Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia!      

Blíži sa termín zápisu prvákov do základnej školy. Aby sme urýchlili a zjednodušili administratívny proces zápisu Vášho dieťaťa, prosíme Vás, aby ste prihlášku vyplnili elektronicky.

- Potrebné je vyplniť všetky údaje napriek tomu, že nie všetky sú povinné.

- Všetky polia vyplňte korektne, presne tak, ako sú uvedené v rodnom liste dieťaťa, s diakritikou /mäkčene, dĺžne, dve bodky, vokáne/, dodržte veľké a malé písmená.

- Je nutné vyplniť údaje o oboch zákonných zástupcoch.

- Do poznámky uveďte informácie, ktoré by ešte škola o dieťati mala vedieť.

- Po úspešnom odoslaní prihlášky, je potrebné vybrať si deň a čas prezenčného zápisu, ktorý Vám bude potvrdený mailom.

- Po vyplnení si prihlášku vytlačte a podpísanú obidvomi rodičmi doneste na zápis spolu s rodným listom Vášho dieťaťa na overenie údajov.

- Na zápis je potrebné priniesť aj občiansky preukaz oboch rodičov.

- Pokiaľ nemáte možnosť si prihlášku vytlačiť, nič-to, učiníme tak v škole. Vytlačená žiadosť bude pripravená v deň zápisu na podpis.

- Bez podpisu zákonného zástupcu nie je žiadosť právoplatná. 

Zápis sa uskutoční:

v termíne: 12. - 14. apríl 2023 (streda - piatok)

v čase: od 14:00 - 17:00 hod. v priestoroch školy

Zápis žiakov do 1. ročníka Základnej školy sa tento školský rok uskutoční (prezenčne) za prítomnosti detí a pokiaľ možno, oboch zákonných zástupcov.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Vážení rodičia,

úprimne nás teší, že ste vaše dieťa zapísali do našej katolíckej školy.

Ďakujeme za prejavenú dôveru a pokúsime sa urobiť všetko preto, aby vaše dieťa bolo u nás šťastné, napredovalo a dostalo potrebné vzdelanie a duchovnú formáciu.

 


 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0911133221

Fotogaléria