Navigácia

 • 17. JÚLA SI PRIPOMÍNAME SV. ANDREJA - SVORADA A BENEDIKTA, PATRÓNOV AJ NAŠEJ ŠKOLY...

  17. JÚLA SI PRIPOMÍNAME SV. ANDREJA - SVORADA A BENEDIKTA, PATRÓNOV AJ NAŠEJ ŠKOLY...

  Na strednom Považí, neďaleko obce Opatová, povyše mesta Trenčín, na pravom brehu rieky Váh, vypína sa strmé bralo, ktoré ľudia pomenovali Skalkou. Tu, prísnym životom, v pôste a odriekaní, žili sv. Andrej - Svorad a Benedikt, ktorí sú patrónmi nielen Nitrianskej diecézy, ale i našej školy. (MŠ, ZŠ, SOŠP) ... Prajeme všetkým nám, aby títo dvaja svätci - nám boli príkladom v modlitbe, v rozjímaní, v ohlasovaní Božieho slova, v sebazapieraní, v usilovnej snahe po kresťanskej dokonalosti, ako aj poctivej práci. Všetkým našim žiakom, (súčasným i bývalým) ich rodinám, ale aj našim zamestnancom, ako aj všetkým priaznivcom a podporovateľom, prajeme krásny sviatočný a požehnaný deň.

 • PRÍJEMNÉ PRÁZDNINY

  PRÍJEMNÉ PRÁZDNINY

  Vednie ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, ďakuje všetkým svojim zamestnancom, rodičom, priateľom, priaznivcom školy a sponzorom, za aktívnu spoluprácu v školskom roku 2019/2020. Našim zamestnancom prajeme príjemné prežitie dovolenky a všetkým žiakom veľa vody, slnka a oddychu počas letných prázdnin. Prajeme vám pokojné, požehnané a pohodové leto! Dovidenia v septembri!

 • ROZLÚČKA DEVIATAKOV

  Posledný stisk ruky,
  úsmev na rozlúčku
  alebo slzy možno, snáď,
  veď posledný raz
  chytíme do rúk kľučku,
  ktorú sme stlačili tisíckrát.


  Čas. Je to niečo, čo nemôžeme zastaviť, zrýchliť ani spomaliť... Všetko má svoj začiatok, i koniec. A ten práve nastáva pre deviatakov... Všetky veľké kroky v živote sa skladajú z malých; a aj títo chlapci a dievčatá sa malými krôčikmi dostali k tomu poslednému, v ich životoch dosiaľ najdôležitejšiemu - odchádzajú zo základnej školy, ktorá sa im na deväť rokov stala ich druhým domovom. Máme nádej, že na časy, ktoré prežili v ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta, budú s láskou spomínať..., že na „svoju školu“ budú vždy hrdí! Dnes teda nadišiel čas rozlúčky... Ubehlo deväť krásnych rokov, počas ktorých sa veľa naučili a je už jedine na nich, aby všetky vedomosti a skúsenosti zúročovali ďalej. Vydávajú sa na ďalšiu dobrodružnú cestu, každý iným smerom. Aj keď my vieme, že smer máme všetci rovnaký, spoločný... Milí naši deviataci! Neostáva nám nič iné, ako popriať vám na vašej životnej púti veľa šťastia, dobrých ľudí, mnoho ďalších úspechov, nových priateľstiev.Nech každá nová výzva, ktorá bude pred vami a ktorú využijete, je vždy na časť a slávu Božiu!

 • ... VŠETCI SPOLU ALEBO ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA...

  Dnes, na prikázaný sviatok: sv. Petra a Pavla, všetci žiaci školy, od škôlkarov, až po stredoškolákov spoločne slávili sv. omšu. Po dlhšom čase sme sa opäť spolu modlili, chválili Pána, prosili, ale najmä, ďakovali za všetky milosti a dobrodenia, ktoré nám počas tohto školského roka preukazoval. Prežili sme zvláštny, netradičný a netypický rok, najmä jeho druhý polrok. Pre všetkých nás to bola skúška, výzva, no s NÍM sme to zvládli... Sloganom dnešnej doby, "dali sme to." 😉 A tak dnešný, sviatočný deň patrí a patril JEMU. ❤️Zajtra sa na dva mesiace opäť na chvíľku rozídeme. Čakajú na nás dva mesiace voľna. Pôjdeme na rôzne miesta, spoznáme nových ľudí...My, ktorí sme takmer tri mesiace prežili a zažili vzdelávanie v tejto mimoriadnej situácii vieme, že oddych si právom všetci zaslúžime. A to či už žiaci školy, učitelia, ale aj naši rodičia....Tak všetkým, pokojné, pohodové leto.A ako sme dnes počuli od pána dekana. Ani počas prázdnin nezabúdajme na toho, ktorý JE STÁLE S NAMI A PRI NÁS. Krásne leto! 🙂

 • ORGANIZÁCIA DŇA: 30.6. 2020 (UTOROK) – DEŇ ODOVZDÁVANIA VYSVEDČENÍ

  ORGANIZÁCIA DŇA: 30.6. 2020 (UTOROK) – DEŇ ODOVZDÁVANIA VYSVEDČENÍ

  V utorok, 30.6. 2020 - prídu žiaci do školy na 8:00 hod. Po zhodnotení ich práce, úsilia a výchovno-vzdelávacích výsledkov, za 2. polrok šk. roka, 2019/2020, dostanú vysvedčenia. V tento deň končíme o 10:00 hod. Od tejto hodiny bude pre stravujúcich sa žiakov vydaný obed. ŠKD bude rovnako v prevádzke, od 10:00 - 16:00 hod. Ostatní žiaci, ktorí nenavštevujú školský klub detí, nestravujú sa, odchádzajú domov.

  Žiaci, ktorí sa v mesiaci jún 2020 vôbec nezúčastňovali školského vyučovania, si v utorok, 30.6. 2020 po vysvedčenie - do budovy školy môžu prísť iba v tom prípade, ak prinesú tlačivo o bezinfekčnosti. (stiahnuť sa dá na stránke školy) 

  V prípade, že tlačivo mať nebudú, vysvedčenie si môžu vyzdvihnúť pred budovou školy, najskôr o 10.00 hod. (príp. po dohode s tr. učiteľom) 

 • PRIKÁZANÝ SVIATOK - SV. PETRA A PAVLA

  PRIKÁZANÝ SVIATOK - SV. PETRA A PAVLA

  V pondelok, 29. júna 2020 na prikázaný sviatok, sv. Petra a Pavla, sa žiaci školy zúčastnia na sv. omši, v kostole Notre Dame, so začiatkom o 10:00 hod. (program triedy do začiatku a po skončení sv. omše; do 11:40 hod. spresnia žiakom triedni učitelia)

 • „AJ TAKTO SI ŽIJEME“ PO TIETO DNI...

  Po dňoch, kedy sme od polovice mesiaca marec, až do konca mája; temer 11 týždňov, nechodili do školy, vzdelávali sa dištančnou formou, sme opäť zasadli do svojich lavíc. Žiaci ročníkov: 1. – 5.; od 1. júna 2020 a druhostupniari, detská z ročníkov: 6. – 9., v pondelok 22. júna 2020. Čas strávený so svojimi učiteľmi a spolužiakmi sme si - a stále si, užívame radostne, s nadšením a to v plnosti. Voľačo sme si z už prebraného učiva zopakovali, niečo, čo sme sa učili online formou, sme utvrdili, spoločne sme sa hrali, spievali, maľovali; trávili čas s rovesníkmi, jednoducho – „užívali si jeden druhého“. Tešíme sa z našich priateľstiev. SME SPOLU! SME TÍM, SME PARTIA, SME SPOLOČENSTVO... Aj takto si v NAŠEJ ŠKOLE ŽIJEME... Ak si teraz, pri pozeraní na tieto fotografie v duchu vravíte:  wau, nedivíme sa vám. ... Je nám fajn. Sme spolu radi.

 • ... DOTYK BOŽEJ LÁSKY, VÝZNAMNÝ OKAMIH V ŽIVOTE, DEŇ S VEĽKÝM „D“...

  ... DOTYK BOŽEJ LÁSKY, VÝZNAMNÝ OKAMIH V ŽIVOTE, DEŇ S VEĽKÝM „D“...

  V nedeľu, 21. júna 2020 sa o 9,00 hod. v kostole Notre Dame uskutoční slávnosť Prvého sv. prijímania pre našich tretiakov. Všetkým prvoprijímajúcim deťom želáme, aby si pocity z tohto okamihu navždy zapamätali, aby si ich hlboko zapísali do svojich sŕdc s tým, že čokoľvek ich v živote postihne, môžu sa spoliehať na Pána Ježiša, ktorý ich bude v Eucharistii sprevádzať po celý život. Aby v budúcnosti s rovnakou radosťou a láskou ako v tento deň, pristupovali ku každej svätej omši a ku každému svätému prijímaniu. Všetci si úprimne želajme, aby každá ich cesta za Pánom Ježišom bola vždy plná nadšenia a očakávania, tak ako v deň ich prvého svätého prijímania. Na zajtrajší, sviatočný deň sa už teraz veľmi tešíme a zábery z tejto krásnej slávnosti pre deti, ich rodiny (a v neposlednom rade i pre našu školu) vám s istotou prinesieme.

  ... Tak, milí naši, nech zajtrajší deň je pre vás nezabudnuteľným!

 • ZRUŠENIE TRVALÝCH PRÍKAZOV ZA ÚHRADU STRAVY

  ZRUŠENIE TRVALÝCH PRÍKAZOV ZA ÚHRADU STRAVY

  Vážení stravníci, milí rodičia, 

  pre tých z vás, ktorí máte ešte stále "aktivovaný" trvalý príkaz za úhradu stravy v Jedálni Gymnázia Ľ. Štúra, žiadame, aby ste ho "zrušili". Preplatok za neodobrané obedy bude zúčtovaný v masiaci 08/2020.

  Ďakujeme za porozumenie. 

 • VYHLÁSENIE PRE ŽIAKOV ROČNÍKOV: 6. - 9: OD 22.6. 2020

  Vážení rodičia, 

  na základe usmernení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ste povinní predložiť pri prvom nástupe žiaka do školyalebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto vyhlásenie si môžete stiahnuť, vytlačiť, podpísať doma vyhlasenie.docx a odovzdať triednemu učiteľovi. Bez tohto písomného vyhlásenia nemôže žiak 22.6. 2020 nastúpiť do školy!!!

 • INFORMÁCIA PRE ŽIAKOV 6. - 9. ROČNÍKA ZŠ

  INFORMÁCIA PRE ŽIAKOV 6. - 9. ROČNÍKA ZŠ

  Dištančné (online) vzdelávanie pre žiakov, ktorých rodičia rozhodnú, že nenastúpia do školy, pokračuje do 22.6. 2020 a zároveň do tohto termínu odovzdajú žiaci vypracované zadania učiteľom.

  Pedagogická rada: 23.6. 2020 (utorok) o 13.00 hodine.

  Prezenčné vyučovanie bude v dňoch od 22.6. 2020 do 30.6. 2020 na báze dobrovoľnosti.

  Žiaci 6. – 9. ročníka, ktorí sa rozhodnú nastúpiť do školy od 22.6.2020, oznámili túto skutočnosť zástupkyni riaditeľa školy (miroslava.adamcova@zsasbtn.sk, alebo odpoveďou na zaslaný report) do 16.6. 2020. (utorok)

  Do školy žiaci prichádzajú v čase od 7.30 do 7.55 hod. Priniesť si musia dve rúška a balík hygienických vreckoviek. V spoločných priestoroch nosia rúško, v triede rúško mať nemusia. V prvý deň nástupu do školy donesú so sebou čestné vyhlásenie o zdravotnom stave. vyhlasenie.docx Ostatné pokyny, ktoré ste už obdržali, príp. sú zverejnené na stránke školy, ostávajú v platnosti.

  Po dezinfekcii rúk  sa žiak prezuje (platí to aj pre žiakov 2. stupňa!!!) a ide do svojej triedy. Rešpektuje pokyny zamestnancov školy, ktorí majú dozor. 

  Na stravovanie v dňoch: 22. - 30.6. 2020 sa žiaci prihlasujú individuálne, u p. zást. riaditeľa školy (0903 982 656), príp. na vyššie uvedený mail. (do piatku: 19.6. 2020, do 13:00 hod.)

  Príhlásení žiaci pôjdu na obed do výdajne stravy, v priestoroch SOŠP, v čase od 11:45 - 12:05 hod. (bude zabezpečený ped. dozor) 

  Program a organizáciu na dni: 29.6. (pondelok) a 30.6. 2020 (utorok) spresníme včas. 

  Tešíme sa na návrat všetkých žiakov.

 • ZISŤOVANIE ZÁUJMU O VYUČOVANIE ŽIAKOV 6. - 9. ROČNÍKA ZŠ, V OBDOBÍ OD 22.6. - 30.6. 2020

  ZISŤOVANIE ZÁUJMU O VYUČOVANIE ŽIAKOV 6. - 9. ROČNÍKA ZŠ, V OBDOBÍ OD 22.6. - 30.6. 2020

  Vážení rodičia!

  Ministerstvo školstva otvára školy aj pre žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ, na báze dobrovoľnosti. Pokiaľ žiak ročníkov 6. - 9., na základe rozhodnutia zákonného zástupcu v tomto období bude do školy chodiť, bolo by žiaduce, aby prišiel na všetkých 7 dní.

  Žiaci ročníkov 6. - 9. budú v triedach - s triednym učiteľom, 4. vyučovacie hodiny, (do 11.40 hod.) Náplňou týchto dní budú triednické práce, spoločné stretnutie žiakov v triednom kolektíve, utuženie priateľstiev..., vyzdvihnutie osobných vecí (úborov TSV, hygienických vrecúšok, prezuvok, pomôcok na VYV, zabudnutého oblečenia a pod.)

  Žiaci 9. A triedy odovzdajú učebnice, kľúčiky šatňovej od skrinky, čip ... Pokiaľ žiak 9. ročníka do školy nenastúpi, mailovou alebo telefonickou komunikáciou s triednou učiteľkou sa dohodne, kedy vyššie uvedené veci odovzdá.

  Žiaci ročníkov 1. - 8. učebnice odovzdajú a zároveň prevezmú, v prvých dňoch mesiaca september 2020.

  Žiadame vás, aby ste sa do 16.6. 2020 (utorka) vyjadrili, či bude vaše dieťa v termíne od 22.6. - 30.6. 2020 - do školy chodiť, a to buď: odpoveďou na report, alebo telefonicky: 0903 98 26 56, príp. na mail: miroslava.adamcova@zsasbtn.sk Zároveň vás prosíme aj o vyjadrenie sa k obedom. *

  * V súvislosti s pripravovanou obnovou vyučovania pre žiakov 6. - 9. ročníka základných škôl, od 22.6.2020 do 30.6.2020 vás informujeme o možnosti prihlásiť dieťa na stravu v školskej jedálni, najneskôr do 19.6. 2020 (piatku), do 13.00 hod.

  (odpoveď ohľadom záujmu o obed, stačí v rámci jedného prihlásenia. (t.z.: nástup do školy a zároveň záujem o stravu) Po tomto termíne sa už nebude možné z dôvodu mesačnej uzávierky na stravu prihlásiť.

  Režijné náklady na 1 odobraný obed (ostávajú v rovnakej výške): pre žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ: 0,64 €. 

  V prípade, že žiak zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov nemôže nastúpiť do školy, rodič je povinný deň vopred, resp. do 7.30 hod. v daný deň, kedy do školy nepríde, odhlásiť žiaka u p. zástupkyne, na tel. č.: 0903 98 26 56. V prípade neodhlásenia žiaka je rodič povinný obed uhradiť v plnej výške, vrátane štátnej dotácie a to: 5. - 9. ročník ZŠ: 3,11 €. 

  Číslo účtu, na ktorý bude platba zrealizovaná a vypočítaná suma za obedy vám budú oznámené, po vašom záväznom prihlásení. (nakoľko poskytovateľ stravy nie je Školská jedáleň pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra, ale poskytovateľ stravy: Hees, gastroslužby, s.r.o.) 

  O ďalších podrobnostiach nástupu do školy vás budeme včas informovať.

  Sledujte nás aj naďalej!

 • REALIZÁCIA PLATBY STRAVY PRE PRIHLÁSENÝCH ŽIAKOV V TERMÍNE 15. - 30. 6. 2020

  REALIZÁCIA PLATBY STRAVY PRE PRIHLÁSENÝCH ŽIAKOV V TERMÍNE 15. - 30. 6. 2020

  Vážení rodičia,

  pre tých z vás, ktorí ste pre svoje dieťa žiadali obedy v termíne od 15. – 30.6. 2020 (t.j.: 12 obedov), prosíme, aby ste uhradili nižšie uvedenú sumu na číslo účtu:

  SK7602000000004179842651

  pre žiakov 1. stupňa ZŠ: 6,72 €

                                        pre žiakov 2. stupňa ZŠ: 7,68 €

  Ako VS uveďte: 062020

  Do poznámky uveďte: Meno a priezvisko dieťaťa – strava od 15.6. – 30.6. 2020

  Preplatok stravy z jedálne GĽŠ bude zúčtovaný a vrátený na váš účet v mesiaci 07/2020.

 • OPATRENIA OD 15.6. 2020

  OPATRENIA OD 15.6. 2020

  V zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR v súvislosti s uvoľňovaním opatrení nastávajú zmeny v prevádzke školy a organizácii školského vyučovania:

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

  ZS_22.6.pdf

  Ďakujeme za pochopenie.

 • SVÄTÁ OMŠA – NEBO NA ZEMI

  Pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, známeho pod názvom Božie telo, sa dnes, v kostole Notre Dame, pre žiakov školy, (ročníkov: 1. - 5.) a našich škôlkarov, konala slávnostná sv. omša. Tento prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi, prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej. Dnešnú svätú omšu celebroval náš duchovný správca, pán dekan Ľubomír Havran. Veľmi pútavo a formou vhodnou pre túto vekovú kategóriu, podal vysvetlenie tohto veľkého tajomstva, prameňa a vrcholu celého kresťanského života – EUCHARISTIE, ako i to, že si zaslúži najväčšiu pozornosť a lásku všetkých veriacich. Pán Ježiš je tým, kto nás pozval a kvôli komu sme do kostola prišli. Hovorí k nám cez slová Svätého Písma, a čo viac, je tam s nami, ukrytý v kúsku bieleho chleba. Nie je to obyčajný chlieb, pretože nám dáva silu, aby sme boli dobrí, dokázali odolávať zlu a stále sa stávali podobnými Pánu Ježišovi, ktorý je náš najlepší kamarát. Sv. Augustín povedal: ,,Kto spieva, dvakrát sa modlí.“ A to dnes v plnosti ukázali a zažili naši žiaci, ktorí sa do celej liturgie zapájali krásnym spevom žalmu a aktívnym spievaním všetkých piesní, počas sv. omše, ako i čítaniami, prosbami. Osobitne sme sa modlili za naše prvoprijímajúce deti, ktoré v nedeľu, 21. júna 2020 o 9:00 hod. prijmú po prvý krát Pána Ježiša. Preto aj vás všetkých prosíme, aby sme tieto naše detičky, žiakov 3. A triedy sprevádzali modlitbou, aby im horlivosť a láska k Ježišovi vydržala čo najdlhšie. Ďakujeme za možnosť prežiť dnešný, slávnostný deň bližšie pri Pánovi a s Ním. Vytvorili sme krásne, živé rodinné spoločenstvo. Úprimne nás teší, že hoci sme „dobrovoľne“ v škole, v kostole, na slávení EUCHARISTIE sme boli všetci s radosťou!

  Bohu vďaka!

 • ĎALŠIE UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ

  ĎALŠIE UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ

  Od pondelka 15. júna 2020, už nebude povinné meranie teploty žiakov pri vstupe do školy a zrušia sa tiež mimoriadne obmedzenia na maximálny počet žiakov v triede alebo skupine. Učitelia budú môcť opäť zlúčiť rozdelených spolužiakov do jednej triedy, pretože bude zrušený zákaz zmiešavania detí v triedach. Denná prevádzka škôl bude rozšírená z pôvodných deviatich hodín na desať. Tieto opatrenia sa od pondelka stávajú len odporúčanými, nie povinnými.

  Zároveň vám oznamujeme, že žiaci budú v ŠKD v 2 oddeleniach a nie v pôvodných skupinách.

  Žiaci 6. – 9. ročníka základných škôl budú môcť (na základe dobrovoľnosti) prísť do školy, na sedem pracovných dní, v termíne od 22. júna do 30. júna 2020. Rodičom, ktorí nedajú svoje deti do školy, ale ostanú s nimi doma bude preplatené ošetrovanie člena rodiny.

  Bližšie informácie a spresnenia poskytneme včas.

 • PRIKÁZANÝ SVIATOK

  PRIKÁZANÝ SVIATOK

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  vo štvrtok, 11. júna 2020 je PRIKÁZANÝ SVIATOK - Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. (Božie Telo) 

  V tento deň sa žiaci ročníkov 1. – 5., ktorí počas mesiaca jún navštevujú školu, zúčastnia v kostole Notre Dame na sv. omši, so začiatkom o 9:00 hod.

  (dodržíme všetky bezpečnostné opatrenia a žiaci budú mať počas prítomnosti v kostole – rúška)

 • SPRESŇUJÚCI OZNAM - STRAVA OD 15.6. 2020

  SPRESŇUJÚCI OZNAM - STRAVA OD 15.6. 2020

  Vážení rodičia stravujúcich sa žiakov ročníkov 1. – 5., v mesiaci jún 2020; 

  včera vám bolo oznámené, že od 15.6. 2020 do 30.6. 2020 nebude zo strany jedálne GĽŠ zabezpečená strava. (t.j. celkom 12 obedov)

  Táto neočakávaná situácia nás, ako i nášho zriaďovateľa úprimne trápila, preto sme oslovili viacerých oprávnených poskytovateľov stravy pre školy (podľa stanovených noriem pre žiakov) a po dohode s jedným z nich, vám dávame na vedomie, že na obdobie od 15.6. 2020 – 30.6. 2020 bude strava zabezpečená, za nižšie uvedených podmienok:

  V prípade záujmu, aby vaše dieťa malo (od 15.6. – 30.6. 2020, t.j.: 12 obedov) obedy zabezpečené, zákonný zástupca žiaka, svoje dieťa záväzne, (do stredy: 10.6. 2020) prihlási, odpoveďou na report, príp. na mail: miroslava.adamcova@zsasbtn.sk. 

  Režijné náklady na 1 odobraný obed (ostávajú v rovnakej výške): pre 1. stupeň ZŠ – 0,56 € a pre žiakov 5. ročníka ZŠ: 0,64 €. 

  V prípade, že žiak zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov nemôže nastúpiť do školy, rodič je povinný deň vopred, resp. do 7.30 hod. v daný deň, kedy do školy nepríde, odhlásiť žiaka u p. zástupkyne, na tel. č.: 0903 98 26 56. V prípade neodhlásenia žiaka je rodič povinný obed uhradiť v plnej výške, vrátane štátnej dotácie a to:

  1. stupeň ZŠ: 3,03 € a 5. ročník ZŠ: 3,11 €. 

  Číslo účtu, na ktorý bude platba zrealizovaná a vypočítaná suma za obedy vám budú oznámené, po vašom záväznom prihlásení.  

  S úctou ved. školy.

 • AMAVET - SÚŤAŽ PRE FOTO - VIDEO NADŠENCOV

  AMAVET - SÚŤAŽ PRE FOTO - VIDEO NADŠENCOV

  Milí "amaveťáci",

  AMAVET vyhlasuje súťaž pre začínajúcich ale i pokročilých foto-video nadšencov. 

  Touto súťažou chceme motivovať deti a mládež nad zamyslením sa, čo nám táto kríza priniesla v pozitívnom svetle. Súťažná téma pre prihlásené práce: Čo dobré nám priniesla kríza? Téma je zameraná na pozitívne vplyvy opatrení na človeka a prírodu počas krízy. Uzávierka súťaže je 30. júna 2020.Viac informácií, pravidlá súťaže a štatút, registračný formulár nájdete tu: https://bit.ly/sutaz_klubom. Prípadne si môžete pozrieť štatút súťaže TU.

  S pozdravom

  Dávid Richter

  Výkonný riaditeľ súťaží

  Festival vedy a techniky AMAVET a Junior Internet

  Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET

  Hagarova 4, 831 52  Bratislava

 • OZNAM PRE STRAVUJÚCICH SA ŽIAKOV ROČNÍKOV 1. - 5., OD 15.6. 2020

  OZNAM PRE STRAVUJÚCICH SA ŽIAKOV ROČNÍKOV 1. - 5., OD 15.6. 2020

  Vážení rodičia,

  oznamujeme vám, že z dôvodu rekonštrukcie vzduchotechniky v Školskej jedálni pri Gymnáziu Ľ. Štúra, od pondelka 15. júna 2020 NEBUDE pre stravujúcich žiakov ročníkov 1. – 5. (ktorí v mesiaci jún plnia školskú dochádzku) POSKYTNUTÁ STRAVA.

  Aj keď sme sa snažili spoločne s vedením Gymnázia dohodnúť na tom, aby sa rekonštrukcia ŠJ posunula na neskorší termín, neboli sme úspešní. (musíme však poznamenať, že p. vedúca ŠJ, ako i pán riaditeľ boli veľmi ochotní, robili všetko pre to, aby sa pre nás naďalej, do konca školského roka varilo, ale odsunutím termínu rekonštrukcie až na koniec mesiaca jún 2020, by bolo ohrozené poskytovanie a výdaj stravy od mesiaca september 2020)

  *Stravu nám od pondelka 15.6. 2020 do 30.6. 2020 bude poskytovať dodávateľ stravy - Hees gastroslužby, s.r.o. V prípade záujmu o obedy na tieto dni sa treba opätovne na odoberanie stravy prihlásiť. (pozrite prosíme, oznam uvedený vyššie)

  Prosíme vás, ak nebudete chcieť mať pre svoje deti v dňoch 15. - 30.6. 2020 zabezpečené obedy, aby ste svojim deťom (navštevujúcim najmä ŠKD) dávali väčšiu desiatu.

  Za porozumenie ďakujeme.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria