Navigácia

 • KTO SME?

  Sme moderná škola s dlhoročnou tradíciou, nachádzajúca sa v centre mesta, ktorá podporuje (kritické) myslenie, učenie, tvorivosť..., a budovanie vzťahov.

  Pokiaľ chcete o nás vedieť viac, kontaktujte nás! (0903 982 654)

  Veľmi radi sa s vami osobne stretneme a predstavíme hodnoty, víziu a koncepciu našej cirkevnej školy a zodpovieme na vami položené otázky.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - PRVÉ ZO ŠTYROCH STRETNUTÍ...

  Srdečne pozývame (všetkých predškolákov) a tiež rodičov budúcoročných prváčikov, no i ďalších záujemcov, na Deň otvorených dverí našej školy.

  Dopoludnia: od 9.00 do 12.00 sa môžete zúčastniť sa na vyučovaní, popoludní: od 15.00 - 17.00 hod. je možné stretnúť sa s vedením školy, pozrieť si naše priestory, dozvedieť sa, čo ponúka a ako „funguje ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta“, v čom sa odlišujeme od iných škôl; budú vám poskytnuté odpovede na vaše dopyty, otázky.

  Stretnutie rodičov s vedením školy je možné uskutočniť i po dohode. V prípade, že vám termín 04.11. 2021 nevyhovuje, kontaktujte p. zástupkyňu ZŠ: 0903 982 656 a nájdeme vám vyhovujúci deň a čas. 

  Náplň dopoludňajšieho stretnutia s predškolákmi:

  • príprava detí na „hladký a ľahký prechod“ z materskej školy do 1. ročníka ZŠ;
  • uvoľňovacie cvičenia ruky, grafomotorické cvičenia, básničky, hry, jazykolamy...;
  • rozširovanie slovnej zásoby, vyjadrenie svojich myšlienok;
  • zraková a sluchová analýza, trénovanie sluchovej a zrakovej pamäte;
  • dramatizácia situácií a príbehov;
  • rozhovor, popis obrázkov;
  • relaxačné cvičenia;
  • matematické predstavy, triedenie…;
  • a množstvo zážitkov a zábavy zo stretnutia s našimi terajšími prváčikmi a prvostupniarmi...
 • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJILA ŠKOLY

  ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJILA ŠKOLY

  Existujú rôzne spôsoby, ako motivovať deti k čítaniu. Jedným z nich je istotne aj výroba záložiek do kníh. Projekt „Záložka do knihy spája školy“, sa v ZŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, stal už tradíciou.

  Naši žiaci záložky vyrábajú radi a veľmi sa tešia na tie, ktoré im zhotovia spolužiaci z pridelenej školy. Tento rok nám bola pridelená ZŠ v Jedľových Kostoľanoch, s ktorou sme nadviazali partnerstvo. (ide o podhorskú obec, ležiacu na západnom Slovensku, na južnom svahu Tríbečských vrchov, vzdialenú asi 12 km od okresného mesta Zlaté Moravce) 

  Počas realizácie projektu mali zapojení žiaci možnosť využiť svoju fantáziu, šikovnosť a kreativitu. Záložky vyrábali najmä na hodinách výtvarnej, literárnej a občianskej výchovy a boli zhotovované rôznymi technikami: kreslením, lepením, tvorené kolážou… Tento rok sa niesol v téme: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. Pred a počas samotnej výroby záložiek sa inšpirovali čítaním ľudových aj autorských rozprávok,  tajuplných príbehov a povestí, všetko sa dialo so zámerom zatraktívniť čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Žiaci už tradične okrem samotných záložiek sprostredkujú novým kamarátom z partnerskej školy informácie o našom krásnom meste a škole, tiež im posielajú sprievodné listy. 

  Veríme, že záložky budú sprevádzať deti nielen pri učení, ale aj pri čítaní zaujímavých kníh. Ďakujeme všetkým žiakom a pedagógom, ktorí prejavili záujem, zapojili sa do projektu a podporili tým čítanie aj prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.

 • JESENNÉ PRÁZDNINY

  JESENNÉ PRÁZDNINY

  Začínajú: 28. októbra 2021 (štvrtok).

  Do školy po jesenných prázdninách nastupujeme opäť 2. novembra 2021 (utorok).

 • DEŇ JABLKA

  DEŇ JABLKA

  Jablko – slovíčko, s ktorým sa stretávame už od útleho detstva. Sladké, voňavé, šťavnaté...

  Viete ste o tom, že existuje aj Deň jabĺk? Je ním 21. október. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Pomáhajú predchádzať chorobám a priaznivo pôsobia na celý náš organizmus. Preto sa držme hesla: „Čím viac jabĺk, tým menej chorôb.“ 

  A práve tento deň si žiaci a učitelia ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta, pripomenuli medzinárodný deň jablka aj tým, že si ho k desiate pribalili. Jablčný deň sme dovŕšili všakovakými aktivitami, v ktorých nám toto chutné a zdravé ovocie, rozhodne nechýbalo.

 • SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

  SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

  Dňa 2. novembra si spomíname aj na všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. POZÝVAME VÁS K ZAPÁLENIU SVIEČKY A MODLITBU ZA VŠETKY NENARODENÉ DETI.

  Taktiež žiaci našej školy sa zapoja do celoslovenského projektu, organizovaného Fórom života ,,Sviečka za nenarodené deti.“ Počas (nielen) hodín náboženstva, ako i pri činnosti v Školskom klube detí, sa zapoja do organizovaných aktivít.

  V budúcom týždni (od 25.10.) bude aj v našej škole možnosť zakúpiť si plastovú príp. sklenenú sviečku a podporiť projekty a činnosť Fóra života.

  Milí rodičia, pokiaľ sa rozhodnete finančne - príspevkom: 1 € (plastová sviečka) alebo 5 € (sviečka v skle) túto aktivitu podporiť, budeme vďační.

 • JESENNÉ TVORENIE V ŠKD

  V Školskom klube sa deťúrence nielen hrajú, trávia čas pobytom vonku, či sa pripravujú na vyučovanie. Medzi ich obľúbené činnosti tiež patria chvíľky tvorivosti a kreativity. V mesiacoch september a október prevládali námety spojené s jeseňou, práca s prírodninami - ježkovia, gaštanové čarovanie, stromy a podobne. Čas venovali aj práci na úprave e-hriska, vo vyvýšených záhonoch, či starostlivosťou o bylinky a kvety. Svoje výtvory si "družinári" zobrali domov alebo ich ešte stále nájdete vyvesené na nástenkách v priestoroch budovy. Aj takýmto spôsobom si skrášľujeme chodby, triedy a ostatné priestory našej milej školy.

 • TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY AJ V ŠKÔLKE

  TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY AJ V ŠKÔLKE

  Aj naši najmenší sa zapojili do školského projektu týždňa zdravej výživy. Počas piatich dní mali ku každej desiate a olovrantu čerstvé ovocie a zeleninu a na záver si vyrobili krásnych, pestrých a hlavne zdravých ovocných a zeleninových panáčikov. 

  Aktivity si všetci parádne užili a my veľmi pekne ĎAKUJEME všetkým rodičom, ktorí prispeli dobrotami zo svojich záhrad a dopomohli tak k tomu, aby deťúrence zažili nezabudnuteľné jesenné dni.  

 • MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

  MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

  Pondelok: 18. október 2021; kostol Notre Dame, 9.00 hod. - deň venovaný modlitbovej iniciatíve: Milión detí sa modlí ruženec.  

  Tak, ako po minulé roky, aj tento rok sa naša škola (ZŠ aj MŠ) pridala k tejto výzve a maličkým percentom napomohla k zvýšeniu počtu detí, ktoré sa modlia za pokoj ľudského srdca a mier vo svete.

  Pri modlitbe rozjímavého radostného ruženca sa žiaci školy po jednotlivých desiatkoch striedali. Na záver sme sa pomodlili modlitbu Zasvätenia sa Panne Márii a pán dekan nám udelil požehnanie. 

  Po odchode z kostola sme cítili silu spoločnej modlitby, ako aj povzbudenie, aby sme aj v ťažkých časoch dôverovali Bohu a našli v ňom oporu a stálosť. Ďalšie vyučovacie hodiny sme tak mohli začať s pocitom radosti a pokoja, že aj naša (úprimná, detská modlitba) istotne prispeje k tomu, aby aj v týchto dňoch bolo: „viac neba na zemi“. ❤️

 • ŠKOLSKÝ SEMAFOR

  ŠKOLSKÝ SEMAFOR

  MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 15.10. 2021 mení a dopĺňa Školský semafor v školskom roku 2021/2022 - manuál pre všetky druhy škôl. Viac info na Školský covid semafor

 • TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY A TAKTIEŽ TÝŽDEŇ FAREBNÝ

  Už tradičnou akciou počas mesiaca október, je Týždeň zdravej výživy. Žiaci školy si počas piatich dní navzájom vymieňajú recepty, pripravujú jedlá z chutnej a pritom zdravej stravy, robia spoločné ochutnávky, o zdravej výžive čítajú, riešia slovné úlohy, maľujú, vyrábajú, tvoria, jednoducho, zabávajú sa.

  Deťúrence majú svoje desiaty pripravené nielen chutne, ale hlavne zdravo. Ich jedálniček obsahuje veľa ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov, no aj menej sladkostí, či sladených nápojov. Všetci naši žiaci však vedia, že k zdravému životnému štýlu neodmysliteľne patrí úsmev na tvári a dobrá nálada.

  Počas farebného týždňa sa obliekame do zadnej farby dňa, čo všetkých veľmi baví.👌Musíme podotknúť, že do tejto aktivity  sa s chuťou zapájajú aj pedagogickí, či nepedagogickí zamestnanci školy. 

  A tak s nadšením nahrávame videá, fotíme, tvoríme projekty - jednoducho si užívame slnečné jesenné dni a pritom sa toho aj veľa naučíme.

  A tu je výsledok nášho školského projektu...😉

 • DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE DEVIATAKOV

  DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE DEVIATAKOV

  do 01.02. 2022: Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

  do 20.02. 2022: Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

  do 28.02. 2022: Riaditeľ ZŠ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

  15.03. – 30.04. 2022: Talentové skúšky

  do 31.03. 2022: Stredná škola zverejní kritériá na netalentové odbory.

  06.04. 2022: Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ

  do 10.04. 2022: Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

  do 20.04. 2022: Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.    

  09.05. 2022: 1. kolo - 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

  12.05. 2022: 1. kolo - 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

  18.05. 2022: Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.

  do 06.06. 2022: Stredná škola zverejní konanie druhého kola prijímacích skúšok.

  21.06. 2022: 2. kolo prijímacích skúšok.

 • NA NÁBOŽENSTVE U DRUHÁKOV

  😉 Dnes sme navštívili našich druhákov. Predviedli nám dramatizáciu o Stvorení sveta... Zaujali vás?  Nás veľmi. ❤️

 • ZÁKLADY BASKETBALU U ŠIESTAKOV

  Basketbal je dynamická športová hra so stále rastúcou popularitou aj v našej škole. Jednoduchým rozdelením herných činností v basketbale na herné systémy, herné kombinácie a herné činnosti jednotlivca v obrane a v útoku, dostaneme skupiny herných činností, ktorých základy musí ovládať každý basketbalový hráč. Jednou z hlavných útočných herných činností jednotlivca je prihrávanie. Žiaci 6. A si na hodine telesnej výchovy "prihrávky" trénovali. Ako sa im darilo, posúďte sami. 

 • OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM, AJ DEŇ STARÝCH RODIČOV

  OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM, AJ DEŇ STARÝCH RODIČOV

  Milý deduško i  babička,

  ste kus môjho srdiečka.

  Nech vás rodina pri živote drží a vaše srdce hreje,

  nech vaše oči žiaria šťastím a tvár sa krásne smeje.

  Hlavne vaše zdravíčko, nech vám pevne slúži,

  nech sa vám splní všetko to, po čom vaše srdce túži.

  Viem, že nie je všetko tak, ako by si babka chcela,

  ale vedz, že znamenáte s dedkom pre nás veľmi veľa.

  Do budúcna vám želáme veľa síl a všetko krásne,

  nech vo vašich očiach iskrička lásky nikdy nezahasne.

  Aj my v škole, nielen v mesiaci október, prejavujeme starším ľuďom úctu a náklonnosť v podobe milého slova, úsmevu, zdvorilosti, rešpektu, pozornosti ...

  Všetkým babinkám, deduškom, starkým..., prajeme pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby ich ďalšie roky sprevádzala láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých.

  Máme vás radi!

 • MODLITBA POSVÄTNÉHO RUŽENCA

  V modlitbe svätého ruženca nájdeme silu, pomoc, ale aj úľavu a objasnenie životných situácií, v ktorých sa nachádzame. 

  Preto sme spoločne rozhodli, že: v mesiaci október, sa každý deň, počas veľkej prestávky (od 10:35 - 10:55 hod.) so žiakmi ZŠ budeme modliť sv. ruženec.

  Pozývame aj teba! Pridáš sa ku nám? Čakáme aj na teba a s istotou ťa čaká aj naša nebeská matka!

 • PESTRÝ TÝŽDEŇ V ŠKOLE

  TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY (11.10. – 15.10. 2021)

  „Ak chcete zdraví byť, musíte zdravo žiť!“ alebo Vaša strava nech je Vašim liekom“ - už kedysi dávno zdôrazňoval Hippokrates. Odvtedy prešlo už vyše 2500 rokov a jeho citát je stále viac aktuálny. Zdravá výživa je pre život človeka veľmi dôležitá. Rozhoduje o našom zdraví, či chorobe. Preto si aj tento rok, v ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta, pripomenieme: Týždeň zdravej výživy.

  Zdravo sa stravovať je ale dôležité nielen v týždni od 11.10. – 15.10. 2021, ale počas celého roka. V budúcom školskom týždni nás budú čakať nasledovné výzvy. (viď plagátik)

  Každý deň budeme v triedach pozorovať, (počítať) koľko zdravého ovocia a zeleniny si prinesiete. Za tento týždeň vyberieme najlepší „triedny zdravý kolektív“: z 1. stupňa ZŠ a takisto z 2. stupňa ZŠ.

  Pred nami je farebný týždeň, takže: veľa zábavy!

 • KERAMICKÝ KRÚŽOK ZAHÁJIL SVOJU ČINNOSŤ

  Jedným z najprirodzenejších prejavov ľudskej kreativity, je výtvarná činnosť. Pre rozvoj dieťaťa, je veľmi dôležité jeho smerovanie k rozvoju týchto výtvarných schopností, ako aj výtvarného myslenia a estetického cítenia. Kreslenie a modelovanie, prispieva k stimulácii výtvarného talentu dieťaťa. Vedúca krúžku, p. Mgr. Alena Rónaiová, systematicky, z hodiny na hodinu, podnecuje u detí získanie výtvarných zručností a ich zautomatizovanie, pre správne výtvarné a iné umelecké návyky. Keramikári v našej škole sa venujú tvorbe originálnej keramiky.

  Cieľom krúžku je:

  – podporiť zručnosť a fantáziu detí, prostredníctvom individuálnej práce s keramickou hlinou, s použitím rôznych dekoratívnych prostriedkov (farieb, materiálov, dekoračných pomôcok a pod.)

  Deti sa naučia s hlinou pracovať, vytvoria si vlastné keramické výrobky. Práca s hlinou rozvíja tvorivosť, jemnú motoriku, ukľudňuje, je podpornou terapeutickou metódou, ktorej významom je búrať individuálne mentálne, telesné a zdravotné bariéry.

  Počas prvého stretnutia krúžku, deťúrence vytvorili takéto nádherné výrobky.

 • SVIATOČNÝ A VÝNIMOČNÝ DEŇ PRE PRVÁČIKOV

  Mesiac september sa niesol v očakávaní pre prváčikov významnej udalosti – pasovania za prváka. Táto slávnosť, ktorá je v našej škole tradíciou, sa uskutočnila v kostole Notre Dame, v utorok, 5. októbra 2021. Krásne vyobliekaní žiaci prvého ročníka, sa po skončení sv. omše, pod vedením triednej učiteľky a pani katechétky, predviedli ukazovačkou, pri ktorej ukázali radosť z pohybu a spevu a vykúzlili tak úsmev na tvári a dobrú náladu, všetkým prítomným. 

  Po milom programe slávnostne sľúbili, že budú s radosťou do školy chodiť, úlohy a školské povinnosti riadne si plniť, písmenká naklonia správnym smerom, pravidlá slušného správania dodržia radi a s každým budú kamaráti. Slovom SĽUBUJEM potvrdili svoj slávnostný sľub prváka a tak mohli byť pasovaní do cechu školského. 

  Potom už nasledoval ten očakávaný "akt pasovania", pričom ako symbolický meč tohto roku poslúžilo veľké ukazovátko. „Aby si sa dobre učil (bum po pravom pleci), aby si sa zo školy len tešil (bum po ľavom pleci) ..., to bola formulka, ktorou pani riaditeľka, Ing. Hana Hulínová, slávnostne pasovala každého žiačika za riadneho prváka a prijala do cechu školského. Po ukončení slávnostného pasovania, triedna učiteľka, Mgr. Miroslava Staňová, odovzdala deťom slávnostný certifikát prváka, ktorý im bude tento dôležitý okamih v ich živote pripomínať. 

  Po skončení svätej omše boli pre deťúrence pripravené súťaže, pri ktorých si vyskúšali svoju zručnosť a obratnosť. A že sa im darilo, si môžete pozrieť aj na našich videách...

  Slávnosť sa vydarila, z malých "škôlkárov" sa stali skutoční školáci... A my všetci im prajeme, aby sa im počas celého štúdia darilo. Nech robia radosť rodičom, učiteľom a nech všetko, čo budú konať, bolo na česť a slávu Božiu! 

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii tohto milého podujatia podieľali.

 • iBOBOR INFORMATICKÁ SÚŤAŽ

  iBOBOR INFORMATICKÁ SÚŤAŽ

  V tomto školskom roku bude súťaž pebiehať v spolupráci s aSc cez Edupage. Tréningové kolo prebehne pre všetky kategórie: 06.10. 2021 (streda) v čase od 8:00 do 20:00 hod. 

  Súťaž po jednotlivých kategóriách bude prebiehať  08. - 12. novembra 2021.

  Prosíme rodičov a žiakov 2. - 9. ročníkov ZŠ, aby si cez Edupage - Súťaže označili  mám / nemám záujem.

  Bližšie informácie: iBobor.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria