Navigácia

 • BÁBKOVÉ DIVADLO AŽ KU VÁM DO OBÝVAČKY

  BÁBKOVÉ DIVADLO AŽ KU VÁM DO OBÝVAČKY

  Blíži sa víkend a vy máte problém ako zmysluplne a kultúrne vyplniť svojim deťom čas? Dovoľte, aby sme vás pozvali do bábkového divadla...

  Bratislavské bábkové divadlo pri príležitosti Svetového dňa bábkového divadla, sprístupni v nedeľu 21. marca 2021 záznam inscenácie Deduško. Príbehy našich starých rodičov si v sebe nosíme po celý život, uchovávame si ich odkaz a odovzdávame ich ďalšej generácii. Predstavenie Deduško hovorí o vzácnosti času, ktorý môže rodina stráviť pokope a je podporou aktívneho života.

  Záznam predstavenia je úplne zadarmo, stačí si vopred zabezpečiť voľnú vstupenku na https://babkovedivadlo.maxiticket.sk/

 • AJ CEZ PÔST SME SPOJENÍ V MODLITBE...

  AJ CEZ PÔST SME SPOJENÍ V MODLITBE...

  Modlitba Ježišovej krížovej cesty nám vždy ponúka príležitosť prežiť dotyk ukrižovanej lásky. O niektorých svätých bolo známe, že sa ju modlievali každý deň, je pre každého z nás, pretože niet človeka, ktorý by netrpel, niet človeka, ktorý by chcel žiť svoj ťažký život bez nádeje. Hoci sa nemôžeme stretnúť v našom kostole, neznamená však, že nemôžeme byť duchovne spojení. A tak sa žiaci školy rozhodli, že sa túto modlitbu pomodlia spolu, aj keď inak – online. Máme nádej, že aj spoločná modlitba nám pomôže (v pokoji, radosti prežiť tieto neľahké dni) pochopiť zmysel utrpenia a prispeje tak k príprave na Veľký týždeň, kedy si pripomíname Ježišovu obetu na kríži a Jeho zmŕtvychvstanie. O tom, že toto obdobie duchovne prežívajú aj ostatní žiaci školy, nás štvrtáci presvedčili zhotovenými modelmi krížov, ktoré poslali pani učiteľke, Mgr. Lucii Kubalovej. 

  Všetkým prajeme, aby sme pôstny čas prežili duchovne spojení s Bohom. On (je) bude našou oporou v každom čase.

 • STRETNUTIE S RODIČMI BUDÚCICH PRVÁČIKOV...

 • BUDEME MAŤ PRVÁKA...

  Milí priatelia!

  Pokiaľ uvažujete o zápise Vášho predškoláka, či predškoláčky do našej školy, s istotou sa zúčastnite niektorej z našich „predzápisových“ online besied. (diskusií)

  Nakoľko súčasná situácia nedovoľuje, aby sme sa spoločne stretli, prednáška (beseda) je tým pravým priestorom pre Vás – rodičov, kde sa dozviete, ako u nás samotný zápis, neskôr výuka prebieha, ako a kde môžu žiaci školy tráviť mimo - vyučovací čas, dozviete sa veľa konkrétnych odpovedí na otázky, na ktoré hľadáte odpoveď...

  Napríklad:

  • v čom sa vzdelávanie na cirkevnej škole líši od vzdelania na škole štátnej...
  • v čom je naša cirkevná škola výnimočná...
  • čomu sa venujeme naviac oproti výuke na klasických školách....
  • čo si od nás Vaše dieťa odnesie do života...
  • vybavenie a prehliadka priestorov školy...

  V prvom z našich stretnutí, sa budeme venovať pripravenosti na školu, školskej zrelosti...

  Mgr. Janka Vindišová, PhD. (psychologička) vám okrem praktických rád, rada a ochotne zodpovie na vaše dotazy.

  Termín: 10. marec 2021 (streda)

  Čas: od 17:00 hod.

  Kód stretnutia: https://meet.google.com/sox-zejm-xyt                                                                                                                                                                             

  Tešíme sa na každého z vás.                                                 

  Termín a tému druhého - online stretnutia, ako i všetky potrebné informácie vám včas spresníme. V prípade, že epidemiologická situácia dovolí, aby sme sa stretli spoločne, v priestoroch školy, potešíme sa návšteve vás, ako i vašich detí...

  Pretože: DOBRODRUŽSTVO A RADOSŤ Z OBJAVOVANIA, ZAČÍNA V ZŠ S MŠ SV. ANDREJA – SVORADA A BENEDIKTA.

 • PONUKA PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

  Milí rodičia!

  Máte doma predškoláka? Premýšľate nad tým, ktorá škola je pre vaše dieťa vhodná? Radi by ste sa dozvedeli, čo Základná škola sv. Andreja – Svorada a Benedikta ponúka svojim žiakom?

  Našou víziou je poskytnúť žiakom školy nielen kvalitné vzdelanie, ale aj podporovať ich v osobnostnom a duchovnom raste. Sme školou „pre život“ a dobré uplatnenie v praxi. Chceme pre všetkých vytvoriť také prostredie, kde každý nájde svoje miesto a uplatnenie. Máme rôzne talenty, nadanie a schopnosti. Objavovať a tvoriť – môžeme všetci...

  V Základnej škole sv. Andreja – Svorada a Benedikta, je každý žiak: JEDINEČNÝ.

  V pripravovaných online stretnutiach s vami, sa pokúsime zodpovedať na vami kladené otázky.

  Viac informácií v letáčiku:    PONUKA_PRE_PREDSKOLAKOV.pdf

 • POKRAČUJEME V DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ

  POKRAČUJEME V DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Trenčín (11.03. 2021) a vyhlášky vydanej riaditeľkou RUVZ v Trenčíne, p. MUDr. Bučkovou, sa VYUČOVANIE v materskej škole, základnej škole NEOBNOVUJE.

  Vyučovanie v Základnej škole bude od 15.03. 2021 (pondelok) realizované naďalej dištančnou formou.

  O ďalšej situácii rozhodne krízový štáb budúci týždeň.

  https://trencin.sk/aktuality/skoly-skolky-a-jasle-nadalej-zatvorene/

 • VZDELÁVANIE OD 08.03. - 12.03. 2021

  VZDELÁVANIE OD 08.03. - 12.03. 2021

  Vážení rodičia, priatelia,

  podľa aktuálnych informácií, po zasadaní krízového štábu mesta Trenčín, dňa: 03.03. 2021; na základe Vyhlášky RUVZ v Trenčíne: č. 10/2021, je zakázané prezenčné vyučovanie v materských školách, ako aj na 1. stupni ZŠ.

  Vzdelávanie žiakov celej Základnej školy (1. aj 2. stupňa ZŠ) od 08.03. 2021 bude naďalej prebiehať dištančným spôsobom.

  Zákaz prevádzky sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života. Ak obaja rodičia v rodine (prípadne ak žije dieťa len s jedným rodičom), spadajú do uvedených kategórií, tak majú možnosť kontaktovať riaditeľku školy s požiadavkou otvorenia oddelenia ŠKD.

  Ďakujeme za porozumenie!

  Prajeme veľa síl, vytrvalosti a pokoja do ďalších dní.

  https://trencin.sk/aktuality/skoly-skolky-a-jasle-zostavaju-v-trencine-zatvorene/

  https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_41_2021.pdf

 • NÁVODY PRE ŽIAKOV A RODIČOV

  NÁVODY PRE ŽIAKOV A RODIČOV
 • INFORMÁCIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV K PRIHLÁŠKAM NA STREDNÉ ŠKOLY

  INFORMÁCIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV K PRIHLÁŠKAM NA STREDNÉ ŠKOLY

  23.02. 2021 MŠVVaŠ zverejnilo usmernenie pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021. V tomto dokumente sa dozviete o procese zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2021/2022. Celý text usmernenia: usmernenie_ministra.pdf

  Vážení rodičia,

  vo štvrtok 4. marca 2021 sa uskutoční online stretnutie pre zákonných zástupcov žiakov, s výchovnou poradkyňou, Mgr. Martinou Rehákovou, kde vám budú spresnené usmernenia a zodpovedané vaše prípadné dotazy k vypĺňaniu a podávaniu prihlášok na stredné školy.

  • Pre zákonných zástupcov žiakov – záujemcov 5. ročníka ZŠ o štúdium na osemročných gymnáziách, sa online stretnutie uskutoční od 17:00 hod.
  • Pre zákonných zástupcov žiakov 9. ročníka ZŠ, sa online stretnutie začne od 18:00 hod.

  Link na pripojenie k stretnutiu prostredníctvom platformy Google meet vám bude zaslaný na Edupage, vo štvrtok: 4. marca 2021 (v deň konania online stretnutia)

  Tešíme sa na vás!​​​​​​​

 • OD 1. MARCA 2021 - DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

  OD 1. MARCA 2021 - DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  v súvislosti s opatreniami Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID - 19; na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Trenčín a Vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne (vestník vlády č. 35/2021, vyhláška č. 87) zo dňa 25. februára 2021 - sa od 1. marca 2021 prerušuje prezenčné vyučovanie v detských jasliach, materských školách, základných školách a stredných školách v okresoch Trenčín, Myjava a Nové Mesto nad Váhom na dobu neurčitú.

  V Základnej škole sv. Andreja – Svorada a Benedikta, ostávame teda v dištančnom vzdelávaní. (1. aj 2. stupeň ZŠ) V platnosti ostávajú aj Pokyny pre žiakov a zákonných zástupcov k dištančnému vzdelávaniu žiakov.

  Poznámka pre stravujúcich sa žiakov 1. stupňa ZŠ: všetci prvostupniari sú z obedov automaticky odhlásení. 

  Prevádzka Materskej školy sv. Andreja - Svorada a Benedikta je takisto do odvolania prerušená. 

  Prosíme Vás, aby ste naďalej sledovali stránku školy a správy cez EDUPAGE. 

  Ďakujeme za porozumenie. 

  https://trencin.sk/aktuality/od-pondelka-budu-jasle-skolky-a-skoly-zatvorene/

  Vyhlaska_zatvorenie_skol.pdf

 • SLNEČNÉ DNI VYLÁKALI ŠKOLÁKOV VON...

  Krásne slnečné počasie vylákalo našich "klubárov" počas týždňa prezenčného vzdelávania na novučičké, zrenovované  e-hrisko, ktoré bolo v tomto týždni za pomoci obetavých rodičov slávnostne dokončené a odovzdané do užívania. Deťúrence s nadšením využili všetky hracie prvky, ktoré sú tu umiestnené, ako aj nádherný priestor, ktorý ponúka veľa možností na hru, zábavu, šantenie, ale aj vzdelávanie...

  Veríme, že keď sa zlepší epidemiologická situácia,  zrealizujeme jeho slávnostné otvorenie, ako i požehnanie priestorov.

  Ešte raz aj touto cestou našim rodičom, priaznivcom a podporovateľom v mene žiakov školy, obrovské ĎAKUJEME.❤️ 

 • MATEMATICKÝ KLOKAN 2021

  MATEMATICKÝ KLOKAN 2021

  Aj tento rok môžete očakávať možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže Matematický klokan, ktorá sa uskutoční podľa aktuálnej situácie papierovou formou - v škole alebo podobne ako to bolo naposledy, online formou. Táto súťaž sa teší aj na našej škole veľkej obľube u žiakov všetkých ročníkov.

  Pevne veríme, že aj napriek tomu, že sa väčšina z Vás naďalej vzdeláva dištančne, prejavíte záujem o účasť a porovnáte si svoje vedomosti a šikovnosť pri riešení úloh s rovesníkmi z celého sveta. 

  Súťaž je určená pre žiakov 1. až 9. ročníka ZŠ. Štartovné za žiaka je 4 €. 

  Viac informácií vrátane pravidiel a ukážkových úloh nájdete na stránke https://matematickyklokan.sk/

  Záväzný záujem o účasť v súťaži Matematický Klokan, nahláste cez Edupage p. uč. Mgr. Janke Faglicovej alebo mailom na adresu jana.faglicova@zsasbtn.sk, kde treba uviesť celé meno a triedu do 8. marca (záväzne prihlásení žiaci 1. stupňa ZŠ sumu 4 € prinesú p. uč. Mgr. Andree Galkovej, záväzne prihlásení žiaci 2. stupňa ZŠ prinesú sumu 4 € p. uč. Mgr. Janke Faglicovej hneď, ako nastúpime prezenčne do školy)

  Nezabudnite, že sa súťaží o pekné ceny - každý účastník súťaže dostane diplom a malý darček. Piatim vyžrebovaným žiakom pošlú organizátori súťaže mobil. Želám veľa šťastia v súťaži.

  Koordinátorka súťaže, Mgr. Janka Faglicová.

 • PODPORA ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI - ROZVOJOVÝ PROJEKT ČÍTAME RADI

  PODPORA ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI - ROZVOJOVÝ PROJEKT ČÍTAME RADI

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“. Do tejto výzvy sme sa spolu s ďalšími školami s radosťou zapojili aj my. 

  Po jarných prázdninách sme dostali krásny darček. Naši žiaci sa už teraz môžu tešiť na nové knihy, ktoré nakúpime do školskej knižnice v hodnote 350 eur. 

  Ďakujeme!

 • ORGANIZÁCIA ŠKOLY PO JARNÝCH PRÁZDNINÁCH OD 22.02. 2021

  ORGANIZÁCIA ŠKOLY PO JARNÝCH PRÁZDNINÁCH OD 22.02. 2021

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že po konzultácii so zriaďovateľom sme sa rozhodli 

  od pondelka 22.02. 2021 otvoriť prevádzku materskej školy a

  prezenčnú formu vzdelávania na 1. stupni ZŠ.

   

  Čo všetko k tomu potrebujete vedieť:

  • Zdravotný stav dieťaťa musí byť bez príznakov ochorenia.
  • Obaja zákonní zástupcovia dieťaťa žijúci s ním v jednej domácnosti musia mať platné potvrdenie o negatívnom antigénovom alebo PCR teste. Ak niektorý, zo zák. zástupcov prekonal ochorenie Covid-19, nemusí mať negatívny test, alternatívou je potvrdenie o prekonaní ochorenia od všeobecného lekára pre dospelých, nie staršie ako 3 mesiace, prípadne doklad o druhom zaočkovaní, s dátumom starším ako 14 dní. 
  • Každý zo zákonných zástupcov dieťaťa sa musí vedieť preukázať platným dokladom o negatívnom teste na Covid-19. (aktuálna platnosť výsledku testu je 7 dní) Ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie alebo nespadá do výnimky z testovania, jeho dieťa nebude môcť do školy a škôlky nastúpiť. V tomto prípade dávame do pozornosti odsek 8 manuálu „Návrat do škôl“ aktualizovaný k 08.02.2021
  • V našej škole nebudeme mať k dispozícii odberné miesto na testovanie. Na tento účel využite existujúce MOM na území mesta Trenčín, zverejnených na webových stránkach mesta.
  • Zákonný zástupca žiaka, ktorý umiestni dieťa do školy, je povinný pri nástupe predložiť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že RUVZ ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie a že dieťa neprišlo v ostatných 10 dňoch do úzkeho kontaktu s osobani, ktoré boli pozitívne testované na ochorenie Covid-19 Cestne_vyhlasenie_-_skoly_-_obaja_zakonni_zastupcovia_.pdf spolu s kópiou o potvrdení vykonania testu, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 od všeobecného lekára, nasledovnými spôsobmi:

                a) poslať správu triednemu učiteľovi cez stránku EduPage, ktorej prílohami budú čestné vyhlásenie  o bezinfekčnosti a kópia potvrdenia o vykonaní testu;

                b) vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a prefotenú kópiu potvrdenia o vykonaní testu odovzdať (príp. sms správu v mobilnom telefóne - preukázať) osobne alebo prostredníctvom žiaka triednemu učiteľovi.

  • Školský klub detí bude fungovať v obvyklom režime, od 6:30 do 16:30 hod.  Prosíme však rodičov, aby zvážili nutnosť umiestnenia detí do ŠKD. Vyzdvihnutie dieťaťa v čase od cca 13:30 do 16:30 hod. bude naďalej prebiehať prostredníctvom služby pri vchodových dverách.

  • Všetci žiaci prvého stupňa ZŠ budú automaticky prihlásení na obed. V prípade, že dieťa do školy z ľubovoľného dôvodu nepošlete alebo len nechcete, aby šlo obedovať, odhláste ho individuálne do 19.02. 2021 do 14:00 hod.)
  • V prípade, že svoje dieťa do školy nepošlete, oboznámte s touto skutočnosťou triednych učiteľov. Absencia žiaka bude podľa pokynu ministra ospravedlnená. V tejto súvislosti si ale dovolíme upozorniť na skutočnosť, že nástupom na prezenčnú výučbu sa končí dištančná. Učitelia ani nebudú mať povinnosť online hodín. Úlohy, učivo budú neprítomným žiakom zadávať po dohode so zákonným zástupcom, telefonicky, príp. cez Edupage...)
  • Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si čestné vyhlásenie, dostanú ho v pondelok ráno pri vstupe do školy na rannom filtri, príp. v piatok: 19.02. 2021 na sekretariáte školy, do 15:00 hod.

  Upozornenie:

  • Rodič má zakázané vstupovať do priestorov Základnej školy, do priestorov Materskej školy môže vstúpiť iba s negatívnym testom.

  • Upozorňujeme na povinnosť rodiča, a to zabezpečiť pre dieťa 2 rúška na deň a hygienické vreckovky.

  • Počas prezenčnej výučby budú naďalej platiť prísne hygienické opatrenia: RúškaOdstupRuky.
  • Po príchode do školy a škôlky bude vykonaný ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk. Dezinfekcia priestorov je zabezpečená 3 x denne (dezinfekcia kľučiek, zábradlia, WC)

  • Vyučovanie v ročníkoch 5. – 9. bude pokračovať dištančnou formou podľa doteraz platného rozvrhu.

  Ďakujeme Vám za porozumenie, spoluprácu a rešpektovanie všetkých usmernení, ktoré súvisia s otvorením našej školy (MŠ, ZŠ a ŠKD)

  Vážení rodičia,

  zároveň Vás prosíme, aby ste aj pri najmenšom podozrení výskytu choroby u dieťaťa alebo v rodine nechali dieťa doma a neohrozili tak celé pracovisko ZŠ s MŠ. Taktiež Vás žiadame, aby každý zákonný zástupca v prípade ochorenia na COVID-19 toto bezprostredne oznámil triednemu učiteľovi, rovnako aj príznaky u svojho dieťaťa. Iba zodpovedný prístup v danej situácii umožní udržať školu čo najdlhšie otvorenú. Predovšetkým chceme predísť situácii, v ktorej by sme školu museli opäť zatvoriť. Vďaka spolupráci rodiny a školy, včasným informovaním to spoločne zvládneme.

  My (pedagogickí, ako aj nepedagogickí zamestnanci) urobíme všetko preto, aby boil dodržané všetky opatrenia. O to isté, žiadame aj vás! Želáme šťastný a pokojný návrat do školy!

  Je dôležité i naďalej sledovať oznamy, lebo situácia sa môže zo dňa na deň zmeniť...

  Cestne_vyhlasenie_-_skoly_-_obaja_zakonni_zastupcovia.pdf

  Informacie_pre_dotknute_osoby.docx

  V pondelok sa v Trenčíne otvárajú škôlky a aj 1. stupeň škôl » Mesto Trenčín (trencin.sk)

 • POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

  POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že na našej stránke si už môžete vytlačiť potvrdenie o návšteve školy Vášho dieťaťa aj elektronicky. Elektronické potvrdenia sú bezpečné. Na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia.

  Postup je tu: ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa

 • KAM NA STREDNÚ - VIRTUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  KAM NA STREDNÚ - VIRTUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  Posledný februárový týždeň (22.2 - 26.2.2021) sa uskutoční celoslovenská prehliadka stredných škôl pod názvom Kam na strednú - virtuálny týždeň otvorených dverí.

  Stredné školy si k tomuto termínu pripravujú aktuálne prezentácie, ktoré sú blízke mladým ľuďom a to prostredníctvom videí a fotiek. Žiaci základných škôl môžu spoznať priestory stredných škôl, ich vybavenie, život na škole, uplatnenie, vyučujúcich a úspešných absolventov. Zatiaľ sa do podujatia zapojilo viac ako 200 stredných škôl a každý deň sa pridávajú ďalšie školy z celého Slovenska.

  Prehliadka škôl bude prebiehať na stránkach www.kamnastrednu.sk.

 • ŠKOLA, SO SRDCOM - ŠKOLA PRE TEBA!

 • Prečo si vybrať NAŠU ZÁKLADNÚ ŠKOLU?

  • Deti vnímame ako jedinečné bytosti, ktoré nám robia radosť a sú zmyslom našich životov...
  • Chceme im byť dobrými pomocníkmi, sprostredkovateľmi a sprevádzateľmi pri nadobúdaní vedomostí, praktických zručností a rozvíjaní talentu....
  • Túžime u nich rozvíjať prirodzenú tvorivosť, zvedavosť, individualitu a aktivitu; zajímať sa o to, čo ich baví. Chceme, aby z detí vyrástli silné, ale milujúce osobnosti s vlastným názorom a úsudkom, s umením komunikovať...
  • Urobíme  všetko pre to, aby sme vášmu dieťaťu  ukázali cestu pre úspešnú budúcnosť... 
 • PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM V STREDNEJ ŠKOLE

  PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM V STREDNEJ ŠKOLE

   

  Milí rodičia a žiaci deviatej triedy, dávame vám do pozornosti nové Rozhodnutie ministra z 26.1. 2021.

   

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.

   

  2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

   

  3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.

   

  4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

   

  5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

   

  6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

   

  7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

   

  8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3.

  Odôvodnenie: Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021.Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

  Kliknite na nasledujúce odkazy:

  Zdroj: 

  https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-konanie#rozhodnutie-ministra-k-terminom-a-podmienkam-prijatia-na-studium-na-ss-26-1-2021

 • JARNÉ PRÁZDNINY

  JARNÉ PRÁZDNINY

  Vážení rodičia, milí žiaci, 

  v týždni, od 15. - 19. februára 2021 sú pre žiakov školy jarné prázdninyPrajeme vám pokojné, Bohom požehnané dni, oddýchnite si a načerpajte energiu...

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria