Navigácia

 • V RADOSTI, SPOLOČNE, AJ DUCHOVNE

  Dopraj si čas na premýšľanie - je to prameň múdrosti.

  Dopraj si čas na snívanie - je to zdroj budúcnosti.

  Dopraj si čas na hranie - je to spôsob ako zostať mladý.

  Dopraj si čas na úsmev - je to cesta k šťastiu.

  Dopraj si čas na smiech - je to hudba duše.

  Dopraj si čas na lásku - je to najväčší Boží dar.

  Dopraj si čas na modlitbu - je to najväčšia sila na zemi.

 • MÁME SA VIAC AKO DOBRE

  Srdečne vás pozdravujeme. ... Tak a máme za sebou takmer polovicu nášho pobytu. 🤔 Na týchto, pár záberoch, aj vy sami istotne spozorujete, že sa aj učíme, spoločne hráme, súťažíme a pracujeme v tímoch, stolujeme. A čo je hlavné, veľa času trávime vonku, v prírode.🪵🌳⛰️🌲Asi sa niektorí pýtate, či už bola diskotéka? 🎤💃🕺Samozrejme. Videá zo súťaží a večernej tancovačky vám prinesieme zajtra.😉PS. Dnes by sme mali mať vzácnu návštevu. Tešíme sa. 🙆Zajtra vám prezradíme, kto nás navštívil a čo si pre nás pripravil. 😉🙏Ďakujeme za modlitbovú podporu, počasie nám praje, i keď dnes dopoludnia trošku "mrholilo". Ale máme sa fajn👌a nič nám nechýba.♥️

 • TEŠÍME SA NA VÁS V SEPTEMBRI 2023

  V uplynulých dňoch sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Táto udalosť je veľmi dôležitá pre každú základnú školu a rovnako je významným aktom aj pre samotných prváčikov a ich rodičov. Zapísali sme 20 detí. Ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru.♥️🙏Pokúsime sa urobiť všetko preto, aby (teraz už i naše deti 😉) získali kvalitnú výchovu a vzdelanie; mali svoju školu radi, budovali a utužovali priateľstvá a ich škola sa pre ne stala druhým domovom.👌

 • ŠKOLA V PRÍRODE 2023

  ŠKOLA V PRÍRODE 2023

  V pondelok 17. apríla 2023 sa naši tretiaci a štvrtáci, spolu s pani učiteľkami, vybrali do Školy v prírode, na čarovné miesto ležiace na západe Slovenska, v srdci Bielych Karpát, ktoré tvoria hranicu s Českou republikou. Áno, škola v prírode 2023 sa do piatku 21. apríla 2023 uskutoční na Vršatci, v hoteli Vršatec, ktorý je situovaný vo výške 500 m nad morom, na úpätí Chmeľovej (926 m.n.m.) s nádherným výhľadom na zrúcaniny hradu Vršatec.

  Milí rodičia, príbuzní.

  Počas celého týždňa vám budeme zverejňovať fotografie a prinášať aktuálne zábery. Prosíme o modlitby, aby deťúrence päť dní strávených v kolektíve, s kamarátmi, prežili v zdraví, bez akéhokoľvek úrazu a „v plnosti.“🙏

  Všetkým prajeme požehnaný, zážitkami a priateľstvami naplnený týždeň. A taktiež, krásne počasie. 😉

 • POZVÁNKA NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, oznamuje rodičom, že:

  ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA ZŠ na školský rok 2023/2024

  sa uskutoční za prítomnosti dieťaťa a pokiaľ možno oboch zákonných zástupcov

                                                                               12.04. 2023 - 14.04. 2023

                                                                                   (streda - piatok)

                                                                            od 14:00 hod. do 17:00 hod. 

  V prípade, že Vám uvedený termín nevyhovuje, Vášho budúceho prváčika radi zapíšeme aj v inom termíne do 30. apríla 2023. (po dohode na tel. čísle: 0903 982 654)

  ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta ponúka pestrú škálu aktivít, ktoré Vám istotne pomôžu správne sa rozhodnúť…

  Milí rodičia,

  ak ste sa rozhodli zapísať Vaše dieťa v školskom roku 2023/2024 do 1. ročníka ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta, prosíme vyplňte elektronickú prihlášku:

  ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA 

  Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, ktoré k 31.08. 2023 dovŕši šesť rokov. Zapisujú sa deti narodené od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017 deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky. (elektronickú prihlášku je potrebné vyplniť aj v prípade minuloročného odkladu a plánovaného odkladu.) 

  V prípade ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka Základnej školy s materskou školou rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (podľa predošlej legislatívy „Odklad povinnej školskej dochádzky“) na základe (§28a, ods. 3, školského zákona):

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
  • s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

  Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Zákonný zástupca ho doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od konania zápisu. 

  ​​​​​Ak bude mať riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, o prijatí dieťaťa rozhodne do 15. júna 2023.

  Tlačivá potrebné k zápisu:

  Zapisny_listok_do_1.r.doc

  Prihlaska_na_zapis_do_1._roc.pdf

  K zápisu je ešte potrebné predložiť Písomné vyhlásenie, keď podpisuje prihlášku len jeden rodič (dlhodobo v zahraničí, vážna choroba atď.) Zakonny_zastupca_v_zahranici.docx 

  - a taktiež Písomné vyhlásenie, že všetky dokumenty bude podpisovať len jeden rodič Poverenie_jedneho_zakonneho_zastupcu_podpisom.docx

  Zákonný zástupca si môže potrebné tlačivá stiahnuť z našej internetovej stránky a priniesť už vyplnené (podpísané oboma rodičmi) v deň zápisu do školy alebo si ich vypíše pri zápise v škole. 

   Usmernenie k zápisu do 1. ročníka ZŠ - aktualizácia

   Co_ma_vediet_buduci_prvak.docx

  Ďakujeme za prejavenú dôveru a na prvákov sa veľmi tešíme.

 • ČAKÁME ŤA...

  Milí rodičia predškolákov,

  ani ste sa nenazdali a z Vášho dieťaťa sa čoskoro stane prváčik. Sme úprimne radi, že ste si pre jeho výchovu a vzdelávanie vybrali práve našu ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta; a že sa s našimi budúcimi prváčikmi, od 12. - 14. apríla 2023, (streda - piatok) v čase od 14.00 - 17.00 hod., budeme môcť zoznámiť priamo pri zápise, ktorý je pre mnohých slávnostným a nezabudnuteľným dňom. Veríme, že ho s Vašim dieťatkom absolvujete v pohode a bez stresu. 😉 Na všetkých Vás sa už veľmi tešia pani učiteľky. 🙏♥️

 • VEĽKONOČNÉ PRIANIE

 • ĎAKUJEME ZA VAŠU ŠTEDROSŤ

  Na začiatku prišiel podnet (prosba) jednej našej mamičky. Pani Polášková nás (rodičov žiakov školy, priateľov, podporovateľov a zamestnancov) oslovila, či by sme sa nezapojili do potravinovej zbierky, ktorú zastrešuje Misia lásky a Potravinová banka Slovenska. Ani na chvíľu sme so zapojením sa a zverejnením výzvy nezaváhali. 😉 A potom to už išlo (s pričinením vás, dobrodincov) veľmi rýchlo a trvanlivé potraviny, ktorých sme s vašou štedrou pomocou vyzbierali takmer 350 kg, začali zhromažďovať v jednom z kabinetov. 

  Milí naši! Ešte raz, úprimne Pán Boh odplať! 🙏

  Ďakujeme v mene tých, ktorým pomôže naša štedrosť a ochotné, vnímavé srdce.

  Veľké poďakovanie patrí pani Jane Poláškovej a pánovi Tiborovi Stašákovi, ktorí potraviny "naložili"a odviezli na miesto, odkiaľ ich budú distribuovať ľuďom bez domova a núdznym. ♥️

 • VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

  VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

  Veľkonočné prázdniny začínajú 6. apríla 2023 - vo štvrtok (posledný vyučovací deň je 5. apríl 2023, streda) a končia 11. apríla 2023 - v utorok. Nástup do školy je 12. apríla 2023 - v stredu.

 • KRÍŽOVÁ CESTA ŽIAKOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY

  KRÍŽOVÁ CESTA ŽIAKOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY

  Kto chce ísť za mnou, nech denne zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje! (Mt 16,24)

  Jednou z foriem duchovnej prípravy na sviatky umučenia nášho Pána, je modlitba Krížovej cesty. Aj v tohtoročnom pôstnom období, v stredu, deň pred veľkonočnými prázdninami, žiaci školy, v kostole Notre Dame, pri jednotlivých zastaveniach, rozjímali o umučení a smrti Pána Ježiša. Pretože celé pôstne obdobie nás má smerovať k Nemu a pripraviť nás na najväčší sviatok roka, slávnosť Jeho zmŕtvychvstania a nášho vykúpenia. ♥️

 • DOTÁCIA NA STRAVU OD 01.05. 2023

  DOTÁCIA NA STRAVU OD 01.05. 2023

  Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej alebo základnú školu.

  S účinnosťou od 01.05. 2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu. Dotácia na stravu sa od 01.05. 2023 bude poskytovať v sume:

  - 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed,

  - 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed, 

  - 2,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni a odobralo stravu.

  V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

  - za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,

  - dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára–špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

  Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05. 2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť triednemu učiteľovi vášho dieťaťa a to najneskôr v termíne do 31.03. 2023 

  Návratka - rodič

  V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje a máte záujem o dotáciu, je potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (rodič musí najskôr telefonicky prihlásiť dieťa na odoberanie stravy v školskej jedálni u poskytovateľa stravy, kontakt je v ľavej lište, v sekcii ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE). V najbližších dňoch bude opravená a zverejnená aj "papierová prihláška žiaka na školské stravovanie", takže dieťa budete môcť prihlásiť aj touto formou. (opäť v sekcii ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE)

  V prípade, ak nedoručíte návratku = triednemu učiteľovi v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

 • PIATACKA TEA PARTY

  PIATACKA TEA PARTY

  V triede 5.A, posledný vyučovací deň pred veľkonočnými prázdninami, usporiadali Tea Party. Žiaci si dva  týždne viedli denník v angličtine a pri čaji si zo svojich zápiskov čítali. Nielenže sa touto formou zdokonaľujú v cudzom jazyku, ale čo - to sa o sebe aj dozvedia. 

 • 3X3 STREETBASKET

  V pondelok 3. apríla 2023, sa v Trenčianskom Jastrabí, zúčastnili chlapci ZŠ: Ladislav Vizváry, Matúš Kakody, Matúš Liška a Matúš Lamačka, na súťaži: 3x3 Streetbasket.

  V utorok 4. apríla, v Dolnej Súči, našu školu zase reprezentovali dievčatá, v zložení: Laura Čechovská, Dorotka Vizváryová, Alexandra Halasová a Veronika Jakubcová, ktoré obsadili pekné, 3. miesto. Blahoželáme!

 • VEĽKONOČNÁ VÝZDOBA ŠKOLY

  Pred veľkonočnými sviatkami vyrobili šikovné rúčky žiakov a vyučujúcich, veľkonočné ozdoby rôzneho tvaru a veľkosti. Deťúrence farbili vajíčka, ozdobovali ich nálepkami, vyrábali zajačiky, barančeky, strihali, lepili... Sami si zhotovili zastavenia krížovej cesty.💕Vyzdobené priestory tried a chodieb veľkonočnými dekoráciami, okúzlili všetkých žiakov a návštevníkov školy.

 • MALÍ NÁVŠTEVNÍCI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

  MALÍ NÁVŠTEVNÍCI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

  Milí rodičia, 

  ďakujeme vám, že ste nás so svojimi ratolesťami, poctili svojou návštevou v ŠKD. Veríme, že praktické ukážky činností a atmosféra, ktorú ste s našimi deťúrencami a pani vychovávateľkami zažili, splnili vaše očakávania.😉(budeme sa snažiť nesklamať ani v budúcnosti) Detičky boli spontánne, krásne tvorili, pohotovo reagovali. Tešíme sa na všetkých terajších predškolákov, v septembri 2023. ♥️

 • MT 25; 35 - 40

  Milí priatelia, 

  ďakujeme, že sa stále zapájate do zbierky trvanlivých potravín pre ľudí, ktorým naša materiálna pomoc a štedrosť veľmi pomôže. Možnosť ešte čo-to priniesť, je stále, do konca mesiaca marca, p. uč. Rehákovej.

  Pán Boh odplať! 👌🙏💕Lebo: "Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili."

 • JAR ZAVÍTALA AJ NA E-HRISKO

  JAR ZAVÍTALA AJ NA E-HRISKO

  Za výdatnej pomoci Rodičovského združenia, sa naše E-hrisko, po dlhých zimných mesiacoch, odieva do jarného šatu.🌷🥀Rodičia nám dodali hlinu, sadeničky a najmä, pomohli ostrihať kríky. Potom na rad nastúpili malí záhradníci, ktorí vysádzali šalát, reďkovku, hrach, cibuľku, mrkvu... Ďakujeme rodičom nielen za materiálnu a manuálnu pomoc, no najmä, že dnes domov odchádzali s deťmi so šmuhami na tvári, hlinou za nechtami, zašpineným oblečením. Takže vo viacerých rodinách našich žiakov "pobežia práčky na plné obrátky". Máme obrovskú radosť, že tento úžasný priestor nielen pre popoludňajší čas, bude opäť naplno slúžiť všetkým deťom školy.

 • NAŠA VEĽKONOČNÁ DEKORÁCIA

  Maľovanie vajíčok (či už voskom, omotané rôznymi šnúrkami alebo zafarbené cibuľovými šupkami), pečenie veľkonočného barančeka, kytice z bahniatok, výroba pohľadníc, všakovakých jarných dekorácií (košíčky s trávičkou, stužkami, kuriatkami alebo barančekmi) či pletenie korbáčov, sú tradičnou súčasťou veľkonočných sviatkov, ktorým dodávajú tú správnu atmosféru...

  A ako vyzerá veľkonočná výzdoba (vami vytvorená dekorácia) u vás doma, vo vašej triede? Pošlite nám fotky vašich vlastnoručne vyrobených tradičných, ale aj originálnych veľkonočných dekorácií. Fantázii sa medze nekladú! Či už to budú maľované kraslice, pletené korbáče či košíčky, kytice alebo vence zavesené na dverách, necháme na vás.

  Tak, ako sme sa navzájom potešili a inšpirovali v čase Vianoc výzdobou našich domácností, vysvietenými a vyzdobenými stromčekmi..., radi by sme aj v tomto prichádzajúcom jarnom období ukázali, ako ste sa doma vyhrali, využili, čo bolo k dispozícii, recyklovali a zároveň vytvorili niečo tradičné, aj netradičné, symbolické...

  Svoje fotografie pošlite do štvrtka, 6. apríla 2023 do správy na Facebooku alebo na e-mail, príp. Edupage pani zástupkyni. Na všetky vaše kreatívne a hand made výtvory sa už teraz tešíme.

 • ZAŽI S NAMI TVORIVÉ POPOLUDNIE alebo RADI VÁM PREDSTAVÍME NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

  Milá mamička – otecko, sestra – brat, babka – dedko, teta – ujo a všetci predškoláci,  

  dovoľujeme si vás pozvať na Deň otvorených dverí v ŠKD, ktorý sa uskutoční 29. marca 2023 (streda), od 14:00 – 16:00 hod.

  Zažite s nami aj vy, tvorivú a zábavnú atmosféru, i chvíle aktívneho oddychu, v čase po školskom vyučovaní, stanovištia, ktoré navštevujeme počas pobytu v našom klube... Možno si domov odnesiete aj vlastnoručne zhotovený výrobok.

  Tešíme sa na vás. Kolektív detí a vychovávateľov pri ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta.

 • ŠTVRTÁCI NA EXKURZII - PARDON, V TLAČIARNI

  Žiaci 4. A triedy, s pani učiteľkou, išli najprv na návštevu knižnice, kde sa dozvedeli čo-to o vzniku kníhtlače, knihy. Následne ich cesta smerovala do Tlačiarne Pardon. Chlapcom a dievčatám pracovníci pútavo, no veku primerane vysvetlili, načo ten-ktorý stroj slúži, akú na funkciu a úlohu. Teší nás, že naši vyučujúci sa snažia vzdelávať zážitkovo a sprostredkúvajú nadobúdanie vedomostí aj inak, ako v školskej lavici. 📚

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • 0911133221

Fotogaléria