Navigácia

 • NAJBOHATŠIE EKOSYSTÉMY PLANÉTY ZEM - ZÁŽITKOVÉ UČENIE

  Environmentálny projekt NEPZ (Najbohatšie ekosystémy planéty Zem) sa venuje výchove a vzdelávaniu detí a mládeže so zameraním na význam svetovej divokej prírody. Prostredníctvom prednášky dnes lektori projektu NEPZ: Tomáš a Michaela šírili osvetu o ohrození a nutnej ochrane životného prostredia. 

  Prvou témou bol Projekt Green Life - ochrana dažďového pralesa na Sumatre, počas ktorej sa žiaci dozvedeli o organizácii Prales deťom, o výkupe pralesa a jeho ochrane ale aj o cirkusoch, palmovom oleji či pytliactve...

  Prednáška bola sprevádzaná pútavým premietaním fotografií a videí, pričom žiaci živo diskutovali napríklad aj o témach ako sú cirkusy, trofejový lov, kožušinové farmy, testovanie kozmetiky na zvieratách alebo neetické zajatie zvierat pre potešenie človeka. Vhodným spôsobom sa mladej generácii snažili ukázať morálnu zvrátenosť takéhoto správania. Žiakom prvého no aj druhého stupňa ZŠ bolo ozrejmené, ako sa môžu aktívne podieľať na ochrane dažďových pralesov a ohrozených druhov zvierat. 

  Ako povedal lektor Tomáš: "Pokiaľ sa nám podarí vychovať jednu celú generáciu detí so záujmom o prírodu a zvieratá, môže sa zrazu objaviť veľké množstvo mladých ľudí s rešpektom voči planéte a všetkému živému."  A to je cieľom projektu NEPZ.

  Ďakujeme za všetky sprostredkované informácie, získanie nových poznatkov a nadobudnutie ďalších vedomostí. 

 • NÁŠ DEŇ BEZ ŠKOLSKEJ TAŠKY

  Každý školák potrebuje aktovku alebo školský batoh, pretože v nich si nosí všetky potrebné veci do školy. No v piatok 6. mája 2022 sa v našej škole skúsime zaobísť bez nich. Prežijeme totiž DEŇ BEZ ŠKOLSKEJ TAŠKY. 🎒🖌️✏️📐✂️📓🍩🥖

  V tejto výzve pôjde  o to, PRÍSŤ BEZ ŠKOLSKEJ TAŠKY, NO ZÁROVEŇ PRÍSŤ PRIPRAVENÝ NA VYUČOVANIE.

  Tešíme sa na vašu kreativitu a nápaditosť, v akej „NÁHRADNEJ TAŠKE“ si prinesiete učebnice, školské pomôcky, no aj tak potrebnú desiatu...🤔😉

 • 3. MIESTO V KRAJSKOM KOLE RECITAČNEJ SÚŤAŽE

  3. MIESTO V KRAJSKOM KOLE RECITAČNEJ SÚŤAŽE

  ... A Slovo bolo u Boha je názov súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy, ktorej krajské kolo sa uskutočnilo 27. apríla 2022 na pôde Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne. Jedným z hlavných cieľov organizátorov bolo priblížiť duchovnú poéziu a prózu ako dôležitú súčasť literatúry. Našu školu reprezentovala Dorota Vizváryová (5. A), ktorá obsadila 3. miesto. Dorotke blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • VÝTVARNÉ SPRACOVANIE DŇA ZEME V PRVOM A ÔSMOM ROČNÍKU

  22. apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. V tento deň sa po celom svete konajú aktivity zamerané v prospech našej planéty. A tak sme aj my, žiaci zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, venovali celý tento deň našej Zemi. Spolu s našimi pedagógmi, sme si pripravili celý rad aktivít. Ich cieľom bolo prehĺbiť náš vzťah k šetrnému prístupu k prírode a nášmu životnému prostrediu. Práve sa pozeráte na zábery vyučovacích hodín výtvarnej výchovy v 1. a 8. ročníku. To, že žiakov  zadaná úloha bavila, pozorujete aj na zverejnených fotografiách.

 • TRIEDENIE A TVORENIE Z ODPADOVÉHO MATERIÁLU V ŠKD

  Deťúrence v Školskom klube detí z odpadového materiálu zase tvorili a o triedení odpadu sa čo-to aj dozvedeli alebo si zopakovali: 

  SEPAROVAŤ – šikovní klubári dobre poznali farby kontajnerov a takmer presne vedeli, kam aký odpad patrí – plast, sklo, papier, zmiešaný odpad a kompost.

  REDUKOVAŤ – znížiť alebo tiež rozhodnúť, čo je prospešné a naopak, čo škodí ... Žiaci mali veľa skvelých nápadov, hlavne prospešných pre Zem a jej ochranu. Napr. vysádzanie stromov, netrhať kvety, šetriť vodou, chodiť pešo do školy alebo na bicykli, vypínať svetlo, nenakupovať zbytočnosti, ktoré sa potom vyhodia a pod.

  RECYKLOVAŤ - znamená to, že z niečoho starého, použitého vytvoria niečo nové. A to sa im aj výborne vydarilo. Medzi použitými predmetmi boli napr. plechovky, igelitová taška, pohárik z vonnej sviečky, papierový obal na vajíčka, korkové a plastové štuple, kelímky od jogurtov...

  Želaním dňa, ktoré by malo byť želaním nás všetkých: ABY BOL DEŇ ZEME KAŽDÝ DEŇ, NIELEN 22. APRÍLA.

 • ŠTVRTÁCKY DEŇ ZEME

  Žiaci 4. A vo vyvýšených záhonoch na E-hrisku vysádzali bylinky a zeleninu. Dúfame, že sa im bude dariť a dočkáme sa aj vlastne vypestovanej zeleniny. Už sa tešíme, ako si po ich dopestovaní pochutnáme na šťavnatých plodoch a z byliniek pripravíme výborný čaj alebo chladený citrónovo - bylinkový nápoj. 🥤🍋🌱🍅🌶️

 • DEŇ ZEME - TECHNIKA 5. ROČNÍK

  22. apríl je každoročne venovaný našej planéte Zem. Deň Zeme je ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia. 

  Žiaci a pedagógovia našej školy si ho pripomínali aj počas uplynulých dní, kedy v rámci projektu "Vyčistime si Slovensko - Vyčistime si našu školu", pracovali na skrášlení a úprave areálu školy a takisto čistili verejné priestory vo svojom meste. Aktivita a zanietenosť, s akou sa do akcie zapojili, boli dôkazom toho, že stav životného prostredia a čistota prírody, okolia školy a mesta nie sú mladej generácii ľahostajné.

 • POZVÁNKA NA CYKLOVÝLET

  POZVÁNKA NA CYKLOVÝLET

  Milí žiaci, pozývame vás na CYKLOVÝLET.

  KEDY: 25. apríla 2022 (pondelok) 

  O KOĽKEJ: Zraz o 14.00 hod. v areáli školy, návrat okolo 16.00 hod. 

  TRASA: Štart škola - Hrádza - Bierovce - Opatovce (camping)

  ČO TREBA: funkčný bicykel, prilba, tekutiny, primerané oblečenie.

  V prípade záujmu napíšte cez Edupage, p. uč. PaedDr. Monike Duvačovej, do nedele: 24. apríla 2022.

  Ak by nám v pondelok počasie neprialo, určíme náhradný termín. 

  Všetkým účastníkom prajeme nádherný cyklo-čas. 

 • PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST, KARANTÉNA - ZMENY

  Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 Vám chceme dať do pozornosti, že od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmiernia opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.

  Na základe Vyhlaska_UVZ_SR_c.32.pdf ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  použitím respirátora / rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.

  Na základe Vyhlaska_UVZ_SR_c.33.pdf ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nebude potrebné nastúpiť automaticky do karantény.

  Tieto informácie a zmeny budú detailnejšie popisované v manuáli ŠKOLSKÝ SEMAFOR

 • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

  ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

  Riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta, Braneckého 4, Trenčín oznamuje, že zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2022/2023 sa uskutoční v dňoch

  02.05. 2022 – 13.05. 2022

  Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je potrebné podpísať obidvoma rodičmi a odovzdať do 13.05. 2022. Žiadosť sa podáva spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

  ŽIADOSŤ je možné doručiť:

  - osobne v priestoroch MŠ každý deň v čase 6:30 – 16:30 hod. - vyplnené a podpísané tlačivo odovzdajú zákonní zástupcovia zástupkyni MŠ v priestoroch MŠ po telefonickom dohovore (0910 842 957)

  - formou emailu - vyplnené, podpísané a oskenované tlačivo zákonní zástupcovia odošlú na emailovú adresu školy cmsbraneckeho@gmail.com

  - poštou na adresu - vyplnené a podpísané tlačivo odošlú zákonní zástupcovia na adresu školy (ZŠ s MŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Braneckého 4, 91101 Trenčín).

  Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle zákona NR SR 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠVVaŠ SR č. 438/2020 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. Konkrétne podmienky prijímania detí do MŠ sa nachádzajú na web stránke materskej školy.

  Možnosti prevzatia tlačiva žiadosti:

  1. Možnosť elektronického stiahnutia žiadosti z webového sídla školy  

  ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA

  2. Možnosť osobného prevzatia žiadosti

  - pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie MŠ zabezpečí sprístupnenie tlačiva osobne v priestoroch MŠ po telefonickom dohovore (0910 842 957) s dôrazom na dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení

  Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca dieťaťa prevezme osobne alebo poštou najneskôr do 15. 06. 2022.

  Bližšie informácie poskytne zástupkyňa riaditeľky školy na telefónnom čísle: 0910 842 957.

  email: cmsbraneckeho@gmail.com

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MATERSKEJ ŠKOLE

 • POZVÁNKA -TRIEDNE AKTÍVY

  POZVÁNKA -TRIEDNE AKTÍVY

  Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na triedne aktívy RZ, ktoré sa uskutočnia PREZENČNE – v kmeňových učebniach jednotlivých tried dňa 20. apríla 2022 (streda) v čase od 15:00 - 16:30 hod. (v tomto čase vám budú vyučujúci k dispozícii na konzultácie ohľadom výchovno-vzdelávacích výsledkov vášho dieťaťa)

  Program:

  1. Hodnotenie prospechu a správania za III. štvrťrok školského roka 2021/2022

  2. Aktuálne úlohy, podujatia

  3. Rôzne

  4. Diskusia

  Tešíme sa na vašu účasť.

 • SPOLOČNÉ PIATACKE TVORENIE

  SPOLOČNÉ PIATACKE TVORENIE

  Vykúpenie

  Ježiš, obetoval sa za nás, za hriešnikov.

  Ťažký kríž niesol, s krížom spásu priniesol.

  Na dreve kríža smrti neunikol.

  Židia ho zabili, pochovali a

  tri dni v tmavom hrobe ležal,

  no smrťou pohltiť sa nedal.

  O tri dni emauzskí učeníci sa s Ním na ceste stretli,

  radosťou ich srdcia zmäkli.

  40 dní sa učeníkom zjavoval,

  potom ho Otec do neba vzal.

  Ježiš Kristus, Baránok Boží, z tmy do svetla bežíme,

  zo všetkých síl kričíme:

  „Ježiš, svieť vždy nám,

  v mene všetkých volám, rád ťa mám!“

  Nad tvojou mocou, rozjímam dňom i nocou.

  Keď nás choroba postihne, láska nech nás privinie.

  Kŕmiš nás a napájaš, k modlitbe nás pozývaš.

  Všetci raz prídeme do tvojho kráľovstva,

  tam si povieme všetky naše tajomstvá.

 • VEĽKONOČNÉ PRIANIE

 • VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

  VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

  Veľkonočné prázdniny sa začínajú 14. apríla 2022 (štvrtok) a končia 19. apríla 2022. (utorok)

  Školské vyučovanie opäť začne 20. apríla 2022. (streda)

 • VYNOVENÝ INTERIÉR ŠKOLY

  Predstavujeme vám interiér našej školy. Pre všetkých nás, ktorí tu trávime značnú časť dňa, (máme nádej, že s radosťou) sa snažíme vytvoriť príjemné pracovné prostredie. Túžime, aby sa žiaci a zamestnanci školy cítili prijatí, rešpektovaní, ale aj príjemne. V triedach a na chodbách vládne priateľská atmosféra, ktorá je výsledkom snaženia pedagogického zboru... 

  Sme tím, sme partia! Spolu tvoríme rodinu. Nech sa páči, vstúpte! Vitajte u nás.🙏💕

 • ŠKÔLKARI V GALÉRII

  "Každé dieťa je umelcom. Problémom je zostať umelcom, keď vyrastieme." (Pablo Picasso)

  A preto naši škôlkári mali opäť možnosť navštíviť aktuálnu expozíciu v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne. Prezreli si nové výtvarné diela, tentoraz aj v nových priestoroch Galérie, kde doteraz ešte neboli, zahrali sa na hľadačov kópií obrazov a vytvárali vlastné umelecké diela v ateliéri. Bol to opäť v plnosti prežitý deň a tešíme sa, že sa nám s pani Monikou Drocárovou z Galérie, tak úžasne spolupracuje. 

 • STUPNICA pH – CHÉMIA ȎSMY ROČNÍK

  STUPNICA pH – CHÉMIA ȎSMY ROČNÍK

  V laboratórnej praxi nie vždy stačí určiť, či je vodný roztok kyslý alebo zásaditý. Často musíme presne určiť hodnotu kyslosti a zásaditosti zriedeného vodného roztoku. Preto bola zavedená stupnica pH. Je to rad čísel od 0 – 14.

  Práve o tomto sa na ostatných dňoch učili naši ôsmaci. Svoje vedomosti nadobúdali prakticky – zážitkovo: uskutočneným pokusom. Nech vás pozeranie na ich hodinu baví a nadchne tak, ako aj našich žiakov.

 • ANIMOVANÁ KRÍŽOVÁ CESTA

  ANIMOVANÁ KRÍŽOVÁ CESTA

  Dnešnou kvetnou alebo palmovou nedeľou sa začína Veľký týždeň. V ňom Rímskokatolícka cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. Nedeľa utrpenia Pána spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení.

  V piatok sa aj v kostole Notre Dame zišla početná skupina veriacich ľudí, aby si animovanou krížovou cestou pripomenuli najdôležitejšie udalosti zo života Ježiša Krista. Tie im priblížili prevažne súčasní a bývalí žiaci našej školy. O nádherný duchovný zážitok sa radi podelíme aj s vami ostatnými.

  Všetkým vám prajeme pokojný a požehnaný čas Veľkého týždňa.  

 • VEĽKONOČNÉ TVORENIE

  Tento týždeň sa v Základnej škole niesol v znamení príprav na Veľkú noc. Pani učiteľky pre deti pripravili tvorivé dielne, počas ktorých oživili ľudové tradície. Takmer všade vládol kreatívny a tvorivý elán, ktorý prvostupniarov povzbudil do aktívneho zapojenia sa na blížiace sa sviatky. Deťúrence spolu s pani učiteľkami vyzdobovali triedy a chodby peknými jarnými motívmi. Nápadov na veľkonočné dekorácie bolo neúrekom... Na výzdobu priestorov školy využili kraslice, košíky, rozkvitnuté prútiky zlatého dažďa, mladé prúty vŕby a mnoho ďalších materiálov. Vyrobili si kuriatka, zajačikov, samozrejme veľkonočné vajíčka, no i veľa iných dekorácií. Malí šikovníci mali zo svojich vydarených výtvorov veľkú radosť. Na ich vystavené exponáty sa pozrite spolu s nami aj vy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria