Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1M - malkáči

Zoznamy žiakov: I.AII.AII.BIII.AIV.AV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A1M - malkáči2M - stredniaci3M - predškoláci
Triedny učiteľ: Bc.Jarmila Danišová
Zástupca: Mgr. Veronika Patková
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 10
Meno Priezvisko   
 1.  Tamara Bočáková
 2.  Anna Bročková
 3.  Gonzalo Fernandez
 4.  Izabela Galková
 5.  Francesca Gallinová
 6.  Daniela Házyová
 7.  Jakub Hulín
 8.  Tobiáš Husárik
 9.  Hana Chovancová
 10.  Matúš Janejka
 11.  Jakub Janík
 12.  Charlotte Komačka
 13.  Alexej Lisý
 14.  Jakub Meliš
 15.  Juraj Seidl
 16.  Pavol Sopko
 17.  Karin Surovčíková
 18.  Zoe Hana Tauferová
 19.  Dávid Vallo
 20.  Emily Želizňáková

© aScAgenda 2024.0.1435 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria