Navigácia

 • VZDELÁVANIE OD PONDELKA: 24. MÁJA 2021

  VZDELÁVANIE OD PONDELKA: 24. MÁJA 2021

  Vážení rodičia,

  od 24.05. 2021 sa  okres Trenčin nachádza v I. stupni varovania - ružová farba. 

  Prevádzka školy bude v plnom rozsahu. 

  Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ a takisto MŠ, pokračujú v prezenčnom vyučovaní ako doteraz.

  Negatívny test žiaka 2. stupňa ZŠ, ani rodiča nie je potrebný. 

  • ranná činnosť ŠKD bude od 6:30, poobedná činnosť ŠKD bude v prevádzke do 16:30
  • vstup žiakov do budovy školy bude od 7:30 do 7:55 (žiaci vstupujú priamo do tried)
  • žiaci sa učia podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený cez Edupage

  Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha_č._4). /napr. žiak nebude v škole vo štvrtok a v piatok + sobota, nedeľa, v pondelok je nutné doložiť čestné vyhlásenie/. Odporúčame a prosíme rodičov o využívanie elektronického podania Žiadosti / Vyhlásenia v aplikácii Edupage.

  Ak neprítomnosť žiaka trvala viac ako 5 pracovných dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia (bez sviatkov a víkendov), je potrebné predložiť potvrdenie o chorobe vydané lekárom. Tieto povinnosti platia pri prerušení dochádzky žiaka do školy v akomkoľvek termíne (nielen po víkende). 

  Nosenie rúšok je povinné pre všetkých žiakov na základe vyhlášky ÚVZ č. 175/2021.

  Vyhlásenie zákonného zástupcu

 • MÁJOVÉ ŠANTENIE V ŠKOLSKOM KLUBE...

  Dnešný slnečný deň, "klubári" využili na pobyt vonku. Po upršanom počasí, si štvrtkové popoludnie spolu naplno užili. Detičky nás svojou radostnosťou, veselosťou a bezstarostnosťou tak nadchli, že aj my, okoloidúci, náhodne sa zastaviaci, sme nachvíľku zatúžili len tak, bezstarostne prežiť čas pri hre a zábave... 😉 Zajtra sa k nim s istotou pridáme!❤️

 • NAŠI PRVÁCI UŽ OVLÁDAJÚ VŠETKY PÍSMENÁ

  Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú práve v 1. ročníku ZŠ. Prváčik si z predškolského obdobia prináša so sebou určité jazykové zručnosti a návyky, ktoré má následne rozvíjať z viacerých aspektov. Slovenský jazyk a literatúra má primárne a nezastupiteľné miesto, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov... Naši prváci dnes ukončili „šlabikárové obdobie“. To znamená, že poznajú všetky tvary písmen, vedia napísať nielen slová, vety, dokážu  a ovládajú, kam patria interpunkčné znamienka... Od zajtra budú mať tzv. „čítankové obdobie“. Túto etapu treba chápať ako fázu zdokonaľovania nadobudnutých zručností (spôsobilostí). V rámci zložky čítanie a literárna výchova bude pani učiteľka klásť dôraz na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou súčasťou bude aj emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám... Prvákov prídeme navštíviť aj na jeho konci, kedy budú vedieť (s porozumením) prečítať celý text, budú sa zoznamovať s literárnymi dielami a ich tvorcami; a veríme, že budú mať k čítaniu a knihám pozitívny vzťah počas celého života...

 • AJ TAKÉTO HODINY NÁM CHÝBALI POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

  ...Konečne nastal čas, kedy sme sa všetci stretli v škole. Aj keď naši žiaci, počas dištančného vzdelávania nezaháľali, poctivo sa učili, vypracovávali úlohy, napredovali; online hodiny neboli také zaujímavé, interaktívne, ako teraz, keď sú už vo svojich triedach...

  Ôsmacka hodina chémie - laboratórna práca, téma: Prírodný indikátor z červenej kapusty - skúmanie kyslosti a zásaditosti roztokov...

  A čo bolo ich úlohou? Prírodný indikátor z červenej kapusty si pripravili vopred, vylúhovaním kapusty v horúcej vode. Postupným riedením roztokov sódy a octu, si pripravili roztoky s rôznymi koncentráciami, do ktorých nakoniec priliali výluh z červenej kapusty... Počas pokusu spozorovali takéto prekrásne sfarbenia...

 • AKTUÁLNE INFORMÁCIE O PRIEBEHU ŠTÚDIA OD 17. MÁJA

  AKTUÁLNE INFORMÁCIE O PRIEBEHU ŠTÚDIA OD 17. MÁJA

  V súlade s Rozhodnutím ministra školstva SR z 13.05. 2021, sa obnovuje vyučovanie na všetkých školách na Slovensku a to do pondelka 17.05. 2021.

  V pondelok, 17.05. 2021, nie je potrebné predkladať Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ak žiak chodil riadne do školy. 

  Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) teda po 4 dňoch neprítomnosti žiaka v škole, (ak žiak bol v škole naposledy napríklad v piatok, na pondelok nepotrebuje poslať čestné vyhlásenie) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie:  

  Vyhlásenie zákonného zástupu o bezinfekčnosti

  Vyhlásenie pošlete pohodlne cez Edupage. Pri neplnoletom žiakovi sa to dá len z účtu rodiča. Musíte byť prihlásený ako RODIČ nie žiak. (návod pre rodiča, ako ho poslať

  Účasť žiakov na prezenčnom vzdelávaní je podmienená prekrytím horných dýchacích ciest v priestoroch školy.

  Žiak, ani rodič podľa vyhlášky 197 ÚVZ, uverejnenej 28.4.2021 sa od 29.04. 2021 nemusí pri vstupe do vnútorných a vonkajších priestorov školy, preukazovať negatívnym testom. V prípade potvrdenia pozitívneho prípadu žiaka alebo zamestnanca školy, sa prechádza na školský COVID semafor, čo znamená, že pokiaľ sa v nejakej škole, či triede odhalí ohnisko nákazy, RÚVZ a zriaďovateľ školy bude môcť školu, či triedu na istý čas zavrieť.

  Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. 

  Informácie nájdete v prílohách.

  Prosíme denne sledovať Vaše rodičovské kontá v Edupage a web, informácie od triednych učiteľov, veľmi rýchlo sa informácie môžu meniť!

  Prílohy: 

  Oznam - manuál COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre ZŠ

  Vyhlásenie zákonného zástupu o bezinfekčnosti

  Podmienky vstupu do školy

  V prípade otázok kontaktujte školu.

 • SVÄTÝ FARÁR Z ARSU POVEDAL: „NA SVETE NEEXISTUJE NIČ, ČO BY SA DALO VEĽKOSŤOU POROVNAŤ SO SVIATOSŤOU EUCHARISTIE“.

  Odkedy je opäť umožnené verejné slávenie sv. omší za účasti veriacich, aj v našej škole sme na sviatok Nanebovstúpenia Pána mali tú milosť, že sme sa mohli na slávení eucharistie, v kostole Notre Dame zúčastniť, vytvoriť tak radostné spoločenstvo pri našom Pánovi. Tento krásny sviatok slávime štyridsať dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení, posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici. Z dôvodu dodržania všetkých opatrení, boli pre ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta, slúžené dve sv. omše. Pre MŠ a 1. stupeň ZŠ - počas 3. vyučovacej hodiny a pre 2. stupeň ZŠ - počas 4. vyučovacej hodiny

  ... A tak všetkým nám prajeme, aby svätá omša mala v našom živote významné miesto, bola zdrojom, z ktorého máme čerpať silu pre život. Ponúkala nám návod, ako žiť dobre a zodpovedne a prežívať svoj život radostne, aby sa nám sám Boh prihováral, chcel prísť ku nám osobne, aby nás potešil, posilnil a pomohol nám v tom a s tým čo prežívame...

 • SVÄTÁ OMŠA NA PRIKÁZANÝ SVIATOK

  SVÄTÁ OMŠA NA PRIKÁZANÝ SVIATOK

  Vo štvrtok: 13.05. 2021 je prikázaný sviatok: Nanebovstúpenie Pána. 

  V tento deň sa žiaci školy zúčastnia na sv. omši, v kostole Notre Dame (dodržíme všetky nariadené opatrenia - počet osôb, rúška, rozstupy...)

  Z tohto dôvodu (dodržania opatrení) budú pre ZŠ s MŠ dve sv. omše a to nasledovne: 

  pre MŠ a 1. stupeň ZŠ - počas 3. vyučovacej hodiny (9.50 - 10.35)

  pre 2. stupeň ZŠ - počas 4. vyučovacej hodiny (10.55 - 11.40)

  Tešíme sa na vytvorenie radostného spoločenstva pri našom Pánovi. 

 • DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE

  Milé mamičky,

  druhá májová nedeľa, sa neoddeliteľne spája s krásnym sviatkom - DŇOM MATIEK. Mama je slovo krátke, milé a  láskavé. Slovo, ktoré sa každé dieťa naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v srdci každého človeka. V našej materskej škole tento krásny sviatok oslavujeme každoročne na besiedke, kde nejednej z Vás vypadne slzička dojatia a lásky. Predchádza tomu rušné obdobie príprav triednych besiedok a výroby darčekov pre mamičky. Keďže epidemiologická situácia nám to tento rok nedovolila, ponúkame Vám, milé mamičky okrem darčekov, ktoré sme s láskou vyrobili aj malý virtuálny pozdrav...

 • OD 10. MÁJA PREZENČNE V ŠKOLE VŠETCI ŽIACI

  OD 10. MÁJA PREZENČNE V ŠKOLE VŠETCI ŽIACI

  Vážení rodičia, milí žiaci, 

  s priaznivým vývojom epidemiologickej situácie, dochádza k zmene opatrení. Covid automat: Tu (od pondelka, 10.05. 2021 sa okres Trenčín, nachádza v červenej farbe)

  Forma vzdelávania všetkých žiakov ZŠ a detí MŠ v II. stupni varovania je prezenčná.

  - Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

  Od pondelka, 10.05.2021 (pokiaľ sme ako červený okres, alebo ružový) stačí pri nástupe žiaka do školy,  predložiť iba Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka na 1. aj 2. stupni ZŠ. (Príloha č.8a) Vyhlásenia je možné podať aj elektronicky, z konta rodiča, cez Edupage. /návod pre rodiča, ako ho poslaťpríp. papierovou formou - tlačivo žiak prinesie pri nástupe do školy) 

  Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť aj tu: Žiak/dieťa MŠ a zákonný zástupca - Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka (docx, 19.11 kB)

  Následne, pre žiakov ZŠ a deti MŠ platí, že: zákonný zástupca predkladá škole Vyhlásenie o bezinfekčnosti iba pri každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy, v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov).

  Pri prerušení dochádzky viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá potvrdenie o chorobe, vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

  Žiaci 1. stupňa ZŠ a žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ pokračujú od 10.05. 2021 plným rozvrhom hodín, zo septembra 2020, vo svojej kmeňovej triede bez presunu žiakov.

  Žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ budú mať v pondelok, 10.05. 2021 - 5. vyučovacích hodín s triednym učiteľom. (do 12.35 hod.) - socializačné a komunikačné aktivity, pobyt vonku..., od utorka: 11.05. 2021 sa budú vzdelávať podľa zverejneného rozvrhu hodín. Pre žiakov 5. – 7. ročníka ZŠ máme pripravený Plán adaptačného obdobia. Našim cieľom je, aby sme postupným návratom k bežnému prezenčnému vzdelávaniu minimalizovali stresové situácie a vytvorili bezpečné prostredie pre efektívne a zmysluplné vzdelávanie. Prvý týždeň bude vyučovanie prebiehať bez skúšania, testov a písomiek, učivo budú opakovať, utvrdzovať.

  ​​​​Stravujúci sa žiaci ročníkov: 5. - 7., ktorí boli od mesiaca september 2020 na obedy prihlásení, majú od pondelka (10. mája) automaticky zabezpečený obed v ŠJ. (kto o obedy nemá záujem, individuálne sa čím skôr, odhlási)

  Doplňujúce info k školskej dochádzke od 10.05. 2021:

  Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovaniaje povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.08. 2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva:https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf

  Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje vyhláška ÚVZ SR 175/2021 z 15.04. 2021.

  Žiaci majú podľa vyhlášky ÚVZ SR 175/2021 z 15. 4. 2021 povinnosť si prekryť horné dýchacie  cesty (nos a ústa) v interiéri  s výnimkou žiakov so závažnými poruchami autistického spektra a žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. Povinnosť použitia respirátora možno nahradiť pri prekrytí horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, šálom alebo šatkou.

  Pre školy platí Rozhodnutie MŠVVaŠ č: 2021/12811:1-A1810

  Platný manuál

  V škole dodržiavame Covid automat

  Prajeme vám veľa zdravia a vyprosujeme požehnané a pokojné dni. Tešíme sa ná návrat všetkých našich žiakov! 

  V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včas informovať.

 • DEŇ MATIEK - 2. A

  DEŇ MATIEK - 2. A

  Vo vrbine pri potôčku
  odtrhol som fialôčku.
  Čo myslíte, komu asi
  dodá vône a tiež krásy?
  Moje mame, rád ju mám,
  jej ten nežný kvietok dám.

  (B. Vargová – Mojej mame)

  Dnes, šiesty májový deň, si žiaci 2. ročníka ZŠ, pod vedením triednej pani učiteľky, pripravili nádherný program ku Dňu matiek. Tento sviatok patrí medzi najdojemnejšie, pretože, snáď, pre každého človeka je jeho matka - najdôležitejším človekom na svete. A tak naše deťúrence, aj nácvikom milého programu, vyjadrili svojim maminkám vďaku, rešpekt a úctu.

  Mama je tá, ktorá je pri nás keď sme chorí, je naším prvým učiteľom, inšpiruje nás, vedie nás k viere. Vie byť aj prísna, pretože sa snaží, aby z nás boli šikovní a usilovní ľudia.

  Všetkým našim mamičkám prajeme, aby im deti prinášali viac radostí ako starostí, a aby náš obdiv k nim vydržal v našich srdciach nielen v deň tohto sviatku, ale po celý rok.

  Ďakujeme.

  Poznámka na záver:

  Ďakujeme aj našim druháčikom, pretože vo veľmi krátkom čase, dokázali pre svoje maminky nacvičiť nádherný program a psssst (dokázali o jeho nácviku mlčať, udržali tajomstvo a bolo to pre maminy naozaj prekvapenie) S istotou nebolo jednoduché nacvičovať: vystupovať, recitovať, tancovať v rúšku; a rovnako, veľké poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí pri tejto besiedke dodržali nastavené hygienické opatrenia.

 • ŠKOLSKÁ SV. OMŠA

  ŠKOLSKÁ SV. OMŠA

  Milí priatelia, 

  s radosťou vám dávame na vedomie, že v utorok: 04.05. 2021 budeme sláviť spoločnú školskú sv. omšu v  kostole Notre Dame, so začiatkom o 14:00 hod.

  Všetkých zúčastnených žiadame o dodržiavanie opatrení a usmernení pri vstupe do kostola. Tešíme sa, že po dlhom čase sa opäť stretneme pri Pánovi a vytvoríme rodinné spoločenstvo. 

 • INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM

  INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM
 • ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE OD 3. MÁJA 2021

  ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE OD 3. MÁJA 2021

  Vážení rodičia, 

  oznamujeme Vám, že prevádzka ZŠ s MŠ sa od 03.05. 2021 nemení, nakoľko podľa COVID AUTOMATU nájdete tu, zostáva okres Trenčín v bordovej farbe - 3. stupeň varovania, a tak ročníky: 5., 6., 7. - pokračujú aj v týždni: od 03.05. 2021 do 07.05. 2021 v dištančnom vzdelávaní.

  Vyučovanie prezenčne (v škole): materská škola, žiaci 1. stupňa ZŠ, 8. a 9. ročník ZŠ.

  Školská jedáleň, aj školský klub sú v riadnej prevádzke.

  Žiaci 1. aj 2. stupňa ZŠ, používajú v škole povinne ochranné rúško.

  Pre nástup detí do MŠ a žiakov (1. stupňa ZŠ, žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ) od pondelka: 03.05. 2021 nebude potrebné preukazovať sa negatívnym testom jedného zákonného zástupcu, ani negatívnym testom žiaka, v prípade žiaka 2. stupňa ZŠTestovanie sa od budúceho týždňa mení na intervenčné, to znamená, ak sa objaví v škole pozitívny prípad, škola môže dať preventívne otestovať žiakov." Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov školy upravuje Vyhláška 197/2021, podľa ktorej sa umožňuje žiakom vstup do škôl a školských zariadení bez testu.

  Bude potrebné Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu, ktoré budete môcť podať elektronicky. (aj papierovo) Vyhlásenie o bezinfekčnosti: tlačivo č 8 

  Tlačivo zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti

  ​​​​​Žiadame rodičov, aby pri príznakoch ochorenia nechali svoje deti v domácej izolácii, upozornili učiteľa na danú skutočnosť a rovnako oznámili triednemu učiteľovi, príp. vedeniu školy, ak im bol vydaný pozitívny test na Covid-19.

  Veríme, že to spolu v zdraví zvládneme!

 • ŠPORTUJEME, TVORÍME, HRÁME SA, ALE AJ TROŠKU PRACUJEME....

  Celoročná činnosť v našom Školskom klube, vyplýva z Výchovného programu - Andrejko a je zameraná na uspokojovanie potrieb a záujmov detí, v čase mimo vyučovania. Počas celého školského roka, pani vychovávateľky pripravujú rôznorodé, veku primerané aktivity: spontánne, aj riadené. Deti sa snažia viesť k ohľaduplnosti, spolupráci a slušnému správaniu. Ich veľkou snahou takisto je i to, aby deťúrence v školskom klube našli pocit istoty, bezpečia, činnosti boli pestré; a pre všetkých "družinárov" - pútavé a zaujímavé. A ako sa v týchto aprílových dňoch realizujú, si môžete pozrieť spolu s nami.

 • DO TEJTO VÝZVY SA AJ MY S RADOSŤOU ZAPÁJAME...

  Žiaci našej škoíly sa pokúsia urobiť malé kroky (skutky) lásky. Veríme, že po návrate žiakov 5. - 7. ročníka do školy, sa do našej aktivity radi zapoja aj oni. 

 • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 26.04. 2021

  ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 26.04. 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  v súvislosti so zverejnením aktualizovaného Covid automatu, platného pre týždeň od 26.04. 2021 bude vyučovanie v našej škole pokračovať nasledovne:

  Materská škola: prezenčné vzdelávanie

  Žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ: prezenčné vzdelávanie

  Žiaci 5. - 7. ročníka ZŠ: pokračujú v dištančnom vzdelávaní

  Žiaci 8. - 9. ročníka ZŠ: prezenčné vzdelávanie

  Pravidlá vstupu do školy vydané pre materskú školu a základnú školu, ktoré boli aktualizované 19.04.2021, zostávajú od 26. apríla 2021 nezmenené: https://www.minedu.sk/data/files/10495_0417_pravidla_pre_skoly.pdf

  1. Nástup žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ len za podmienky 7 dňového negatívneho testu jedného zákonného zástupcu (ale uvítali by sme test oboch zákonných zástupcov žiaka, pokiaľ žijú v spoločnej domácnosti, kvôli bezpečnosti všetkých zúčastnených na výchovno-vzdelávacom procese) alebo potvrdenie o výnimke z testovania (predkladá sa iba raz) + Vyhlásenie o bezinfekčnosti 11/a.

  Príloha č. 11a - Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (docx, 24.69 kB)

  Žiaci 1. stupňa ZŠ sa nemusia testovať.

  2. Nástup žiakov 8.- 9. ročníka ZŠ za podmienky 7 dňového negatívneho testu žiaka a jedného zákonného zástupcu (ale uvítali by sme test oboch zákonných zástupcov žiaka, pokiaľ žijú v spoločnej domácnosti, kvôli bezpečnosti všetkých zúčastnených na výchovno-vzdelávacom procese) alebo potvrdenie o výnimke z testovania (predkladá sa iba raz) + Vyhlásenie o bezinfekčnosti 8/a.

  Príloha č. 8a - Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (docx, 23.65 kB)

  3. Zákonný zástupca môže Vyhlásenie o bezinfekčnosti poslať elektronicky prostredníctvom Edupage alebo odovzdať ráno 26.04. 2021 pri nástupe žiaka do školy.

  4. Zákonný zástupca je povinný spravidla každý pondelok ráno pri vstupe do budovy školy preukázať sa negatívnym testom, nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke.

  5. Žiaci 8.- 9. ročníka ZŠ sa môžu preukázať svojim platným testom a platným testom zákonného zástupcu aj prostredníctvom mobilu.

  Žiadame rodičov, aby do školy neposielali deti s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).

  Zároveň vyzývame všetkých rodičov na zodpovednosť – v prípade, ak ich deti alebo oni sami prišli do  kontaktu s covid pozitívnymi ľuďmi alebo sa pohybujú v okolí, kde je zvýšený výskyt koronavírusu, aby svoje deti do školy neposielali. Pomôžete tak predchádzať šíreniu nákazy koronavírusom, chrániť zdravie a  vytvárať bezpečné podmienky na prezenčnú výučbu v škole pre žiakov ako i zamestnancov školy.

  Viac informácií nájdete na stránke ministerstva školstva:

  Z dôvodu epidemiologickej situácie sa môže termín nástupu na prezenčnú formu výučby zmeniť, preto Vás prosíme o sledovanie našej stránky, kde Vás budeme o zmenách informovať.

 • OZNAM O ZÁPISE NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

  OZNAM O ZÁPISE NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

  Riaditeľka školy oznamuje, že 

  zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2021/2022 sa uskutoční v dňoch:

  03.05.2021 – 14.05.2021

  Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 438/2020 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

  Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (zápis do materskej školy) na školský rok 2021/2022:

  Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

  Možnosti prevzatia tlačiva žiadosti

  1. Možnosť elektronického stiahnutia žiadosti z webového sídla školy - sekcia  "na stiahnutie"                            

  2. Možnosť osobného prevzatia žiadosti pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie MŠ zabezpečí sprístupnenie tlačiva osobne v priestoroch MŠ po telefonickom dohovore (0910 842 957) s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení

  Možnosti podania žiadosti

  1. osobne - vyplnené a podpísané tlačivo odovzdajú zákonní zástupcovia zástupkyni MŠ v priestoroch MŠ po telefonickom dohovore (0910 842 957) s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení

  2. poštou alebo kuriérom na adresu  - vyplnené a podpísané tlačivo odošlú zákonní zástupcovia na adresu školy (ZŠ s MŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Braneckého 4, 91101 Trenčín)

  3. emailom - vyplnené, podpísané a oskenované tlačivo zákonní zástupcovia odošlú na emailovú adresu školy (cmsbraneckeho@gmail.com)

  4. elektronicky prostredníctvom 

  a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky školy alebo 

  b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

  Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie:

  Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

  Prednostné prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie:

  Na predprimárne vzdelávanie sa na základe zákona č. 245/2008 § 59 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 438/2020 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné - s účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 a deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (tzv. odklad).

  Ďalej sa na predpimárne vzdelávanie prijíma:

  - dieťa od troch rokov veku (trojročné dieťa je také, ktoré dosiahlo tri roky do 31.08. príslušného roka),

   - dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku (ak má materská škola vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky). Požiadavkou na dieťa je, aby nenosilo plienku, cumeľ, malo osvojené základné hygienické návyky. V prípade prijatia dieťaťa do troch rokov veku sú prednostne tie, ktoré do 31. 12. 2021 dovŕšia tri roky veku a tie, ktoré plánujú nástup do materskej školy k 01.09. 2021. Ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ, nesmie sa uprednostniť dieťa mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné. Tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú prijaté všetky deti na povinné predprimárne vzdelávanie, na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a deti vo veku od troch rokov.

   - dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ak má materská škola vytvorené vhodné podmienky - personálne, priestorové, materiálne a iné podmienky). Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

   - z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

  V súlade s § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) určuje riaditeľka materskej školy ostatné podmienky prijímania:

  - materská škola zohľadňuje individuálnu situáciu dieťaťa (napr. dieťa samoživiteľa; osirelé dieťa a pod.).

  - pri vyššom počte prihlásených detí, ako je kapacita materskej školy, sa prednostne prijmú deti, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:

   - súrodenec dieťaťa navštevuje našu materskú školu

   - súrodenec dieťaťa navštevuje našu základnú školu

  Rozhodnutia  o  prijatí/neprijatí  dieťaťa  na   predprimárne   vzdelávanie  budú vydané  do 15.06. 2021. 

  Rozhodnutie riaditeľa materskej školy na predprimárne vzdelávanie sa realizuje podľa § 3 ods.1- 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV ROČNÍKOV: 5. - 7. (OD 26. APRÍLA 2021 ) - POKRAČUJE

  DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV ROČNÍKOV: 5. - 7. (OD 26. APRÍLA 2021 ) - POKRAČUJE

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Na základe regionálneho covid automatu - žiaci 5.,6.,7. ročníka ZŠ naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní aj v týždni od 26.04. 2021. (okres Trenčín sa nachádza v III. stupni varovania - bordová farba) 

 • ŠKÔLKARSKY DEŇ ZEME

  Deň zeme, ktorý si pripomíname každoročne 22. apríla, prežili naši škôlkari naozaj aktívne a v duchu ochrany a starostlivosti o našu planétu. Cieľom nášho podujatia bolo rozvíjať enviromentálne povedomie, podporiť u detí ochranárskeho ducha a aktívne sa spolupodieľať na zveľaďovaní nášho životného prostredia, tvorivým a hravým spôsobom. Deti očistili a vyzametali nielen školský dvor, zbierali odpadky pri Váhu aj na Brezine, nasadili si vo vyvýšených záhonoch semienka zeleniny a liečivé bylinky, vyrobili krásne plagáty a zahrali sa v prírode na umelcov. Odmenou im boli nielen medaily, ale hlavne skvelý pocit, že mohli našu Zem potešiť a v prírode si riadne zašantiť.

 • SÚŤAŽ - LEŤ KU HVIEZDAM

  Milí žiaci, máme pre vás ponuku, zapojiť sa do zaujímavej 3D súťaže. Prajeme veľa tvorivých nápadov a radosti. 

  PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria