Navigácia

Zoznam tried › Trieda IX. A

Zoznamy žiakov: I. AII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. AVIII. AIX. A1M - malkáči2M - stredniaci3M - predškoláci
Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Kubalová
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 5 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Martin Beták
 2.  Bibiana Gagová
 3.  Vincent Gavenda
 4.  Matúš Halač
 5.  Viktória Halasová
 6.  Ema Ješková
 7.  Katarína Körmendyová
 8.  Tobiáš Daniel Kovaľ
 9.  Lívia Liptáková
 10.  Anton Lobotka
 11.  Juraj Lobotka
 12.  Juraj Mikláš
 13.  Ján Novosad
 14.  Filip Tvrdoň

© aScAgenda 2022.0.1304 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria