Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia budúcich prváčikov!

Prosíme Vás, aby ste prihlášku Vášho  dieťaťa vyplnili elektronicky. Vypĺňajte ju s diakritikou a čo najpresnejšie (teda používajte dĺžne, mäkčene, meno a priezvisko presne ako v rodnom liste). Podľa rodného listu vyplňte aj údaje o rodičoch. Ak sú v rodnom liste uvedení obaja rodičia, musia byť obaja uvedení aj v prihláške. Údaje z elektronickej prihlášky sa automaticky načítavajú do školského informačného systému, sú dôležité pre tlač dokumentov a vytvorenie rodičovských kont na prístup do EduPage.

Po vyplnení si poznačte kód formulára pre prípadnú opravu a doplnenie údajov, prihlášku vytlačte, a podpísanú oboma zákonnými zástupcami prineste na zápis do školy. Nezabudnite na rodný list dieťaťa a Váš preukaz totožnosti

Zápis sa uskutoční:

v termíne 8. a 9. apríla 2024 (pondelok a utorok)

v čase od 14:00 - 17:00 hod. v priestoroch školy

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy sa tento školský rok uskutoční prezenčne za prítomnosti detíoboch zákonných zástupcov.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


 

 


 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, Trenčín
  • +421 911 133 221

Fotogaléria