naobedovaní sa, žiaci odchádzajú domov. 

  V piatok 3. septembra 2021 sú žiaci 1. stupňa ZŠ v škole 4 vyučovacie hodiny (t.j. do 11.40 hod.) a žiaci 2. stupňa ZŠ 5 vyučovacích hodín (t.j. do 12.35 hod.) so svojimi triednymi učiteľmi. (žiaci obdŕžia učebnice, budú oboznámení so školským poriadkom, BOZP, ako i systémom hodnotenia v šk. roku 2021/2022) Žiaci si prinesú písacie potreby, zápisník, prezuvky.

  Každý žiak musí mať v tento deň vypísané tlačivo o bezpríznakovosti. (prinesie ho papierovou formou alebo je možné zaslať ho prostredníctvom Edupage, v karte "Žiadosti/Vyhlásenia".).  

  Tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka - Priloha č. 1 z webu Ministerstva školstva SR = Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka  tlačivo je TU rodič žiaka predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) 

  Návod, ako poslať tlačivo o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u21/u1594/u2462

  alebo: Edupage návod krok po kroku:

  1. úvod
  2. žiadosti/vyhlásenia
  3. klik vpravo dole na znamienko plus
  4. vybrať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – Platí od 1. 9. 2021
  5. vybrať dátum – X. X. XXXX
  6. uložiť

   Od 6. septembra 2021 prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

  .............................................................................................................................................................................................................

  Informácie pre žiakov navštevujúcich ŠKD

  Vo štvrtok: 2. septembra 2021 – ŠKD nie je v prevádzke.

  Činnosť ŠKD bude zahájená od piatku: 3. septembra 2021, od 10.35 hod. do 16.30 hod.

  Ranný klub bude v prevádzke od pondelka: 6. septembra 2021 (od 6.30 hod.) a následne, ako obvykle, do 16.30 hod.

 • ZVONENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

  ZVONENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

  1. hodina: 8.00 - 8.45

  2. hodina: 8.55 - 9.40

  3. hodina: 9.50 - 10.35

  4. hodina: 10.55 - 11.40

  5. hodina: 11.50 - 12.35

  6. hodina: 12.40 - 13.25

 • SPRIEVODCA ŠKOLSKÝM ROKOM 2021/2022

  SPRIEVODCA ŠKOLSKÝM ROKOM 2021/2022
 • OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

  OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

  Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka“

 • OPATRENIA V ŠK. ROKU 2021/2022

  OPATRENIA V ŠK. ROKU 2021/2022

  Pri nástupe žiakov do školy nebude test podmienkou, no pre tých, ktorí majú záujem, rezort školstva poskytne bezplatne PCR kloktacie testy. Ďalej žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. 

  Na obidva bezplatné druhy testov môžu rodičia prihlásiť svoje dieťa do 25.08. 2021 prostredníctvom aplikácie EduPage. (usmernenie nižšie)

  Rúška:

  Na pôde školy je povinné mať prekrytie dýchacích ciest rúškom (žiak má 2 x rúško a 1 papierové vrecko na uloženie už použitého rúška). Žiaci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces. Povinnosť nosenia rúšok vzniká na základe vyhlášky vyhláška 237

  Bezpríznakovosť:

  Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka. Vyhlaseni_o_bezpriznakovosti.docx

  Návod, ako poslať tlačivo o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u21/u1594/u2462

  Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. 

  Nástup do školy:

  Príchod žiakov do školy:
  ● ranné meranie teploty žiakov pri vstupe do základnej školy;
  ● dezinfekcia rúk.

  Na začiatku školského roka ministerstvo umožní dobrovoľné testovanie žiakov v školách. Základné školy majú možnosť PCR testovania kloktacími testami:

  - zisťovanie záujmu rodičov školou prebieha od 18.08. 2021 do 25.08. 2021,

  - testovanie kloktacímu PCR testami na školách alebo doma bude prebiehať v termíne od 02.09.2021 do 05.09. 2021 (výsledok testu do 72 hod.)

  Samotestovanie:

  Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom prostredí (odporúčame v pondelok a štvrtok ráno pred nástupom do školy):

  - každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie,

  - zisťovanie záujmu rodičov o samotestovanie škola vykonáva od 18.08. 2021 do 25.08. 2021.

  V prípade pozitívneho výsledku žiak zostáva doma a rodič:

  - kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,

  - oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu.

  Možnosť Ag testovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

  Protilátky:

  Pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény, môže všeobecný lekár pre deti a dorast indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19:

  - po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,

  - po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

  Výnimky z karantény:

  Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

  - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),

  - plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

  Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením "Oznámenie o výnimke z karantény". 

  Ospravedlnenie dochádzky:

  Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť "Potvrdenie o chorobe" od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

  V prípade opakovanej absencie žiaka bude túto absenciu škola v spolupráci s Úradom práce prešetrovať dôvody týchto absencií.OČR:

  Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. 

  Na stránke nájdete na stiahnutie "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" a "Oznámenie o výnimke z karantény".

  Oznámenie o výnimke z karantény

  Vyhlásenie o bezpríznakovosti

   

  Prihlasovanie na kloktacie testy a samotesty:

  Škola môže zistiť záujem o domáce AG samotesty pre žiakov prostredníctvom prihlasovania sa na akciu cez Edupage.

  Vážení rodičia!

  Začiatok nového školského roka sa blíži. S nástupom do školy budú spojené niektoré špecifiká, ktoré po minulé roky neboli. Podľa Školského semaforu vydaného ministerstvom školstva je dôrazne odporúčané v záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov absolvovať testovanie na Covid – 19.Testovanie je ÚPLNE DOBROVOĽNÉ a je možné dvoma formami:

  1. Kloktacie PCR testy - na začiatku školského roka – prebehnú v škole alebo v domácom prostredí v období od 02.09.2021 – do 05.09.2021. Presný deň Testovania Vám oznámime až po dohode s dodávateľmi testov po 30.auguste 2021. Vzorku vyhodnotí certifikované laboratórium a zákonný zástupca žiaka sa výsledok dozvie do 72 hodín. (aby ste mali predstavu, ako takýto test prebieha, kliknite na: https://testujemeskoly.sk/ ) Na doručenie výsledku musí byť laboratóriu poskytnuté telefónne číslo a e-mail zákonného zástupcu. Bez toho nie je možné test vyhodnotiť.Podrobné informácie sa dozviete na: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/

  2. Antigénové testy – samotestovanie v domácom prostredí v priebehu školského roka (rodič žiaka, ktorý o to požiada cez školu, dostane sadu 25 ks testov, ktoré môže preventívne používať v priebehu roka alebo ak sa u žiaka prejavia príznaky ochorenia) Distribúciu oboch typov testov bude zabezpečovať škola. Preto je nevyhnutné, aby ste nám v čo najkratšom čase oznámili svoj záujem, resp. nezáujem o testovanie – najneskôr do 25.08.2021 do 14:00 hod. (správy po tomto termíne nebudú zahrnuté do sumáru žiadateľov o testy).

  Svoj záujem o PCR testovanie, antigénové testy (sada 25 ks), alebo obe možnosti nám oznámte:

  a) hlasovaním cez svoj účet na EDUPAGE          alebo            b) e-mailom na: miroslava.adamcova@zsasbtn.sk.

  Svoju voľbu prosíme vyplniť cez: ľavá lišta - komunikácia - prihlasovanie - pridelené akcie na vyplnenie - zvlášť vyplniť kloktacie testy a zvlášť samotesty.

  Rodičom budúcoročných prvákov sme informácie zaslali na ich mail. 

  Rodičia budúcich prvákov v prípade záujmu o kloktacie testy, nahlásia svoj záujem: telefonicky - p. zástupkyni, na tel. č. 0903 98 26 56, príp. na e-mail: miroslava.adamcova@zsasbtn.sk.

  samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie_(1).pdf

  Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

 • AKO BUDE VYZERAŤ ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

  Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

  Verzia 1.0 manuálu predstavuje prehľad opatrení k 01.09. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených 12.08. 2021.

  Po novom:

  Ministerstvo nebude zatvárať školy plošne. 

  Test nebude podmienkou na nástup do školy.

  Pri pozitívnom prípade sa bude postupovať podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

  O ďalšom postupe Vás budeme informovať priebežne. 

  Informácie nájdete aj na webe:

  https://www.ucimenadialku.sk/

  Podmienky na otvorenie školy a jej prevádzku nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor.

 • INFORMÁCIE O STRAVOVANÍ V ŠJ OD 01.09. 2021

  INFORMÁCIE O STRAVOVANÍ V ŠJ OD 01.09. 2021

  Vážení rodičia, milí stravníci!

  PRIPOMÍNAME, že dotácie na obedy pre deti končia.

  Ako sme vás informovali, od augusta 2021 sa mení spôsob úhrady stravy (dotované obedy nahradí zvýšený daňový bonus). Rodičia, ktorí si uplatnia zvýšený daňový bonus, platia stravné pre žiakov v plnej výške.

  Platby za stravu od: 02.09. 2021

                                     Denne                   Réžia                      Mesačný poplatok

  ZŠ 1. – 4.  roč.        1,21 €                   0,40 €                         32,20 €

  ZŠ 5. – 9.  roč.        1,30 €                   0,40 €                         34 €

  Platbu treba uhradiť vždy do 20-eho v mesiaci za aktuálny mesiac na účet školskej jedálne: IBAN SK47 1111 0000 0011 8089 2011

  KS: 0308                               V.S:  ZSASB / trieda stravníka (do poznámky meno stravníka)

  Všetky potrebné informácie nájdete v ľavom menu, v sekcii ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

  Prihlášku na stravovanie pre nových stravujúcich sa žiakov: prvákov (ZŠ) a nových záujemcov o stravu: Prihlaska_na_stravovanie_ZSsMS_ASB_TN.docx (na ktorej sú uvedené všetky potrebné informácie) vyplňte a zašlite na adresu: stravenky@hees.sk

  Upozorňujeme všetkých rodičov žiakov, ktorí sa v ŠJ už stravovali v minulom školskom roku a o obedy od septembra 2021, v šk. roku (2021/2022) ďalej nemajú záujem, aby sa zo stravy odhlásili, nakoľko prihláška na stravu žiaka je platná počas celého jeho štúdia na škole.

  Dotácia na obedy (v hodnote: 1,30 €) pre žiakov ZŠ bude len pre vybrané skupiny žiadateľov, v prípade, že:

  - zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa.

  - zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi. Potvrdenie vydáva automaticky UPSVaR.

  - príjem rodiny je pod úrovňou životného minima.

  Po zvážení všetkých okolností prosíme tých rodičov, ktorí sa rozhodnú pre poberanie dotácie na stravu, alebo si nemôžu uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (týka sa to najmä tých rodičov, ktorí sú obaja nezamestnaní, dôchodcovia alebo bez zdaniteľného príjmu), aby do 13.08. 2021 do 11:00 hod. doručili ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta: Čestné vyhlásenie  o neuplatnení si nároku na zvýšený daňový bonus (tlačivo je v prílohe) spolu s potvrdením ÚPSVaR, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo jej príjem je najviac vo výške životného minima. Škola následne postúpi dokumentáciu zriaďovateľovi.

  cestne_vyhlasenie_stravovanie_.docx

  Prihlaska_na_stravovanie_ZSsMS_ASB_TN.docx

 • POPLATOK ZA POBYT DIEŤAŤA V ŠKD - ČÍSLO ÚČTU

  POPLATOK ZA POBYT DIEŤAŤA V ŠKD - ČÍSLO ÚČTU

  Vážení rodičia,

  Poplatok za pobyt dieťaťa je do konca kalendárneho roka nezmenený: 5 € / mesiac.

  Číslo účtu: SK76 0200 0000 0041 7984 2651

  VS: dátum, za ktorý mesiac platbu hradíte

  Poznámka: uveďte meno a priezvisko dieťaťa/ poplatok ŠKD.

  Prihláška dieťaťa do ŠKD: Ziadost_o_prijatie_do__skolskeho_klubu_deti.docx

  Všetky ostatné tlačivá, nájdete v hornom menu, v sekcii: ŠKD.

 • ZOŠITY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 PRE OBA STUPNE ZŠ

  ZOŠITY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 PRE OBA STUPNE ZŠ

  Vážení rodičia, v budúcom šk. roku (2021/2022) budú žiaci školy potrebovať tieto školské pomôcky: 

   

   Zosity_pre_1.stupen_ZS_na_skolsky_rok_2021-2022.pdf

   

  Zosity_pre_2._stupen_ZS__na_sk._rok_2021_2022.pdf

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria