Navigácia

 • Olympiáda v ANJ

  Žiaci 4. až 9. ročníka si preverili svoje zručnosti v anglickom jazyku. Písomná časť bola zameraná na gramatiku, slovotvorbu, počúvanie a čítanie s porozumením. Ústna časť preverila produkciu reči v monológu a dialógu. Spolu sa zúčastnilo 29 žiakov v 3 kategóriach. Blahoželáme postupujúcim do okresného kola v kategórii 1A - Alžbete Pástorovej (7.A) a v kategórii 1B - Šimonovi Briestenskému (9.A). Priamo do krajského kola postupuje v kategórii 1C - Sophia Aida Walter (8.A). Ďakujeme všetkým zúčastneným za výstupenie zo zóny komfortu a vyskúšania niečoho nového.

 • NA CESTE SO SV. JOZEFOM – STRÁŽCOM POKLADOV

  Sv. Jozef nám odovzdal už niekoľko svojich pokladov do nášho srdca i do adventných kalendárov. Kráčame spolu s ním a Máriou každý deň s lampášikmi na rorátnych sv. omšiach, prosíme v modlitbe, aby sa naše srdce, naše rodiny i naša škola stali malým Betlehemom a Nazaretom, domom pre Ježiša a Máriu.

 • IMATRIKULÁCIA NAŠICH PRVÁKOV

  Naši prváci sa počas troch mesiacov osvedčili ako šikovní žiaci, ktorí sa radi učia písať nové písmená, čítať i počítať.  Pri slávnostnej sv. omši sme im preto odovzdali dekrét, v ktorom ich sv. Andrej-Svorad a Benedikt prijímajú za usilovných žiakov svojej školy. Dali si predsavzatie, že budú zachovávať heslo našej školy Ora et labora, Ora et studio. Získali tiež titul Majster ceruzky a priateľ fatimských pastierikov. Celú slávnosť sprevádzali spevom. Potešili tak predovšetkým svojich rodičov. Na záver im predstavili život vo svojej triede prostredníctvom prezentácie.

 • ADVENT 2023 - SV. JOZEF – VERNÝ STRÁŽCA POKLADOV

  Každý deň sa budeme stretať so sv.  Jozefom, verným strážcom pokladov na rorátnej sv. omši i v škole prostredníctvom rozhlasu. Vyučovanie začneme adventnou hymnou a budeme sa obracať k nemu modlitbou za naše rodiny, školu a chudobných. Advetný kalendár nám ponúkne každý deň jednu otázku, ktorá nás privedie  k Jozefovým pokladom. Rodičia budú dostávať toto posolstvo každý deň prostredníctvom Edupage. Tak budeme spoločne spoznávať  vlastnosti sv. Jozefa.  Veď kto iný než on, by nám mohol lepšie pomôcť nájsť najväčšie poklady pre naše srdce, ktorými sú Mária a Ježiš?   Pridajte sa k nám aj vy touto adventnou modlitbu a spolu sa pripravme na oslavu Ježišových narodenín i na Jeho druhý príchod!

 • LIST JEŽIŠKOVI

  LIST JEŽIŠKOVI

  Blíži sa advent a s ním čas očakávania a možno aj nových predsavzatí. Naši druháci sú tiež v očakávaní a tešia sa na Ježiška. Aj keď možno mnohí túžia po novej hračke, vedia však, že najvzácnejším darom je láska, rodina, pokoj, zdravie... Preto aj list Ježiškovi, bol jedným veľkým poďakovaním. Pozdravy vyzdobené kresbami, boli odoslané do Rajeckej Lesnej, kde už každoročne pred Vianocami, prichádza pošta od detí nielen zo Slovenska, ale aj z iných krajín. Veríme, že tieto úprimné vyznania detských dušičiek všetkých potešia.❤️

 • TRETIACI V ANGLICKOM JAZYKU NAPREDUJÚ

  Poznáte príbeh o veľmi hladnej húseničke? Naši tretiaci vám o nej radi porozprávajú. Poznajú už toľko anglických slovíčok!

  https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY

 • NOVEMBER V ŠKD

  😉 Tieto zábery sú z našich popoludňajších jesenných aktivít.

  ... A veruže sa nám darilo. Tvorili sme, zabavili sme sa, aj zahrali.  No už sa všetci tešíme na tvorenie vianočné. S našimi výtvormi sa vám radi pochválime.

 • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

  Projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok spája generácie ľudí po celom Slovensku a stáva sa milou vianočnou tradíciou. Cieľom je potešiť neznámeho seniora žijúceho v zariadení pre seniorov, pretože väčšina ľudí žijúcich v zariadeniach nemá žiadnych príbuzných. Váš darček môže byť ich darčekom jediným a občas i posledným. Preto do krabice od topánok zabalenej vo vianočnom papieri (spodok a vrch samostatne, aby sa dala otvárať) alebo do originálnej krabice s vianočným motívom zabalíme okrem jednotlivých vecí aj obrovský kus svojho srdca.

  Čo všetko má krabička obsahovať, je v prílohe. Deti môžu nosiť jednotlivé položky do ŠKD do 04.12. 2023 a spolu s pani vychovávateľkami vyskladajú (2 – 4 ks) rovnomerné krabičky.

  Čo by MALA obsahovať KRABIČKA

  niečo sladké

  (napr.: keksíky, perníčky, šalviové cukríky, hroznový cukor, DIA keksy, DIA čokoláda, piškóty, croissant, detská výživa, krabičkový džús, maslové venčeky, mäkké sušené ovocie, detský nápoj so „sosáčikom“ na pitie)

  niečo slané

  (napr.: slané keksy, tyčinky, praclíky, kukuričné chrumky a pod.)

  niečo teplé

  (napr.: káva, čaj, cappucino, horúca čokoláda, Melta, Caro)

  niečo mäkké

  (napr.: teplé ponožky, papuče, rukavice, čiapka, šál, malý mäkký uteráčik)

  niečo voňavé

  (napr.: sprchový gél, šampón, tekuté mydlo, vlhčené servítky, telové mlieko, sprej, krém na ruky, na nohy, tvár, balzam na pery, zubná pasta, toaletná voda...)

  niečo na zábavu

  (napr.: krížovky, osemsmerovky, sudoku, časopisy, knihy básní, romány, duchovná literatúra, vlastnoručne napísaný list)

  niečo zo srdca

  (napr.: kresbičky od detí, prázdne pohľadnice so známkou, drobná vianočná dekorácia, soška anjela, náramok, ruženec...)

  https://www.kolkolasky.sk/

 • KONZULTAČNÉ HODINY

  KONZULTAČNÉ HODINY

  Vážení rodičia,

  konzultovať výchovno-vzdelávacie výsledky vášho dieťaťa za 1. štvrťrok šk. roka 2023/2024 budete môcť: 22.11. 2023 (streda) v čase od 16:15 - 17:30 hod.

  Tešíme sa na stretnutie s vami. 

 • ŠTÚROVCI OČAMI ÔSMAKOV

  V mesiaci november sa žiaci 8. ročníka učili o našich slovenských národných buditeľoch – ŠTÚROVCOCH. Táto téma ich veľmi zaujala, a preto si na podnet pani učiteľky slovenského jazyka a literatúry Mgr. Kataríny Bernátovej pripravili projekty, ktoré prezentovali na vyučovacích hodinách. Ich práce sú vystavené v interiéri triedy. Prezrite si ich spolu s nami.

 • DEVIATACI V DIVADLE

  DEVIATACI V DIVADLE

  Naši deviataci sa v predvečer sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu, v ODA zúčastnili na predstavení NÁDEJ DUBČEK. Zhliadli tak príbeh významnej, medzinárodne uznávanej osobnosti Alexandra Dubčeka, predstaviteľa „socializmu s ľudskou tvárou“, zároveň sledovali dejiny Česko-slovenskej republiky. 

  Veľká vďaka patrí členom Mestského divadla Trenčín, že chlapcom a dievčatám umožnili toto vynikajúce predstavenie vidieť. Pre všetkých zúčastnených to bol krásny umelecký zážitok. 

  Ďakujeme vám. ❤️

 • FANTASTICKÝ ÚSPECH ŽIAKOV ŠKOLY

  15. novembra 2023 sa v ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne uskutočnil 52. ročník súťaže v speve regionálnych ľudových piesní, Trenčianske hodiny.

  Súťaž je rozdelená do troch vekových kategórií.

  V I. kategórii (1. – 3. ročník) nás reprezentovala Veronika Cíngeľová (3. A), ktorá sa umiestnila na 1. mieste.

  Do II. kategórie (4. – 6. ročník) sme vyslali Damiana Fenika (6.A), ktorý si vyspieval krásne 3. miesto.

  V najstaršej kategórii (7. – 9. ročník) našu školu reprezentovala Kvetoslava Kulichová (8.A), ktorá získala Čestné uznanie poroty.

  Talentovaným spevákom k ich skvelým umiestneniam srdečne blahoželáme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu a želáme aj do budúcna mnoho čistých tónov, veľa chuti a radosti zo spevu.

 • DRUHOSTUPNIARI NA HORYZONTOCH

  V piatok 10. novembra 2023 sa druhostupniari v Posádkovom klube (Dome armády) zúčastnili na 18. ročníku Festivalu dobrodružných filmov HoryZonty. Žiaci zhliadli najnovšie outdoorové filmy s tematikou cestovania a rôznorodých outdoorových športov – od horolezectva, cez lyžovanie, skialpinizmus, bicyklovanie, beh, kajakovanie, jaskyniarstvo, paragliding, slacklining až po skejtovanie. Ďakujeme Rodičovskému združeniu, že aj s ich finančnou podporou mohli chlapci a dievčatá vidieť pútavé a poučné dokumenty.

 • OBZRIME SA ZA MÁRIINÝM MESIACOM A MISIJNÝM TÝŽDŇOM

  „Horiace srdcia a nohy na ceste.“  V duchu odkazu pápeža Františka sme prežili mesiac október a naplnili 5 výziev. Dobročinnou aktivitou „Daruj konzervu chudobnému“  sme urobili zbierku konzervových potravín, ktoré sme venovali núdznym prostredníctvom OZ Misia Lásky. Ohlasovali sme Božie Slovo rozdávaním zvitkov s citátmi zo Svätého Písma. V deň, kedy sa spájajú deti celého sveta do modlitbovej aktivity „Milión detí sa modlí ruženec“, sme sa modlili za krajiny sveta, ktorých vlajku sme si vylosovali. Vytvorili sme galériu svätých a inšpirovali sa ich životom, zoznámili sme sa s každým z nich ráno prostredníctvom školského rozhlasu spolu s modlitbou desiatku ruženca. Celá škola sme pozdravili a prejavili blízkosť chudobným deťom v Afrike spoločným tancom Misia nás všetkých spája.

 • VÝSLEDKY SÚŤAŽE iBOBOR

  VÝSLEDKY SÚŤAŽE iBOBOR

  V dňoch 6. – 10. novembra 2023 sa naši žiaci opäť zapojili do online informatickej súťaže iBobor. 

  Spolu súťažilo 35 žiakov 2. – 9. ročníka v štyroch kategóriách: Drobec, Bobrík, Benjamín a Kadet.

  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

  Úspešní riešitelia podľa kategórií sú:

  Kategória Drobec: 2.-3. ročník 

  Natália Lešinská, 3.A

  Ema Gazdíková, 2.B

   

  Kategória Bobrík: 4.-5. ročník

  Paulína Hoštáková, 5. A

  Alžbeta Púčiková, 5. A

  Stanislav Siheľský, 5. A

  Tobias Kotlárik, 5. A

  Dominika Mráziková, 5. A

   

  Kategória Kadet: 8.-9. ročník

  Filip Liška, 8. A

  Filip Gavenda, 9. A

  Blahoželáme!

 • SÚŤAŽNÉ VÝTVARNÉ PRÁCE

  Pozeráte sa na práce žiakov, ktoré putujú do Trenčianskeho osvetového strediska, kde sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Príroda, spoločnosť a deti. Veríme, že nielen obstoja, ale niektorý z nádherných výkresov našich žiakov, bude i ocenený. Držíme palce!

 • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

  Už niekoľko rokov sa zapájame do česko-slovenského projektu na podporu čítania kníh – Záložka do knihy spája školy. Tento rok bola našou partnerskou školou Základná škola z obce Moutnice. Ide o menšiu obec, neďaleko Brna, ležiacu na južnej Morave.  Ako sme sa v sprievodom liste z tejto školy, ktorú tvoria ročníky 1.- 4., dozvedeli, žiaci, ktorí ju navštevujú, radi čítajú a radi tvoria.

  Naši žiaci takisto čítali, kreslili, vyrábali záložky, aby potešili svojich českých kamarátov. S radosťou im pripravili a poslali záložky, napísali pozdravy a pribalili milé darčeky. Veríme, že ich potešili a už teraz sa tešíme na ďalší rok a ďalšiu školu, ktorú spoznáme.

 • SPOLU DOKÁŽEME VIAC

  Prijatie, porozumenie a láskavé prostredie, to všetko je potrebné pre zdravý vývin každého človeka. Toto všetko zažívajú naše deti vo svojich rodinách. My v škole, sa snažíme pre nich takisto vytvárať také prostredie, v ktorom budú cítiť lásku, prijatie, bezpečie a pomoc. Preto už od začiatku školského roka, sme s deťmi v 2. B začali viac pracovať na budovaní rovesníckych vzťahov a na vzájomnom spoznávaní sa, formou rôznych aktivít. Deti sa učia a uvedomujú si, že SPOLU DOKÁŽU VIAC a tak spoločne, môžu vybudovať jednu veľkú školskú rodinu. A keďže súčasťou tohto spoločenstva sú aj rodičia, v septembri pozvala do triedy svojho otca Adelka a v októbri prišla na návštevu Dankova mama. Pán Mgr. Štefan Buček, druhákom porozprával o svojom zamestnaní, záujmoch a deťom čo-to porozprával o finančnej gramotnosti, ktorú je potrebné rozvíjať už v tomto veku. Pani Mgr. Lenka Ježíková, zase deťúrencom priblížila svoju prácu v Policajnom zbore. Tešíme sa, že rodičia si našli na žiakov čas a deťom sme tak mohli vytvoriť zaujímavé, podnetné a príjemné chvíle.♥️

 • OKTÓBER V ŠKOLSKOM KLUBE

  A ako sme trávili druhý školský mesiac? 🤔👌

  - Rozprávali sme sa, ako sa máme správať k starším, aj k sebe navzájom;

  - Tvorili sme z prírodných materiálov;

  - Zbierali našu poslednú úrodu a čo-to sme z nej aj ochutnali.

 • POZNÁME VÍŤAZOV ŠKOLSKÉHO KOLA

  Vo štvrtok 26. októbra 2023 sa konalo školské kolo súťaže v speve regionálnych ľudových piesní, Trenčianske hodiny. Našim žiakom sa veľmi darilo, podali vynikajúce výkony. Porotcovia u detí hodnotili výber piesní, intonáciu a rytmus, ale tiež celkový umelecký dojem súťažiacich.  

  A tu sú mená víťazov v jednotlivých kategóriách.

  1. kategória (1.-3. ročník)

  1. Veronika Cingeľová, 3. A

  2. Nela Kakodyová, 3. A

  3. Aneta Betáková, 2. A

   

  2. kategória (4.-6. ročník)

  1. Damian Fenik, 6. A

  2. Alžbeta Púčiková, 5. A

  3. Tobiáš Kotlárik, 5. A

   

  3. kategória (7.-9. ročník)

  1. Kvetoslava Kulichová, 8. A

  2. Alica Polášková, 7. A

  3. Zuzana Zaťková, 8. A

  Ďakujeme všetkým súťažiacim za predvedené výkony. Víťazi v jednotlivých kategóriách nás budú reprezentovať v speve ľudových piesní z regiónu Trenčína, v ZUŠ Karola Pádivého.

  Držíme palce.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, Trenčín
 • +421 911 133 221

Fotogaléria