Navigácia

 • ZÁHRADA, KTORÁ UČÍ...

   

  O tom, že žiakom školy boli v minulom školskom týždni „odovzdané“ školské bylinkové záhony, už s istotou viete... Na vyvýšených záhonoch si tak (nielen) prvostupniari môžu dopestovať rôzne liečivé bylinky, ale aj nejakú tú zeleninu. TRVALKOVÉ OKRASNÉ ZÁHONY, v areáli e-hriska  – upútajú  výsadbou rôznych druhov trvaliek..., BYLINKOVÉ ZÁHONY - sú oázou voňavej krásy liečivých byliniek a ZELEŇ, ktorá priestor obklopuje, je balzamom na dušu každého návštevníka. Veríme, že toto miesto (kus prírody v centre mesta) budú často využívať aj detičky našej materskej školy, ako aj žiaci druhého stupňa ZŠ; na vyučovacích hodinách biológie, techniky, či na niektorej z výchov.

 • MATEMATICKÝ KLOKAN

  Najväčšia medzinárodná matematická súťaž je tu!

  V termíne od 8. – 12. júna 2020 súťaž Matematický klokan prebehne naostro.

  Ak si žiak 1. – 5. ročníka ZŠ a budeš v tomto termíne v škole, môžeš klokaniť v triede.

  Ak si žiakom 6. – 7. ročníka ZŠ, budeš môcť test vypracovávať online.

  Kód všetkým prihláseným žiakom dá školský koordinátor – bude zaslaný na e-mailové adresy zákonných zástupcov.

  Skúšobne sa prihlás: 25. – 31. mája 2020 kódom, ktorý si dostal od školského koordinátora – Mgr. Janky Faglicovej. Môžeš si vyskúšať aj cvičný test.

  Viac na: https://matematickyklokan.sk/

 • RODIČIA ŠKOLE, RODIČIA DEŤOM...

  Aj touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať a podeliť sa s vami o veľkú radosť, ktorú nám na Deň detí urobili rodičia našich žiakov. Do užívania nám bolo oficiálne odovzdané e-hrisko. V minulosti bolo síce už žiakmi školy využívané, ale tento rok sa opäť pokročilo na prácach v jeho dobudovaní, a žiaci 1. stupňa ZŠ sa opäť mohli vrátiť k záhonom, o ktoré sa počas roka budú starať. Vysadili liečivé rastliny, ktoré budú polievať, plieť, ale aj zberať úrodu. Každý deň môžu pozorovať, ako sa rastlinky menia, aký vplyv na ne má slniečko, dážď, ako rastú, menia sa... V areáli e-hriska sú priestory na spoločnú hru, zábavu, ale aj učenie. Dá sa tu oddychovať, ale i maľovať, spievať, čítať... Priestor je obklopený nádhernou zeleňou, jednoducho, je to ideálne miesto pre učenie sa v prírode. A tak vám ďakujeme, že tento krásny ekologický "kútik" budeme môcť často navštevovať a užívať počas horúcich letných dní. A to nielen dopoludnia, ale aj popoludní, počas činnosti v Školskom klube detí. Milí naši rodičia, v mene všetkých žiakov školy, zo srdca ĎAKUJEME. Za čas, ktorý ste venovali jeho dobudovaniu, za nielen fyzickú prácu, obetu a všetko úsilie, za všetku vynaloženú námahu. Sme za vás, vďační. Pán Boh vám to všetkým, odplať! Neradi by sme na niekoho z vás zabudli. Ďakujeme teda všetkým vám, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pre našich žiakov vytvoriť toto krásne miesto. 

 • DEŇ DETÍ - 1. JÚN

  DEŇ DETÍ - 1. JÚN

  Medzinárodný deň detí - MDD je sviatok, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Každoročne si ho pripomíname 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952.   

  V tento deň Vám, milí naši žiaci, ako aj deťom na celom svete želáme, aby ste prežili šťastné detstvo, aby nik netrpel hladom a smädom, mali ste domov, dobrých a milujúcich rodičov a veľa skutočných priateľov...

  Milé deti, všetko najlepšie k Vášmu sviatku, prajú Vaši učitelia.  

 • DODRŽUJ HYGIENICKÉ PRAVIDLÁ!

  VIDÍME SA V ŠKOLE A TEŠÍME SA NA VÁS!

 • ORGANIZÁCIA MESIACA JÚN PRE ROČNÍKY: 1. - 5.

  ORGANIZÁCIA MESIACA JÚN PRE ROČNÍKY: 1. - 5.

  Vážení rodičia, v prílohe vám zasielame pokyny a usmernenia pre žiakov ročníkov: 1. - 5., ktorí budú od 1. júna 2020 navštevovať Základnú školu.

  ORGANIZACIA_MESIACA_JUN_2020.pdf

 • OZNAM PRE ŽIAKOV, KTORÍ OD 1. JÚNA DO ŠKOLY NENASTÚPIA

  OZNAM PRE ŽIAKOV, KTORÍ OD 1. JÚNA DO ŠKOLY NENASTÚPIA

  Pre žiakov 6. až 9. ročníka a pre žiakov 1. až 5. ročníka, pre ktorých je zachované mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základnej škole, pokračuje dištančné, prípadne online vzdelávanie.

 • OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV 9. ROČNÍKA

  OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV 9. ROČNÍKA

  Dôležité:

  Do 29.5. 2020 riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí/ neprijatí žiaka.

  Do 4.6. 2020 zákonný zástupca žiaka oznámi nastúpenie alebo nenastúpenie žiaka na strednú školu!!! Treba oznámiť nielen nastúpenie, ale aj nenastúpenie. Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení stiahni tu: Potvrdenie_o_nastupeni_-_nenastupeni_na_SS.docx

  Ak toto oznámenie nepošlete, berie sa to, že o danú školu nemáte záujem a vaše miesto bude ponúknuté ďalším záujemcom. Dajte si na to pozor, aby ste to včas poslali!

  Ak nemáte tlačiareň, stačí to napísať rukou a odoslať tak. Ak ste podali elektronickú prihlášku, je možné toto oznámenie poslať aj elektronicky cez EduPage.

  Ak vaše dieťa na SŠ neprijmú a o školu má stále záujem, je nutné poslať odvolanie.

  Vzor odvolania stiahni tu: odvolanie.doc

                                               odvolanie2.doc

  Bližšie informácie stiahni tu: Kriteria_prijimania_na_SS.pdfKriteria_na_SS.pdf

 • PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA ROČNÍKOV: 1. - 5.

  PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA ROČNÍKOV: 1. - 5.

  Vážení rodičia,

  dňa 1. júna 2020 začíname výchovno-vzdelávací proces na našej škole pre žiakov  1.- 5. ročníka. Nakoľko

  • rodič predkladá pri prvom nástupe žiaka/žiačky do školy, alebo po prerušení dochádzky žiaka/žiačky v trvaní viac ako 3 dni písomné VYHLÁSENIE o tom, že žiak/žiačka neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
  • vyhlasenie_rodica_(1).docx

  Nie každý rodič/zákonný zástupca má možnosť si vyhlásenie vytlačiť. Príslušné tlačivo si bude môcť vyzdvihnúť u zástupkyne riaditeľa školy, v termíne od 25. 05. 2020 do 29. 05. 2020 v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod. a vyplniť si ho v pohodlí domova. Týmto krokom urýchlite ranný nástup žiakov do školy.

  Ďakujeme za spoluprácu

 • SPRESNENIE OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

  SPRESNENIE OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

  Dobrý deň, vážení rodičia,

  nakoľko niektorí z vás ešte neoznámili, či vaše dieťa od 01.06. 2020 príde do školy, prosíme, aby ste tak čím skôr urobili - obratom. (potrebujeme zabezpečiť všetko potrebné k organizácii dní, dodržať všetky potrebné hygienické opatrenia...)

  Zároveň vás žiadame, aby ste do piatku:  22.05. 2020 oznámili, či:

  a) žiak z ročníka: 1. – 4. bude po skončení vyučovania navštevovať ŠKD a približne čas jeho odchodu z klubu.

  (do ŠKD môžu ísť len tí žiaci, ktorí ho navštevovali aj počas šk. roka)

  b) Obed bude zabezpečený (ako sme zvyknutí – Jedálňou Gymnázia) Napíšte aj prosíme, či si pre vaše dieťa na mesiac jún žiadate obed. 

  Platbu za stravu v mesiaci jún doriešia v ŠJ (sú preplatky za celý rok – vyúčtovanie stravy vám p. vedúca včas oznámi)

  Oznámiť záujem pobyt dieťaťa v ŠKD a taktiež záujem o stravu môžete odpoveďou na zaslaný report, príp. na mail: miroslava.adamcova@zsasbtn.sk

  Čo sa týka organizácie dňa v mesiaci jún – rozvrhu, počtov hodín v dni, presunov, opatrení..., v priebehu budúceho týždňa vám dáme všetky potrebné informácie a rozpisy...

  S úctou vedenie školy.

 • DÔLEŽITÝ OZNAM

  DÔLEŽITÝ OZNAM

  Na základe vyhlásenia ministra školstva SR Branislava Gröhlinga, zo dňa 18.05. 2020, budú materské školy a 1. - 5. ročník základných škôl otvorené rozhodnutím zriaďovateľa, od 01.06. 2020 v zmysle odporúčaných hygienických opatrení.

  Jednou z povinností riaditeľov škôl je zistiť počet žiakov, ktorí do školy 01.06. 2020 nastúpia.

  Preto vás prosím, vážení rodičia, aby ste nám najneskôr do: 21.5. 2020 (štvrtok) oznámili, odpoveďou na vám už zaslaný report, príp. na e-mail: miroslava.adamcova@zsasbtn.sk, či Vaše dieťa od júna do Základnej školy nastúpi  / nenastúpi. 

  Na základe zistení od vás, vám obratom spresníme organizáciu a všetky potrebné spresnenia na tieto dni mesiaca jún. (počet hodín v danom dni, ŠKD...)

  Ďakujem. 

  Ing. Hana Hulínová, riad. ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta.

 • RODIČOVSKÉ KONTO NA EDUPAGE

  RODIČOVSKÉ KONTO NA EDUPAGE

  Vážen rodičia,

  väčšina z Vás už rodičovské konto má a aktívne ho aj využíva, či už pri prezeraní známok, resp. sledovaní rôznych správ. Ale niektorí toto konto ešte stále nemajú a obrátili sa na nás, aby sme aj im umožnili si to nastaviť. Tak tu sú informácie k zriadeniu si rodičovského konta pre prístup k elektronickej žiackej knižke a ďalším funkciám pre elektronickú komunikáciu so školou.

  PREČO SI VYTVORIŤ KONTO?

  Doteraz Vám boli doručené prístupové mená zhodujúce sa s menom Vášho dieťaťa a s ním aj heslo pre prihlásenie. Ako rodič si však nižšie popísaným postupom môžete vytvoriť automaticky samostatné konto, ktoré má nasledujúce výhody:

  • Pokiaľ máte (alebo budete mať) na ZŠ viac ako jedno dieťa, Vaše rodičovské konto Vám umožní vidieť výsledky všetkých detí naraz pod jedným prihlásením;
  • V rodičovskom konte si môžete kedykoľvek bez problémov zmeniť heslo, prípadne aj prihlasovací e-mail;
  • V prípade, že budete komunikovať so ZŠ, bude zrejmé, že vystupujete ako rodič a nedôjde k zámene s kontom žiaka;
  • Každý rodič (otec aj mama) môže mať samostatné konto. Podmienkou je, že rodič uviedol svoju e-mailovú adresu v údajoch poskytnutých ZŠ na začiatku školského roku;
  • V budúcnosti, keď predpokladáme spustenie aj ďalších funkcií elektronickej komunikácie bude vytvorenie samostatného žiackeho a rodičovského konta nevyhnutnosťou;
  • Rodičovské konto môžete použiť aj v mobilnej aplikácii Edupage.

  AKO SI VYTVORIŤ KONTO:

  Vytvorenie rodičovského konta prebieha automaticky cez stránku školy v nasledujúcich krokoch:

  1. V internetovom prehliadači prejdite na stránku školy na adrese: http://zsasbtn.edupage.org a kliknite na položkuPrihlásenie“, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu.

  2. Kliknite na text Neviem prihlasovacie meno alebo heslo nachádzajúce sa pod tlačidlom „Prihlásiť sa“.

  3. Zobrazí sa Vám nové okno pre zadanie e-mailovej adresy pre zaslanie prístupového mena a hesla.

  4. Do položky „Email/Používateľské meno:“ zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli ZŠ.

  5. Stlačte „Odoslať“.

  6. Na Vami zadanú e-mailovú adresu bude zaslaný overovací e-mail s predmetom „Edupage - Prihlásenie“ POZOR: je možné, že sa tento e-mail bude nachádzať v záložke Nevyžiadaná pošta/Spam.

  7. Kliknite na overovací link, ktorý je uvedený v texte mailu.

  8. Otvorí sa Vám okno portálu edupage.org.

  9. Kliknite na položku Zmeniť heslo

  10. Otvorí sa Vám okno pre nastavenie/zmenu hesla k Vášmu prihlasovaciemu menu:

  11. Vyplňte do oboch položiek nové heslo a kliknite na Zmeniť heslo“.

  12. Prihláste sa na stránke http://zsasbtn.edupage.org pomocou mena (e-mailová adresa) a hesla (ktoré ste si v predchádzajúcich krokoch zvolili) a používajte výhody rodičovského konta.

 • SIEDMACKE „MRAKY SLOV“

  Žiaci 7. A triedy počas domácej karantény, okrem online učenia sa, vytvárali „mraky slov“. Ich úlohou bolo vybrať si z literatúry pre siedmy ročník jedno dielo a spracovať ho ako mrak slov. (tag cloud (doslova oblak/mrak  - je také vizuálne zobrazenie tagov používaných používateľmi na danej webovej stránke, pri ktorom sú jednotlivé tagy jednak systematicky zoradené (spravidla abecedne) a jednak sú jednotlivé tagy vizuálne odlíšené podľa používanosti a dôležitosti (napr. použitím inej farby, hrubšieho alebo väčšieho písma atď.). Teda čím je tag v „zozname“ väčší alebo jasnejší, tým je dôležitejší alebo používanejší) Ako si počínali, si môžete pozrieť na priložených fotografiách.

 • DUCHOVNÝ PROGRAM PRE KATOLÍCKE ŠKOLY

  DUCHOVNÝ PROGRAM PRE KATOLÍCKE ŠKOLY

  Drahí priatelia, posielame Vám pozvánku na spoločný duchovný program pre spoločenstvá našich škôl a školských zariadení:

  1. Svätá omša s katechézou pre deti I. stupňa ZŠ  – nedeľa 17. 5.,10.30 hod.  (téma: V Otcovej láske; vedie P. Milan Toman SVD, Sr. Mária Nagyová FMA)

  2. Počúvanie Slova – pondelok 18. 5., 16.00 hod. (P.  Mgr. Ing. Jozef Garaj CM), zamyslenia nad úryvkami zo Svätého Písma sú určené primárne pre mladých vo veku 13-18 rokov.

  3. Svätý ruženec – utorok 19.5., 16.00 hod. (P. Milan Toman SVD)

  4. Svätá omša – štvrtok 21.5., 16.00 hod. (celebrant  Mons. Jozef Haľko, biskup). V tento deň je sviatok Nanebovstúpenia Pána.

  Internetové vysielanie bude prebiehať z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave

  (Počúvanie Slova z Kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave, farnosť Bratislava – Prievoz v Ružinove).

  Program môžete  sledovať na webe zkss.sk alebo priamo na našej Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/

  Ďakujeme vám!Vyprosujeme požehnaný veľkonočný čas.

  Mgr. Daniel Masarovič

  prezident ZKŠS

 • DEŇ RODINY

  DEŇ RODINY

  Valné zhromaždenie OSN –  20. septembra 1993 vyhlásilo 15. máj za Medzinárodný deň rodiny. Pri tejto príležitosti (ale nielen v tomto dátume) venujeme pozornosť tejto téme a prosíme o požehnanie pre všetky naše rodiny...

  Modlitba za rodinu

  Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí.

  Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života, lebo len ty si opravdivá Láska a Život.

  Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete. Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske.

  Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva, ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky, ktorými rodiny niekedy musia prejsť. Na príhovor Svätej rodiny daj, aby svetová misia našej matky Cirkvi v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život, po všetky veky vekov. Amen.

  Ján Pavol II.

 • ATTOMAT

  ATTOMAT

  Milí žiaci, vážení rodičia.

  Patrí predmet matematika medzi vaše obľúbené? Máte ho radi, baví vás logicky uvažovať alebo chcete porovnať a overiť svoje vedomosti?

  Ak áno, kliknite na: https://www.p-mat.sk/aktivity/attomat/

  Tu nájdete všetky potrebné informácie k registrácii. Ide o súťaž určenú najmä pre žiakov 2. stupňa ZŠ, ale do kategórie OPEN sa môže prihlásiť každý - žiak, rodič alebo učiteľ. Registrovať sa je možné: do 19.5. 2020 a samotná súťaž samotná prebehne 21.5. 2020 Tak všetkým vám veľa zdaru!

 • USMERNENIE RODIČOM A ŽIAKOM

  USMERNENIE RODIČOM A ŽIAKOM

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Na základe naďalej prebiehajúcej situácie v spoločnosti, spojenej s prerušením prevádzky budovy školy ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta a teda aj inou formou priebehu vyučovania sme Vám v uplynulých dňoch na stránke školy (www. zsasbtn.sk) zverejnili kritériá hodnotenia a klasifikácie prospechu žiakov na konci školského roka v prípade, ak by už do školy vôbec nenastúpili! (ak ste si usmernenie ešte neprečítali, prosíme, učiňte tak!)

  Keďže vyučovanie prebieha "z domu" a "doma", nedá sa učiteľom adekvátne využiť typické formy hodnotenia vedomostí a zručností žiakov (testy, diktáty, štvrťročné práce, slohové práce, písomné práce a i.).

  Preto sa v zmysle tohto faktu musia upraviť kritériá hodnotenia žiakov podľa toho, aké činnosti žiaci vykonávajú doma. Niektoré predmety (hlavné predmety) sa budú klasifikovať známkou, niektoré predmety (najmä výchovy) sa nebudú klasifikovať známkou.

  Neznamená to však, že deti z týchto predmetov nebudú vykonávať žiadnu činnosť. Naďalej musia pracovať v zmysle pokynov učiteľov, pretože pri úplnej nečinnosti by pri koncoročnom hodnotení daný predmet neabsolvovali.

  Preto vás upozorňujeme, že ak vyučujúci zadá úlohu (projekt, pracovný list...) a žiada jeho vypracovanie a zároveň aj požaduje o zaslanie na ním zadanú mailovú adresu, príp. zaslanie na Edupage a žiak neposkytne vyučujúcim žiadnu spätnú väzbu, neodovzdáva dostatočné množstvo prác; podľa usmernení je v čase mimoriadnej situácie, vo výnimočných prípadoch pred postupom do vyššieho ročníka možné určiť preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a za obdobie pred prerušením vyučovania dosiahli neuspokojivé výsledky. Upozorňujeme vás, že pri uvedených žiakoch budeme túto možnosť realizovať.

  Žiakovi, ktorý splní zadanie vyučujúceho (v prípade, že pedagóg oň požiada) - učiteľ dá žiakovi spätnú väzbu za zaslanú úlohu – slovným komentárom. Všetky zaslané práce žiaka, (opakujeme, keď bude učiteľ požadovať ich zaslanie) budú slúžiť ako podklad pre hodnotenie žiaka na konci školského roka.

  Podklady na hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v čase prerušeného vyučovania v škole  učiteľ získava najmä:

  • zo samostatných praktických prác spracovaných žiakmi počas domácej prípravy, s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka,
  • rozhovormi so žiakmi, konzultáciou s rodičmi,
  • zohľadnením svedomitosti a snahy žiakov pri plnení jednotlivých úloh a zadaní.

  !!! Úlohy a zadania vyučujúci žiakom posielajú cez Edupage, príp. na spoločný triedny mail domacaskola@centrum.sk (tento mail slúži len na to, aby ste si stiahli, preposlali, príp. vytlačili učivo, úlohy..., neposielajte naň vypracované zadania) Tie zasielajte na tú adresu, ktorú zadal vyučujúci. Príp. vypracovanú úlohu zašlite cez Edupage.

  Pri záverečnom hodnotení a klasifikácii sa v čase prerušeného vyučovania budú brať do úvahy aj známky za 1. polrok šk. roka 2019/2020 z uvedeného vyučovacieho predmetu, ako aj známky, ktoré žiaci získali v 2. polroku od 01.02. 2020 do 12.03. 2020, počas riadneho vyučovania v škole, resp. aj v období od 16.03. 2020 do 06.04. 2020, teda do vydania usmernenia MŠVVaŠ, ktorým sa zrušilo známkovanie.

  S úctou pedagógovia ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta.

 • HODNOTENIE ŽIAKOV NA KONCI ŠKOLSKÉHO ROKA

  HODNOTENIE ŽIAKOV NA KONCI ŠKOLSKÉHO ROKA

  Vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla a nie je jednoduchá ani pre nás učiteľov, ani pre Vás rodičov, ani pre Vaše deti, je potrebné sa k úlohám školy ako výchovno - vzdelávacej inštitúcie postaviť zodpovedne. Aj my sme si vedomí toho, že sa momentálne všetci učíme a prispôsobujeme sa podmienkam, ktoré vznikli. 

  Od začiatku sa my, učitelia, snažíme odovzdať Vám a Vašim deťom maximum, aby v tejto dobe nadobudli vedomosti, ktoré majú získať v danom ročníku. Postupnými krokmi sa snažíme Vám situáciu uľahčiť. Okrem komunikácie prostredníctvom zadávania úloh cez školský systém Edupage sme sa postupne prepracovali aj k on-line vyučovaniu prostredníctvom aplikácie Zoom, prípadne Cisco Webex, kde sa žiaci spolu s nami – učiteľmi učia ako keby boli v škole.

  Aj my všetci si ale uvedomujeme, že toto vyučovanie a tiež hodnotenie nie je pre nás, ani pre Vás, ani pre Vaše deti, jednoduché, ale všetkým nám ide o rovnaký cieľ - získanie potrebných vedomostí v danom ročníku a postup do vyššieho ročníka,. Naplnenie daného cieľa je možné len vzájomnou spoluprácou všetkých zúčastnených strán. Vieme, že dôležitou súčasťou je aj vzájomná komunikácia medzi všetkými stranami – učiteľ – rodič – žiak. Aj my Vás vieme pochopiť, že Vám niečo nejde, nefunguje, nestihli ste, z rôznych dôvodov /technika, internet, prostriedky, čas, práca, zaneprázdnenosť, .../, ale prosíme Vás, komunikujte s nami tak, ako sa medzi partnermi komunikovať vzájomne má – s úctou a rešpektom. Vzájomne sa chápme a rešpektujme. Iba tak SPOLOČNE dosiahneme želaný výsledok. 

  Prijatý postup je v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov Základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, podpísaným ministrom školstva Branislavom Gröhlingom, 04.04. 2020.
  Pedagógovia školy rešpektujú pri priebežnom i záverečnom hodnotení tu popísané pravidlá.

  (viď Príloha č. 1).    usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol(1).pdf

  Riaditeľka školy ich zverejňuje po prerokovaní v Pedagogickej rade školy pri ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta, ktorá sa uskutočnila formou online konferencie, dňa: 16.4. 2020.

  Pedagogická rada sa uzniesla, že žiaci počas tejto mimoriadnej situácie budú priebežne hodnotení slovne. Toto slovné hodnotenie je v kompetencii každého vyučujúceho. Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Pri priebežnom hodnotení máme individuálny prístup ku každému žiakovi, zohľadňujeme vekové a individuálne osobitosti žiaka.

  Avšak na konci školského roka 2019/2020 sa dané slovné hodnotenie premietne v klasifikácii daného predmetu (čiže bude hodnotený známkou).

  Pri záverečnom hodnotení a klasifikácii sa v čase prerušeného vyučovaniaberú do úvahy a jznámky za 1. polrok z daného vyučovacieho predmetu, ďalej známky, ktoré žiaci získali od 1.2. 2020 v období riadnej dochádzky do školy a príp. v období od 12.3. 2020, v "domácom sa vzdelávaní", až do 6. apríla 2020 (t.j. do vydania Usmernenia MŠVVaŠ SR)

  Odsúhlasený spôsob hodnotenia:

  1. Záverečné hodnotenie žiakov 1. ročníka bude formou slovného hodnotenia  (veľmi dobré výsledky - dobré výsledky - uspokojivé výsledky, so slovným komentárom)

  2. Slovíčkom absolvoval / absolvovala budú hodnotené predmety:

  I. stupeň ZŠ: katolícke náboženstvo, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, informatika.

  II. stupeň ZŠ: katolícke náboženstvo, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, občianska náuka, technika a predmety fyzika a ekológia (len) v 9. ročníku ZŠ.

  Zdôvodnenie: Podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožnili naplniť ciele predmetu kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou dištančného vyučovania.

  Ostatné predmety budú na konci roka klasifikované známkou.

  Na záver školského roka nebude žiaden žiak hodnotený stupňom nedostatočný. Keďže v čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, túto možnosť pri uvedených žiakoch budeme realizovať.
  Preskúšanie bude možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8. 2020. O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada.

  Z uvedeného vyplýva, že aj my si uvedomujeme, že objektívne hodnotiť žiaka v tomto čase asi nedokáže nikto, preto sme pristúpili k vyššie popísanej forme.

  Určite je našou snahou to, aby sme nemuseli pristúpiť k udeleniu komisionálnych skúšok. VŠETCI SPOLOČNE UROBME PRE TO MAXIMUM!

  Žiakov prosím, aby prípravu na vyučovanie, písanie úloh, testov, nebrali na ľahkú váhu a zapájali sa pravidelne do výučby a posielali vypracované úlohy. Vás rodičov prosím, aby ste dohliadli na „on-line vyučovanie“ Vášho dieťaťa.

  Všetci tí, ktorí zodpovedne pristupujete k novému spôsobu výučby si zaslúžite veľkú pochvalu. Veľká vďaka Vám aj Vašim rodičom, ktorí vám pomáhajú hlavne po technickej stránke. 

  V tejto časti by som sa ešte chcel poďakovať všetkým učiteľom, rodičom aj žiakom, ktorí zodpovedne pristupujú k vzdelaniu svojich detí, zodpovedne riešia a odovzdávajú vypracované úlohy, testy a zadania.

  Spoločne si preto držme palce a zaprajme hlavne VEĽA ZDRAVIA a TRPEZLIVOSTI pri vzdelávaní!

   

  v Trenčíne: 20.04. 2020

  Ing. Hana Hulínová, riaditeľka školy

 • POSTUP SPÄTNÉHO ODOSLANIA VYPRACOVANEJ ÚLOHY ŽIAKOM UČITEĽOVI

  POSTUP SPÄTNÉHO ODOSLANIA VYPRACOVANEJ ÚLOHY ŽIAKOM UČITEĽOVI

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Po dopytoch viacerých z vás, posielame postup, ako odošlete cez Edupage vypracované zadanie d.ú.

  - Po tom, ako žiak dostane dennú úlohu od vyučujúceho (formou správy na Edupage) a vypracuje si zadanie

   

  (štandardne v prílohe tejto správy), túto úlohu zašle späť učiteľovi .

  Postup je nasledovný:

  • žiak sa prihlási svojimi údajmi na EDUPAGE,
  • v ľavom hornom rohu kliknete na odkaz notifikácie,
  • následne v pravom dolnom rohu kliknete na červený krúžok s bielym symbolom + (nový prvok),
  • tým sa dostane k tvorbe novej správy, v ktorej kliknite na odkaz poslať správu,
  • následne klikne na prehľadávať adresátov, tu zvoľte možnosť učitelia a zo zoznamu si vyberte konkrétneho pedagóga,
  • do obsahu správy môžete napísať sprievodný text učiteľovi,
  • je dôležité, aby ste do správy vložili prílohu obsahujúcu vypracovanú úlohu,
  • vypracovanú úlohu vložíte pomocou kliknutia na symbol spinky v ľavom dolnom rohu – pripojiť prílohu,
  • následne správu odošlete zeleným tlačidlom ďalej a po zobrazení upozornenia o odoslaní správy, jej odoslanie potvrdíte zeleným tlačidlom poslať s právu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria