Navigácia

Zoznam tried › Trieda VII.A

Zoznamy žiakov: I.AII.AII.BIII.AIV.AV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A1M - malkáči2M - stredniaci3M - predškoláci
Triedny učiteľ: Mgr. Slavomír Zelenák
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 14 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Kristína Barteková
 2.  Luna Čáliková
 3.  Laura Čechovská
 4.  Veronika Jakubcová
 5.  Matej Janík
 6.  Ondrej Ježík
 7.  Terézia Kornecká
 8.  Simona Kosová
 9.  Kvetoslava Kováčová
 10.  Martin Mathias Kozinka
 11.  Nikola Krajčíková
 12.  Nela Krajňáková
 13.  Anton Kukuč
 14.  Veronika Moncmanová
 15.  Alžbeta Pástorová
 16.  Carla Pham Quang
 17.  Alica Polášková
 18.  Dorota Vizváryová

© aScAgenda 2024.0.1435 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria